Bài giảng xử lý tiếng nói part 5

Chia sẻ: Ashfjshd Askfaj | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
83
lượt xem
24
download

Bài giảng xử lý tiếng nói part 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khi vị trí người nói trong hội nghị được xác định, máy ghi hình được lập trình sẽ tự động quay đến vị trí đó và gửi hình ảnh đi. Ngoài ra định vị nguồn âm thanh còn có ứng dụng trong các kỹ thuật tăng chất lượng tiếng nói, trong theo dõi an ninh, v.v...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng xử lý tiếng nói part 5

  1. 1. Mét sè kh¸i niÖm c¬ b¶n Bài tập a) Xác định biến đổi z của g(n): Tra bảng 25
  2. 2. Xö lý tÝn hiÖu tiÕng nãi 2. Xö 2. Xö lý tÝn hiÖu tiÕng nãi Ph©n tÝch phæ tÝn hiÖu tiÕng nãi Bé Bé läc Cöa sæ FFT hiÖu hiÖu chØnh Hamming Log10|.| H(z)=1-az-1 a = 0,95..0,98 26
  3. x’(n)= x(n).w(n) X’(f) = X(f) * W(f) 27
  4. 2. Xö lý tÝn hiÖu tiÕng nãi Xö lý ®ång h×nh (homomorphisme) nh s(n) = h(n) * e(n)  S() = H().E() log[S()]= log[H()]+ log[E()] FFT-1{log[S()]}= FFT-1{log[H()]}+ FFT-1{log[E()]} ) -1{log[S()]}: cepstrum: s(n) FFT ) FFT-1{log[H()]}: thông tin vê`h(n): h(n) -1{log[E()]}: thông tin vê`nguô`n: ) FFT e(n) 28
  5. 2. Xö lý tÝn hiÖu tiÕng nãi S¬ ®å khèi xö lý ®ång h×nh ? Bé läc Cöa sæ FFT hiÖu chØnh FFT FFT-1 Log10|.| c(n) 29
  6. ˆ ˆ ˆ s(n) h(n) e(n) T0 ) h(n) 30

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản