intTypePromotion=3

Bài tập Vẽ mũi Khoan

Chia sẻ: Luuvan Qui | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
377
lượt xem
77
download

Bài tập Vẽ mũi Khoan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Gọi lệnh Blend Protrusion, Lưu file này lại rồi gọi ra theo đúng yêu cầu. Mỗi khi kết thúc một biên dạng mũi khoan thì ta chọn Done trên thanh công cụ. Sau khi chọn Done tiết diện đầu tiên dòng nhắc sẽ hỏi ta nhập góc xoay của tiết diện thứ 2 quanh trục x

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập Vẽ mũi Khoan

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Trư ng Cao đ ng KT – KT Nguy n Hoàng Giang: 01668133927 Trung tâm CAD/CAM/CNC T Thanh Cao: 0912523874 Bài t p V mũi Khoan G i l nh Blend> Protrusion Chuyên đào t o ph n m m Pro/Engineer WF 3.0
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Trư ng Cao đ ng KT – KT Nguy n Hoàng Giang: 01668133927 Trung tâm CAD/CAM/CNC T Thanh Cao: 0912523874 Chuyên đào t o ph n m m Pro/Engineer WF 3.0
  3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Trư ng Cao đ ng KT – KT Nguy n Hoàng Giang: 01668133927 Trung tâm CAD/CAM/CNC T Thanh Cao: 0912523874 Lưu file này l i r i g i ra theo đúng yêu c u. M i khi k t thúc m t biên d ng mũi khoan thì ta ch n Done trên thanh công c - Sau khi ch n Done ti t di n đ u tiên dòng nh c s h i ta nh p góc xoay c a ti t di n th 2 quanh tr c x (ta nh p 0 ↵), r i tr c y ta cũng nh p 0 ↵, tr c Z ta nh p 60 ↵. - Màn hình Sketch hi n ra ta l i g i file đã lưu ra và cho t l là 1 > ch n Done - Sau khi k t thúc Ti t di n th 2 thì dòng nh c s h i ta là có t o m t ti t di n ti p theo không (gõ ch Y r i n Enter) - Tương t như v y ta làm 4 l n (có nghĩa là đ oc 5 ti t di n k c ti t di n đ u tiên) - Sau khi nh p xong ti t di n cu i cùng thì Pro/E s yêu c u ta nhap kho ng cách cho các ti t di n (ta đ u nh p là 20, nghĩa là kho ng cách ti t di n là 20 và góc xoay c a ti t di n trư c so v i ti t di n ngay sau nó là 60 đ ) - Sau khi k t thúc ta ánn OK s đư c mũi khoan như sau. Chuyên đào t o ph n m m Pro/Engineer WF 3.0
  4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Trư ng Cao đ ng KT – KT Nguy n Hoàng Giang: 01668133927 Trung tâm CAD/CAM/CNC T Thanh Cao: 0912523874 Chúc các b n th c hi n thành công! Chuyên đào t o ph n m m Pro/Engineer WF 3.0
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản