intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài học nhiếp ảnh từ những chiếc máy film “lỗi mốt”

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

190
lượt xem
44
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cứ vài tháng, trên thị trường lại xuất hiện thêm những chiếc thẻ nhớ với dung lượng ngày càng lớn và giá ngày càng rẻ. Bởi vậy, khi chụp ảnh bằng máy kĩ thuật số, chúng ta thường chẳng bao giờ phải lo lắng về việc hết bộ nhớ. Cũng là một điều tốt. Nhưng hậu quả của sự tiến bộ về mặt công nghệ ấy, là bạn được rèn luyện một thói quen chụp (và lưu) rất nhiều những bức ảnh kém chất lượng. Nó khiến bạn trở nên lười biếng hơn khi quan sát và cân nhắc chụp,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài học nhiếp ảnh từ những chiếc máy film “lỗi mốt”

  1. Bài h c nhi p nh t nh ng chi c máy film “l i m t”
  2. ôi khi, vi c chi c máy nh s c a b n ngh ngơi m t th i gian và chuy n sang ch p vài cu n film v i máy cơ có th là 1 tr i nghi m thú v và r t có ích. Dư i ây, Anhso xin gi i thi u vài cách giúp b n khám phá thêm chi c máy film cũ, v i nh ng l i ích áng ng c nhiên cho b n trong vi c ch p nh s nói riêng và “s nghi p” nhi p nh c a b n nói chung. Nghĩ 2 l n, nháy 1 l n! C vài tháng, trên th trư ng l i xu t hi n thêm nh ng chi c th nh v i dung lư ng ngày càng l n và giá ngày càng r . B i v y, khi ch p nh b ng máy kĩ thu t s , chúng ta thư ng ch ng bao gi ph i lo l ng v vi c h t b nh . Cũng là m t i u t t. Nhưng h u qu c a s ti n b v m t công ngh y, là b n ư c rèn luy n m t thói quen ch p (và lưu) r t nhi u nh ng b c nh kém ch t lư ng. Nó khi n b n tr nên lư i bi ng hơn khi quan sát và cân nh c ch p, cho b n n p nghĩ thi u chuyên nghi p r ng n u b n ch p th t nhi u nh, th nào cũng s có nh ng ki u p. Khi ch p nh b ng máy cơ, ngư c l i, b n s b gi i h n b i s ki u c a cu n film (thư ng là 24 ho c 36 ki u). Thêm vào ó, b n s mu n tránh vi c ph i ch p nhi u hơn 1 shot cho 1 c nh/ i tư ng, b i chi phí và s tiêu t n th i gian c a quá tình r a nh. H qu t t y u c a nh ng gi i h n ó, là b n s hình thành l i thói quen r t có ích, ó là cân nh c kĩ hơn trư c khi b m máy. “Hoài c ” nh hình l i tư duy nhi p nh!
  3. T t nhiên, b n hoàn toàn có th quy t nh ch p vào cu n v i m t chi c máy SLR ki u cũ, nhưng theo kinh nghi m c a nhi u ngư i, m t máy Compact ( ng kính li n thân) 35mm phơi sáng t ng là l a ch n t t hơn c . Lo i máy này thư ng ch yêu c u ngư i ch p ch n m t trong kho ng 3 vùng focus (d a trên kho ng cách gi a i tư ng ch p v i máy nh) và ISO. S d ng m t máy film t ng ơn gi n s b t cho b n th i gian quy t nh trư c m i shot ch p nh ng thông s phi n hà như cân b ng tr ng, kh u ,t c c a tr p, phơi sáng… ư c gi i phóng kh i nh ng l a ch n mang nhi u tính kĩ thu t như v y, b n có th hoàn toàn t p trung vào 2 vi c duy nh t: ch n m t tài hay và ch n góc ch p truy n c m nh t! H c t nh ng sai l m B ng vi c ch ch p m t ki u v i m i c nh, khi r a nh, m t i u ương nhiên là b n s thu v vài t m khá d , bên c nh nh ng ki u t t. Khi ng i s p x p m t s lư ng kh ng l nh ng ki u nh ch p ư c b ng máy s , b n s d dàng quên i vi c ph i suy nghĩ và phân tích nh ng sai sót t các phô h ng. Ch khi ng i xem l i nh ch p b ng máy film v i s lư ng h n ch , m t ki u cho m i góc ch p, b n m i bu c ph i suy nghĩ nhi u hơn và lâu hơn v lý do nh ng ki u nh h ng l i không ư c như b n mong i, t ó rút ra kinh nghi m c i thi n nh ng b c nh sau này c a mình. Ti t ki m b nh Ch p nh v i máy s , ch ng bao lâu trong máy c a b n s có hàng nghìn nh ng b c nh kém ch t lư ng, lo i nh b n s ch ng bao gi in ra vào treo trên tư ng nhà mình, nhưng cũng l i ch ng bao gi bi n m t kh i c ng ã quá t i c a b n. L i ích c a vi c s d ng máy film, là b n s ch p ít
  4. hơn (nhưng hy v ng s ch t lư ng hơn, t t nhiên), ng nghĩa v i vi c b nh máy tính c a b n s ư c r nh rang hơn khá nhi u, dành cho nh ng công vi c khác. Ti t ki m th i gian h u kì Như chúng ta ã c p trên, ch p nh b ng máy film s giúp b n “gi ư c t l ch t lư ng”, m b o r ng s có nhi u nh ng b c nh p ngay trên máy hơn. Và có l , l i ích quan tr ng nh t c a i u này, là vi c b n s m t ít th i gian hơn cho quá trình làm h u kì (post production) cho nh c a mình. T n hư ng c m giác khi nh ng b c nh ư c r a ra Khi ch p b ng máy cơ, b n thư ng s khó mà nh ư c mình ã ch p gì trên m t cu n film. Không gi ng như v i máy s , b n có th d dàng xem l i ngay các shots nh c a mình trên màn hình review. Cái giá c a nó, là b n s không bao gi có ư c c m giác y hào h ng và h i h p khi em film t i phòng r a nh, c m giác l n u tiên ư c nhìn b c nh sau khi r a ra. Bên c nh ó, có nh ng b c nh ư c r a theo phương pháp truy n th ng trong phòng mình cũng là m t c m giác thú v , m t i u mà các nhi p nh chuyên dùng máy s ít khi có ư c!
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=190

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2