Bài thuyết trình về Tài nguyên nước

Chia sẻ: Nguyễn Thị Hồng Trúc | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:60

0
1.434
lượt xem
439
download

Bài thuyết trình về Tài nguyên nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cùng nắm kiến thức trong bài thuyết trình về tài nguyên nước thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: giới thiệu về tài nguyên nước; đặc điểm-phân bố (trên thế giới, tại Việt Nam); trữ lượng, số lượng; các vấn đề môi trường nước hiện nay; lợi ích-tác hại; hiện trạng sử dụng; cách khai thác, ứng dụng trong đời sống; cách bảo vệ, bảo tồn nguồn nước.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài thuyết trình về Tài nguyên nước

 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN Khoa Khoa học môi trường SEMINAR VỀ TÀI NGUYÊN NƯỚC Nhóm 3 GVHD: ThS. Mỵ Trần Hương Trà L/O/G/O
 2. TÀI NGUYÊN NƯỚC 1 Giới thiệu về tài nguyên nước. 2 Đặc điểm -Phân bố (trên thế giới, tại VN). 3 Trữ lượng, số lượng. 4 Các vấn đề về môi trường nước hiện nay. 5 Lợi ích- Tác hại. 6 Hiện trạng sử dụng. 7 Cách khai thác, ứng dụng trong đời sống. 8 Cách bảo vệ, bảo tồn nguồn nước. Seminar về Tài nguyên n
 3. Giới thiệu về tài nguyên nước 1.1. Khái niệm và tầm quan trọng  của nước. 1.2. Quy mô tài nguyên nước trên  thế giới 1.3. Lịch sử tài nguyên nước. Seminar về Tài nguyên n
 4. 1 Giới thiệu về tài nguyên nước. 1.1. Khái niệm và tầm quan trọng của nước. Nước KHÁI NIỆM Tài nguyên nước Tài nguyên nước của  một lãnh thổ Tầm quan trọng của nước. L/O/G/O Seminar về Tài nguyên n
 5. 1 Giới thiệu về tài nguyên nước. 1.1. Khái niệm và tầm quan trọng của nước. -Tài nguyên nước là toàn bộ lượng nước có trong các thủy vực trên Trái Đất mà con người có thể sử dụng được cho các hoạt động dân sinh và phát triển kinh tế xã hội của mình. - Tài nguyên nước của một lãnh thổ là toàn bộ lượng nước có trong đó mà con người có thể khai thác sử dụng được, xét cả về mặt lượng và chất, cho sinh hoạt, sản xuất, trong hiện tại và tương lai. - Nước là yếu tố chủ yếu của HST, là một trong các nhân tố quyết định chất lượng MT sống của con người. - Nước là tài nguyên tái tạo được ( về lượng, về chất và về năng lượng ), là nhu cầu cơ bản của mọi sự sống trên Trái Đất và cần thiết cho mọi hoạt động KTXH của con người Seminar về Tài nguyên n
 6. 1 Giới thiệu về tài nguyên nước. . 1.1. Khái niệm và tầm quan trọng của nước. Viện sĩ Xiđorenko khẳng định: ”Nước là khoáng  - sản quý hơn tất cả các loại khoáng sản”.  ­ Nhà Bác học Lê Quý Đôn khẳng định: ”Vạn vật không  có nước không thể sống được, mọi việc không có nước  không thành được…” Seminar về Tài nguyên n
 7. 1 Giới thiệu về tài nguyên nước. . 1.1. Khái niệm và tầm quan trọng của nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có câu nói tuyệt vời trong hu ấn th ị của Ng ười t ại Hội nghị Thủy lợi toàn miền Bắc họp tại Bắc Ninh, ngày 14-9-1959 nh ư sau: “ Việt Nam ta có hai tiếng Tổ quốc, ta cũng gọi Tổ quốc là đất nước; có đất và có nước, thì mới thành Tổ quốc. Có đất lại có nước thì dân giàu nước mạnh... ... Nhiệm vụ của chúng ta là làm cho đất với nước điều hoà với nhau để nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng chủ nghĩa xã hội". Seminar về Tài nguyên n
 8. 1 Giới thiệu về tài nguyên nước. 1.2. Quy mô tài nguyên  nước trên thế giới: Seminar về Tài nguyên n
 9. 1 Giới thiệu về tài nguyên nước. 1.3. Lịch sử tài nguyên nước. ­ Từ xưa con người đã biết đến vai trò quan trọng của nước. Các nhà khoa học  cổ đại đã coi nước là thành phần cơ bản của vật chất. Seminar về polime _ Nhóm 10_Trường ĐH Sài Gòn_Giảng viên
 10. 1 Giới thiệu về tài nguyên nước. 1.3. Lịch sử tài nguyên nước. ­ Trong quá trình phát triển xã hội loài người thì các nền văn minh lớn  của nhân loại đều xuất hiện và phát triển trên lưu vực của các con sông  lớn. Các nền văn hóa bên lưu vực sông Seminar về Tài nguyên n
 11. 1 Giới thiệu về tài nguyên nước. 1.3. Lịch sử tài nguyên nước. Hiện nay, vấn đề nước ngọt trở nên bức bách, sự tái sinh nước ngọt không kịp  đáp ứng nhu cầu của con người    đe dọa cuộc sống của con người cũng như  các sinh vật • Sử dụng nước quá mức • Một thửa ruộng cằn cỗi Seminar về Tài nguyên n
 12. Đặc điểm- Phân bố: 2 2.1. Đặc điểm. 2.2. Phân bố. Seminar về Tài nguyên n
 13. 2 Đặc điểm ­Phân bố (trên thế giới, tại VN).          2.1. Đặc điểm. Nguồn nước dưới đất  Đặc điểm các  nguồn nước Nguồn nước mưa Nguồn nước mặt Seminar về Tài nguyên n
 14. 2 Đặc điểm ­Phân bố (trên thế giới, tại VN).     2.1. Đặc điểm. Nguồn nước mưa.  Nguồn nước mưa được sử dụng rộng rãi ở các vùng khan hiếm nước ngọt.  Lượng nước mưa phân bố không đều trên bề mặt Trái đất theo thời gian và không  gian Seminar về Tài nguyên n
 15. 2 Đặc điểm ­Phân bố (trên thế giới, tại VN).     2.1. Đặc điểm. Nguồn nước mặt. Chất lượng nước mặt thay đổi nhiều từ vùng này sang vùng khác,  từ mùa này sang mùa khác Seminar về Tài nguyên n
 16. 2 Đặc điểm ­Phân bố (trên thế giới, tại VN).     2.1. Đặc điểm. Nguồn nước dưới đất.   Nước dưới đất tồn tại trong các khoảng trống dưới đất, trong các khe nứt,  các mao quản, thấm trong các lớp đất đá. Nước dưới đất được coi là một hệ  thống phức tạp, thay đổi theo thành phần và hoạt độ của các phân tử có mặt  và theo điều kiện nhiệt động học. Seminar về Tài nguyên n
 17. 2 Đặc điểm ­Phân bố (trên thế giới, tại VN).     2.2. Phân bố: Phân bố  Phân bố tại  chung (trên  Việt Nam Thế Giới) Seminar về Tài nguyên nư
 18. 2 Đặc điểm ­Phân bố (trên thế giới, tại VN).     2.2. Phân bố chung: ­Nguồn nước không được phân bố đều.( Trong khi Bán đảo Ả Rập và Băc Phi là  2 khu vực có vấn đề thiếu nước trầm trọng thì tại  Đông Á chỉ 20% lượng nước  được sử dụng với số dân cư chiếm 1/3 dân cư toàn cầu, Châu Đại Dương vì dư  thừa nước gây ngập lụt) -  Nguôn nươc đê con ngươi sư dung co ơ nhiêu dang va đên tư nhiêu nguồn khác  ̀ ́ ̉ ̀ ̉ ̣ ́ ̉ ̀ ̣ ̀ ́ ̀ ̀ nhau ­ nươc trong hô ao, sông ngoi, nươc tư băng sơn, mach ngâm, tư mưa va  ́ ̀ ̀ ́ ̀ ̣ ̀ ̀ ̀ tuyêt.  ́ -  Phân trăm nguôn nươc tai sinh dung ơ cac nơi lai rât khac nhau, tuy theo tưng  ̀ ̀ ́ ́ ̀ ̉ ́ ̣ ́ ́ ̀ ̀ quôc gia. Môt sô quôc gia may măn co nguôn nươc dôi dao nhưng kê ca cac  ́ ̣ ́ ́ ́ ́ ̀ ́ ̀ ̀ ̉ ̉ ́ nươc nay cung đôi khi găp han han.  Không it quôc gia khac thiêu nươc ma lai bi  ́ ̀ ̃ ̣ ̣ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ̀ ̣ ̣ lut lôi.  ̣ ̣   Phân bố nguồn nước bị ảnh hưởng bởi biên đôi khi hâu     c ơn dao đông vê  - ́ ̉ ́ ̣ ̣ ̀ nguôn nươc ngay cang trơ nên kho dư đoan. ̀ ́ ̀ ̀ ̉ ́ ̣ ́ Seminar về Tài nguyên n
 19. 2 Đặc điểm ­Phân bố (trên thế giới, tại VN).     Bản đồ phân bố nước trên thế giới (nguồn: FAO­AQUASTAT2008) Seminar về Tài nguyên n
 20. 2 Đặc điểm ­Phân bố (trên thế giới, tại VN).     2.2. Phân bố ( tại Việt Nam): Tài nguyên nước tại VN được phân bố ở nhiều nơi khác nhau: - + Sông: có 2.360 con sông với chiều dài từ 10km trở lên và 26 phân lưu của các sông lớn. + Nguồn nước nóng: có 264 nguồn (300 C trở lên), phân bố chủ yếu ở Tây Bắc, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. + nguồn nước mặt từ mưa. + Nguồn nước rất lớn do các sông xuyên biên giới đem vào ( sông Hồng, sông Mã, sông Cả, sông Mê Công) với ượng nước ước tính là 520 tỷ m3. + Hồ tự nhiên (Ba Bể; Hồ Tây; Biển Hồ; hồ Lắk,…) và hồ nhân tạo (Hòa Bình; Trị An; Thác Bà; Thác Mơ; Dầu Tiếng; Yaly;…) + 75 hệ thống thủy lợi vừa và lớn trên khắp cả nước. +Ven biển: đầm, phá, bàu, trằm. + Nước dưới đất. Seminar về Tài nguyên n

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản