Bài tập tuần lập trình C trên window

Chia sẻ: Danh Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
89
lượt xem
8
download

Bài tập tuần lập trình C trên window

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mô tả dữ liệu lưu trữ và mô tả xử lý các sự kiện sau để viết một chương trình soạn thảo văn bản. Các sự kiện: WM_CHAR, WM_PAINT Các chức năng soạn thảo: a) Nhập dữ liệu b) Xóa bằng phím Backspace c) Con trỏ di chuyển _ Một số hướng dẫn khi cài đặt Lệnh cập nhật lại màn hình: InvalidateRect(hWnd, NULL,TRUE); Thuộc tính vẽ của DrawText: input string: normal: DT_PREFIXONLY: "A&bc&&d" "Abc&d" " _ " Một số câu hỏi: 1) Theo bạn, debug dùng để làm gì? Hãy mô tả 3 kinh nghiệm debug mà bạn tâm đắc...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập tuần lập trình C trên window

  1. Người soạn: Nguyễn Đức Hoàng Hạ Bài tập tuần 2 Ngày soạn: 26-2-2005 Email: ndhha@fit.hcmuns.edu.vn Mô tả dữ liệu lưu trữ và mô tả xử lý các sự kiện sau để viết một chương trình soạn thảo văn bản. Các sự kiện: WM_CHAR, WM_PAINT Các chức năng soạn thảo: a) Nhập dữ liệu b) Xóa bằng phím Backspace c) Con trỏ di chuyển _ Một số hướng dẫn khi cài đặt Lệnh cập nhật lại màn hình: InvalidateRect(hWnd, NULL,TRUE); Thuộc tính vẽ của DrawText: input string: "A&bc&&d" normal: "Abc&d" DT_PREFIXONLY: " _ " Một số câu hỏi: 1) Theo bạn, debug dùng để làm gì? Hãy mô tả 3 kinh nghiệm debug mà bạn tâm đắc nhất? 2) Khi debug một chương trình đệ quy, bạn thường debug như thế nào? 3) Khi debug một chương trình chạy trên dữ liệu lớn, bạn thường debug ntn? (Câu 2 và câu 3 có thể được tính luôn trong câu 1) ------

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản