Bài thực hành phương pháp thí nghiệm đồng ruộng trên máy

Chia sẻ: One Time Zero | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
460
lượt xem
152
download

Bài thực hành phương pháp thí nghiệm đồng ruộng trên máy

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu ôn tập môn phương pháp thí nghiệm đồng ruộng, gồm các bài tập thực hành thí nghiệm trên máy tính và bài tập tính toán trên sách vở do mình sưu tập. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài thực hành phương pháp thí nghiệm đồng ruộng trên máy

  1. Bài 1: Bố trí thí nghiệm bằng IRRISTAT 4.0 1. Chuẩn bị thông tin về bố trí thí nghiệm thực hành ngoài đồng ruộng, các ví dụ bố trí thí nghiệm về kiểu ngẫu nhiên hoàn toàn, khối ngẫu nhiên hoàn toàn.... 2. Mở cửa sổ phần mềm IRRISTAT: vào Utilities ---> chọn Randomozation and layout A. Nhập số liệu: nhập tên tệp ----> chọn Opent thì thấy cửa sổ chọn Yes B. Nhập các thông tin về tên sơ đồ bố trí, chọn kiểu bố trí, số lần nhắc lại, tên nhân tố thí nghiệm, số mức, dạng ô của mối khối. Xong rồi bấm >> chỗ Factors và bấm OK Ra kết quả 3. Đánh giá kết quả: Tự chấm điểm, ra kết quả đúng như ví dụ trên được 5 điểm, lấy một ví dụ ngẫu nhiên hoàn toàn 2 điểm, lấy ví dụ hai nhân tố kiểu ô chính ô phụ 3 điểm. Tổng 10 điểm 1
  2. Bài 2: Phân tích thống kê thí nghiệm bằng IRRISTAT 4.0 1. Chuẩn bị bảng số liệu phân tích biến động của chỉ tiêu NS của thí nghiệm so sánh các mật độ cấy giống lúa My sơn 4, kiểu bố trí thí nghiệm khối ngẫu nhiên hoàn toàn 2. Nhập số liệu: vào Window ---> chọn Data Editor ---> OK A. Nhập số liệu: Đánh lại tên các mục ----> nhập số liệu công thức, năng suất các lần nhắc lại--> ghi lại tệp số liệu tên của mình. lưu ý muốn ghi được tên công thức phải có $ ở cột tiêu đề B. Xử lý số liệu thống kê: Vào Analysis chọn Anova ---> chọn Balanced Analysis --> OK gõ crb ở hộp file name ---> open, chọn tiếp Yes, chọn tên tệp dữ liệu cần mở ---> Open Chọn NSUAT ở hộp Data File Variables --> bấm add ở hộp Analysis variates; Chọn CTHUC$ và NLAI ở hộp Data File Variables --> add ở hộp Factor Chọn CTHUC$ và NLAI ở hộp Factor --> add ở hộpAnova Model Specification Chọn mục Option ra cửa sổ dưới , gõ tên thí nghiêm ở hộp Heading" Bo tri kieu khoi ngau nhien hoan toan" 2
  3. Bấm OK ra kết quả BALANCED ANOVA FOR VARIATE NSUAT FILE MYSON4 21/ 4/** 10:23 ---------------------------------------------------------------- PAGE 1 Bo tri kieu khoi ngau nhien hoan toan VARIATE V003 NSUAT năng suất(ta/ha) LN SOURCE OF VARIATION DFSUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 NLAI 2 17.4444 8.72222 0.56 0.591 3 2 CTHUC$ 5 311.111 62.2222 4.01 0.030 3 * RESIDUAL 10 155.222 15.5222 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 17 483.778 28.4575 ----------------------------------------------------------------------------- TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE MYSON4 21/ 4/** 10:23 ---------------------------------------------------------------- PAGE 2 Bo tri kieu khoi ngau nhien hoan toan MEANS FOR EFFECT NLAI ------------------------------------------------------------------------------- NLAI NOS NSUAT 1 6 61.5000 2 6 61.6667 3 6 59.5000 SE(N= 6) 1.60843 5%LSD 10DF 5.06821 ------------------------------------------------------------------------------- MEANS FOR EFFECT CTHUC$ ------------------------------------------------------------------------------- CTHUC$ NOS NSUAT 30khom 3 59.0000 35khom 3 69.3333 40khom 3 62.0000 45khom 3 60.3333 50khom 3 58.3333 55khom 3 56.3333 SE(N= 3) 2.27466 5%LSD 10DF 7.16753 ------------------------------------------------------------------------------- ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE MYSON4 21/ 4/** 10:23 ---------------------------------------------------------------- PAGE 3 Bo tri kieu khoi ngau nhien hoan toan F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL. SECTION - 1 VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |NLAI |CTHUC$ | (N= 18) -------------------- SD/MEAN | | | NO. BASED ON BASED ON % | | | OBS. TOTAL SS RESID SS | | | NSUAT 18 60.889 5.3346 3.9398 6.5 0.5913 0.0297 3. Đánh giá kết quả: Tự chấm điểm, ra kết quả đúng như ví dụ trên được 7 điểm, lấy một ví dụ ngẫu nhiên hoàn toàn 3 điểm. Tổng 10 điểm 3
  4. Bài 3: Vẽ đồ thị và xác định hàm và hệ số tương quan trên Excel 1. Chuẩn bị bảng số liệu: Động thái ra lá dòng lúa CL02 và mối tương quan đạm và năng suất lúa trong bài giảng minh họa trên lớp A. Vẽ đồ thị 1. Mở trang tính Excel và nhập số liệu động thái ra lá lúa dòng CL02 như hộp thoại1 1 2 Chọn biểu tượng vẽ đồ thị ---> chọn dạng đồ thị (hộp 2) --> bấm Next ra hộp Char Wizard Vào Series chỉ lấy Số lá/cây trong hộp Series, nhập vùng dữ liệu số ngày sau gieo cho hộp Category(X) axis label. Nhập vùng chứa tên Số lá/cây vào hộp Name. Máy tự động nhập vùng dữ liệu vao hộp Values. Bấm Next ra cửa sổ sau Bấm Next và Finish được kết quả đồ thị chúng ta cần vẽ 4
  5. B. Vẽ đường hồi quy, xác định hàm tương quan, hệ số tương quan Vào số liệu, chọn vùng dữ liệu ---> chọn biểu tượng đồ thị --->chọn Scatter ---> chọn Chart sub type Bấm Next và Finish ta hai được hộp thoại sau Đưa đầu mũi tên vào điểm phân tán ở hộp 2, nháy chuột phải để các điểm phân tán bật sáng, vào Add Trendline ---> chọn dạng đồ thị phân tán ---> Ok Vào Options đánh dấu hai hộp : Display equation on chart và Display R - squared value on chart xong rồi bấm Ok ta được đường hồi quy, phương trình tuyến tính và R 2 5
  6. Vẽ xong, sinh viên chỉnh sửa các đồ thị: tên trục tung, trục hoành, tên đồ thị , tỷ lệ độ lớn front chữ với độ thị cho hợp lý và ghi tên tệp của mình lại bằng chính tên của mình Exercise 1 IRRISTAT: Nhập số liệu Năng suất (kg/ha) từ thí nghiệm nghiên cứu ảnh hưởng 3 mức phân đạm lên 4 giống lúa, bố trí kiểu khối ngẫu nhiên hoàn toàn được trình bày như sau: Lần nhắc lại Giống 1 2 3 4 N1 1 3209 3007 3197 4280 2 3044 2840 3014 3223 3 3877 4129 3950 4880 4 3688 3873 3229 4047 N2 1 3733 4113 3654 3765 2 3888 3559 3757 4006 3 3767 4624 4212 4411 4 3334 3215 3122 3688 N3 1 3238 3293 3880 3868 2 2930 3964 3909 3886 3 2837 3546 3917 3879 4 2452 2495 2174 3693 1.1 Vào số liệu nhập theo DATA EDITOR. Ghi tên tệp: Tên sinh viên BT1. 1.2 Mưu tả dãy số liệu chỉ tiêu Năng suất sử dụng Summary từ the Analysis Menu. Exercise 2 IRRISTAT: Bố trí ngẫu nhiên sơ đồ thí nghiệm Thí nghiệm đánh giá phản ứng của 4 giống lúa V1, V2, V3 và V4 với 3 nồng độ chất kích thích sinh trưởng I1, I2, I3. Thí nghiệm bố trí kiểu khối ngẫu nhiên hoàn toàn (RCBD) , nhắc lại 4 lần. Kích thước ruộng là 48 m × 24 m, kích thước ô là 6 m × 4 m. Khoảng cách cấy 20 cm × 20 cm. Vẽ sơ đồ thí bố trí thí nghiệm. Ghi lại tên tệp: Tên sinh vien BT2. 6

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản