intTypePromotion=1

Bài giảng Tư vấn giám sát - Chuyên đề 14: Phần A - ThS. Đặng Xuân Trường

Chia sẻ: Nguyễn Thị Ngọc Lựu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

0
116
lượt xem
28
download

Bài giảng Tư vấn giám sát - Chuyên đề 14: Phần A - ThS. Đặng Xuân Trường

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Tư vấn giám sát - Chuyên đề 4: Quy trình và nội dung giám sát tiến độ, an toàn lao động và vệ sinh - Phần A: Kiểm tra giám sát tiến độ thi công xây dựng, trình bày các nội dung: thẩm tra tiến độ kế hoạch thi công, quản lý tiến độ giai đoạn thi công,... Đây là tài liệu học tập, giảng dạy dành cho sinh viên và giảng viên ngành Xây dựng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tư vấn giám sát - Chuyên đề 14: Phần A - ThS. Đặng Xuân Trường

 1. BÀI GIẢNG TƯ VẤN GIÁM SÁT Chuyên đề 4 QUY TRÌNH VÀ NỘI DUNG GIÁM SÁT TIẾN ĐỘ, AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ VỆ SINH Biên soạn & giảng: GV.NCS.ThS. Đặng Xuân Trường Email: dangxuantruong@hcmutrans.edu.vn dangxuantruong@hcmut.edu.vn GV.NCS.ThS. Đặng Xuân Trường
 2. A. Kiểm tra giám sát tiến độ thi công xây dựng I. Thẩm tra tiến độ kế hoạch thi công N Kiểm tra sắp xếp tiến độ theo thời gian có phù hợp với yêu cầu thời gian qui định trong hợp đồng không? N Kiểm tra kế hoạch cung ứng nhân lực, vật liệu thiết bị của nhà thầu để xác nhận kế hoạch tiến độ có thực hiện được hay không? N Kiểm tra trình tự kế hoạch tiến độ sắp xếp có logic hay không, có phù hợp yêu cầu trình tự thi công không? N Kiểm tra kế hoạch thi công có hài hoà với kế hoạch thực hiện các hạng mục khác không? N Kiểm tra kế hoạch tiến độ có đáp ứng yêu cầu để cân bằng với cung cấp vật liệu và thiết bị không? GV.NCS.ThS. Đặng Xuân Trường Wednesday, March 02, 2011 2
 3. II. Quản lý tiến độ giai đoạn thi công N Kỹ sư TVGS theo dõi tiến độ trong giai đoạn thi công, mục đích của nó là luôn luôn làm rõ toàn bộ công trình đã làm đến mức độ nào để dùng biện pháp điều chỉnh, đảm bảo thực hiện mục tiêu dự kiến. N Do tiến độ kế hoạch thi công trong quá trình thực hiện chịu ảnh hưởng về tổ chức xây dựng, biện pháp thi công, công trình phụ tạm, về nhân lực, vật liệu, thiết bị, địa chất nền móng, tiền vốn, giải phóng mặt bằng, môi trường, làm cho tiến độ thực tế của công trình không phù hợp với tiến độ kế hoạch. N Vì vậy giám sát viên trong quá trình thực hiện tiến độ kế hoạch thi công phải định kỳ tiến hành kiểm tra đối với tình hình chấp hành tiến độ kế hoạch thi công. GV.NCS.ThS. Đặng Xuân Trường Wednesday, March 02, 2011 3
 4. 1. Thu thập số liệu tiến độ thi công thực tế Thu thập định kỳ, thường xuyên, toàn bộ các tài liệu số liệu bản biểu có liên quan mà nhà thầu cung cấp. Tham gia các cuộc họp tiến độ định kỳ có liên quan của nhà thầu (hoặc chủ đầu tư) triệu tập. Bám sát hiện trường, kiểm tra cụ thể tình hình thực tế tiến độ. Dựa vào mức độ quy mô công trình, nửa tháng hoặc một tháng tiến hành một lần kiểm tra tiến độ thi công. Trong khi kiểm điểm tiến độ, có thể dùng các biểu mẫu thống kê khác nhau như tiến độ thực tế, báo cáo tiến độ bằng sơ đồ mạng, sơ đồ duỗi thẳng. GV.NCS.ThS. Đặng Xuân Trường Wednesday, March 02, 2011 4
 5. 2. Phân tích số liệu tiến độ thi công thực tế Để có thể biểu thị một cách trực quan hình tượng việc trượt giữa tiến độ thực tế và tiến độ kế hoạch, thường dùng các phương pháp sau: Sơ đồ ngang (sơ đồ duỗi thẳng) Cộng dồn khối lượng xây dựng Kế hoạch theo sơ đồ mạng GV.NCS.ThS. Đặng Xuân Trường Wednesday, March 02, 2011 5
 6. 3. Điều chỉnh tiến độ thi công Dựa vào kết quả phân tích số liệu với tiến độ thực tế, có thể thấy rõ việc trượt giữa tiến độ thực tế và tiến độ kế hoạch. Đối với việc trượt này, nếu ảnh hưởng đến việc hoàn thành công trình theo đúng thời hạn, phải kịp thời điều chỉnh tiến độ thi công. Phương pháp điều chỉnh kế hoạch tiến độ thi công, quyết định ở phương pháp lập sơ đồ và bảng tiến độ thi công. GV.NCS.ThS. Đặng Xuân Trường Wednesday, March 02, 2011 6
 7. 4. Khống chế tổng kế hoạch tiến độ thi công Nguyên nhân mất khả năng khống chế kế hoạch tổng thể tiến độ thi công chủ yếu thời gian thi công dài; Không nhịp nhàng giữa tiến độ thi công các hạng mục xây dựng công trình với các bộ phận khác; Không nhịp nhàng giữa thi công xây dựng với tiến độ cung cấp vật tư: chịu ảnh hưởng của nhập khẩu bên ngoài tương đối lớn; Chịu ảnh hưởng của việc giải phóng và công tác GPMB Để ngăn ngừa mất khả năng khống chế tiến độ phải lập mục tiêu tiến độ rõ ràng, đồng thời phân chia trách nhiệm hạng mục, lập mục tiêu nhỏ của tiến độ, từ đó đảm bảo khống chế tiến độ cục bộ mà thực hiện khống chế tổng tiến độ. GV.NCS.ThS. Đặng Xuân Trường Wednesday, March 02, 2011 7
 8. 5. Tối ưu hóa tổng kế hoạch thi công Tối ưu hóa KHTC chủ yếu bao gồm các hình thức tối ưu hóa ngày công, tối ưu hóa chi phí, tối ưu hóa chi phí ca máy, hợp lý hóa trình tự công nghệ thi công, phương pháp tối ưu hóa KHTC theo sơ đồ mạng, khi tối ưu hóa tổng KHTC đòi hỏi xem xét tổng hợp các nội dung sau: Đáp ứng yêu cầu trong KHTC công trình hoặc hợp đồng tổng bao thầu thi công đối với tổng ngày công, thời gian bắt đầu và kết thúc. Tính hợp lý của việc phân phối vốn hàng năm. Tiếp nối hợp lý giữa các hạng mục thi công. GV.NCS.ThS. Đặng Xuân Trường Wednesday, March 02, 2011 8
 9. 5. Tối ưu hóa tổng kế hoạch thi công (cont.) Sự đồng bộ giữa năng lực sản xuất với hạng mục công trình đạt yêu cầu hiệu quả đầu tư với thời gian hoàn công mà tổng tiến độ kế hoạch thi công đã sắp xếp. Sự cân bằng giữa quy mô các hạng mục ở thời gian khác nhau với khả năng cung cấp tiền vốn, thiết bị, vật liệu, lực lượng thi công. Sự cân bằng giữa các công trình chính và công trình phụ, cấu kiện lắp ghép. Sự đi trước giữa các hạng mục công trình, gia cố nền đất yếu dưới với hạng mục móng và mố trụ công trình cầu tính quyết định trình tự công nghệ. Sự phù hợp giữa thiết bị nhập ngoại với tiến độ lắp đặt công trình trong nước. GV.NCS.ThS. Đặng Xuân Trường Wednesday, March 02, 2011 9
 10. III. Kiểm tra các mốc tiến độ của các GĐTC chủ yếu 1. Giám sát nội dung chủ yếu của công tác thiết kế biện pháp kỹ thuật an toàn Biện pháp bảo đảm ATTC trong quá trình xây lắp. Bảo đảm an toàn đi lại, giao thông vận chuyển trên công trường, chú trọng các tuyến đường giao nhau, hệ thống cấp điện, cấp nước và thoát nước. Biện pháp đề phòng tai nạn điện trên công trường. Thực hiện nối đất cho các máy móc thiết bị điện, sử dụng các thiết bị điện tự động an toàn trên máy hàn điện; rào ngăn, treo biển báo những nơi nguy hiểm. Làm hệ thống chống sét trên các công trường. Biện pháp bảo đảm an toàn PCCC. GV.NCS.ThS. Đặng Xuân Trường Wednesday, March 02, 2011 10
 11. 2. Giám sát an toàn lao động khi lập tiến độ thi công Trình tự và thời gian thi công các công việc phải xác định trên cơ sở yêu cầu và điều kiện kỹ thuật để đảm bảo sự nhịp nhàng từng hạng mục hoặc toàn bộ công trình. Xác định kích thước các công đoạn, tuyến công tác hợp lý sao cho tổ, đội công nhân ít phải di chuyển nhất trong 1 ca, tránh những thiếu sót khi bố trí sắp xếp chỗ làm việc trong mỗi lần thay đổi. Khi tổ chức thi công dây chuyền không được bố trí công việc làm các tầng khác nhau trên cùng 1 phương đứng nếu không có sàn bảo vệ cố định hoặc tạm thời; không bố trí người làm việc dưới tầm hoạt động của cần trục. Trong tiến độ tổ chức thi công dây chuyền trên các phân đoạn phải đảm bảo sự làm việc nhịp nhàng giữa các tổ, đội tránh chồng chéo gây trở ngại và tai nạn cho nhau. GV.NCS.ThS. Đặng Xuân Trường Wednesday, March 02, 2011 11
 12. 3. Giám sát an toàn lao động khi lập mặt bằng thi công Mặt bằng thi công quy định rõ chỗ làm việc của máy móc, kho vật liệu và nơi để cấu kiện; hệ thống sản xuất của xí nghiệp phụ, công trình tạm; hệ thống đường vận chuyển, đường thi công trong và ngoài công trường; hệ thống điện nước... Bố trí mặt bằng thi công không những đảm bảo các nguyên tắc thi công mà còn phải chú ý tới vệ sinh và an toàn lao động. GV.NCS.ThS. Đặng Xuân Trường Wednesday, March 02, 2011 12
 13. a. Tiêu chuẩn và biện pháp lập mặt bằng thi công Thiết kế các phòng sinh hoạt phục vụ cho công nhân phải tính toán theo quy phạm để đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh lao động. Nên thiết kế theo kiểu tháo lắp hoặc có thể di chuyển được để tiết kiệm vật liệu và tiện lợi khi sử dụng. Khu vệ sinh phải để ở cuối hướng gió, xa chỗ làm việc nhưng không quá 100m. Tổ chức đường vận chuyển và đường đi lại hợp lý. Thiết kế chiếu sáng chỗ làm việc cho các công việc làm đêm và trên các đường đi lại theo tiêu chuẩn ánh sáng. Rào chắn các vùng nguy hiểm như trạm biến thế, khu vực để vật liệu dễ cháy nổ, xung quanh các dàn giáo các công trình cao, khu vực xung quanh vùng hoạt động của các cần trục, hố vôi,… GV.NCS.ThS. Đặng Xuân Trường Wednesday, March 02, 2011 13
 14. a. Tiêu chuẩn và biện pháp lập MBTC (2) Trên bình đồ xây dựng phải chỉ rõ nơi dễ gây hoả hoạn, đường đi qua và đường di chuyển của xe hoặc đường chính thoát người khi có hoả hoạn. Phải bố trí chi tiết vị trí các công trình phòng hoả. Những chổ bố trí kho tàng phải bằng phẳng, có lối thoát nước đảm bảo ổn định kho; việc bố trí phải liên hệ chặt chẽ công tác bốc dỡ, vận chuyển. Biết cách sắp xếp nguyên vật liệu và các cấu kiện để đảm bảo an toàn. Các vật liệu chứa ở bãi, kho lộ thiên như đá các loại, gạch, cát, thép hình, gỗ cây,...nên cơ giới khâu bốc dỡ và vận chuyển để giảm các trường hợp tai nạn GV.NCS.ThS. Đặng Xuân Trường Wednesday, March 02, 2011 14
 15. a. Tiêu chuẩn và biện pháp lập MBTC (3) Các nguyên vật liệu thành phẩm, bán thành phẩm cần sắp xếp gọn gàng, đúng nơi quy định, không vứt bừa bãi, cản trở lối đi lại. Bố trí từng khu vực riêng biệt cho các vật liệu và chú ý đến trình tự bốc dỡ và vận chuyển hợp lý. Làm hệ thống chống sét cho giàn giáo kim loại và các công trình độc lập như trụ đèn pha, công trình có chiều cao lớn. Khi làm việc trên cao hoặc xuống sâu, đồ án phải nêu các biện pháp đưa công nhân lên xuống và hệ thống bảo vệ. GV.NCS.ThS. Đặng Xuân Trường Wednesday, March 02, 2011 15
 16. a. Tiêu chuẩn và biện pháp lập MBTC (4) Bố trí mạng cung cấp điện trên công trường. Mạng phải có sơ đồ chỉ dẫn, các cầu dao phân đoạn để có thể cắt điện toàn bộ hay từng khu vực. Dây điện phải treo lên các cột hoặc giá đỡ chắc chắn (không được trải trên mặt sàn, mặt đất) ở độ cao 3.5m so với mặt bằng và 6m khi có xe cộ qua lại. Bố trí nhà cửa theo tiêu chuẩn phòng cháy, chữa cháy. GV.NCS.ThS. Đặng Xuân Trường Wednesday, March 02, 2011 16
 17. b. Thiết kế và bố trí mặt bằng thi công Mặt bằng công trường: Trước khi thiết kế mặt bằng cần nghiên cứu kỹ các vấn đề sau đây: Trình tự công việc tiến hành, chú ý đến công việc nguy hiểm. Bố trí lối vào và đường vành đai cho công nhân; các lối vào và ra cho phương tiện cấp cứu; các rào chắn bảo vệ. Lối đi cho phương tiện giao thông, thực tế cho thấy bố trí 1 chiều là tốt nhất. Vật liệu và thiết bị gần nơi sản xuất càng tốt, nếu không cần quy định thời gian biểu đưa tới, máy móc phụ vụ thi công cần biết quy trình hoạt động của nó. GV.NCS.ThS. Đặng Xuân Trường Wednesday, March 02, 2011 17
 18. b. Thiết kế và bố trí mặt bằng thi công (2) Bố trí xưởng làm việc, thường không di chuyển đến khi làm việc xong. Bố trí trang thiết bị y tế, chăm sóc công nhân. Bố trí ánh sáng nhân tạo tại những nơi làm việc liên tục hoặc trời tối, cần sử dụng dòng điện hạ thế cho chiếu sáng tạm thời và thiết bị cầm tay. Chú ý vấn đề an ninh trong công trường. Sắp xếp công trường ngăn nắp và cần tập huấn cho công nhân. GV.NCS.ThS. Đặng Xuân Trường Wednesday, March 02, 2011 18
 19. Sự ngăn nắp của công trường: Để đảm bảo, cần thực hiện các bước sau đây: Làm vệ sinh trước khi nghỉ, không để rác cho người sau dọn. Cất dọn vật liệu, thiết bị chưa cần dùng ngay khỏi lối đi, cầu thang và nơi làm việc. Vứt phế liệu vào chỗ quy định. Nhổ lên hoặc đập bằng các đinh nhọn dựng ngược ở các ván cốt pha. GV.NCS.ThS. Đặng Xuân Trường Wednesday, March 02, 2011 19
 20. Yêu cầu chung đối với công trường xây dựng: Không gây ô nhiễm quá giới hạn cho phép đối với môi trường xung quanh gây ảnh hưởng xấu đến sinh hoạt, sản xuất của dân cư xung quanh. Không gây nguy hiểm cho dân cư xung quanh công trường. Không gây lún, sụt, lở; nứt đổ nhà cửa, công trình và hệ thống kỹ thuật hạ tầng ở xung quanh. Không gây cản trở giao thông do vi phạm lòng đường, vỉa hè. Không được để xảy ra sự cố cháy nổ. Thực hiện rào ngăn xung quanh công trường và có biển báo, tín hiệu ở vùng nguy hiểm để ngăn ngừa người không có nhiệm vụ, đảm bảo an toàn, an ninh trật tự. GV.NCS.ThS. Đặng Xuân Trường Wednesday, March 02, 2011 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2