intTypePromotion=1

Bài thuyết trình Quản trị tài chính doanh nghiệp - Chương 17: Cổ tức và chính sách chi trả cổ tức

Chia sẻ: Nguyễn Thị Hương Thơm | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:40

0
163
lượt xem
37
download

Bài thuyết trình Quản trị tài chính doanh nghiệp - Chương 17: Cổ tức và chính sách chi trả cổ tức

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài thuyết trình Quản trị tài chính doanh nghiệp - Chương 17: Cổ tức và chính sách chi trả cổ tức với các vấn đề chính: Cổ tức bằng tiền mặt và thanh toán cổ tức; chính sách cổ tức có quan trọng không; những yếu tố thực tế ủng hộ thanh toán cổ tức thấp;... Mời các bạn cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin vấn đề.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài thuyết trình Quản trị tài chính doanh nghiệp - Chương 17: Cổ tức và chính sách chi trả cổ tức

 1. BỘ TÀI CHÍNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING KHOA TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG ­­­­­­­­­­     QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP CHƯƠNG 17 CỔ TỨC VÀ CHÍNH SÁCH CHI TRẢ CỔ TỨC                                          GVHD: Th.S Nguyễn Minh Phúc                                                         Nhóm thực hiện: Nhóm 7                                                                            1
 2. TP. HỒ CHÍ MINH, THÁNG 04/2015 2
 3. MỤC LỤC 17.1 CỔ TỨC BẰNG TIỀN MẶT VÀ THANH TOÁN CỔ TỨC 17.2 CHÍNH SÁCH CỔ TỨC CÓ QUAN TRỌNG KHÔNG? 17.3 NHỮNG YẾU TỐ THỰC TẾ ỦNG HỘ THANH TOÁN CỔ TỨC THẤP 17.4 NHỮNG YẾU TỐ THỰC TẾ  ỦNG HỘ THANH TOÁN CỔ TỨC CAO 17.5 MỘT GIẢI PHÁP CHO CÁC YẾU TỐ THỰC TẾ 17.6 MUA LẠI CỔ PHIẾU 17.7 NHỮNG ĐIỀU BIẾT VÀ CHƯA BIẾT VỀ CHÍNH SÁCH CỔ TỨC 17.8 CỔ TỨC CỔ PHIẾU VÀ CHIA TÁCH CỔ TỨC 17.9 TÓM TẮT VÀ KẾT LUẬN ÔN LẠI KHÁI NIỆM VÀ CÂU HỎI SUY LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO: http://kinhdoanh.vnexpress.net/tin­tuc/chung­khoan/q­a­tim­hieu­ve­chi­so­standard­­poor­500­ 2693770.html http://www.chungkhoanphaisinh.net/chien­luoc/chi­so­suc­manh­nen­kinh­te­my/ http://estock.duytan.edu.vn/kien­thuc­dau­tu/kien­thuc­chung­khoan/bai­18­quy­dinh­t+3­va­nhung­ ngay­chia­co­tuc­140.html http://123doc.org/document/67665­tcdn­chinh­sach­chi­tra­co­tuc.htm http://luanvan.net.vn/luan­van/chinh­sach­co­tuc­61869/ 3
 4. Vào ngày 16/02/2011, Công ty cung cấp dịch vụ truyền hình cáp và internet Comcast đã công bố  một kế  hoạch tổng quát để  thưởng cho những người nắm giữ  cổ  phiếu vì sự  thành công gần đây   trong tình hình kinh doanh của công ty. Theo kế hoạch, Comcast sẽ tăng cổ  tức hàng năm của nó 18   phần trăm, từ 38 cents trên mỗi cổ phiếu lên 45 cents trên mỗi cổ phiếu và tăng mức mua lại dự kiến  cổ  phiếu phổ thông của Comcast từ 1,2 tỷ đô trong năm trước lên 2,1 tỷ  đô trong năm nay. Các nhà   đầu tư tự tin rằng, giá cổ phiếu của công ty sẽ tăng 4% ngay trong ngày đưa ra thông báo. Tại sao các  nhà đầu tư có vẻ rất hài lòng? Để tìm ra nguyên do, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chương này để  thấy  những hành động và tác động của chúng đối với các cổ đông như thế nào. Mục tiêu bài học: LO1: Các loại cổ tức và cách thức chi trả cổ tức. LO2: Các vấn đề xung quanh quyết định chính sách chi trả cổ tức. LO3: Sự khác nhau giữa cổ tức bằng tiền mặt và cổ tức bằng cổ phiếu. LO4: Tại sao việc mua lại cổ phần là sự thay thế cho cổ tức. Chính sách chi trả  cổ  tức là vấn đề  quan trọng của tài chính doanh nghiệp, và cổ  tức là một   khoản   chi   phí   bằng   tiền   mặt   lớn   cho   nhiều   doanh   nghiệp.   Ví   dụ,   các   công   ty   trong  S&P   500  (Standard & Poor’s 500 Stock Index ­ là một chỉ số cổ phiếu được tính toán dựa trên thị giá cổ phiếu  của 500 công ty có mức vốn hóa thị  trường lớn nhất của Mỹ.  Ở  một gốc độ  nào đó,  chỉ  số  S&P  500 cũng phản ánh và đại diện cho cả nền kinh tế Mỹ thông qua việc phản ánh những đặc điểm rủi  ro và lợi nhuận của các công ty hàng đầu tại Mỹ. S&P 500 thường được viết là SPX trên thị trường  tài chính.) đã trả  khoảng 206 tỷ  đô cổ  tức trong năm 2010, tăng từ  196 tỷ  đô trả  trong năm 2009,   nhưng thấp hơn nhiều so với mức chi trả  cổ  tức kỷ  lục của năm 2008 là 248 tỷ  đô. AT&T và   ExxonMobil là những công ty chi trả cổ tức lớn nhất. Bao nhiêu? AT&T đã chi trả khoảng 9,9 tỷ đô   cổ  tức trong năm 2010 và ExxonMobil đã chi trả  khoảng 8,3 tỷ  đô.   Ngược lại, có khoảng 23% số  công ty thuộc S&P 500 không phải chi trả cổ tức. Thoạt đầu lướt qua, có vẻ rằng một công ty sẽ luôn muốn mang lại càng nhiều càng tốt cho các   cổ đông của mình bằng cách trả cổ tức. Nó có vẻ như rõ ràng, tuy nhiên, một công ty luôn có thể đầu   tư tiền thay vì trả tiền cho các cổ đông của mình. Câu hỏi trọng tâm nhất trong chính sách chi trả cổ  tức là: Công ty có nên trả tiền (cổ tức) cho cổ đông, hay công ty nên lấy tiền đó và đầu tư  giúp cho   các cổ đông của mình? Trong chương này,sẽ  bao gồm một loạt các chủ  đề  liên quan đến chính sách cổ  tức và chính  sách thanh toán của công ty. Đầu tiên chúng ta thảo luận về  các loại cổ tức bằng tiền mặt và cách  chúng được chi trả. Chúng ta đặt câu hỏi liệu chính sách cổ tức có quan trọng, và các lập luận cho   việc nên chi trả  cổ  tức cao hay thấp? Tiếp theo, chúng ta xem xét đến  mua lại cổ  phiếu, mà việc  này đã trở thành một sự thay thế quan trọng đối với việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt. Sau đó chúng   ta quay lại một vài thập kỷ để nghiên cứu về cổ tức và các phương thức thanh toán của công ty, để  4
 5. mô tả sự đánh đổi quan trọng liên quan đến việc thiết lập một chính sách thanh toán. Chúng ta sẽ kết  thúc chương bằng việc thảo luận chia tách cổ phiếu và cổ tức cổ phiếu. 17.1 CỔ TỨC BẰNG TIỀN MẶT VÀ THANH TOÁN CỔ TỨC Mức cổ tức kỳ hạn thường được đề  cập đến tiền mặt chi trả  thu nhập. Nếu một khoản thanh  toán được thực hiện từ các nguồn khác so với hiện tại hoặc tích lũy lợi nhuận để  lại, đó là sự  phân  bổ kỳ hạn, chứ không phải là cổ tức, được sử dụng. Tuy nhiên, nó có thể chấp nhận để  tham khảo   việc phân phối từ  lợi nhuận là cổ  tức và phân phối từ  nguồn vốn như  cổ  tức thanh lý. Tổng quát  hơn, các khoản thanh toán trực tiếp bất kỳ của công ty cho cổ  đông có thể  được coi là cổ  tức hoặc   một phần của chính sách cổ tức. Cổ  tức: Một khoản thanh toán được thực hiện trên thu nhập của một công ty cho chủ  sở  hữu   của nó, trong các hình thức bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu. Sự phân bổ: Một khoản thanh toán được thực hiện bởi một công ty cho chủ sở hữu của nó từ  các nguồn khác so với hiện tại hoặc tích lũy lợi nhuận để lại. Cổ tức có nhiều hình thức khác nhau, dưới đây là các loại cơ bản của cổ tức bằng tiền mặt: 1. Cổ tức bằng tiền mặt thường xuyên. 2. Cổ tức phụ trội. 3. Cổ tức đặc biệt. 4. Cổ tức thanh lý. Ngay sau phần này, chúng ta sẽ  thảo luận về  cổ  tức chi trả  bằng cổ  phiếu thay vì tiền mặt.  Chúng ta cũng xem xét một sự  thay thế khác cho cổ tức bằng tiền mặt: Mua lại cổ phiếu. Cổ tức tiền mặt Loại hình cổ tức phổ biến nhất là cổ  tức tiền mặt. Thông thường, các công ty trả   cổ tức tiền  mặt thường xuyên bốn lần một năm. Ngay cái tên của nó đã cho thấy, đây là những khoản thanh   toán bằng tiền mặt trực tiếp cho các cổ đông, và được thực hiện thường xuyên trong quá trình tồn tại   của doanh nghiệp. Nói cách khác, các nhà quản lý không thấy gì bất thường về cổ tức và không có lý   do gì ngừng tiếp tục. Đôi khi công ty sẽ trả cổ tức bằng tiền mặt thường xuyên và một  cổ tức phụ trội bằng tiền.  Bằng cách gọi một phần tiền mua "thêm”, các nhà quản lý nhận ra rằng phần “thêm” này có thể  được lặp đi lặp lại trong tương lai.  Cổ tức đặc biệt cũng tương tự, nhưng cái tên này thường chỉ ra   rằng cổ  tức này được xem như  một sự  kiện thực sự không bình thường hoặc một sự  kiện trong 1   5
 6. thời gian và chắc chắn sẽ không được lặp lại. Ví dụ, trong tháng 12 năm 2004, Microsoft đã trả  cổ  tức đặc biệt 3USD trên mỗi cổ phiếu. Tổng số tiền thanh toán 32 tỷ USD cho cổ tức này của công ty   là lớn nhất trong lịch sử. Người sáng lập Bill Gates nhận được khoảng 3 tỷ  USD, ông cam kết sẽ  quyên góp số này cho tổ chức từ thiện. Để cung cấp cho bạn một cái nhìn về kích thước của cổ tức   đặc biệt, xem xét trong tháng mười hai, khi cổ tức được gửi đến các nhà đầu tư, thu nhập cá nhân tại   Hoa Kỳ tăng 3,7%. Nếu không có cổ  tức, thu nhập cá nhân chỉ  tăng 0,3%, vì vậy việc thanh toán cổ  tức chiếm khoảng 3% của tất cả thu nhập cá nhân ở Hoa Kỳ trong tháng! Cuối cùng, việc thanh toán  cổ tức thanh lý thường có nghĩa là một số hoặc tất cả các doanh nghiệp đã thanh lý được (một phần   hoặc toàn bộ), nói cách khác chúng  đã bán được. Cổ tức bằng tiền mặt thường xuyên: thanh toán bằng tiền mặt bằng của một công ty cho chủ  sở hữu của nó (cổ đông) trong quá trình kinh doanh bình thường của doanh nghiệp, thường được trả  bốn lần một năm. Tuy nhiên nó được dán nhãn, thanh toán cổ tức bằng tiền mặt làm giảm tiền mặt của công ty và   lợi nhuận để lại, ngoại trừ trong trường hợp của một cổ tức thanh lý (có thể làm giảm vốn đã góp). Phương pháp chuẩn trong thanh toán cổ tức bằng tiền mặt Quyết định trả cổ tức nằm trong tay ban giám đốc của công ty. Khi một cổ tức đã được công bố,  nó sẽ trở thành một khoản nợ của công ty và không thể hủy bỏ một cách dễ dàng. Đôi khi sau khi nó  đã được công bố, cổ tức được phân phối cho tất cả các cổ đông trong một số ngày cụ thể. Thông thường, giá trị  cổ tức tiền mặt được thể  hiện bằng số USD trên mỗi cổ  phiếu (Cổ  tức   trên mỗi cổ phiếu). Như chúng ta đã thấy trong các chương khác, nó cũng được thể hiện như một tỷ  lệ phần trăm của giá thị trường (tỷ suất cổ tức) hoặc như là một tỷ lệ phần trăm của thu nhập thuần  hoặc thu nhập trên mỗi cổ phiếu (chi trả cổ tức). Hình 17.1: Ví dụ về Thủ tục Thanh toán cổ tức 6
 7. 1. Ngày công bố: Ngày ban giám đốc công bố cổ tức và nó trở thành một nghĩa vụ nợ của công ty 2. Ngày giao dịch không cổ tức: Theo NYSE qui định, nó sẽ xảy ra trong 2 ngày trước ngày ghi   nhận. Những giao dịch (mua cổ phần) trong ngày này hoặc sau ngày này sẽ  không được chi trả  cổ  tức. 3. Ngày ghi nhận (ngày khóa sổ): Ngày xác định người sở  hữu cổ  phiếu và họ  sẽ  được trả  cổ  tức. 4. Ngày thanh toán: Kiểm tra và chuyển cổ tức đến các cổ đông. Cổ tức thanh toán: một niên Cơ  chế  của việc thanh toán cổ  tức bằng tiền mặt có thể  được minh họa bằng các ví dụ  trong   hình 17.1 và mô tả sau đây: 1. Ngày công bố: vào ngày 15/01, ban giám đốc thông qua nghị  quyết phải trả  một cổ  tức là   1USD  cho mỗi cổ phiếu vào ngày 16/02 đến tất cả những cổ đông ghi trong danh sách ngày 30/01. 2. Ngày giao dịch không cổ tức: Để đảm bảo rằng chi trả cổ tức đến đúng người, công ty môi   giới và giao dịch chứng khoán lập ra ngày không cổ tức. Ngày này là hai ngày làm việc trước ngày ghi   nhận (phần sau). Nếu bạn mua cổ phiếu trước ngày này, bạn sẽ được hưởng cổ tức. Nếu bạn mua   vào ngày này hoặc sau, người chủ cũ sẽ nhận được cổ tức. Trong hình 17.1, Thứ Tư, ngày 28/01 là ngày không cổ tức. Trước ngày này, các cổ  phiếu được   buôn bán "với cổ tức" hoặc "kèm cổ tức”. Sau đó, các cổ phiếu được giao dịch "không cổ tức." Quy ước ngày không cổ tức loại bỏ bất kỳ sự mơ hồ về người được hưởng cổ  tức. Bởi vì cổ  tức là có giá trị, giá cổ phiếu sẽ bị ảnh hưởng khi cổ tức được cố định và chi trả. Chúng tôi kiểm tra  hiệu ứng này trong một thời điểm. 3. Ngày ghi nhận: Căn cứ vào hồ sơ của mình, công ty chuẩn bị một danh sách vào ngày 30 của   tất cả  các cá nhân được cho là cổ  đông. Đây là những người nắm giữ  cổ  phiếu được ghi nhận, và   30/01 là ngày ghi nhận (hay ngày khóa sổ). Nếu bạn mua cổ phiếu trước ngày này, hồ sơ của công ty   có thể  phản ánh sai thực tế vì nhiều chậm trễ  khác. Nếu không có một số  sửa đổi, thì một số  tấm   séc cổ tức sẽ gửi sai người. Đây là lý do cho qui định ngày không cổ tức. 4. Ngày thanh toán: Việc kiểm tra cổ tức được gửi vào ngày 16 tháng 2. Nói thêm về ngày giao dịch không cổ tức 7
 8. Ngày giao dịch không cổ tức là quan trọng và là nguồn gốc của sự nhầm lẫn. Chúng tôi kiểm tra   những gì sẽ  xảy ra với các cổ  phiếu khi nó đi giao dịch, nghĩa là ngày giao dịch không cổ  tức.Để  minh họa, giả  sử  chúng ta có một cổ  phiếu bán với giá $10 mỗi cổ  phiếu. Ban giám đốc tuyên bố  chia cổ tức $1 trên mỗi cổ phiếu, và các ngày ghi nhận được thiết lập là thứ ba ngày 12/06. Dựa vào   thảo luận trước đó của chúng ta, chúng ta biết rằng ngày không cổ  tức sẽ bắt đầu trước đó 2 ngày   làm việc tức là vào thứ sáu , ngày 08/06. Nếu bạn mua cổ phiếu vào Thứ 5 ngày 7 tháng 6, chỉ khi thị trường đóng cửa, bạn sẽ nhận được   cổ tức $1 vì các cổ phiếu đang giao dịch kèm cổ tức. Nếu bạn chờ đợi và mua nó lúc thị  trường mở  cửa vào ngày thứ sáu, bạn sẽ không nhận được cổ tức $ 1. Điều gì xảy ra với giá trị  của các chứng   khoán qua đêm? Nếu bạn nghĩ về nó, bạn sẽ thấy rằng các cổ phiếu có giá trị khoảng $1 rất ít vào sáng thứ sáu,   do đó, giá của nó sẽ giảm số tiền này giữa lúc đóng cửa vào thứ năm và mở cửa thứ Sáu. Nói chung,  chúng tôi hy vọng rằng giá trị của một cổ phần của cổ phiếu sẽ đi xuống khoảng bằng mức cổ tức  khi cổ phiếu đi giao dịch không cổ tức. Các từ khóa ở đây là “khoảng” .Bởi cổ tức bị đánh thuế, mức  giảm giá thực tế có thể gần hơn với một số biện pháp của các giá trị sau thuế của cổ tức. Xác định   giá trị này rất phức tạp vì các mức thuế suất khác nhau và quy định về thuế  áp dụng cho người mua   khác nhau. Một loạt các sự kiện được mô tả minh họa trong hình 17.2 VD 17.1: Ngày đánh dấu “EX” “ Ex” Marks the Da Ban giám đốc của hãng hàng không Divided đã tuyên bố chia cổ tức $ 2,50 cho mỗi cổ phần vào  thứ 3 ngày 30/05, các cổ đông được khóa sổ vào thứ ba, ngày 09/05. Cal Icon mua 100 cổ phiếu của   Divided vào thứ  3, ngày 02/05 với giá 150USD trên mỗi cổ phiếu. Ngày “EX” là gì? Mô tả  các biến   cố  sẽ  xảy ra đối với cổ  tức bằng tiền mặt và giá cổ  phiếu. Ngày “EX” là hai ngày làm việc trước   ngày ghi sổ thứ 3, ngày 09/05 ; do đó ngày “EX” sẽ vào thứ 6, ngày 05/05. Cal mua cổ phiếu vào thứ  3, ngày 02/05 nên Cal mua cổ  phiếu kèm cổ  tức. Nói cách khác, Cal sẽ  nhận được 2,50USDx100 =   250USD cổ tức. Việc kiểm tra sẽ được gửi vào thứ ba, ngày 30 tháng 5. Ngay trước khi các cổ phiếu   nào ngày “EX”, giá trị của nó sẽ giảm xuống qua đêm khoảng 2,5 USD cho mỗi cổ phiếu. Như  một ví dụ  của sự  sụt giảm giá vào ngày không cổ  tức, chúng ta xem xét các cổ  tức lớn   được trả bởi công ty tư vấn đầu tư Diamond Hill Investment Group vào tháng 12 năm 2010. Mức cổ  tức là  13USD cho mỗi cổ phần tại một thời điểm khi giá cổ phiếu là khoảng 85 USD, do đó cổ tức   là khoảng 15% giá cổ phiếu. Các cổ phiếu không hưởng cổ tức vào ngày 29 Tháng 11 năm 2010. Biểu đồ  giá cổ phiếu ở đây  cho thấy sự  thay đổi trong cổ  phiếu Diamond Hill bốn ngày trước ngày chốt cổ  tức và vào ngày   không cổ tức:  8
 9. Các cổ phiếu đóng cửa ở mức 84,86 USD vào ngày 26 (thứ sáu) và đóng cửa ở mức 72,19 USD   vào ngày 29 giảm 12,67 USD. Với một mức thuế suất 15 % đối với cổ tức, chúng tôi dự kiến sẽ sẽ  giảm 11,05 USD, do đó giá thực tế   giảm nhẹ hơn so với chúng tôi dự  kiến (chúng tôi thảo luận về  cổ tức và thuế một cách chi tiết hơn trong phần tiếp theo). Câu hỏi khái niệm 17.1a  Các loại khác nhau của các cổ tức bằng tiền mặt là gì? 17.1b  Các cơ chế thanh toán cổ tức bằng tiền mặt là gì? 17.1c  Giá của một cổ phiếu nên thay đổi như thế nào khi nó đi vào ngày không cổ tức? 17.2­CHÍNH SÁCH CỔ TỨC CÓ QUAN TRỌNG KHÔNG? Để quyết định có hay không các vấn đề  về  chính sách cổ  tức, đầu tiên phải xác định những gì   chúng ta quan tâm từ chính sách cổ tức. Gần như giống với những vấn đề khác, kể cả vấn đề cổ tức.  Cổ tức được trả bằng tiền mặt và tiền mặt là thứ mà mọi người đều thích. Câu hỏi cần được thảo   luận ở đây là liệu công ty nên trả tiền mặt ngay bây giờ hoặc đầu tư tiền mặt và trả nó ra sau đó. Do   đó, chính sách cổ tức là các mô hình thời gian thanh toán cổ tức. Đặc biệt, công ty nên trả một tỷ lệ  phần trăm lớn của thu nhập hay một tỷ lệ phần trăm nhỏ  (hoặc thậm chí bằng không)? Đây là câu   hỏi của chính sách cổ tức. Sự minh họa về sự không thích hợp của chính sách cổ tức  9
 10. Một lập luận mạnh mẽ có thể được thực hiện mà chính sách cổ tức không gây ra vấn đề. Chúng  tôi chứng minh điều này bằng cách xem xét các trường hợp đơn giản của Tổng công ty Wharton.   Wharton là một công ty có vốn chủ sở hữu hoàn toàn đã tồn tại khoảng 10 năm. Các nhà quản lý tài   chính hiện nay có kế hoạch giải tán công ty trong hai năm. Công ty sẽ thúc đẩy tổng lưu chuyển tiền  tệ, bao gồm cả số tiền thu được từ thanh lý, sẽ là $ 10,000 mỗi hai năm tiếp theo. Chính sách hiện tại: cổ tức thiết lập bằng dòng tiền Tại thời điểm hiện tại, cổ tức mỗi ngày sẽ  được thiết lập bằng dòng tiền là $ 10,000. Hiện có   100 cổ phiếu, vì vậy cổ tức trên mỗi cổ  phiếu là $ 100. Trong chương 6, chúng ta thấy rằng giá trị  của cổ phiếu bằng giá trị hiện tại của cổ tức trong tương lai.  Giả sử 10% yêu cầu hoàn lại, thì giá trị  của một cổ phần của cổ phiếu, P0 là: Vì vậy, giá trị của toàn bộ cổ phiếu công ty là: 100 x $173.55 = $17,355 Một số thành viên của hội đồng quản trị công ty Wharton đã bày tỏ sự không hài lòng với chính  sách cổ tức hiện tại và đã yêu cầu phân tích một chính sách khác. Chính sách thay thế: Cổ tức ban đầu lớn hơn dòng tiền Một chính sách khả  thi khác là để  cho công ty trả  cổ  tức của $110 mỗi cổ phiếu vào ngày đầu  tiên (ngày 1), tất nhiên, tổng số  cổ  tức là $ 11,000. Bởi vì dòng tiền là $ 10.000, tăng thêm $1000.   Cách để làm điều này là để phát hành 1.000 $ giá trị của trái phiếu hoặc cổ phiếu tại Ngày 1. Giả sử  cổ  phiếu được phát hành. Các cổ  đông mới sẽ  mong đủ  dòng tiền tại Ngày 2 để  họ  kiếm được 10   phần trăm hoàn lại từ sự đầu tư của họ ở ngày 1. Giá trị của công ty với chính sách cổ tức mới này là gì? Các cổ đông mới đầu tư  $1000. Họ đòi   hỏi hoàn lại 10 phần trăm, do đó họ  sẽ yêu cầu $1,000 x 1,10 = $1,100 của dòng tiền ngày 2, và chỉ  còn lại $ 8,900 cho các cổ đông cũ. Các cổ tức cho các cổ đông cũ sẽ được như sau: 10
 11. Ngày 1 Ngày 2 Cổ tức tổng hợp để  các cổ  $ 11,000 $ 8,900 đông cũ Cổ tức trên mỗi cổ phiếu   110 89 Vì thế giá trị hiện tại của cổ tức trên mỗi cổ phiếu là: Đây là giá trị giống như chúng ta đã có trước đây. Các giá trị của các cổ phiếu không bị ảnh hưởng bởi chuyển đổi này trong chính sách cổ tức cho   dù chúng ta có bán một số  cổ  phiếu mới chỉ  để  tìm vốn cho cổ  tức mới. Trong thực tế, bất kì mô   hình trả cổ tức nào là do công ty chọn, giá trị  của các chứng khoán sẽ  luôn luôn giống nhau  ở ví dụ  này. Nói cách khác, đối với Tổng công ty Wharton, chính sách cổ tức không tạo ra sự khác biệt. Lý do  rất đơn giản: Việc tăng cổ  tức tại một số điểm trong thời gian nhất định được bù đắp lại bằng sự  sụt giảm ở nơi khác (công ty con); vì vậy tác động mạng lưới là 0, khi chúng ta giải thích cho giá trị  thời gian. Cổ tức tự chế Có một sự  thay thế  và có lẽ  được giải thích bằng trực giác về  lý do tại sao chính sách cổ  tức  không quan trọng trong ví dụ của chúng ta. Giả sử nhà đầu tư cá nhân X thích cổ tức mỗi cổ phiếu là   $ 100 ở cả hai Ngày 1 và 2. Liệu cá nhân X có thất vọng nếu biết rằng sự quản lý của công ty chấp  nhận và thực hiện các chính sách cổ tức thay thế (tức là $ 110 và $ 89 ở hai ngày) không? Không nhất  thiết là: Cô  ấy có thể  dễ  dàng tái đầu tư  $10 của quỹ  không cần thiết của ngày 1 bằng cách mua   thêm cổ  phiếu của Wharton. Với 10%, việc đầu tư  này sẽ  tăng lên $11 vào ngày 2. Vì vậy , X sẽ  nhận dòng tiền ròng mà cô ấy mong muốn là: $110 ­ 10 = $100 ngày 1 và $89 +11 =$100 ngày 2. 11
 12. Ngược lại, hãy tưởng tượng rằng, nhà đầu tư  Z, thích $110 của dòng tiền ngày 1 và $89 của  dòng tiền ngày 2, cho rằng quản lý sẽ trả cổ tức của $100 ở cả Ngày 1 và 2. Nhà đầu tư này chỉ đơn   giản là có thể bán 10 $ giá trị của cổ phiếu để  tăng tổng số tiền mặt của mình tại ngày 1 lên đến $   110. Bởi vì việc đầu tư này (hoàn) trả  lại 10 phần trăm, nhà đầu tư  Z bỏ 11 $ tại ngày 2 ($10 x 1.1),   anh ta chỉ còn lại $100 – 11 = $89. Hai nhà đầu tư có thể chuyển đổi chính sách cổ tức của công ty thành một chính sách khác bằng   cách mua hoặc bán cổ tức của chính họ. Kết quả là các nhà đầu tư có thể  tạo ra một  chính sách cổ  tức tự chế. Điều này có nghĩa rằng các cổ đông không hài lòng có thể thay đổi của chính sách cổ tức  mà phù hợp với bản thân. Kết quả là, không có lợi thế đặc biệt cho bất kỳ một chính sách cổ tức nào   mà công ty lựa chọn. Nhiều công ty thực sự giúp các cổ đông của họ trong việc tạo ra chính sách cổ tức tự chế bằng   cách cung cấp các kế  hoạch tái đầu tư  cổ  tức tự  động (ADRs hoặc DRIPS). McDonald, Walmart,   Sears, và Procter & Gamble, cùng với hơn hơn 1.000 công ty, đã thiết lập những kế hoạch như vậy,   vì vậy chúng tương đối phổ biến. Với một kế hoạch, trên danh nghĩa, cổ đông có quyền lựa chọn tự  động tái đầu tư một số hoặc tất cả cổ tức bằng tiền của họ vào cổ  phiếu của chứng khoán. Trong   một số trường hợp, họ thực sự được giảm giá trên thị  trường chứng khoán, mà đây cũng là một kế  hoạch gây được nhiều chú ý. Kiểm tra Cuộc thảo luận của chúng tôi đến thời điểm này có thể  được tóm tắt bằng cách xem xét kiểm   tra đúng­sai của các câu hỏi sau: 1. Đúng hay sai: Cổ tức là không thích hợp. 2. Đúng hay sai: Chính sách cổ tức là không thích hợp. Nhận định đầu tiên chắc chắn là sai, và các lý do đều theo quan niệm chung. Rõ ràng, nhà đầu tư  thích cổ tức cao hơn cổ tức thấp ở bất kỳ thời điểm nào nếu mức cổ tức được giữ không đổi ở  mỗi   ngày khác nhau. Để được chính xác hơn về câu hỏi đầu tiên, nếu cổ tức trên mỗi cổ phiếu vào một   ngày nhất định được đưa ra tăng lên trong khi cổ tức trên mỗi cổ phiếu tại thời điểm khác được giữ  không đổi, giá cổ phiếu sẽ tăng lên. Lý do là giá trị hiện tại của cổ tức trong tương lai phải tăng nếu   điều này xảy ra. Hành động này có thể  được thực hiện bằng các quyết định quản lý để  nâng cao   năng suất, tăng tiết kiệm thuế, tăng cường quảng cáo các sản phẩm, hoặc cải thiện lưu chuyển tiền   tệ. Nhận định thứ hai là đúng, đã được kiểm tra trong các trường hợp đơn giản. Chính sách cổ tức   không thể  tăng cổ tức trong một ngày trong khi giữ cho nó giống nhau ở  tất cả các ngày khác nhau.  Thay vào đó, chính sách cổ  tức chỉ  đơn thuần là thiết lập sự  đánh đổi giữa cổ  tức tại một ngày và   chia cổ tức ở một ngày khác. Một khi chúng ta cho phép giá trị thời gian, giá trị hiện tại của dòng cổ  12
 13. tức là không thay đổi. Như vậy, trong thế giới đơn giản này, chính sách cổ tức không quan trọng bởi   vì các nhà quản lý lựa chọn một trong hai để  tăng hoặc giảm các cổ  tức hiện tại mà không  ảnh   hưởng đến giá trị hiện tại của công ty của họ. Tuy nhiên, chúng ta đã bỏ qua một số yếu tố thực tế  có thể  dẫn đến thay đổi suy nghĩ của chúng ta; chúng ta sẽ  tìm hiểu một trong những yếu tố  này  trong phần tiếp theo.  Chính sách cổ tức tự chế  Một chính sách cổ tức khôn khéo được tạo ra bởi cá nhân nhà đầu tư để phù hợp với họ, không  đi theo chính sách cổ tức của công ty bằng cách tái đầu tư cổ tức hoặc bán đi một phần cổ phiếu. 17.3 NHỮNG  YẾU TỐ THỰC TẾ ỦNG HỘ THANH TOÁN CỔ TỨC THẤP Ví dụ chúng ta đã sử dụng để minh họa cho sự không thích hợp của chính sách cổ tức bỏ qua các  loại thuế  và chi phí phát hành. Trong phần này, chúng ta sẽ  thấy những yếu tố  đó có thể  làm cho  chúng ta thích trả cổ tức thấp. Thuế:  Luật về thuế của Hoa Kỳ rất phức tạp, và chúng ảnh hưởng đến chính sách cổ tức theo một số  cách. Các chức năng chính của thuế đã tác động với việc đánh thuế thu nhập cổ tức và tăng vốn. Đối  với cá nhân  cổ  đông, mức thuế  suất trên thu nhập cổ  tức được xem là hiệu quả  khi cao hơn mức   thuế  trên vốn tăng. Trong lịch sử, cổ  tức nhận được đã được tính thuế  như  thu nhập bình thường.   Tăng vốn đã được đánh thuế  ở mức thấp hơn một chút, và thuế  trên lãi vốn được hoãn lại cho đến  khi cổ phiếu được bán ra. Khía cạnh thứ  hai của thuế tăng vốn làm cho các mức thuế  suất có hiệu   quả hơn nhiều vì giá trị hiện tại của thuế là ít. Thay đổi luật thuế gần đây đã dẫn đến một mối quan   tâm mới trong tác động của thuế  tới  chính sách cổ  tức của công ty. Như  trước đây, chúng tôi ghi  nhận, lịch sử  cổ  tức đã được đánh thuế  như  thu nhập bình thường (theo thuế  suất thu nhập thông  thường). Năm 2003, dưới thời Tổng thống G.W. Bush, điều này đã thay đổi đáng kể. Thuế suất đối  với cổ tức và tăng vốn đã giảm từ tối đa trong phạm vi 35­39 phần trăm xuống còn 15 phần trăm, cho   các công ty một  ưu đãi thuế  lớn hơn nhiều để  trả  cổ  tức. Việc cắt giảm thuế  cổ  tức đã trở  thành   một vấn đề  tranh cãi; Tuy nhiên, nó đã được mở  rộng đến năm 2013; tình trạng của nó sau đó là   không chắc chắn như được viết thế này. Chi phí phát hành: Trong ví dụ  của chúng tôi minh họa rằng chính sách cổ  tức không quan trọng, chúng tôi thấy  rằng các công ty có thể bán một số cổ phiếu mới nếu cần thiết để  chi trả  cổ tức. Như chúng tôi đã   đề cập trong Chương 15, bán chứng khoán mới có thể rất tốn kém. Nếu chúng tôi xét cả chi phí phát  hành trong lập luận của chúng tôi, chúng ta sẽ thấy giá trị của các cổ phiếu giảm nếu chúng tôi bán   cổ phiếu mới. Tổng quát hơn, hãy tưởng tượng hai hãng giống hệt nhau về mọi mặt , ngoại trừ một   trong hai công ty đã chi trả cổ tức cao hơn. Bởi vì các công ty khác tái đầu tư nhiều hơn , vốn chủ sở   13
 14. hữu của nó phát triển nhanh hơn. Nếu hai công ty này là để duy trì giống nhau, sau đó là một với sự  chi trả cao hơn sẽ phải bán định kỳ một số cổ phiếu để bắt kịp. Bởi vì đây là cái giá đắt, một công ty   có thể được nghiêng để có một thanh toán thấp. Hạn chế cổ tức Trong một số trường hợp , một công ty có thể phải đối mặt với những hạn chế về khả năng chi  trả cổ tức của nó. Ví dụ, như chúng ta đã thảo luận trong Chương 7, một tính năng phổ biến của một   khế ước trái phiếu là một giao ước cấm thanh toán cổ tức trên một số cấp. Ngoài ra , một công ty có  thể bị cấm bởi luật pháp nhà nước từ việc chi trả cổ tức, nếu số tiền cổ tức vượt quá lợi nhuận giữ  lại. 17.4­  NHỮNG YẾU TỐ THỰC TẾ ỦNG HỘ THANH TOÁN CỔ TỨC CAO: Trong mục này, chúng ta xem xét lý do tại sao một doanh nghiệp lại trả cho những cổ đông của   mình mức cổ tức cao dù cho doanh nghiệp phải phát hành cổ phiếu nhiều hơn để cấp tiền cho việc   chi trả cổ tức. Trong một cuốn sách cổ điển, Benjamin Graham, David Dodd và Sidney Cottle đã bàn luận rằng   các doanh nghiệp nên có mức thanh toán lợi nhuận cao tổng thể, vì: 1. Sự giảm giá trị của cổ tức gần thì cao hơn giá trị hiện tại của cổ tức xa 2. Giữa 2 công ty có cùng sức sinh lợi chung ngang nhau và vị  trí chung ngang nhau trong một   ngành công nghiệp, công ty nào trả cổ tức nhiều hơn sẽ gần như luôn luôn bán với giá cao hơn Hai yếu tố  phụ  có lợi từ  việc trả  cổ  tức cao đã được nhắc tới gần đây bởi những đề  nghị  từ  quan điểm này là: ước muốn cho thu nhập hiện thời và giải pháp của tính bất định. Kỳ vọng cho thu nhập hiện hành Điều này đã được bàn luận rằng một vài cá nhân mong muốn thu nhập hiện thời. Một ví dụ kinh  điển là nhóm những người đã nghỉ hưu và những người sống với mức thu nhập cố định (thường là  góa phụ và trẻ mồ côi). Nó được tranh luận rằng nhóm người này thì sẵn sang trả thêm phí để hưởng  lợi tức cao hơn. Nếu điều này đúng, sau đó nó đưa ra minh chứng cho luận điểm thứ hai của Graham,  Dodd và Cottle. Thật dễ để nhận ra, tuy nhiên, tranh cãi này không liên quan đến trường hợp đơn giản của chúng  ta. Một cá nhân thích dòng tiền hiện thời cao nhưng nắm giữ chứng khoán với cổ tức thấp có thể bán   cổ  phiếu một cách dễ  dàng để  cung cấp cho những nguồn quỹ  cần thiết. Tương tự, một cá nhân  mong muốn dòng tiền hiện thời thấp nhưng nắm giữ chứng khoán có cổ tức cao thì chỉ có thể tái đầu   tư cổ tức. Điều này lại lần nữa là tranh luận cổ tức tự tạo của chính chúng ta. Từ đó, trong thế giới  không có chi phí giao dịch, chính sách của cổ tức hiện hành cao phải không có giá trị với cổ đông. 14
 15. Lý lẽ thu nhập hiện hành có thể có sự tương quan với thế giới thực. Doanh số bán cổ  phần cổ  tức thấp sẽ  bao gồm phí mô giới và các chi phí giao dịch khác. Những chi phí thanh toán trực tiếp  bằng tiền có thể tránh bởi một nhà đầu tư  có chứng khoán cổ tức cao. Ngoài ra, tiêu dùng thời gian   của cổ đông trong việc bán chứng khoán và nỗi lo ngại tự nhiên (dù không nhất thiết hợp lý) của tiêu   dùng chủ yếu có thể dẫn tới nhiều nhà đầu tư mua chứng khoán cổ tức cao.  Dù vậy, để  đặt tranh luận này trong thực trạng, nhớ  rằng các trung gian tài chính như  các quỹ  chung có thể (và đương nhiên) thực hiện những giao dịch đóng gói lại này cho các cá nhân với mức   giá rất thấp. Những trung gian đó có thể  mua cổ  phần cổ  tức thấp, và thông qua chính sách được  kiểm soát của lãi thu được, họ có thể trả cho những nhà đầu tư lãi suất cao hơn.  Thuế và những lợi ích khác từ cổ tức cao Gần đây, chúng ta đã thấy rằng chịu thuế là một bất lợi cho các nhà đầu tư  cá nhân (ít nhất là   mãi cho đến mới đây). Điều này là một lý lẽ mạnh mẽ cho việc thanh toán thấp. Tuy nhiên, có một   số nhà đầu tư  khác không chấp nhận mức xử  lý thuế  bất lợi từ  việc nắm giữ chứng khoán cổ  tức   cao, hơn là cổ tức thấp. Các nhà đầu tư doanh nghiệp: Sự giảm thuế đáng kể trên cổ  tức diễn ra khi một doanh nghiệp   sở  hữu cổ  phần của doanh nghiệp khác. Một cổ  đông của doanh nghiệp chấp nhận cổ  tức chung   hoặc ưu đãi thì được hưởng 70% (hoặc hơn) cổ tức miễn thuế. Bởi vì 70% miễn thuế  không nhập  vào lãi vốn, nhóm này chịu thuế bất lợi trên lãi vốn.  Như  kết quả  của việc miễn thuế, cổ  tức cao, những cổ  phần lãi vốn thấp thì có lẽ  thích hợp   hơn cho các doanh nghiệp để nắm giữ. Như chúng ta đã thảo luận ở chỗ khác, điều này giải thích tại   sao các doanh nghiệp nắm giữ  một phần lớn cổ phần  ưu đãi vượt trội trong nền kinh tế. Lợi ích   thuế  của cổ tức còn dẫn đến việc các doanh nghiệp nắm giữ  cổ phần cổ tức cao thay vì trái phiếu   dài hạn bởi vì có sự  miễn thuế  không tương đồng của tiền lãi phải thanh toán cho người nắm giữ  trái phiếu của doanh nghiệp. Các nhà đầu tư  được miễn thuế: Chúng ta đã đưa ra cả   ưu điểm và nhược điểm về  thuế  của  thanh toán cổ tức cao. Đương nhiên, tranh luận này không phù hợp trong những mức thuế 0%. Nhóm   này bao gồm những nhà đầu tư  lớn trong nền kinh tế, như quỹ lương hưu, quỹ tiền gửi, và quỹ tín   dụng. Tổng quát Nhìn chung, các nhà đầu tư cá nhân (dù bất kể lý do nào) có thể  có nguyện vọng cho thu nhập  hiện thời và có thể sẵn sang trả thuế cổ tức. Hơn nữa, một số nhà đầu tư  lớn như  doanh nghiệp và  các cơ quan phi thuế có thể có những ưu tiên vô cùng mạnh mẽ cho việc thanh toán cổ tức cao.          17.5. MỘT GIẢI PHÁP CHO CÁC YẾU TỐ THỰC TẾ 15
 16. Ở phần trước, chúng ta đã trình bày một số yếu tố như là chính sách cổ tức thấp và chính sách   cổ tức cao.  Ở phần này, chúng ta thảo luận hai quan điểm quan trọng liên quan tới cổ tức và chính   sách cổ tức: thông tin cổ tức và sự ảnh hưởng về mặt khách hàng. Vấn đề đầu tiên minh họa tất cả  sự  quan trọng chung của cổ  tức và sự  quan trọng của việc phân biệt cổ  tức và chính sách cổ  tức.   Vấn đề  thứ  hai, mặc dù có nhiều sự  xem xét mà chúng ta đã thảo luận, tỷ  lệ  chi trả  cổ  tức không   quan trọng như chúng ta đã tưởng tượng. Thông tin cổ tức: Để  bắt đầu, chúng ta xem nhanh lại một số  vấn đề  thảo luận trước đây. Trước tiên, chúng ta   nghiên cứu ba chỗ khác nhau trên những cổ tức: 1. Dựa trên lý luận về cổ tức trong nước thì chính sách cổ tức là không thích hợp. 2. Bởi vì sự tác động của thuế đến nhà đầu tư và chi phí phát hành, chính sách cổ tức thấp là tốt   nhất. 3. Bởi vì dòng thu nhập kì vọng và quan hệ nhân tố, chính sách cổ tức cao là tốt nhất. Nếu muốn quyết định cái nào trước thì phải xem xét giá cổ phần khi các công ty thông báo thay  đổi cổ  tức. Giá chứng khoán tăng lên khi dòng cổ  tức bất ngờ  tăng lên và hạ  xuống khi cổ  tức bất  ngờ giảm. Lướt qua thứ nhất, tính chất diễn tả dường như phù hợp với vị trí thứ 3, không phù hợp với hai  vị trí còn lại. Ngoài ra, có nhiều người đã tranh luận về điều này. Nếu giá cổ  phần tăng khi cổ  tức   tăng và hạ khi cổ tức giảm thì không có thị trường nào tán thành cổ tức cao hơn? Cổ  tức rất quan trọng. Các công ty cắt cổ  tức rất miễn cưỡng. Do đó, cắt cổ  tức là dấu hiệu   thường xuyên cho thấy công ty gặp khó khăn. Việc cắt cổ tức là không tùy tiện, có kế  hoạch thay đổi trong chính sách cổ  tức. Ban giám đốc   tin rằng công ty không thể duy trì mức cổ tức hiện tại được nữa. Kết quả là cổ tức tương lai có xu  hướng giảm xuống. Giá trị cổ tức kì vọng tương lai giảm xuống và vì thế giá chứng khoán giảm. Trong trường hợp, giá chứng khoán giảm khi cắt cổ  tức vì cổ  tức kì vọng tương lai thấp hơn,  không phải vì công ty đã thay đổi tỷ lệ phần trăm chi trả cổ tức. Ví dụ: 22/02/2011, hiệu sách Barnes & Noble đã thông báo sẽ treo mỗi cố tức là 1$ một cổ phiếu   để đầu tư vào kĩ thuật số. Giá chứng khoán đã giảm 25% cao hơn 52 tuần trước, nhưng các cổ đông   đã bị sốc nặng. Một ngày gần đây, khoảng 650,000 cổ phiếu của công ty đã bán tay. Cùng với thông   báo này, trên 2.4 triệu cổ  phiếu được bán. Trong ngày chứng khoán đã giảm xuống hơn 16% trước   khi giải quyết giảm 14%.  16
 17. Tuy nhiên, hiện tượng giá chứng khoán giảm trong khi cắt cổ tức là không bị hạn chế đến nước   Mỹ. Tháng 02/2010, Công ty dược phẩm Đức Merck KgaA đã thông báo cắt cổ tức xuống một phần  ba, giá chứng khoán giảm còn 6.4 EUR, khoảng 10%. Trong các tính chất tương tự, cổ tức bất ngờ có dấu hiệu tăng lên. Ban giám đốc sẽ chỉ nâng cổ  tức khi thu nhập tương lai, dòng tiền, viễn cảnh chung được kì vọng tăng lên như là cổ tức sẽ không  bị cắt nữa. Cổ tức tăng tức là công ty có dấu hiệu tốt hơn. Giá chứng khoán có phản ứng thuận lợi vì  cổ tức kì vọng tương lai có chiều hướng tăng lên, không phải vì công ty đã tăng việc chi trả cổ tức. Trong những trường hợp trên, giá chứng khoán tác động đến việc thay đổi cổ  tức. Sự tác động  này có thể cho là sự thay đổi của cổ tức kì vọng tương lai, không cần thiết thay đổi chính sách chi trả  cổ tức. Sự tác động này được gọi là information content effect của cổ tức. Thực tế là sự  truyền đạt   thông tin thay đổi cổ tức của công ty đến thị trường là rất khó để giải thích hiệu quả chính sách cổ  tức của công ty. Sự ảnh hưởng về mặt khách hàng: Trong cuộc thảo luận gần đây cho thấy một số nhóm (ví dụ như những người giàu có) thích tỷ  lệ chi trả cổ tức thấp (ở mức 0) và sẽ mua cổ phiếu của những công ty có tỷ lệ chi trả cổ tức thấp.   Nhóm khác (ví dụ  như  doanh nghiệp) thích tỷ  lệ  chi trả  cổ tức cao và sẽ  mua cổ  phiếu của những   công ty có tỷ lệ chi trả cổ tức cao. Sự khác nhau giữa các nhóm được gọi là clienteles và clientele effect. Hiệu ứng của các nhà đầu  tư về cổ tức kì vọng khác nhau. Khi một công ty chọn chính sách cổ tức riêng biệt thì thu hút những   nhóm khách hàng riêng. Nếu công ty thay đổi chính sách cổ tức thì sẽ thu hút những nhóm khách hàng   khác. Chúng ta được phép cung cấp và yêu cầu những gì đơn giản. Tin rằng, 40% nhà đầu tư thích cổ  tức cao hơn nhưng chỉ 20% công ty trả  cổ  tức cao. Công ty có cổ  tức cao sẽ  rất ít nên giá cổ  phần   của họ  sẽ  nâng lên. Vì thế, công ty có cổ  tức thấp tìm cách thay đổi chính sách cổ  tức cho đến khi   đạt được 40% công ty có tỷ lệ chi trả cổ tức cao. Thời điểm này, cổ tức thị trường ở trong trạng thái  cân bằng. Hơn nữa, sự thay đổi chính sách cổ tức là vô ích vì tất cả  nhóm khách hàng đã được thỏa  mãn. Chính sách cổ tức cho cá nhân công ty là không thích đáng. Nếu chúng ta hiểu được hiệu ứng khách hàng, xem xét báo cáo sau đây: Mặc dù lý luận lý thuyết   chính sách cổ  tức là không thích đáng hoặc công ty không trả  cổ  tức nhưng nhiều nhà đầu tư  vẫn   thích cổ tức cao, vì thế trong thực tế một công ty có thể  tăng giá cổ phiếu vì có tỷ lệ  chi trả cổ tức   cao. Đúng hay sai? Câu trả  lời là sai nếu nhóm khách hàng không tồn tại. Miễn là có đủ  công ty có cổ  tức cao để  thỏa mãn nhu cầu của nhà đầu tư, các công ty không cần phải tăng giá cổ phiếu để trả cổ tức cao. 17
 18. Câu hỏi: 17.5a. Thị trường tác động như thế nào đến sự thay đổi bất ngờ của cổ tức? Cổ tức là gì? Chính  sách cổ tức như thế nào?  17.5b. Nhóm khách hàng cổ tức là gì? Bạn có mong chờ vào một công ty đầy rủi ro nhưng không   chắc rằng cổ tức được trả cao hay thấp không? 17.6­ MUA LẠI CỔ PHIẾU Một hình thức chi trả cổ tức thay cho tiền mặt: Trong các chương trước, chúng ta đã xem xét những cách thức chi trả  cổ  tức. Tuy nhiên, cách   thức chi trả cổ tức không chỉ có bằng tiền mặt mà thay vào đó, một công ty có thể mua lại cổ phiếu   của chính mình. Mua lại cổ phiếu (Repurchase or buybacks) là một cách thức ngày càng trở nên phổ  biến, và số tiền dùng để mua lại cổ phiếu ngày càng lớn. Ví dụ: Theo công bố, chỉ  tính riêng trong   tháng 1 năm 2011, đã có khoảng hơn 75 tỷ  Dollars  được dùng để  mua lại cổ  phiếu, so với số  tiền   được dùng để mua lại cổ phiếu tính trong cả năm 2010 là 357 tỷ Dollars. Điều này trái ngược hoàn  toàn so với năm 2009 khi chỉ có 138 tỷ Dollars được dùng để mua lại cổ phiếu. Đến này mức kỷ lục   về số tiền dùng để mua lại cổ phiếu là 538 tỷ Dollars vào năm 2007.  18
 19. Một cách khác để thấy rằng mua lại cổ phiếu đang ngày càng trở nên quan trọng như thể nào là   cách so sánh với  trả cổ tức bằng tiền mặt. (xem biểu đồ  17.3) Biểu đồ  này cho chúng ta thấy được  tỷ lệ bình quân của việc chi trả cổ tức bằng tiền, mua lại cổ phiếu và tổng số thanh toán cổ tức  của   các công ty công nghiệp của mỹ so với thu nhập trong những năm từ  1984­2004. Có thể  thấy, tỷ  lệ  của việc mua lại cổ phiếu so với thu nhập thì ít hơn nhiều so với tỷ lệ trả cổ tức so với thu nhập   trong những năm đầu. Tuy nhiên, vào năm 1998 tỷ lệ của việc mua lại cổ tức đã vượt qua tỷ lệ  trả  cổ  tức bằng tiền. Nhưng xu hướng này có thiên hướng đào người kể  từ  sau năm 1999. Đến năm   2004, tỉ lệ mua lại cổ phiếu giảm nhẹ so với tỉ lệ chia cổ tức bẳng tiền. Mua lại cổ phiếu thường được thực hiện theo ba cách: Đâu tiên, công ty chỉ đơn giản là mua lại cổ phần của chính mình, Cũng giống như những người   có nhu cầu muốn mua cổ  phiếu. Trên thị  trường mở, các công ty không tiết lộ  mình là người mua.  Như  vậy người bán không biết được rằng liệu cổ phiếu mình bán lại là cho công ty hay chỉ  là một   nhà đầu tư khác. Thứ hai, các công ty có thể tiến hành việc chào mua. Ở đây, công ty thông báo cho tất cả các cổ  đông rằng nó muốn mua lại một số lượng cổ phiếu nhất định của công ty với một mức giá cụ  thể  .   Ví Dụ: giả sử Arts and Crafts (A&C), Inc., có 1.000.000 cổ phiếu đang lưu hành với giá một cổ phiếu   là 50$ cho một cổ phiếu. Công ty thực hiện đấu thầu để  mua lại 300.000 cổ phiếu với giá 60$ một   cổ  phiếu A&C chọn một mức giá trên 50$ nhắm lôi kéo các cổ  đông đến bán, đó là đấu thầu cổ  phiếu của họ. Trong thực tế, nếu giá đấu thầu được đặt đủ cao, cổ đông có thể muốn bán nhiều hơn  thế. Trong trường hợp cực đoan là tất cả các cổ phiếu được đấu thầu, A&C sẽ mua lại 3 trong số 10  cổ phiếu mà cổ đông hiện có.  Cuối cùng, các công ty có thể mua lại cổ phần của một cổ đông cụ thể. Quy trình này được gọi   là mua lại mua lại mục tiêu. Ví dụ, giả sử  công ty cổ  phần công nghệ  sinh học quốc tế đã mua lại   khoảng 10% cổ  phiếu của  đang lưu hành của công ty the Prime Robotics Company (P­R Co) trong   tháng 4 với mức giá khoảng 38$ một cổ phiếu. Tại thời điểm đó, Công Nghệ Sinh Học quốc tế công   bố cho Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái rằng cuổi cùng nó có thể kiểm soát P­R Co. Trong tháng 5,   P­R Co đã mua lại các cổ phiếu từ Công Nghệ  SInh Học Quốc Tế với giá 48$ trên mỗi cổ  phiếu ,   cao hơn giá thị trường tại thời điểm đó. Đề nghị này không được phổ biến với các cổ đông khác.  Chi trả cổ tức so với mua lại cổ phiếu: Tưởng tượng rằng, một công ty có toàn bộ  vốn cổ  phần bằng tiền mặt là  300,000$. Công ty  không trả  cổ  tức và lợi nhuận ròng trong năm vừa kết thúc là 49,000$ . Bảng cân đối giá trị  thị  trường vào cuối năm nay được thể hiện như sau: 19
 20. Bảng cân đối giá trị thị trường (trước khi trả hết tiền mặt) Tiền mặt: 300,000$ Nợ phải trả: 0$ Tài sản khác: 700,000$ VCSH: 1,000,000$ TỔNG: 1,000,000$ TỔNG: 1,000,000$ Công ty hiện có 100,000 cổ phiếu . Tổng giá trị thị trường là 1 triệu USD, Do đó cổ phiếu được  bán với giá 10$/1 cổ phiếu. Thu nhập trên một cổ phiếu (EPS) là 49,000$/100,000 = 0.49$ và tỉ số giá  trị thị trường trên thu nhập (PE) là $10/0.49 = 20.4. Một lựa chọn mà công ty đang xem xét là trả cổ tức bằng tiền mặt là 3$ (300,000$/100,000 = 3$)  cho mỗi cổ  phiếu. Ngoài ra, công ty cũng đang nghĩ đến việc sử  dụng tiền để  mua lại 30,000 cổ  phiếu (300,000$/10$=30,000 ). Nếu hoa hồng, thuế, và các khoản khác được bỏ  qua trong ví dụ  của chúng tôi, các cổ  đông  không quan tâm đến lựa chọn nào được chọn. Điều này có bất ngờ? Hoàn toàn không, điều đang diễn  ra ở đây là công ty đã chi trả hết 300,000$ tiền mặt. Bảng cân đối mới được trình bày như sau: Bảng cân đối giá trị thị trường (sau khi trả hết tiền mặt) Tiền mặt: 0$ Nợ phải trả: 0$ Tài sản khác: 700,000$ VCSH: 700,000$ TỔNG: 700,000$  TỔNG: 700,000$ Nếu như tiền mặt được dùng để chi trả cổ tức thì vẫn còn 100,000 cổ phiếu. Vì vậy, giá trị mỗi  cổ phiếu sẽ là 7$. Thực tế rằng, giá trị của mỗi cổ phiếu đã bị giảm từ 10$ xuống 7$ không phải là nguyên nhân.   Hãy xem xét những cổ đông đang nắm giữ 100 cổ phiếu, ở thời điểm 10$/ 1 cổ phiếu trước khi chia  cổ tức, tổng giá trị là 1,000$. Sau khi chia cổ tức 3$, những cổ đông nắm giữ 100 cổ phiếu thì giá trị mỗi cổ phiếu chỉ con 7$   và tổng cộng là 700$ công với 300$ tiền mặt (100 x 3$ = 300$) và như thế tổng cộng vẫn là 1,000$.  20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2