Bài thuyết trình về luật chứng khoán

Chia sẻ: Do Thi Hong | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:55

0
332
lượt xem
154
download

Bài thuyết trình về luật chứng khoán

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luật CK: 1. Đăng ký với UBCKNN 2. Các trường hợp không phải đăng ký: a) trái phiếu Chính phủ b) trái phiếu tổ chức tài chính quốc tế c) cổ phiếu của DNNN chuyển đổi thành công ty cổ phần; d) Việc bán chứng khoán theo bản án, quyết định của Toà án hoặc việc bán chứng khoán của người quản lý hoặc người được nhận tài sản trong các trường hợp phá sản hoặc mất khả năng thanh toán.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài thuyết trình về luật chứng khoán

 1. … 1
 2. Bác Trương Nghị Định Bé Nguyễn Xuân Luật 2
 3. 1. Phạm vi điều chỉnh của Luật và Nghị Định 2. Các vấn đề phát hành CK:  Đối tượng  Điều kiện  Đăng kí- Hồ sơ. 3
 4. VN Ông Nghị Câu hỏi 1: Phạm vi điều chỉnh? 4 Bé Luật
 5. • Cavico Corporation = Cavico Việt Nam +Agent155 Media Group • Mã CK = CVCP • Agent155 Media Group, (đã niêm yết tại thị trường Mỹ) -công ty truyền thông đa phương tiện, mã cổ phiếu AGMG tại thị trường chứng khoán không chính thức (OTC) • Sát nhập ngược => từ đầu tháng 5/2006, Cavico trở thành công ty Việt Nam đầu tiên niêm yết tại thị trường giao dịch cổ phiếu tự do Mỹ Pink Sheets • Pink Sheets là thị trường dành cho các công ty nhỏ và vừa, nhưng các cổ phiếu của công ty danh tiếng như Nestle, Heineken, Rolls Royce… vẫn giao dịch tại đây. =>thu hút vốn, nâng cao uy tín (theo http://www.vnpost.mpt.gov.vn/bao_2006/so61) 5
 6. Câu hỏi 1: Phạm vi điều chỉnh? VN Ông Nghị tăng khả năng huy động vốn và thu hút nhiều nhà đầu tư, thuận tiện cho quá trình quản lý 6 Bé Luật
 7. Câu hỏi 2: New:DNNN cổ phần hóa Đối tượng Cty cổ phần Cty cổ phần phát hành CK? => Tạo điều kiện phát triển thị trường sơ cấp, giảm thiểu New:DN có vốn sự bất bình đẳng giữa các nước ngoài chuyển loại hình DN trong việc phát sang cty CP hành CK ra công chúng. 7
 8. Câu hỏi 3: Những điểm mới trong điều kiện phát hành các loại CK ra công chúng? Có phương án phát hành cổ phiếu, sử Cổ phiếu dụng nguồn vốn thu được, và phải được sự thông qua của Đại hội đồng cổ đông (khoản 1 điều 12- luật CK) 5 tỷ VNĐ 10 tỷ VNĐ (điều 12- Luật CK) (điều 6 - NĐ144) Vốn điều lệ 8
 9. Cổ phiếu-Trái phiếu Có lãi năm trước New ế ũ yk ó lỗ l phát g c năm K) K hôn ến luậ tC đ tí nh (điều 12 h ành 9
 10. Trái phiếu Hoàn toàn mới luôn!!! Không có các khoản nợ phải trả quá hạn trên 1 năm (điều 12- luật CK) 10
 11. Chứng chỉ quỹ New Chào bán minimum: 50 tỷ VNĐ 11
 12. Đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng Luật CK: NEW 1. Đăng ký với UBCKNN 2. Các trường hợp không phải đăng ký: a) trái phiếu Chính phủ b) trái phiếu tổ chức tài chính quốc tế c) cổ phiếu của DNNN chuyển đổi thành công ty cổ phần; d) Việc bán chứng khoán theo bản án, quyết định của Toà án hoặc việc bán chứng khoán của người quản lý hoặc người được nhận tài sản trong các trường hợp phá sản hoặc mất khả năng thanh toán. 12
 13. Hồ sơ đăng ký chào bán CK ra công chúng New 1. Tổ chức tín dụng: phải có văn bản chấp thuận của NHNNVN. Bé Luật 2. DNNN, DN có VĐT nước ngoài, DN thành lập mới thuộc lĩnh vực CSHT hoặc công nghệ cao; chào bán CK ra nước ngoài: Bộ TC quy định cụ thể Có qđ về bản cáo bạch, BCTC 13
 14. NĐ 144 có những hạn chế nhất định đối với sự phát triển của thị trường đồng thời không đảm bảo được hiệu quả của công tác quản lý NN đối với việc phát hành CK ra công chúng.Luật CK đã khắc phục được hạn chế đó đồng thời phù hợp với thông lệ quốc tế và sự phát triển ổn định TTCK VN. 14
 15. 15
 16. 1. Khái quát chung về TTCK - Phạm vi điều chỉnh đối với TTCK. - Mô hình tổ chức và hoạt động. 2. Chủ thể - Cty đại chúng - Cty chứng khoán - Cty quản lí quỹ - Quỹ đầu tư CK - Quỹ thành viên 3. Các hoạt động trên TTCK - Lưu ký - Niêm yết - Giao dịch 16
 17. 1,Phạm vi điều chỉnh đối với hoạt động giao dịch CK TT CK tập trung TT tự do 17
 18. 2, Mô hình tổ chức và hoạt động cuả SGDCK và TTGDCK TTGDCK là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc UBCKNN, có tư cách pháp nhân, kinh phí ngân sách do NN cấp. SGDCK là một pháp nhân tự chủ về tài chính, chịu sự giám sát và quản lý của UBCKNN. Khoản 1 điều 61 và khoản 1 điều 64 SGDCK, TTGDCK là pháp nhân thành lập và hoạt động theo mô hình cty TNHH hoặc cty CP Khoản 1 điều 34. KL: theo luật CK 2006: tính chủ động của SGDCK, TTGDCK được tăng lên tạo vai trò độc lập với cơ quan quản lý NN trong việc tổ chức, quản lý điều hành hoạt động giao dịch CK. 18
 19. Điều 25 – Luật CK 2006 Ông Nghị Cty đại chúng là cty CP thuộc trong 3 loại hình sau: 1 2 3 3, Công ty đại chúng? Cty có CP được ít Cty đã nhất 100 nhà đtư sở thực hiện Có CP được hữu, không kể nhà chào bán niêm yết tại đtư CK chuyên CP ra SGDCK và nghiệp và có vốn công TTGDCK điều lệ góp từ 10 tỷ chúng VNĐ trở lên. 19 Bé Luật
 20. Mình ko biết cái này Công ty đại chúng  Quy định việc chào mua công khai chỉ được thực hiện sau khi UBCKNN chấp thuận và đã được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng trước thời điểm dự kiến thực hiện.  Phải tuân thủ các nghĩa vụ: công bố thông tin, báo cáo với UBCKNN về kết quả đợt chào mua…  (điều 32- Luật CK2006) KL: Luật CK đã quy định 1 cách cụ thể về công ty đại chúng. Điều này tạo điều kiện cho các nhà đầu tư có thêm nhiều thông tin trước khi quyết định đầu tư và thuận lợi cho quản lý thị trường. 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản