Bài tập Microsoft Excel - Thống kê bán hàng trong tháng

Chia sẻ: Nguyen Hoang Duc | Ngày: | Loại File: XLSX | Số trang:3

0
255
lượt xem
37
download

Bài tập Microsoft Excel - Thống kê bán hàng trong tháng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

một số bài tập excel mẫu giúp bạn lắm vững hơn về các hàm trong excel 2010Microsoft Excel là một phần mềm ứng dụng dùng để thiết lập bảng tính điện tử như các bảng thống kê, quyết toán, hay còn là một phần mềm xử lý bảng tính,... Tài liệu này giúp các bạn ôn tập và củng cố các hàm trong excel chuẩn bị tốt cho kỳ thi.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập Microsoft Excel - Thống kê bán hàng trong tháng

  1. THỐNG KÊ BÁN HÀNG TRONG THÁNG 11/2010 , Mã Số Tên Hàng Số Lượng Đơn Vị Tính Ngày Bán Đơn Gía 1 G10A Gạo -loai A 10 kg 11/3/2010 5000 2 D14B Đường -loai B 14 kg 11/16/2010 6500 3 S24B Sữa -loai B 24 lon 11/12/2010 7200 4 G12A Gạo -loai A 12 kg 11/1/2010 5000 5 D21A Đường -loai A 21 kg 11/6/2010 6000 6 G08B Gạo -loai B 8 kg 11/2/2010 5500 7 G10B Gạo -loai B 10 kg 11/24/2010 5390 8 D11A Đường -loai A 11 kg 11/30/2010 6000 BẢNG PHỤ đơn giá mã sp tên sp đơn vị tính Loại A loại B Gạo G Gạo kg 5000 5500 Đường D Đường kg 6000 6500 Sữa S Sữa lon 7000 7200 Yêu cầu tinh toán 1/ Tên hàng : Dựa vào mà sản phẩm trong bảng phụ k ết hợp với loại để có tên hàng h ợp lý. Ví d ụ: Mã s ố là G10A --> tên h 2/ Đơn vị tính: Dựa vào mã SP tra trong Bảng Phụ để tính đơn giá 3/Đơn giá: Dựa vào mã SP tra trong bảng phụ kết hợp với loại để lấy đơn giá tương ứng với mỗi loại Sp. Tuy nhiên 4/ giảm giá: nếu Loại A Loại B ý nghĩa của các hàm: Gạo 0 0 1/ =sumif(cột chứa điều kiện, "điều kiệ Đường 0 0 2/ =Dsum( khối dữ liệu"quét hết bảng" Sữa 0 Err:504 Loại A Mã Số Mã Số Gạo Err:504 G*A G*B Đường Err:504 Sữa Err:504 Mã Số Mã Số D*A D*B Mã Số S*B Err:504 Loại A Gạo Err:504 Đường Err:504 Sữa Err:504
  2. đon gia (index,match don gia ( cong thuc mang) giảm giá thành tiền 5000 5000 2500 47500 Gạo _loai_ A 6500 6500 0 91000 Đường _loai_ B 7200 7200 0 172800 Sữa _loai_ B 5000 5000 3000 57000 Gạo _loai_ A 6000 6000 0 126000 Đường _loai_ A 5500 5500 2200 41800 Gạo _loai_ B 5500 5390 0 53900 Gạo _loai_ B 6000 6000 0 66000 Đường _loai_ A BẢNG THỐNG KÊ SỐ LIỆU Loại A Loại B 22 14 Loại A Loại B 32 14 Gạo 22 18 12 14 Đường 32 14 Sữa 24 h ợp lý. Ví d ụ: Mã s ố là G10A --> tên hàng là g ạo _ loai A". tương ứng với mỗi loại Sp. Tuy nhiên nếu gạo bán sau ngày 20 thì đơn giá giảm 2% (s ử d ụng Vlookup, index va match) các hàm tình cho bang thống kê:; 1/ =sumif(cột chứa điều kiện, "điều kiện", cột tính tổng), có thể bấm F4 ở cột điều ki ện và c ột tính t ổng. 2/ =Dsum( khối dữ liệu"quét hết bảng", tiêu đề điều kiện(tiêu đề cần tính), vùng điều ki ện (t ự t ạo)) Loại B dk Err:504 Err:504 FALSE Gạo Err:504 Đường Err:504 Sữa Loại B dk Err:504 FALSE Err:504 Err:504 Gạo Err:504 Đường Sữa
  3. Gạo _loai_ A kg kg 5000 5000 Đường _loai_ B kg kg 6500 6500 Sữa _loai_ B lon lon 7200 7200 Gạo _loai_ A kg kg 5000 5000 Đường _loai_ A kg kg 6000 6000 Gạo _loai_ B kg kg 5500 5500 Gạo _loai_ B kg kg 5390 5390 Đường _loai_ A kg kg 6000 6000 Loại A Loại B Gạo 0 5500 Đường 0 5500 Sữa 0 12000 Loại A Loại B Gạo 22 18 Đường 32 14 ndex va match) Sữa 24 Loại A Loại B ĐIỀU KIỆN Err:504 Err:504 FALSE Err:504 Err:504 Err:504 Err:504 Loại A Loại B dk Err:504 Err:504 FALSE Err:504 Err:504 Err:504 Err:504

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản