intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức

Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh là sự kết hợp những giá trị đạo đức tốt đẹp của dân tộc với tinh hoa đạo đức nhân loại; truyền thống với hiện đại; phương Đông với phương Tây, được hình thành và phát triển từ yêu cầu giải phóng dân tộc. Nhằm mục đích tìm hiểu nội dung quan điểm của Hồ Chí Minh về các phẩm chất đạo đức của con người Việt Nam trong thời đại mới; từ đó vận dụng vào việc xây dựng đạo đức cho sinh viên. Tổng hợp các tài liệu Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức được TaiLieu.VN sưu tập và chia sẻ để các bạn những tài liệu tham khảo, bài giảng, tiểu luận, bài thuyết trình, giáo án về chủ đề tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức. Mời các bạn cùng tham khảo.

Tham khảo và download 15 Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức chọn lọc sau:
TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1194 lượt tải
ADSENSE

strTagCode=tu-tuong-ho-chi-minh-ve-dao-duc

nocache searchDocumentsPhinxByTagCode

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2