intTypePromotion=3

Bài thuyết trình "Tìm hiểu - Thị trường OTC"

Chia sẻ: Quan Tri Kinh Doanh Quantri | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:34

1
1.261
lượt xem
483
download

Bài thuyết trình "Tìm hiểu - Thị trường OTC"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thị trường chứng khoán phi tập trung là loại thị trường xuất hiện sớm nhất trong lịch sử hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán. Quá trình hình thành và phát triển thị trường OTC từ hình thái thị trường tự do không có sự quản lý của chính phụ hoặc của các tổ chức tự quản.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài thuyết trình "Tìm hiểu - Thị trường OTC"

 1. TIM HIÊU ­THI TRƯƠNG  ̀ ̉ ̣ ̀ OTC Thứ ba,31/8/2010 THỊ TRƯỜNG OTC 1
 2.   ­êng:§H SP  ü  Tr   K ThuËtH ­ng  n   Yª Khoa:Kinh Tế Sinh Viên Thực Hiện: Nguyễn Thị Huyền Trang Nguyễn Thị Nhung Thứ ba,31/8/2010 THỊ TRƯỜNG OTC 2
 3. Nội dung chính: I.Những vấn đề chung về thị trường OTC. II.Một số TTOTC trên thế giới và Việt Nam. Thứ ba,31/8/2010 THỊ TRƯỜNG OTC 3
 4. ti ền hi ều Ui !n w á !! Thứ ba,31/8/2010 THỊ TRƯỜNG OTC 4
 5. Nấc thang thiên đường!! Con đường đi đến thành  công!! Thứ ba,31/8/2010 THỊ TRƯỜNG OTC 5
 6. Ước mơ trở thành triệu phú!! Thứ ba,31/8/2010 THỊ TRƯỜNG OTC 6
 7. Hình ảnh về TTOTC: Thứ ba,31/8/2010 THỊ TRƯỜNG OTC 7
 8. I.Những vấn đề chung về thị trường  chứng khoán phi tập chung(OTC). 1.1.Lịch sử hình thành.  Thị trường chứng khoán phi tập  trung là loại thị trường xuất hiện  sớm nhất trong lịch sử hình  thành và phát triển của thị  trường chứng khoán.  Quá trinh hinh thanh & phat ̀ ̀ ̀ ́ triên TT OTC từ hinh thai ̉ ̀ ́ thị trường tự do không có tổ chức đên thị trường có ́ sự quan lý cua chinh phủ ̉ ̉ ́ hoăc cua cac tổ chức tự ̣ ̉ ́ quan. ̉ Thứ ba,31/8/2010 THỊ TRƯỜNG OTC 8
 9. Lịch sử hình thành.  Thị trường chứng khoan ́ phi tâp trung được dich ra ̣ ̣ từ ban tiêng anh là “ Over ̉ ́ the counter - OTC“ hay là thị trường qua quây. ̀  Đăc thù cua thị trường ̣ ̉ nay là cac giao dich mua ̀ ́ ̣ ban trên thị trường được ́ thực hiên trực tiêp tai cac ̣ ́ ̣ ́ ̀ ̉ quây cua ngân hang – trên ̀ ̣ mang – điên thoai hoăc ̣ ̣ ̣ cac công ty chứng khoan. ́ ́ Thứ ba,31/8/2010 THỊ TRƯỜNG OTC 9
 10. 1.2.Khái niệm.  Thị trường OTC: là thị  trường không có trung  tâm giao dịch tập trung,  đó là một mạng lưới các  nhà môi giới và tự doanh  chứng khoán mua bán với  nhau và với các nhà đầu  tư,các hoạt động giao  dịch của TTOTC được  diễn ra tại các quầy (sàn  giao dịch) của các ngân  hàng và công ty chứng  khoán. Thứ ba,31/8/2010 THỊ TRƯỜNG OTC 10
 11. 1.3.Những đặc điểm cơ bản của TTOTC.  Hình thức tổ chức: • Phi tập trung. • Giao dịch diễn ra tại các  ngân hàng, công ty  chứng khoán.   Hàng hóa và dịch vụ: có 2  loại • Loại 1:các chứng khoán  chưa đủ điều kiện niêm  yết trên sàn tập trung  song đáp ứng được điều  kiện về tính thanh khoản. • Loại 2:các loại CK đã  niêm yết trên sàn tập  trung nhưng bị hủy giao  dịch.  Thứ ba,31/8/2010 THỊ TRƯỜNG OTC 11
 12. Đặc điểm cơ bản của TTOTC.  Cơ chế xác lập giá. • Thực hiện thông qua phương thức thương lượng và thỏa thuận  song phương giữa bên mua và bên bán. • Có nhiều mức giá khác nhau đối với 1 CK trong cùng một thời  điểm.  Quản lý thị trường OTC:chia thành 2 cấp: • Cấp quản lý Nhà nước:do cơ quản quản lý thị trường trực tiếp  quản lý. • Cấp tự quản:do hiệp hội các nhà kinh doanh chứng khoán  quản lý(Mỹ, Nhật..) hoặc do sở GD đồng thời quản lý(Anh,  Pháp..).  Mức độ rủi ro cao: • Rủi ro về tính thanh khoản. • Rủi ro về thông tin. Cơ chế thanh toán đa dạng và linh hoạt. Thứ ba,31/8/2010 THỊ TRƯỜNG OTC 12
 13. Phương thức giao dịch:có 3 phương  thức: 1.Phương thức giao dịch giản đơn. Cty CK B Lệnh GD Lệnh GD KH Cty CK A Cty CK C  Thông báo KQ Cty CK D Thông báo KQ Hệ thống  TT OTC Thứ ba,31/8/2010 THỊ TRƯỜNG OTC 13
 14. 2.Phương thức báo giá trung tâm. Lệnh mua Lệnh mua KH mua Cty CK A Thông báo KQ Thông báo KQ HT  giao  Thỏa thuận & Thông báo KQ dịch  xác nhận GD OTC Lệnh bán Thông báo KQ KH bán Cty CK B Thông báo KQ Lệnh bán Thứ ba,31/8/2010 THỊ TRƯỜNG OTC 14
 15. 3.Phương thức giao dich có sự tham gia  của nhà tạo lập thị trường. Market  Market  maker A Yết giá maker B Khẳng định  Yết giá GD Lệnh GD Báo cáo GD HT TT  Báo cáo GD OTC Lệnh GD Cty CK  KH Xác nhận Thông báo KQ (môi giới) Yết giá Market  maker C Thứ ba,31/8/2010 THỊ TRƯỜNG OTC 15
 16. 1.4.Vị trí và vai trò của TTOTC. a.Vị trí.  Thị trường OTC là một bộ phận cấu thành  thị trường chứng khoán.  Tồn tại và phát triển song song với thị  trường chứng khoán.  Có vị trí quan trọng trong cấu trúc TTCK,  hỗ trợ cho thị trường tập trung. Thứ ba,31/8/2010 THỊ TRƯỜNG OTC 16
 17. b.Vai trò của TTOTC.  Hỗ trợ và thúc đẩy TTCK tập trung phát  triển.  Hạn chế thu hẹp thị trường tự do, đảm bảo  sự ổn định của thị trường.  Tạo thị trường cho các CK chưa đủ điều  kiện niêm yết.  Tạo môi trường đầu tư linh hoạt, thuận lợi  cho các nhà đầu tư. Thứ ba,31/8/2010 THỊ TRƯỜNG OTC 17
 18. 1.5.Thành viên của TTOTC.  Gồm có: � Nhà đầu tư và tổ chức  đầu tư:  Tìm hiểu thông tin về  DN qua hệ thống điện  tử. Thứ ba,31/8/2010 THỊ TRƯỜNG OTC 18
 19. Thành viên của TTOTC. T Các công ty môi giới­ giao dịch:  Môi giới:hưởng hoa  hồng từ thực hiện  giao dich KH.  Tự doanh:kinh  doanh CK trên chính  tài sản của mình. Thứ ba,31/8/2010 THỊ TRƯỜNG OTC 19
 20. Thành viên của TTOTC. T Nhà tạo lập thị  trường(Market  market). • Công ty môi giới ­giao  dịch nắm giữ một số  lượng lớn CK nhất  định. • Tăng tính thanh khoản  cho CK. • Liên tục đưa ra giá hỏi  mua­chào bán. Thứ ba,31/8/2010 THỊ TRƯỜNG OTC 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản