intTypePromotion=1

Bài tập Microsoft Excel - Báo cáo nhập hàng

Chia sẻ: Nguyen Hoang Duc | Ngày: | Loại File: XLSX | Số trang:6

0
97
lượt xem
19
download

Bài tập Microsoft Excel - Báo cáo nhập hàng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Microsoft Excel là một phần mềm ứng dụng dùng để thiết lập bảng tính điện tử như các bảng thống kê, quyết toán, hay còn là một phần mềm xử lý bảng tính,... Tài liệu này giúp các bạn ôn tập và củng cố các hàm trong excel chuẩn bị tốt cho kỳ thi.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập Microsoft Excel - Báo cáo nhập hàng

  1. Bài tập 2: Trình bày bảng tính và lưu lại với tên: BaoCao_NhapHang.Xlsx BÁO CÁO NHẬP HÀNG NĂM 2009 ­ 2010 Ký hiệu hàng Tên hàng Xuất xứ Số lượng Hình thức SPOCUSA Quần áo TThao Mỹ 330 cuu tro CHLNJAP Quần áo trẻ em Nhật 120 nhan thang SPOKENG Quần áo TThao Anh 233 ky goi SPOKJAP Quần áo TThao Nhật 123 ky goi CHLCJAP Quần áo trẻ em Nhật 564 cuu tro NIKKUSA Bảo hộ LD Mỹ 390 ky goi CHLNENG Quần áo trẻ em Anh 200 nhan thang NIKNENG Bảo hộ LD Anh 24 nhan thang SPOCUSA Quần áo TThao Mỹ 278 cuu tro CHLNENG Quần áo trẻ em Anh 450 nhan thang SPOCUSA Quần áo TThao Mỹ 330 cuu tro CHLNJAP Quần áo trẻ em Nhật 120 nhan thang SPOKENG Quần áo TThao Anh 233 ky goi SPOKJAP Quần áo TThao Nhật 123 ky goi CHLCJAP Quần áo trẻ em Nhật 564 cuu tro NIKKUSA Bảo hộ LD Mỹ 390 ky goi CHLNENG Quần áo trẻ em Anh 200 nhan thang NIKNENG Bảo hộ LD Anh 24 nhan thang SPOCUSA Quần áo TThao Mỹ 330 cuu tro CHLNENG Quần áo trẻ em Anh 120 nhan thang SPOCUSA Quần áo TThao Mỹ 233 cuu tro CHLNJAP Quần áo trẻ em Nhật 123 nhan thang SPOKENG Quần áo TThao Anh 564 ky goi SPOKJAP Quần áo TThao Nhật 390 ky goi CHLCJAP Quần áo trẻ em Nhật 200 cuu tro NIKKUSA Bảo hộ LD Mỹ 24 ky goi CHLNENG Quần áo trẻ em Anh 278 nhan thang NIKNENG Bảo hộ LD Anh 450 nhan thang BẢNG 1 Ký hiệu SPO CHL NIK Tên hàng Quần áo TThao Quần áo trẻ em Bảo hộ LD Mã nước USA JAP ENG
  2. Xuất xứ Mỹ Nhật Anh Mô tả:  -   3 ký tự đầu của ký hiệu hàng là ký hiệu. -   3 ký tự cuối của ký hiệu hàng là Mã nước. -   Ký tự thứ 4 của ký hiệu hàng cho biết ký hiệu. Yêu cầu tính toán: 1.   Tên hàng: Dựa vào ký hiệu hàng tra trong Bảng 1. 2.   Xuất xứ: Dựa vào Mã nước tra trong bảng 1. 3.   Hình thức: Dựa vào ký tự thứ 4 của ký hiệu:  N: Nhập thẳng; C: Cứu trợ; K: Ký gởi. 4.   Đơn giá: Nếu ký hiệu là SPO đơn giá là 50 USD, nếu ký hiệu là CHL đơn giá là 25 USD, ký hiệu còn lại đơn giá 3 5.   Thành tiền = Số lượng * Đơn giá * Tỷ giá (20,000), nếu mặt hàng là Quần áo trẻ em, có xuất xứ từ Nhật và Anh 6.   Hiển thị chú thích một ô tùy ý tại các cột có chứa công thức, với nội dung:” Không được chỉnh sửa”. 7.   Khóa các ô có chứa công thức: Tên hàng, Xuất xứ, Hình thức, Đơn giá, Thành Tiền. Chỉ cho phép chọn cột Ký hi 8.   Ẩn hiển thị công thức tại các cột có chứa công thức. 9/  yêu cầu sử dụng công thức mảng thống kê các yêu cầu sau: Tính tổng số lần nhập hàng của loại quần áo thể thao. Tính tổng số lượng của mặt hàng nhập thẳng
  3. 009 ­ 2010 Đơn giá Thành tiền TT chính xác 50 USD 330000000 330000 25 USD 60000000 60000 50 USD 233000000 233000 tên hàng số lần 50 USD 123000000 123000 Quần áo Tthao 11 25 USD 273540000 262260 Quần áo trẻ em 11 35 USD 273000000 273000 Bảo hộ LD 1302 25 USD 100000000 100000 hinh thuc sl 35 USD 16800000 16800 nhap thang 2109 50 USD 278000000 278000 25 USD 225000000 225000 120 50 USD 330000000 330000 200 25 USD 60000000 60000 24 50 USD 233000000 233000 450 50 USD 123000000 123000 120 25 USD 273540000 262260 200 35 USD 273000000 273000 24 25 USD 100000000 100000 120 35 USD 16800000 16800 123 50 USD 330000000 330000 278 25 USD 60000000 60000 450 50 USD 233000000 233000 2109 25 USD 61500000 61500 50 USD 564000000 564000 50 USD 390000000 390000 25 USD 97000000 93000 35 USD 16800000 16800 25 USD 139000000 139000 35 USD 315000000 315000
  4.  ký hiệu còn lại đơn giá 35 USD. ó xuất xứ từ Nhật và Anh, với số lượng từ 200 trở lên và hình thức là Cứu trợ thì thành tiền được giảm 7%, ngược lại Thành tiền g cho phép chọn cột Ký hiệu hàng, Ngày nhập hàng và Số lượng.
  5. Quần áo TThao Mỹ Cứu Trợ 50 USD Quần áo trẻ em Nhật Nhập Thẳng 25 USD Quần áo TThao Anh Ký Gởi 50 USD Quần áo TThao Nhật Ký Gởi 50 USD Quần áo trẻ em Nhật Cứu Trợ 25 USD Bảo hộ LD Mỹ Ký Gởi 35 USD Quần áo trẻ em Anh Nhập Thẳng 25 USD Bảo hộ LD Anh Nhập Thẳng 35 USD Quần áo TThao Mỹ Cứu Trợ 50 USD Quần áo trẻ em Anh Nhập Thẳng 25 USD Quần áo TThao Mỹ Cứu Trợ 50 USD Quần áo trẻ em Nhật Nhập Thẳng 25 USD Quần áo TThao Anh Ký Gởi 50 USD Quần áo TThao Nhật Ký Gởi 50 USD Quần áo trẻ em Nhật Cứu Trợ 25 USD Bảo hộ LD Mỹ Ký Gởi 35 USD Quần áo trẻ em Anh Nhập Thẳng 25 USD Bảo hộ LD Anh Nhập Thẳng 35 USD Quần áo TThao Mỹ Cứu Trợ 50 USD Quần áo trẻ em Anh Nhập Thẳng 25 USD Quần áo TThao Mỹ Cứu Trợ 50 USD Quần áo trẻ em Nhật Nhập Thẳng 25 USD Quần áo TThao Anh Ký Gởi 50 USD Quần áo TThao Nhật Ký Gởi 50 USD Quần áo trẻ em Nhật Cứu Trợ 25 USD Bảo hộ LD Mỹ Ký Gởi 35 USD Quần áo trẻ em Anh Nhập Thẳng 25 USD Bảo hộ LD Anh Nhập Thẳng 35 USD
  6. m 7%, ngược lại Thành tiền giữ nguyên.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2