intTypePromotion=3

Bài tập Excel - 3

Chia sẻ: Le Van Manh Giau | Ngày: | Loại File: XLS | Số trang:6

0
362
lượt xem
74
download

Bài tập Excel - 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu này giúp bạn học và thực hành các thao tác về Excel căn bản một cách thành thạo.Với các kiến thức từ cơ bản đến nâng cao, bên cạnh đó là các bài tập thực hành căn bản, sẽ giúp các bạn đễ dàng nhập môn và thuận lợi trong việc học cao hơn, Chúc các bạn thành công

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập Excel - 3

  1. TỸ GIÁ 15400 MÃ HÀNG TÊN HÀNG ĐƠN GIÁ NƯỚC SX TTIỀN TGT.GÓP TRẢ/1T H3 80 36 H2 90 12 M1 100 24 MÃ MH TÊN MH-GIÁ MH NƯỚC SX M MONITOR M1 100 SINGAPORE H HARDDISK H1 70 SINGAPORE H2 80 MALAYSIA H3 90 TAIWAN Ô B3: Lấy ký tự đầu tiên của ô A3 dò trong bảng A8:C13 và lấy kết quả cột 2 Ô D3: Dò ô A3 trong khối A8:C13 và lấy kết quả cột 3 Ô E3: Thành tiền = Đơn Giá * Tỷ Giá. Biết tỷ giá cho trong ô F1 Ô G3: Trả/1T = Phần nguyên của (T Tiền + T Tiền * TGT.Góp*0.8%)/TGT.Góp Copy công thức cho các ô còn lại
  2. TỸ GIÁ 15400 MÃ HÀNG TÊN HÀNG ĐƠN GIÁ NƯỚC SX TTIỀN TGT.GÓP H3 HARDDISK 80 TAIWAN 1,232,000 36 H2 HARDDISK 90 MALAYSIA 1,386,000 12 M1 MONITOR 100 SINGAPORE 1,540,000 24 MÃ MH TÊN MH-GIÁ MH NƯỚC SX M MONITOR M1 100 SINGAPORE H HARDDISK H1 70 SINGAPORE H2 80 MALAYSIA H3 90 TAIWAN Ô B3: Lấy ký tự đầu tiên của ô A3 dò trong bảng A8:C13 và lấy kết quả cột 2 Ô D3: Dò ô A3 trong khối A8:C13 và lấy kết quả cột 3 Ô E3: Thành tiền = Đơn Giá * Tỷ Giá. Biết tỷ giá cho trong ô F1 Ô G3: Trả/1T = Phần nguyên của (T Tiền + T Tiền * TGT.Góp*0.8%)/TGT.Góp Copy công thức cho các ô còn lại
  3. TRẢ/1T 44,078 126,588 76,486
  4. TỸ GIÁ 15400 MÃ HÀNG TÊN HÀNG ĐƠN GIÁ NƯỚC SX TTIỀN TGT.GÓP TRẢ/1T H3 HARDDISK 80 TAIWAN 1232000 36 44078 H2 HARDDISK 90 MALAYSIA 1386000 12 126588 M1 MONITOR 100 SINGAPORE 1540000 24 76486 MÃ MH TÊN MH-GIÁ MH NƯỚC SX M MONITOR M1 100 SINGAPORE H HARDDISK H1 70 SINGAPORE H2 80 MALAYSIA H3 90 TAIWAN Ô B3: Lấy ký tự đầu tiên của ô A3 dò trong bảng A8:C13 và lấy kết quả cột 2 Ô D3: Dò ô A3 trong khối A8:C13 và lấy kết quả cột 3 Ô E3: Thành tiền = Đơn Giá * Tỷ Giá. Biết tỷ giá cho trong ô F1 Ô G3: Trả/1T = Phần nguyên của (T Tiền + T Tiền * TGT.Góp*0.8%)/TGT.Góp Copy công thức cho các ô còn lại
  5. TỸ GIÁ 15400 MÃ HÀNG TÊN HÀNG ĐƠN GIÁ NƯỚC SX TTIỀN TGT.GÓP TRẢ/1T H3 HARDDISK 80 TAIWAN 1232000 36 44078 H2 HARDDISK 90 MALAYSIA 1386000 12 126588 M1 MONITOR 100 SINGAPORE 1540000 24 76486 MÃ MH TÊN MH-GIÁ MH NƯỚC SX M MONITOR M1 100 SINGAPORE H HARDDISK H1 70 SINGAPORE H2 80 MALAYSIA H3 90 TAIWAN Ô B3: Lấy ký tự đầu tiên của ô A3 dò trong bảng A8:C13 và lấy kết quả cột 2 Ô D3: Dò ô A3 trong khối A8:C13 và lấy kết quả cột 3 Ô E3: Thành tiền = Đơn Giá * Tỷ Giá. Biết tỷ giá cho trong ô F1 Ô G3: Trả/1T = Phần nguyên của (T Tiền + T Tiền * TGT.Góp*0.8%)/TGT.Góp Copy công thức cho các ô còn lại
  6. TỸ GIÁ 15400 MÃ HÀNG TÊN HÀNG ĐƠN GIÁ NƯỚC SX TTIỀN TGT.GÓP TRẢ/1T H3 HARDDISK 80 TAIWAN 1232000 36 44078 H2 HARDDISK 90 MALAYSIA 1386000 12 126588 M1 MONITOR 100 SINGAPORE 1540000 24 76486 MÃ MH TÊN MH-GIÁ MH NƯỚC SX M MONITOR M1 100 SINGAPORE H HARDDISK H1 70 SINGAPORE H2 80 MALAYSIA H3 90 TAIWAN Ô B3: Lấy ký tự đầu tiên của ô A3 dò trong bảng A8:C13 và lấy kết quả cột 2 Ô D3: Dò ô A3 trong khối A8:C13 và lấy kết quả cột 3 Ô E3: Thành tiền = Đơn Giá * Tỷ Giá. Biết tỷ giá cho trong ô F1 Ô G3: Trả/1T = Phần nguyên của (T Tiền + T Tiền * TGT.Góp*0.8%)/TGT.Góp Copy công thức cho các ô còn lại

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản