intTypePromotion=1

Bài giảng xây dựng cầu 3 P1

Chia sẻ: Cindy Cindy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
110
lượt xem
41
download

Bài giảng xây dựng cầu 3 P1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đối với các cầu lớn dùng mạng lưới đa giác đạc, khi có bãi nổi giữa sông thì dùng mạng lưới trung tâm. Đối với cầu vừa, dùng mạng lưới của 2 hoặc 4 tam giác.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng xây dựng cầu 3 P1

  1. H×nh 1: Thi c«ng trªn ®μ gi¸o cè ®Þnh
  2. H×nh 2: Thi c«ng trªn ®μ gi¸o cè ®Þnh ®èi víi cÇu cã yªu cÇu kiÕn tróc
  3. H×nh 3: C«ng nghÖ thi c«ng ®óc ®Èy
  4. H×nh 4: C¸c cÇu thi c«ng theo c«ng nghÖ thi c«ng ®óc ®Èy
  5. H×nh 5: C«ng nghÖ thi c«ng trªn ®μ gi¸o di ®éng
  6. H×nh 6: C¸c cÇu c«ng nghÖ thi c«ng trªn ®μ gi¸o di ®éng
  7. H×nh 7: C«ng nghÖ thi c«ng hÉng
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2