Bài viết CCNA Redistributions

Chia sẻ: Tran Viet Son | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
119
lượt xem
63
download

Bài viết CCNA Redistributions

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết CCNA Redistributions Tác giả: Đăng Quang Minh ̣ Tài liệu tham khảo cho học viên CCNA của VnPro Đặt vấn đề: Khi cấu hình mạng mà một bên dùng routing là static, bên kia là dynamic, hoặc một bên

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài viết CCNA Redistributions

  1. Bài viết CCNA Redistributions Tác giả: Đăng Quang Minh ̣ Tài liệu tham khảo cho học viên CCNA của VnPro Đặt vấn đề: Khi cấu hình mạng mà một bên dùng routing là static, bên kia là dynamic, hoặc một bên là RIP, một bên dùng IGRP thì chúng ta phải dùng các lệnh Redistribute ở các Router biên. Vậy cho hỏi các tham số sau lệnh Redistribute xác định thế nào, giá trị bao nhiêu cho là thích hợp? (bandwidth,...) Lệnh redistribute được dùng để chia xẻ route giữa các routing domain khác nhau. Như trong ví dụ bạn chỉ ra, một routing domain có thể là RIP; bên còn lại có thể là IGRP; hoặc một routing domain là static và môt bên là ospf.... Cú pháp tổng quát của lệnh redistribute như sau: Mode: Router(config-router)# Syntax: redistribute protocol [process-id] [metric metric-value] [metric-type type-value] [match {internal | external 1 | external 2}] [tag tag-value] [route-map map-tag] [weight weight] [subnets] Để xóa lệnh này, bạn có thể dùng: no redistribute protocol [process-id] [metric metric-value] [metric-type type- value] [match {internal | external 1 | external 2}] [tag tag-value] [route-map map-tag] [weight weight] [subnets] Mô tả cú pháp: protocol Routing protocol đang được "đẩy vào"/đang được phân phối vào một routing protocol khác. Ví dụ: đưa rip routes vào ospf:
  2. Router(config)#router ospf 1 Router(config-router)#redistribute rip Các từ khóa có thể dùng với lệnh redistribute là: bgp, egp, eigrp, igrp, iso-igrp, isis, odr, ospf, mobile, static, connected, and rip. Từ khóa static được dùng với static routes. Từ khóa connected được dùng để chỉ ra những route được kết nối trực tiếp. Đối với những routing protocol như ospf, các route được redistribute vào sẽ là loại ngoại lai (external) process-id Mục chọn này được dùng cho các routing protocol có dùng AS number. Giá trị này sẽ chỉ ra process-id hoặc routing process. Đối với RIP thì không cần dùng. metric metric-value Metric được dùng cho những route được redistribute vào. nếu giá trị này không được chỉ ra, và nếu không có giá trị mặc định nào được chỉ ra trong lệnh default-metric, giá trị mặc định đuợc dùng là 0 (chính xác hơn là tùy thuộc vào routing protocol). bạn nên dùng một giá trị nhất quán cho giá trị metric này. Ví dụ: Router(config)#router ospf 1 Router(config-router)#redistribute igrp 77 metric 100 metric của OSPF là cost. IGRP là bandwidth, delay, reliability, load, and MTU. Vì OSPF chỉ hiểu cost, bạn phải dịch (translate) metric của igrp sang cost. Ví dụ 2: #redistribute ospf 1 metric 1000 1 255 1 1500 Lệnh này sẽ gán các route được redistribute vào igrp các giá trị BW,DLY, load, MTU... Các ví dụ khác: Router(config)#router bgp 109 Router(config-router)#redistribute ospf 1 match internal hoặc: Router(config)#router ospf 110 Router(config-router)#redistribute igrp 1 metric 100 subnets
  3. Lệnh trên sẽ phân phối các igrp route vào ospf domain. các routes ngoại lai sẽ có metric là 100. Router(config)#router ospf 109 Router(config-router)#redistribute igrp 108 metric 100 subnets Router(config-router)#redistribute rip metric 200 subnets Giá trị metric được chỉ ra trong redistribute command sẽ có độ ưu tiên cao hơn giá trị metric được chỉ ra bởi lệnh default-metric. Ví dụ 3: Giả sử có một router có 2 cổng serial S0 và S1.Cổng S0 nối vào mạng dùng giao thức định tuyến là RIP,cổng S1 nối vào mạng dùng giao thức dịnh tuyến IGRP. Cổng S0 nối vào mạng có địa chỉ 9.0.0.0 Cổng S1 nối vào mạng có địa chỉ 10.0.0.0 Bạn có thể cấu hình như sau: router rip redistribute igrp 10 metric 1 passive-interface Serial 1 network 9.0.0.0 router igrp 10 redỉtibute rip metric 128 20000 255 1 1500 passive-interface Serial 0 network 10.0.0.0 Trong đó 128 :tốc độ của đường truyền nối vào cổng S1 20000:Độ trễ 255 : độ tin cậy (255 là 100%) 1 : thông tin vê lưu lượng đường truyền được dùng (1 ứng với đường truyền rỗi nhất , 255 ứng với việc đường truyền đã dùng hết 100% lưu lượng) 1500: MTU Tóm tắt: Khi redistribute một routing protocol vào một routing protocol khác, bạn cần phải gán các metric phù hợp cho các routes mới này. Các routing protocol khác nhau dùng các metric rất khác nhau. Các giá trị thích hợp phụ thuộc vào routing protocol trong từng trường hợp cụ thể.
  4. Để tránh hiện tượng route lại nhiều lần, ta có thể dùng các cơ chế route- filtering: * dùng distribute-list * dùng route-map * dùng distance * dùng prefix-list
Đồng bộ tài khoản