Bản đăng ký hoạt động đo đạc và bản đồ

Chia sẻ: Nguyễn Kim Ngọc | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
112
lượt xem
17
download

Bản đăng ký hoạt động đo đạc và bản đồ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thủ tục hành chính của sở tài nguyên và môi trường, Bản đăng ký hoạt động đo đạc và bản đồ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bản đăng ký hoạt động đo đạc và bản đồ

  1. 45. Biểu mẫu 45 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ............, ngày tháng năm 200..... BẢN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường tinh Thưa Thiên Huế ̉ A. Phần kê khai của tổ chức, cá nhân Những thông tin chung Tên tổ chức/cá nhân: Quyết định thành lập/Giấy phép đăng ký kinh doanh số: Hạng của doanh nghiệp: Vốn pháp định: Vốn lưu động: Số tài khoản: Tổng số cán bộ, công nhân viên (không kể cộng tác viên): Trụ sở chính tại: Số điện thoại: Fax: E-mail: Kê khai năng lực 1. Lực lượng kỹ thuật a. Lực lượng kỹ thuật phân tích theo ngành nghề Đại học trở Công nhân TT Ngành, nghề Trung cấp Loại khác lên kỹ thuật b. Danh sách người chịu trách nhiệm trước pháp luật và người phụ trách kỹ thuật chính Thâm niên nghề TT Họ và tên Chức vụ Bằng cấp nghiệp
  2. Số lượng thiết bị, công nghệ Tên, mã hiệu của thiết bị, công Tình trạng TT Số lượng Ghi chú nghệ thiết bị Đăng ký nội dung hoạt động TT Nội dung đăng ký Tôi xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung bản đăng ký này. Thủ trưởng (Ký tên, đóng dấu) (Ghi chú : Khi đăng ký hoạt động đo đạc và bản đồ phải gửi kèm bản sao quyết định thành lập hoặc giấy phép đăng ký, văn bằng của người chịu trách nhiệm trước pháp luật và người phụ trách kỹ thuật chính có chứng nhận của Công chứng Nhà nước). B. PHẦN XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận đăng ký hoạt động đo đạc và bản đồ Bản đăng ký số: Đăng ký có hiệu lực từ ngày ........ tháng ..... năm 200.... Thủ trưởng (Ký tên, đóng dấu)
  3. C. PHẦN ĐĂNG KÝ BỔ SUNG (Chỉ ghi những nội dung thay đổi so với đăng ký trước) Bổ sung phần I: ..................................... ..................................... ..................................... Bổ sung phần II: ..................................... ..................................... ..................................... Bổ sung phần III: ...................................... ..................................... ..................................... Tôi xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung đăng ký bổ sung này. Thủ trưởng (Ký tên, đóng dấu) D. PHẦN XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ BỔ SUNG Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận đăng ký bổ sung hoạt động đo đạc và bản đồ. Thủ trưởng (Ký tên, đóng dấu)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản