intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Triết học - Chương 9

Chia sẻ: Mhvghbn Mhvghbn | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:29

80
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong chương 9 Giai cấp, dân tộc, nhân loại trong thời đại hiện nay và vận dụng vào sự nghiệp xây dựng CNXH ở Việt Nam thuộc bài giảng triết học nhằm trình bày về học thuyết Mác - Lênin về giai cấp và đấu tranh giai cấp. Quan niệm trước Mác về giai cấp và đấu tranh giai cấp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Triết học - Chương 9

 1. Chương 9. GIAI CẤP, DÂN TỘC, NHÂN LOẠI TRONG THỜI ĐẠI HIỆN NAY VÀ VẬN DỤNG VÀO SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG CNXH Ở VIỆT NAM 9.1 Học thuyết Mác - Lênin về giai cấp và đấu tranh giai cấp 9.1.1 Quan niệm trước Mác về giai cấp và đấu tranh giai cấp - Trong xã hội có hai thế lực đối lập nhau + Kẻ thống trị + Kẻ bị trị
 2. + Có tầng lớp lao động để nuôi người khác + Có tầng lớp được tôn sùng, có tầng lớp bị ngược đãi - Các chế độ xã hội thay thế nhau + Có hai lực lượng chống đối nhau + Lực lượng thắng lợi thống trị lại xã hội + Quá trình đó lặp đi lặp lại - Các nhà sử học đã miêu tả được hiện tượng đó nhưng chưa làm rõ được bản chất
 3. 9.1.2 Những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin về giai cấp và đấu tranh giai cấp - Giai cấp + Định nghĩa + Đặc trưng - Đấu tranh giai cấp + Định nghĩa + Hình thức đấu tranh giai cấp + Vai trò của đấu tranh giai cấp
 4. 9.1.3 Vận dụng vào nước ta hiện nay - Đặc điểm và cơ cấu xã hội ở nước ta hiện nay + Quan hệ giữa người lao động và người quản lí trong một số doanh nghiệp mangh tính tương đối + Quan hệ giữa người lao động và ông chủ trong các doanh nghiệp tư nhân, tư bản không đối lập cơ bản, + Trong lịch sử không có sự phân biệt đẳng cấp
 5. + Quan hệ giữa nhà nước với nhân dân không phải là quan hệ thống trị, bị trị - Môt số nội dung vận dụng ở nước ta hiện nay + Mục tiêu cuộc đấu tranh thay đổi + Hình thức cuộc đấu tranh khác trước + Lực lượng cuộc đấu tranh là toàn dân tộc + Chống diễn biến hoà bình
 6. 9.2 Mối quan hệ giữa giai cấp - dân tộc và nhân loại trong thời đại ngày nay 9.2.1 Lợi ích toàn nhân loại và lợi ích giai cấp - Khái niệm nhân loại - Khái niệm lợi ích nhân loại - Khái niệm lợi ích giai cấp - Mối quan hệ giữa lợi ích nhân loại và lợi ích giai cấp + Lợi ích nhân loại là cơ bản vĩnh viễn + Lợi ích giai cấp cơ bản, trước mắt và mang tính lịch sử
 7. + Đối lập giữa hai lợi ích trên còn lâu dài + Hiện tại là trên cơ sở lợi ích giai cấp để ứng xử lợi ích nhân loại + Hội nhập càng rộng, lợi ích nhân loại càng được quan tâm + Xã hội càng văn minh thì lợi ích nhân loại được coi trọng hàng đầu
 8. 9.2.2 Lợi ích giai cấp và lợi ích dân tộc - Khái niệm lợi ích dân tộc + Cái chi phối mọi giai cấp + Cái chi phối mọi dân tộc trong quốc gia - Quan hệ giữa lợi ích giai cấp và lợi ích dân tộc + Lợi ích dân tộc hàng đầu + Lợi ích giai cấp thể hiện địa vị của mỗi giai cấp trong cộng đồng dân tộc + Lợi ích giai cấp và dân tộc cơ bản thống nhất nếu có sự đối lập thì tuỳ tình hình cụ thể để ưu tiên nhưng lợi ích dân tộc vẫn cơ bản
 9. 9.2.3 Lợi ích của giai cấp công nhân thống nhất với lợi ích dân tộc và toàn nhân loại - Lợi ích giai cấp công nhân + Độc lập dân tộc + Hoà bình + Thịnh vượng + Cùng phát triển - Lợi ích đó phù hợp với lợi ích của nhân loại và dân tộc
 10. 9.2.4 Sự phát triển lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin về mối quan hệ biện chứng giữa giai cấp, dân tộc và nhân loại trong tư tưởng Hồ Chí Minh - Cách mạng của các nước thuộc địa và nước đi xâm lược có ảnh hưởng lẫn nhau - Cách mạng ở nước thuộc địa quyết định độc lập, chủ quyền của nước đó - Cách mạng độc lập dân tộc phải đi lên CNXH - Tuỳ dân tộc mà đến với cách mạng XHCN cho phù hợp
 11. 5.2 Vấn đề xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay 5.2.1 Vấn đề nhà nước và nhà nước pháp quyền 5.2.1.1 Học thuyết Mác - Lênin về nhà nước a. Khái niệm, nguồn gốc và bản chất của nhà nước - Khái niệm nhà nước + Tổ chức chính trị + Tổ chức hành chính + Tổ chức quyền lực
 12. - Nguồn gốc + Có giai cấp + Mâu thuẫn giữa các giai cấp trở nên đối kháng không thể điều hoà + Nhà nước ra đời để giữ cho đối kháng giữa các giai cấp không thể trở nên gay gắt dẫn đến tiêu diệt toàn xã hội - Bản chất + Phụ thuộc mục tiêu phục vụ, cách thức tổ chức, cơ chế hoạt động + Nhà nước mang bản chất của giai cấp thống trị về kinh tế
 13. b. Đặc trưng cơ bản của nhà nước - Quyền lực công cộng (công quyền) + Cơ quan quyền lực các cấp + Quân đội bảo vệ chủ quyền + Công an bảo vệ trật tự, an ninh xã hội + Các tổ chức tình báo…
 14. - Theo lãnh thổ + Bảo vệ con người, tài nguyên, toàn vẹn lãnh thổ + Mỗi cấp chính quyền chịu trách nhiệm và có quyền lực một vùng nhất định - Xây dựng hệ thống thuế khoá và tổ chức thu thuế để thực hiện các kế hoạch quốc kế, dân sinh và nuôi bộ máy công chức
 15. c. Chức năng cơ bản của nhà nước - Theo bản chất chính trị + Chức năng thống trj giai cấp + Chức năng xã hội - Theo hành vi + Đối nội + Đối ngoại
 16. d. Các kiểu và hình thức của nhà nước - Khái niệm + Kiểu nhà nước là để chỉ nhà nước thuộc một chế độ nhất định + Hình thức nhà nước là để chỉ cách thức tổ chức nhà nước trong một chế độ cụ thể
 17. - Các kiểu và hình thức nhà nước trong lịch sử + Kiểu nhà nước Chiếm hữu nô lệ; nhà nước thừa kế, tập trung tuyệt đối, các tổ chức kinh tế gia trưởng kiêm quyền lực nhà nước + Kiểu nhà nước Phong kiến; nhà nước thừa kế, có phong kiến phân quyền và phong kiến tập quyền + Kiểu nhà nước Tư sản; nhà nước cộng hoà, lúc đầu tập trung, sau tam quyền phân lập, quân chủ lập hiến, cộng hoà tổng thống, cộng hoà đại nghị
 18. + Kiểu nhà nước Vô sản; nhà nước cộng hoà, nhà nước tập trung, có nhà nước dân chủ nhân dân, nhà nước XHCN
 19. 5.1.2 Nhà nước pháp quyền và nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa 5.1.2.1 Nhà nước pháp quyền - Khái niệm + Định nghĩa: nhà nước pháp quyền là kiểu nhà nước cộng hoà, có các cơ quan quyền lực nhà nước được xác định chức năng, quyền hạn, trách nhiệm cụ thể và hoạt động theo pháp luật; trên cơ sở thực hiện dân chủ, bình đẳng toàn xã hội, các cơ quan quyền lực nhà nước giám sát lẫn nhau
 20. + Lịch sử hình thành: cuối thế kỷ XVII đầu thế kỷ XVIII + Hình thức: Tam quyền phân lập, Quân chủ lập hiến
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=80

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2