Bản khai thay đổi tên miền thay đổi thông tin liên hệ (Cho Công ty, Tổ chức)

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
70
lượt xem
6
download

Bản khai thay đổi tên miền thay đổi thông tin liên hệ (Cho Công ty, Tổ chức)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo mẫu Bản khai thay đổi tên miềnThay đổi thông tin liên hệ (Cho Công ty, Tổ chức)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bản khai thay đổi tên miền thay đổi thông tin liên hệ (Cho Công ty, Tổ chức)

  1. Nơi nhận: Công ty TNHH P.A Việt Nam 750 Sư Vạn Hạnh (nd), Phường 12, Quận 10, Tp.HCM Điện thoại : (84-8) – 8633630 – 8630446 – 8620626 – 8620628 Fax : (84-8) – 8642633 Email : pa@pavietnam.com Website : http://www.pavietnam.net www.pavietnam.com BẢN KHAI THAY ĐỔI TÊN MIỀN Thay đổi thông tin liên hệ (Cho Công ty, Tổ chức) 1. Tên miền ....................................................................................................... 2. Chủ thể sử dụng tên miền Tên Chủ thể .................................................................................................... Tên giao dịch / Tên viết tắt .................................................................................................... Địa chỉ liên hệ .................................................................................................... Số điện thoại / Fax .................................................................................................... Email (bắt buộc) .................................................................................................... 3. Người quản lý tên miền: Họ và tên / Chức vụ ..................................................................................................... Địa chỉ liên hệ ..................................................................................................... Số điện thoại / Fax ..................................................................................................... Email (bắt buộc) ..................................................................................................... 4. Người quản lý kỹ thuật Họ và tên / Chức vụ ..................................................................................................... Địa chỉ liên hệ ..................................................................................................... Số điện thoại / Fax ..................................................................................................... Email (bắt buộc) ..................................................................................................... 5. Địa chỉ thanh toán Tên cơ quan thanh toán .................................................................................................... Ủy quyền thanh toán cho ..................................................................................................... Người chịu trách nhiệm thanh ..................................................................................................... toán ..................................................................................................... Địa chỉ thanh toán ..................................................................................................... Số điện thoại / Fax ..................................................................................................... Email (bắt buộc) ..................................................................................................... 6. Mục đích sử dụng tên miền . .................................................................................................... . ....................................................................................................
  2. Chủ thể sử dụng tên miền cam kết thực hiện: 1. Chủ động nộp phí duy trì trước khi tên miền hết thời hạn sử dụng, tự chịu trách nhiệm khi tên miền bị mất do hết hạn sử dụng mà không đóng phí. 2. Nộp đầy đủ "Bản khai thay đổi tên miền" mỗi khi có thay đổi thông tin về địa chỉ liên lạc, địa chỉ email, số điện thoại, số fax,...về Nhà đăng ký tên miền. Tự chịu trách nhiệm khi các thông báo từ Nhà đăng ký tên miền không đến đúng địa chỉ do không cập nhật kịp thời thông tin liên hệ, dẫn đến bị mất tên miền. , ngày tháng năm Xác nhận của chủ thể sử dụng tên miền (Ký tên, đóng dấu)
  3. Nơi nhận: Công ty TNHH P.A Việt Nam 750 Sư Vạn Hạnh (nd), Phường 12, Quận 10, Tp.HCM Điện thoại : (84-8) – 8633630 – 8630446 – 8620626 – 8620628 Fax : (84-8) – 8642633 Email : pa@pavietnam.com Website : http://www.pavietnam.net www.pavietnam.com BẢN KHAI THAY ĐỔI TÊN MIỀN Thay đổi thông tin liên hệ (Cho Công ty, Tổ chức) 1. Tên miền ....................................................................................................... 2. Chủ thể sử dụng tên miền Tên Chủ thể .................................................................................................... Tên giao dịch / Tên viết tắt .................................................................................................... Địa chỉ liên hệ .................................................................................................... Số điện thoại / Fax .................................................................................................... Email (bắt buộc) .................................................................................................... 3. Người quản lý tên miền: Họ và tên / Chức vụ ..................................................................................................... Địa chỉ liên hệ ..................................................................................................... Số điện thoại / Fax ..................................................................................................... Email (bắt buộc) ..................................................................................................... 4. Người quản lý kỹ thuật Họ và tên / Chức vụ ..................................................................................................... Địa chỉ liên hệ ..................................................................................................... Số điện thoại / Fax ..................................................................................................... Email (bắt buộc) ..................................................................................................... 5. Địa chỉ thanh toán Tên cơ quan thanh toán .................................................................................................... Ủy quyền thanh toán cho ..................................................................................................... Người chịu trách nhiệm thanh ..................................................................................................... toán ..................................................................................................... Địa chỉ thanh toán ..................................................................................................... Số điện thoại / Fax . ................................................................................................... Email (bắt buộc) 6. Mục đích sử dụng tên miền . .................................................................................................... . ....................................................................................................
  4. Chủ thể sử dụng tên miền cam kết thực hiện: 1. Chủ động nộp phí duy trì trước khi tên miền hết thời hạn sử dụng, tự chịu trách nhiệm khi tên miền bị mất do hết hạn sử dụng mà không đóng phí. 2. Nộp đầy đủ "Bản khai thay đổi tên miền" mỗi khi có thay đổi thông tin về địa chỉ liên lạc, địa chỉ email, số điện thoại, số fax,...về Nhà đăng ký tên miền. Tự chịu trách nhiệm khi các thông báo từ Nhà đăng ký tên miền không đến đúng địa chỉ do không cập nhật kịp thời thông tin liên hệ, dẫn đến bị mất tên miền. CÁC QUY ĐỊNH VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN .VN 1. Nguyên tắc đăng ký tên miền 1.1. Khuyến khích sử dụng rộng rãi tên miền dưới tên miền quốc gia .Vn 1.2. Đăng ký theo nguyên tắc bình đẳng, không phân biệt. Tổ chức, cá nhân đăng ký trước được xét trước. 1.3. Tổ chức, cá nhân đăng ký sử dụng tên miền phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về mục đích sử dụng và tính chính xác của các thông tin cung cấp cho Trung tâm Internet Việt Nam và đảm bảo việc đăng ký, sử dụng tên miền không xâm phạm các quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân khác có trước ngày đăng ký. 1.4. Khi đăng ký tên miền phải cung cấp đầy đủ thông tin về máy chủ tên miền mà nó được đặt hoặc tên miền đích mà nó trỏ tới. 1.5. Việc thiết lập các báo điện tử và trang thông tin trên cơ sở các tên miền đã được đăng ký phải tuân theo các quy định của pháp luật về quản lý báo chí, xuất bản và quản lý nội dung thông tin trên Internet. 2. Trách nhiệm của chủ thể đăng ký tên miền 2.1. Đăng ký tên miền, chủ thể tên miền phải bổ sung hồ sơ đầy đủ về công ty P.A Việt Nam(mỗi tên miền bao gồm 2 bản khai ) 2.2. Chủ thể phải chủ động theo dõi cũng như kiểm tra ngày hết hạn tên miền của mình để đóng phí duy trì. Trong trường hợp chủ thể không còn nhu cầu sử dụng tên miền nữa trước thời gian hết hạn sử dụng, phải thông báo bằng văn bản đề nghị trả lại tên miền trực tiếp đến công ty P.A Việt Nam, để công ty P.A Việt Nam gửi yêu cầu này đến Trung tâm Interner Việt Nam. Để cấp phát tên miền này cho chủ thể khác có nhu cầu sử dụng. 2.3. Chủ thể tên miền có trách nhiệm thông báo với công ty P.A Việt Nam về việc thay đổi thông tin khi chủ thể thay đổi thông tin. Chủ thể phải làm bản khai thay đổi tên miền theo mẫu quy định Trung tâm Interner Việt Nam đưa ra : thông tin email liên hệ, địa chỉ, điện thoại … 2.4. Các tên miền quá hạn duy trì sẽ tạm ngưng và thu hồi sau 30 ngày kể từ ngày hết hạn mà chủ thể chưa nộp phí. 2.5. Chủ thể tên miền phải tự chịu trách nhiệm và đảm bảo với chúng tôi trong việc sử dụng Web Site của mình trên server vào những mục đích hợp pháp. Nếu trong quá trình sử dụng tên miền, Chủ thể tên miền đưa thông tin trái với thuần phong mỹ tục người Việt Nam ( những dữ liệu nào mang tính bất hợp pháp, đe dọa, lừa dối, thù hằn, xuyên tạc, nói xấu, tục tĩu, khiêu dâm, xúc phạm...hay các hình thức bị ngăn cấm khác dưới bất kì cách thức nào . Bất kì loại dữ liệu nào mà cấu thành hoặc khuyến khích các hình thức phạm tội; hoặc các dữ liệu mang tính vi phạm luật sáng chế, nhãn hiệu, quyền thiết kế, bản quyền hay bất kì quyền sỡ hữu trí tuệ hoặc các quyền hạn của bất kì cá nhân nào ... ) . Đồng thời có trách nhiệm kiểm soát và ngăn cấm người khác làm điều đó trên Website của mình. Nếu nội dung thông tin của chủ thể tên miền vi phạm pháp luật thì Trung tâm Interner Việt Nam ) VNNIC ) sẽ lấy lại tên miền và chủ thể sẽ bị xử lý theo pháp luật. 3. Trách nhiệm của nhà đăng ký tên miền 3.1. Công ty P.A Việt Nam có thách nhiệm thay đổi thông tin máy chủ DNS khi chủ thể thanh toán phí và nộp hồ sơ đấy đủ . 3.2. Công ty P.A Việt Nam có thách nhiệm thay đổi thông tin liên hệ của chủ thể khi chủ thể bổ sung đầy đủ hồ sơ : thay đổi Email , người quản lý tên miền, điện thoại , địa chỉ … 4. Quy định về đăng ký tên miền : 4.1. Trong quá trình nhận tiền đăng ký/gia hạn tới khi đăng ký/gia hạn , việc mất domain do không đăng ký/gia hạn được, chúng tôi sẽ hoàn lại đủ tiền và không chịu trách nhiệm do không đăng ký được vì bất cứ lý do gì. 4.2. Việc đăng ký/gia hạn sẽ được thực hiện chậm nhất là 48h. Nếu quá thời hạn trên mà quý khách không nhận được thông tin đăng ký/gia hạn, vui lòng liên lạc ngay chúng tôi. , ngày tháng năm Xác nhận của chủ thể đăng ký tên miền (Ký tên, đóng dấu)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản