intTypePromotion=1

Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa đạo đức và xây dựng con người mới - Tạ Văn Sang

Chia sẻ: Bui Ngoc Ngu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:34

0
682
lượt xem
207
download

Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa đạo đức và xây dựng con người mới - Tạ Văn Sang

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa đạo đức và xây dựng con người mới giúp người học nắm được các kiến thức cơ bản trong nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức với vai trò sức mạnh của đạo đức, những chuẩn mực đạo đức cách mạng, các nguyên tắc đạo đức cách mạng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa đạo đức và xây dựng con người mới - Tạ Văn Sang

 1. KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ BỘ MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH CHƯƠNG VII Tạ văn sang
 2. II. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO ĐỨC NỘI DUNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO ĐỨC Vai trò Những chuẩn Các nguyên và sức mạnh mực đạo đức tắc đạo đức của đạo đức cách mạng cách mạng
 3. 1. Nội dung cơ bản của TT HCM về đạo đức a. QĐ về vai trò và sức mạnh của đạo đức  Đạo đức là gốc của cách mạng Giống như gốc của cây, ngọn nguồn của sông suối Đối với con Sức có mạnh mới gánh người được nặng và đi được xa Người CM phải có đạo đức CM mới hoàn thành được nhiệm vụ CM
 4. Sự nghiệp độc lập dân tộc và CNXH là rất to lớn, khó khăn, nặng nề và lâu dài Làm CM là gánh nặng đi trên con đường xa Vậy Phải chăm lo cái gốc, cái nguồn, cái nền tảng ấy Đây là công việc thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân, của mỗi gia đình và mỗi người trong xã hội ta
 5.  Đạo đức là nhân tố tạo nên sức hấp dẫn của chủ nghĩa xã hội Giá trị đạo đức Phẩm chất của cao đẹp của chủ những người cộng nghĩa xã hội sản ưu tú
 6. b. Quan điểm về những chuẩn mực đạo đức cách mạng Trung với nước, hiếu với dân Có 4 Cần kiệm liêm chính, phẩm chí công vô tư chất cơ Yêu thương con người bản Tinh thần quốc tế trong sáng
 7.  Trung với nước, hiếu với dân Mối quan hệ với đất nước, nhân Đối dân và dân tộc mình là lớn nhất với người Việt Phẩm chất trung với nước, hiếu Nam với dân là phẩm chất đạo đức quan trọng nhất, bao trùm nhất Bác đã sử dụng khái niệm trung, hiếu truyền thống, nhưng đưa vào nội dung mới
 8. Trung với nước là tuyệt đối trung thành với sự nghiệp dựng và giữ Nội nước trung thành với con đường đi lên của đất nước, là suốt đời phấn dung đấu cho Đảng, cho cách mạng Trung, Hiếu với dân là thể hiện ở chỗ hiếu thương dân, tin dân, phục vụ nhân dân hết lòng. Phải gần dân, kính trọng và học tập nhân dân, phải dựa vào dân, lấy dân làm gốc
 9. Hồ Cí Minh trao lá cờ “trung Bác Hồ căn dặn các chiến sĩ tại đền với nước, hiếu với dân” cho Hùng “Các vua Hùng đã có công trường võ bị Trần Quốc Toản dựng nước, Bác cháu ta phải cùng (26/5/1946) nhau giữ lấy nước”
 10.  Cần, kiệm, liêm, chính, CCVT LƯỜI CỐ SỐNG BIẾNG CỐ CHẾT Người siêng năng Nhà siêng năng CẦN Làng siêng năng Cả nước siêng năng KẾ HOẠCH CHUYÊN PHÂN CÔNG
 11. Tiết kiệm Cần Thì giờ Của Lãng cải phí Kiệm Phô trương Công sức Bủn Keo xỉn Chè chén Lu bù kiệt
 12. Học hỏi Ham Tiến bộ Không tham Trong sạch PL Liêm Bất liêm
 13. Chính Không Thẳng đứng tà thắn đắn với với với mình người việc
 14. CỐT CÁCH CON NGƯỜI THIỆN */ Thiện ác nguyên lai vô định tính Đa do giáo dục đính nguyên nhân */ Nhất sinh hành thiện, thiện do bất túc, Nhất nhật hành ác, ác tự hữu do
 15. “Trời có bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông. Đất có bốn phương Đông, Tây, Nam, Bắc. Người có bốn đức Cần, Kiệm, Liêm, Chính. Thiếu một mùa, thì không thành trời Thiếu một phương, thì không thành đất Thiếu một đức, thì không thành người” (Cần, Kiệm, Liêm, Chính 6-1949) 6- Trêi: Thiªn §Êt: §Þa Ng­êi: Nh©n Thiªn - §Þa - Nh©n Thiªn thêi / §Þa lîi / Nh©n hoµ
 16.  Là công bằng, Chí  Công tâm, công  Không thiên tư, thiên vị, vô  Chỉ biết vì Đảng, vì dân tộc  Nêu chủ nghĩa tập thể, tư:  Trừ bỏ chủ nghĩa cá nhân. nhân.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2