intTypePromotion=1

Bài tập Thủy lực đại cương

Chia sẻ: Hoàng Xuân Vĩnh Phú | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:24

12
5.591
lượt xem
1.686
download

Bài tập Thủy lực đại cương

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thủy lực học là ngành kĩ thuật nghiên cứu về các vấn đề mang tính thực dụng bao gồm: lưu trữ, vận chuyển, kiểm soát, đo đạc nước và các chất lỏng khác. Việc luyện tập các bài tập khác nhau sẽ giúp các em hệ thống kiến thức cũng như nâng khao khả năng giải bài tập, sau đây là tài liệu trình bày một số bài tập môn Thủy lực đại cương. Mời các em cùng tham khảo tài liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập Thủy lực đại cương

 1. z  Bài tập thủy lực đại cương
 2. GVHD: PGS.TS. Lê Tr n Ch ng Bài t p th y l c ic ng Nguy n Thành Trung ± 2461.53 Tr. 1
 3. GVHD: PGS.TS. Lê Tr n Ch ng Bài t p th y l c ic ng BÀI T P TH Y L C IC NG H và tên: Nguy n Thành Trung L p: 53CG2 MSSV: 2461.53 Bài t p ch ng 2: Th y t nh h c Bài 2.4 : Theo bài ra ta có s nh hình v : Áp su t t i i m A là: Áp su t t i i m B là: L y (1) ± (2) ta c chênh áp su t t i A và B  M t khác ta l i có: ; V y ta suy ra c:   D u ³-³ ngh a là Nguy n Thành Trung ± 2461.53 Tr. 2
 4. GVHD: PGS.TS. Lê Tr n Ch ng Bài t p th y l c ic ng Bài 2.11 : Xét áp su t d t i 2 i m A và A¶ thu c cùng ng áp 0-0: 1m t V i: T ó ta có  Hay Theo hình v trên ta có:  Šƒ› Bài 2-12 (28) Áp su t d t i i m A c tính b i: Xét áp su t d t i 2 i m C và C¶ thu c cùng 1 m t ng áp 0-0: Nguy n Thành Trung ± 2461.53 Tr. 3
 5. GVHD: PGS.TS. Lê Tr n Ch ng Bài t p th y l c ic ng Mà: Hay : ƒ– Bài 2-23: Ta tính cao tr ng tâm c a ti t di n c a van: Š Xét áp l c do kh i n c có cao h1 gây ra lên c a van: Ta có:  N u ta ch n tr c Oz n m nghiêng theo m t v i h ng nh hình v , i m O n m t i m t th ng l u thì v trí c a i m t l c P1 s tính theo công th c: Nguy n Thành Trung ± 2461.53 Tr. 4
 6. GVHD: PGS.TS. Lê Tr n Ch ng Bài t p th y l c ic ng V i „Š T ó ta có : Xét áp l c do kh i n c có cao h2 gây ra: cao tr ng tâm ph n ti p xúc v i n c c a c a van là: Di n tích m t ti p xúc v i n c là: Do ó ta có: im t l c là: (xét trong h tr c O¶z) Trong h tr c Oz thì i m D¶ có t a : V yt ó ta có c áp l c c a toàn b n c tác d ng lên c a van là: l n:  im tl c c xác nh theo ph ng ph áp xác nh i m t khi có h p l c 2 l c song song: Kho ng cách gi a 2 i m t D và D¶ là: Ž Ž G i a là kho ng cách t D¶ n i m t G c a h p l c P và b là kho ng cách t D n i m t G c a h p l c P. Ta l p c h ph ng trình sau t ph ng trình cân b ng moment quanh O  Nguy n Thành Trung ± 2461.53 Tr. 5
 7. GVHD: PGS.TS. Lê Tr n Ch ng Bài t p th y l c ic ng Gi i ra ta c: T ó ta xác inh c im t G c a h p l c P cách O m t o n: Bài 2-24: Xét áp l c P1 do kh i n c th ng l u gây ra Ch n tr c AZ nh hình v Di n tích ph n n c ti p xúc v i n c là:   Tr ng tâm có cao: Áp l c: im t: T ó ta suy ra kho ng cách gi a D và O là: Nguy n Thành Trung ± 2461.53 Tr. 6
 8. GVHD: PGS.TS. Lê Tr n Ch ng Bài t p th y l c ic ng Xét t ng t cho kh i n c h l u ta có: Kho ng cách gi a D¶ và O là: Xét i u ki n cân b ng momen quanh O: u m khi: Van b t Gi i ph ng trình trên ta suy c giá tr c a Bài 2.27: Nguy n Thành Trung ± 2461.53 Tr. 7
 9. GVHD: PGS.TS. Lê Tr n Ch ng Bài t p th y l c ic ng Nhìn trên hình v ta có nh n xét r ng h có xu h ng quay quanh i m K ( n m chân c a tr ch ng). Do v y h cân b ng thì l c P do n c tác d ng vào thành van ph i có ph ng i qua K hay i m D chính là i m t l c c a P Chon tr c t a Oz nh hình v : Ta im tl cP c tính theo công th c: V i: là ph n di n tích ph n m t ti p xúc v i n c. ‘• : là moment quán tính c a m t ti t di n ti p xúc v i n c là cao c a tr ng tâm ti t di n tính t m t thoáng ‘• (1) T ó ta suy ra: M t khác theo hình v ta th y:   … ; (2) T (1) và (2) ta suy ra giá tr c a H=1,04(m) Ta tính c ô l n c a P là: P=24503,9 (N) = 24.3 (kN) Bài 2.39: Nguy n Thành Trung ± 2461.53 Tr. 8
 10. GVHD: PGS.TS. Lê Tr n Ch ng Bài t p th y l c ic ng Bài t p ch ng 3: Bài 3-26: Ch n m t O-O là m t ph ng chu n so sánh: Vi t ph ng trình Becnulli cho m t c t t i 2-2 và 3-3 v i giá tr áp su t d ta có:   Ta có th b qua giá tr t n th t c t n c D2/2 r t nh nên ta có th b qua Vi t PT nh lu t Becnulli cho 1-1 và 4-4 ta có:  Thay (2) vào (1): Nguy n Thành Trung ± 2461.53 Tr. 9
 11. GVHD: PGS.TS. Lê Tr n Ch ng Bài t p th y l c ic ng V i v 4 v à v1 là: Ta có : V yl ul ng n c clo trong ng là: 2) L u l ng n c Clo trong ng là 0.5 l/s T (*) ta có:  3) T (*) ta có: Nguy n Thành Trung ± 2461.53 Tr. 10
 12. GVHD: PGS.TS. Lê Tr n Ch ng Bài t p th y l c ic ng Bài 3.27: Ch n m t chu n 0-0 nh hình v Vi t ph ng trình Becnulli cho m t c t t i 1-1 và 2-2 v i giá tr áp tuy t i ta có:   Mà: ; ‘ n   ;  ‘ n  T ó ta có c giá tr c a v: ˜ Nguy n Thành Trung ± 2461.53 Tr. 11
 13. GVHD: PGS.TS. Lê Tr n Ch ng Bài t p th y l c ic ng Bài 3.35: Ch n m t chu n 0-0 là m t i qua áy d i c a van x nh hình v : Vi t ph ng trình Becnulli cho m t c t t i 1-1 và 3-3 v i giá tr áp su t tuy t i ta có:  T ó ta có: ƒ– V y: ƒ– Nguy n Thành Trung ± 2461.53 Tr. 12
 14. GVHD: PGS.TS. Lê Tr n Ch ng Bài t p th y l c ic ng Bài 3.36: Vi t ph ng trình nh lu t Becnulli cho m t c t 2-2 và 3-3 v i m t ph ng so sánh là m t 0-0 nh hình v : V i các giá tr : T n th t c t áp s b ng t ng các t n th t d c ng và c c b : (do t n th t d c ng t l v i chi u dài)  Vi t ph ng trình nh lu t Becnulli cho m t c t 2-2 và 1-1 v i m t ph ng so sánh là m t 0-0: V ng o áp Nguy n Thành Trung ± 2461.53 Tr. 13
 15. GVHD: PGS.TS. Lê Tr n Ch ng Bài t p th y l c ic ng Bài 3.39: Ch n m t O-O là m t ph ng chu n so sánh: Vi t ph ng trình Becnulli cho m t c t t i 1-1 và 2-2 v i giá tr áp tuy t i ta có: T ng o áp ta có ph ng trình: Nguy n Thành Trung ± 2461.53 Tr. 14
 16. GVHD: PGS.TS. Lê Tr n Ch ng Bài t p th y l c ic ng Thay (2) vào (1) ta suy ra c: ‰œ ‰œ V i:  ‰œ • L ul ng n c là: Nguy n Thành Trung ± 2461.53 Tr. 15
 17. GVHD: PGS.TS. Lê Tr n Ch ng Bài t p th y l c ic ng Bài 3-41: Ch n m t ph ng chu n O-O nh hình v Vi t ph ng trình Becnulli cho m t c t 1-1 và 2-2 v i áp su t d : Ph ng trình liên t c áp d ng cho kênh t i o n u và o n thu h p; Thay (2) vào (1) ta có: Sau khi thay s vào và gi i ra ta c giá tr c a v2 là: Nguy n Thành Trung ± 2461.53 Tr. 16
 18. GVHD: PGS.TS. Lê Tr n Ch ng Bài t p th y l c ic ng Bài 3.46: Ph ng trình ng l ng cho o n dòng ch y c gi i h n b i 2 m t c t 1-1 và 2-2 i v i tr c chi u s n m ngang h ng t trái sang ph i: Coi: L c ngoài g m có: L c kh i tr ng l ng c a o n dòng ch y là G tuy nhiên G s = 0 L c m t: L c ma sát trên thành ng. Tuy nhiên ta ch xét 1 ph n ng ng n nên coi l c ma sát là nh nên có th b qua Áp l c n c xung quanh tác ng lên m t ng 1-1 và 2-2: Ph ng trình inh lu t Becnuli cho 2 m t 1-1 và 2-2 v i m t O-O là m t chu n: Tuy nhiên do Q và là không i nên: Nguy n Thành Trung ± 2461.53 Tr. 17
 19. GVHD: PGS.TS. Lê Tr n Ch ng Bài t p th y l c ic ng Vi t l i ph ng trình trên ta có : Goi ph n l c c a van tác ng vào dòng n c là R Ta có: ‘ Giá tr R = giá tr áp l c tác d ng lên c a van: V i: Áp d ng thay s : P=112.5 (kN) Ch ng IV: T n th t c t n c trong dòng ch y Bài 4-14: S ‡ … V in c có nhi t V y ta có ‡ V yn c ch y r i Chi u dày c a l p m ng sát thành  ‡ Ta th y: Nguy n Thành Trung ± 2461.53 Tr. 18
 20. GVHD: PGS.TS. Lê Tr n Ch ng Bài t p th y l c ic ng Nên n c ch y r i trong khu thành tr n th y l c Bài 4-20: T n th t d c ng hd tính theo công th c Darcy: Ta gi s r ng n c trong ng ch y khu s c c n bình ph ng Ta tính C theo công th c Maninh:  Vi (tra b ng v i ng th ng) T ó ta có : M t khác ta có: Thay vào công th c hd: Vi ta ki m tra l i i u ki n ch y r i trong khu s c c n bình ph ng Ta ki m tra l i i u ki n ch y r i trong khu s c c n bình ph ng y ‡  ‡ V y gi thi t úng. L ul ng n c ch y qua là: Nguy n Thành Trung ± 2461.53 Tr. 19
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2