BÀI TẬP THỰC HÀNH PLC S7-200 CPU 214

Chia sẻ: Phan Thi Ngoc Giau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
460
lượt xem
146
download

BÀI TẬP THỰC HÀNH PLC S7-200 CPU 214

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

. Bài tập 1: Hãy viết chương trình điều khiển hai động cơ hoạt động theo chế độ như sau : Động cơ 1 chạy 5 giây rồi ngừng sau đó đến động cơ 2 chạy 5 giây rồi ngừng động cơ 2 lặp lại 5 lần như vậy, kế đến thì chu kỳ làm việc của hai động cơ lặp lại 10 lần rồi nghỉ. Muốn làm việc nữa thì khởi động lại .

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BÀI TẬP THỰC HÀNH PLC S7-200 CPU 214

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. BÀI TẬP THỰC HÀNH PLC S7-200 CPU 214 Bài tập 1: Hãy viết chương trình điều khiển hai động cơ hoạt động theo chế độ như sau : Động cơ 1 chạy 5 giây rồi ngừng sau đó đến động cơ 2 chạy 5 giây rồi ngừng động cơ 2 lặp lại 5 lần như vậy, kế đến thì chu kỳ làm việc của hai động cơ lặp lại 10 lần rồi nghỉ. Muốn làm việc nữa thì khởi động lại . Bài tập 2: Công ty TECHNOPIA có hai bồn trộn hóa chất, mỗi bồn dược kéo bởi một động cơ  Bồn 1 trộn hóa chất a.  Bồn 2 trộn hóa chất b. Trên bảng điều khiển có ba chọn lựa : + Nếu nhấn nút PB thì cả hai bồn đều được chọn làm việc trong 30 giây. + Nếu nhấn nút PB1 thì chỉ có bồn 1 làm việc trong 30 giây (bồn 2 nghỉ). + Nếu nhấn nút PB2 thì chỉ có bồn 2 làm việc trong 30 giây (bồn 1 nghỉ). Khi đang trộn hóa chất nếu bồn hóa chất bị hở van thì phải báo động ngay lập tức và dừng quá trình trộn lại. ( hình vẽ). PB PB1 PB2 1 Bồn 1 Bồn 2 SỰ CỐ BẢNG ĐIỀU KHIỂN Động cơ 2 Động cơ 1 Bài tập 3: Có mộ t máy bán nước tự độ ng, tuỳ thuộc HIỂN THỊ số ti ền ta đưa vào trong máy thì loại nước uố ng tương ứng sẽ được cho ra. Tiền đưa vào ABCDEF phải tương đương hoặc l ớn hơn giá tiền qui định cho từng sản phẩm. Đèn báo A, B, C, D : 8 đồ ng. E : 4 đồ ng. Bỏ tiền vào F : 2 đồ ng. MÁY BÁN HÀNG TỰ ĐỘNG Hướng dẫn: Ta dùng một ngõ vào để mô phỏng số tiền đưa vào. Mỗi lần ta tác động bộ đếm sẽ đếm và coi đó là 1 đồng (thay thế cho cảm biến báo số tiền). Sau khi nhập xong ta phải nhấn thêm một phím nữa để báo số tiền đã nhập xong. Sau khi nhập xong số tiền ta phải nhấn nút chọn loại nước. Số tiền còn dư được thối lại bằng cách cho xung ra một ngõ ra ( cứ mỗi xung xem như một đồng ). Bài tập 4: - Do yêu cầu của công nghệ nên có một động cơ vận hành theo chế độ như sau:  Nhấn nút ON (động cơ chuẩn bị làm việc), sau đó chọn chế độ làm việc . + Nếu nhấn nút PB1 : thì động cơ chạy 50 giây dừng 10 giây rồi chạy ngược 50 giây, dừng 10 giây và chu kỳ lặp lại 3 lần như ban đầu. 1
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. + Nếu nhấn nút PB2 thì động cơ chạy 50 giây ,dừng 10 giây sau đó chạy ngược 50 giây, dừng 10 giây và chu kỳ bắt đầu lặp lại như ban đầu 5 lần. Bảng điều khiển 3 5 PB1 PB2 Động cơ OFF ON Bài tập 5:  Nhà máy LOSANCHE có một dây chuyền sản xuất bia, sau khi đổ bia vào chai thì các chai bia này được đưa qua một băng tải .dọc theo băng tải có 4 trạm kiểm tra: Trạm 1 : Kiểm tra chai có bị mẻ hay không. T1 T2 T3 T4 Trạm 2 : Kiểm tra nhãn chai .  Trạm 3 : Kiểm tra nút chai . Trạm 4 : Kiểm tra bia đầy hay không . Nếu chai bia nào không đảm bảo bất kỳ tiêu chuẩn kiểm tra nào thì sẽ bị loại bỏ sau khi qua 4 trạm. Hãy viết chương trình kiểm tra sản phẩm theo yêu cầu trên. Bài tập 6:  Có công nghệ đổ nguyên liệu như hình vẽ : - LS1, LS2 : Công tắc LS1 LS hành trình A B S - S1, S2 : Báo bồ n 1 đầy và cạn S - S3, S4 : Báo bồ n V1 nguyên liệu đầy và Bơm1 Bơm2 cạn Động cơ S Khi nhấn nút LV thì cần bơm nguyên liệu di chuyển từ A B (nhờ động cơ 1 kéo). Khi đến B thì cần bơm dừng lại và bắt đầu bơm S4 LV / STOP vào bồn 1 nhờ bơm1. Khi bồn đầy guyên thìu ừng bơm và mở van V1 đồng n bồn 1 liệ ng thời bơm nguyên liệu ra khỏ i bồn 1 nhờ bơm 2. Khi bồ n 1 đã cạn thì ngừng bơm 2 và đóng vantrìnhlại, và sau thực hiện n bơm trở về vị trí A. liệu ố n làm việc Hãy viết chương V1 điều khiển đó thì cầ công nghệ đổ nguyên Mu như yêu cầuữa thì nhấn nút LV trở lại đã cho. n Bài tập 7: Công ty trách nhiệm hưũ hạn PHƯỚC - LỘC có một dây chuyền công nghệ sản xuất sản phẩm gồm 8 motor hoạt động như sau : Mỗi lần hoạt động chỉ có 1 động cơ trong số 8 động cơ vận hành, bắt đầu khởi động thì động cơ 0 chạy trước. + Nếu nhấn nút PBR thì motor đang vận hành ngừng hoạt động và motor ở phía bên phải của nó sẽ vận hành. + Nếu nhấn nút PBL thì motor đang vận hành ngừng hoạt động còn motor bên trái của nó bắt đầu hoạt động : 2
  3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.  Ví dụ : Động cơ 0 đang hoạt động nếu nhấn nút PBR thì motor o ngừng hoạt động còn động cơ 1 bắt đầu hoạt động. Còn nếu nhấn nút PBL thì động cơ 0 ngừng và động cơ 7 bắt đầu hoạt động. (xem hình ) Motor 0 Motor 3 Motor 4 Motor 5 Motor 6 Motor 1 Motor 2 Motor 7 BẢNG ĐIỀU KHIỂN PBL PB R ON OFF Bài tập 8: Viết một chương trình cài đặt trước giá trị cho một bộ đếm sản phẩm mì gói từ 0 đến 9999 bằng các nút nhấn của các đầu vào từ I0.0 đến I1.1 ( tương ứng các số từ 0 đến 9 ), giá trị đặt này được hiển thị trên các ngõ ra (dạng BCD 4 bit), khi đặt xong ta nhấn nút SET thì việc đặt sẽ hoàn thành, khi đang đếm muốn sửa lại giá trị đặt thì ta nhấn nút chỉnh định (ADJUST). Hình vẽ: BẢNG ĐIỀU KHIỂN 1 2 3 4 0 HIỂN THỊ 5 6 7 8 9 SET ADJUST ON/ Bài tập 9: - Xí nghiệp điện cơ Thành Đạt có 1 dây chuyền sấy động cơ như sau : Khi động cơ đã được sơn xong thì được đưa vào buồng sấy, thời gian sấy được đặt trước nhờ người sử dụng . Sau khi sấy xong thì báo đèn và ngừng quá trình sấy. Hãy viết chương trình kích hoạt buồng sấy khi sản phẩm đã được đưa vào buồng và thời gian sấy có thể đặt trước nhờ 10 phím số thập phân từ bên ngoài, giá trị thời gian được hiển thị ở dạng số BCD tại ngõ ra ( chỉ hiển thị số phút). CÁCH VẬN HÀNH HIỂN THỊ THỜI GIAN - Đầu tiên ta nhấn nút ON/OFF(tắt mở). - Ta đặt thời gian bẳng các phím 0 1 2 3 4 số. 5 6 7 8 9 - Muố n bắt đầu sấy thì ta nhấn nút LV(làm việc ). LV ON/OFF Bài tập 10: Viết 1 chương trình điều khiển đèn giao thông cho ngã tư Cầu Mới ở Biên Hòa, đèn hoạt động như sau: 3
  4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.  Có thể thay đổi được thời gian cho đèn xanh tuyến 1 và tuyến 2.  Vàng tuyến 1 và tuyến 2 có giá trị mặc định là 5 giây. - Xanh tuyến1, tuyến 2 có giá trị mặc định là 15 giây. - Vàng tuyến 1 và tuyến 2 là 5 giây. Bài tập 11: Viết chương trình điều khiển một chuông báo tiết học theo yêu cầu sau: - Chủ Nhật chuông không kêu. - Từ 7h00’00” đến 7h00’10” chuông kêu báo vào giờ học. - Từ 9h00’00” đến 9h00’08” chuông kêu báo giờ giải lao. - Từ 9h15’00” đến 9h15’10” chuông kêu báo vào giờ học. - Từ 11h00’00” đến 11h00’20” chuông kêu báo giờ học kết thúc. 4
Đồng bộ tài khoản