intTypePromotion=1

Bài thuyết trình môn Tư Tưởng Hồ Chí Minh: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng

Chia sẻ: Masuto Dat | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:36

3
2.738
lượt xem
326
download

Bài thuyết trình môn Tư Tưởng Hồ Chí Minh: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời các bạn tham khảo tài liệu để: Tìm hiểu về đạo đức cách mạng; những nội dung cơ bản của đạo đức cách mạng trong tư tưởng Hồ Chí Minh; thực trạng hiện nay về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh qua bài thuyết trình môn Tư Tưởng Hồ Chí Minh "Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng".

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài thuyết trình môn Tư Tưởng Hồ Chí Minh: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng

 1. Bài thuyết trình Môn: Tư Tưởng Hồ Chí Minh GVHD: Bùi Thị Hảo Đề tài: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng.
 2. Danh sách nhóm 7: MHP: 1112005  Họ và Tên MSSV Phạm Hữu Đạt 10182201 Nguyễn Đình Lâm 10294141 Võ Thanh Danh 10081121 Trần Anh Toàn 10257931 Nguyễn Thị Thúy Diễm 10046621 Nguyễn Thị Hiên 10157951 Nguyễn Thị Hiệp 10196101 Mai Thị Kim Thoại 10089281 Võ Ngọc Khánh 10257111 Đỗ Anh Tài 10260691
 3. Nội Dung Thuyết Trình I. Tìm hiểu về đạo đức cách mạng. II. Những nội dung cơ bản của đạo đức cách Mạng trong tư tưởng Hồ Chí Minh III. Thực trạng hiện nay về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
 4. I. Tìm hiểu về đạo đức cách mạng. 1./Quan niệm về đạo đức. Đạo đức là gì Hệ thống các Giúp con người tự giác quy tắc chuẩn điều chỉnh những hành mực xã hội. vi cho phù hợp. Đạo Đức Phù hợp với văn hóa văn minh của cộng đồng, của xã hội
 5. 2./ Thế nào là đạo đức cách mạng. Đạo đức cách mạng là bất kỳ ở cương vị nào, bất kỳ làm công việc gì, đều không sợ khó, không sợ khổ, đều một lòng một dạ phục vụ lợi ích chung của giai cấp, của nhân dân, đều nhằm mục đích xây dựng chủ nghĩa xã hội. Bác Hồ thăm một cụ già
 6. "Một Đảng chân chính cách mạng phải có đạo đức. Đạo đức tạo nên uy tín, sức mạnh của Đảng, giúp Đảng đủ tư cách lãnh đạo, hướng dẫn quần chúng nhân dân."
 7. II. Những nội dung cơ bản của đạo đức cách mạng trong tư tưởng Hồ Chí Minh.
 8. “Muốn giải phóng cho dân Hồ Chí Minh quan niệmộc,nhđức là nền tảng t đạ giả phóng có “Cũng o ư isông thì cho loài và là sức mạnh của ngườlà mộtmạng,việc to nguồờimới có nước, ngư n i cách công tát, mà tự mình không có Người cách mạng phải có đkhông cócách ồnạngsông nền tảng ạo đức ngu m thì làm n.ạo đứ v không m ng cạcđnhiệmc,ụ có gốc, ạcăn Cây phải cách có thì mới hoàn thành đượ bản, tự mình đã hủ hóa, vẻ vang vì sự nghiệp độc lậxấdân có c ốc thìủ nghĩaviệc ội không tộ g và ch cây p u xa thì còn làm nổi xã h héo. Người cách mạng phải có đạo đgìc, không ứ ?” có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”.
 9. Đạo đức là cái gốc của cách mạng - Là nền tảng của người cách mạng -Là sức mạnh, là tiêu chuẩn hàng đầu của cách mạng Đạo đức là nhân tố tạo nên sự hấp dẫn của Chủ nghĩa xã hội -Sức hấp dẫn của chủ nghĩa xã hội trước hết là ở những giá trị đạo đức cao đẹp, nhân văn - Cán bộ, đảng viên của đảng phải có đạo đức Người nói: “cán bộ, đảng viên muốn cho dân tin, dân phục thì không phải cứ viết lên trán chữ cộng sản mà ta được họ yêu mến.Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách ,đạo đức”.
 10. Trung với nước, hiếu với dân: Nội dung chủ yếu của trung với nước là: - Đặt lợi ích của đảng, của Tổ quốc, của cách mạng lên trên hết. - Quyết tâm phấn đấu thực hiện mục tiêu của cách mạng. - Thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Nội dung của hiếu với dân là: - Khẳng định vai trò sức mạnh thực sự của nhân dân. -Tin dân, lắng nghe dân, học dân, tổ chức vận động nhân dân cùng thực hiện tốt đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước. -Chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân
 11. Với tư tưởng trung với nước, hiếu với dân, Bác Hồ căn dặn cán bộ, đảng viên phải suốt đời hy sinh phấn đấu vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Bác nói “điều chủ chốt nhất” của đạo đức cách mạng là “quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng, cho cách mạng”, là “tuyệt đối trung thành với Đảng, với nhân dân”, là trung với nước, hiếu với dân, hơn nữa là “tận trung, tận hiếu” thì mới xứng đáng “vừa là người lãnh đạo vừa là đày tớ thật trung thành của nhân dân”.
 12. Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp phái đoàn Mặt trận dân tộc giải phóng Miền Nam ra thăm Miền Bắc
 13. Kiệm Cần Chính Liêm
 14. Liêm là “luôn luôn tôn trọng giữ gìn của Cần là lao động cvà củasiêng năng, lao động công ần cù, dân; không xâm ph sáng ệm sức lao động, tiết kiệm vớ Kiệm là tiết ki đồng có kế hoạch,ạm mộto năng xu,ấhạt thóc của nhài tạ su t cao; lao động thì gidân”.t Phải trongủa của không tham lam ờ, tiế kiệm tiền c sạch, nước, của nhânn tự lực cánh sinh, không lười tinh thầ đng,vkhông ỷ dân,khôngtiếng, ẫm. ủa bản ng là nghĩatâng ịa ị, tiền của, danhđất nướsung sướng. Không vụ của nhân c, c thân biế lại, dựa d Lao độ bthiêng liêng, kiệnguừột sống, ngulà ham ốc mình. ết làcó m n thứ ỏ đếnồn mình. Ti Chỉ m t cái nh ham ồ cái to; “Không xa slàm, ham tiến bộ. Hành vi ừa bói,” học, ham ỉ,phúc của con người. không hoang phí, không b trái hạnh với chữ liêm là:... cậy quyền thế mà đục khoét, ăn của dân, hoặc trộm của công làm của riêng. Dìm người giỏi, để giữ địa vị và danh tiếng của mình là trộm vị. Cụ Khổng nói: người mà không liêm, không bằng súc vật. Cụ Mạnh nói: ai cũng tham lợi thỡ nước sẽ nguy.
 15. “ Một dân tộc, một Đảng và mỗi Chí công vô ời,, ngày hômt quaviệvĩ gì con ngư tư là làm bấ cứ là c cũng đừngsnghĩ ấp n ẫn lớn, ước, chỉ đại, có ức h đế d mình tr không nhấtế ịnh hôm nay vẫn được mọi bi đ lợi ảng, nhân và chủ nghĩa cá nhân. Hồ Chí Minh cũng phân biệtivì Đích ếnvì Tổ quốợi,vì ếu t yêu m cá và ca ng c, n ngườ dân, vì ợ ích c Chí công vô tlòng tính tốt lcóitronggủa cách ều: nhân ư là dạ không thể sáng5nữa, ồm đi mạng. Thực hành chí công vô tư là quét nhân, nghĩa,utrí, dũng, liêm. Bồi dưỡng sạch chủvào chủ nghĩa cá nhân”. nế sa nghĩa cá nhân, nâng cao phẩm chất đạo đứạoần,ckiệm, mạng. “phảichí trướcvô tư là đ c c đứ cách liêm, chính, lo công để vững vàng qua mtọi thửạ, vui sau thiên hạ (tiên quyến hiên h thách : “Giàu sang không rũ, nghèohiên hạ chi ưuể chuyển ậu thiên hạ t khó không th nhi ưu, h lay, uy vũ chi lạc nhi lạc). ất phnghĩa cá nhân không thể khu Chủ ục”. chỉ biết đến mình, muốn “mọi người vì mình”. Nó là giặc nội xâm, còn nguy hiểm hơn cả giặc ngoại xâm.
 16. Hồ Chí Minh căn dặn: “Phải luôn luôn làm cho phần tốt trong mỗi con người nảy nở như hoa mùa xuân, từ đó nhân rộng gương tốt, việc tốt ra thành nhiều vườn hoa khác đẹp hơn, tốt hơn, toàn diện hơn.” - Tình yêu thương con người còn là tình yêu bạn bè, đồng chí, có thái độ tôn trọng con người, điều này có ý nghĩa đối với người lãnh đạo. - Yêu thương con người- nhân dân lao động của Hồ Chí Minh là sự gắn kết và thống nhất biện chứng giữa tình cảm, lý trí và hành động,dựa trên nền tảng chủ nghĩa nhân văn, nhân đạo cộng sản và giá trị nhân văn tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Trong đó, Người đặc biệt coi trọng “hành động cách mạng”, bởi đây là yếu tố tác động trực tiếp tới việc giải quyết những đòi hỏi chính đáng của con người.
 17. Có tinh thần quốc tế trong sáng: Đó là tinh thần quốc tế vô sản, bốn phương vô sản đều là anh em. Đó là tinh thần đoàn kết với các dân tộc bị áp bức, với nhân dân lao động các nước. Đó là tinh thần đoàn kết của nhân dân Việt Nam với tất cả những người tiến bộ trên thế giới vì hoà bình, công lý và tiến bộ xã hội. Sự đoàn kết là nhằm vào mục tiêu lớn của thời đại hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.
 18. Chủ tịch Hồ Chí Minh và Mao Trạch Đông Chủ tịch Hồ Chí Minh ở nước ngoài
 19. Tư tưởng Hồ Chí Minh về những nguyên tắc xây dựng đạo đức mới Nói đi đôi với làm, phải nêu gương về đạo đức. Xây đi đôi với chống Phải tu dưỡng đạo đức suốt đời.
 20. Nói đi đôi với làm Người đã chỉ ra những biểu hiện của thói đạo đức giả ở một số cán bộ: “ Vác mặt làm quan cách mạng ” nói mà không làm. Sau này người đã nhiều lần bàn đến việc tẩy sạch căn bệnh quan liêu , coi thường quần chúng của một số cán bộ , Đảng viên “Miệng thì nói dân chủ , nhưng làm việc thì họ theo lối “quan” chủ. Miệng thì nói “phụng sự quần chúng”, nhưng họ làm trái ngược với đạo đức với lợi ích của quần chúng, trái ngược với phương châm và chính sách của Đảng và chính phủ”,làm tổn hại uy tính của Đảng và chính phủ trước nhân dân.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2