intTypePromotion=3

Bản tin tài nguyên môi trường tỉnh Lai Châu

Chia sẻ: Tran Nghe | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:28

0
44
lượt xem
2
download

Bản tin tài nguyên môi trường tỉnh Lai Châu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bản tin tài nguyên môi trường tỉnh Lai Châu cung cấp cho người đọc các nội dung: Biến đổi khí hậu - Những vấn đề cần quan tâm trong phát triển bền vững, những tác động tiêu cực lên môi trường và nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng, vệ sinh môi trường và cách xử lý nguồn nước sau mưa lũ,... Mời các bạn tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bản tin tài nguyên môi trường tỉnh Lai Châu

 1. Bản tin Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU - NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN QUAN TÂM TRONG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG BBT Tác động của biến đổi khí hậu Biến đổi khí hậu (BĐKH) (chủ yếu là nhiệt độ tăng cao, xuất hiện thường xuyên hơn hiện tượng thời tiết cực đoan, mực nước biển dâng...) gây tác động, làm tổn thất một cách toàn diện lên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, môi trường và an ninh quốc gia. Khí hậu nóng không xấu hay tốt hơn khí hậu hạn chế. Mặt khác các dự báo về BĐKH lạnh, nhưng vấn đề là cường độ thay thường dựa vào mô hình với các kịch đổi trạng thái khí hậu quá nhanh sẽ gây bản giả định nên có nhiều vấn đề không thảm họa sinh thái, đặc biệt là đối với chắc chắn, nhất là về mặt phát triển kinh hai hệ thống sinh thái tự nhiên và xã tế và xã hội của thế giới trong những hội, đã hoàn toàn thích nghi với môi thập niên tới đây. Tuy nhiên trong số đó trường khí hậu hàng nghìn năm qua. có những số liệu dự đoán vẫn có giá trị BĐKH với nhịp độ nhanh sẽ góp phần cảnh báo về hậu quả BĐKH, nếu chúng gia tăng đáng kể các nguy cơ đe dọa ta không có chiến lược ứng phó phù trực tiếp cho sự tồn vong của con người hợp ngay từ bây giờ và trong những và thế giới sinh vật, cả về quy mô địa lý thập niên trước mắt. và cường độ tổn hại. Việc gia tăng nguy Kết quả tính toán về mặt kinh tế cơ diệt chủng các loài động, thực vật đe cho thấy, mỗi tấn CO2 phát thải vào khí dọa đa dạng sinh học, làm biến mất các quyển làm thiệt hại ít nhất là 85 US$. nguồn gen quí hiếm. Riêng đối với Việt Nam, mức thiệt hại Cho đến nay, sự hiểu biết của chúng do BĐKH là 8% GDP hàng năm. Như ta về thiệt hại kinh tế do BĐKH còn rất vậy, theo dự tính, năm 2050 GDP Việt 1
 2. Bản tin Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu Nam đạt khoảng 500 tỷ US$, giá trị với các hệ thống do biến đổi khí hậu. thiệt hại sẽ là 40 tỷ US$, đó là một con Vì vậy, trong khi cần có các biện số tương đối lớn. Trong khi đó, bão, lũ pháp nâng cao năng lực thích ứng của gia tăng làm giảm nhịp độ tăng trưởng các hệ thống tự nhiên và xã hội, nhất GDP xuống 0,01 - 0,08%/năm, còn là đối với các hệ thống có nguy cơ tổn mực nước biển dâng sẽ làm giảm GDP hại cao do BĐKH thì đồng thời cần có giai đoạn 2046 - 2050 xuống 0 - 2,5%. các biện pháp làm giảm nhẹ các áp lực Nam Bộ, đặc biệt là ĐBSCL lại có ngoài BĐKH lên các hệ thống đó. những điều kiện địa lý mang tính địa Lồng ghép các vấn đề thích ứng với phương đã được các chuyên gia lưu ý BĐKH vào các quy hoạch phát triển là một trong năm vùng có nguy cơ tổn và các kế hoạch liên quan khác (kiểm thương nhất vì có hai phía giáp biển, soát ô nhiễm môi trường, phòng chống phần lớn diện tích có cao trình thấp thiên tai, xóa đói giảm nghèo v.v...) sẽ (dưới 1 m so với mực nước biển), lại giúp nâng cao năng lực thích ứng của có độ che phủ rừng thấp nhất nước, các hệ thống. khoảng 12,1% (Cục kiểm lâm, 2006), Đổi mới và sáng tạo trong tổ chức cơ sở hạ tầng chưa phát triển, nguồn khai thác, sử dụng và phát triển hiệu nhân lực chưa mạnh, chưa có kinh quả tài nguyên không gian trong bối nghiệm về năng lực quản trị và chịu tác cảnh BĐKH động mạnh của sự phát triển hệ thống Sử dụng tài nguyên không gian, chủ các đập thủy điện chưa hợp lý trên hệ động ứng phó BĐKH để phát triển kinh thống sông mẹ Mê Kông, nhất là các dự tế, xã hội đòi hỏi phải có sự chuẩn bị án thủy điện đều chưa được phân tích, kỹ lưỡng, đặc biệt là công tác nghiên đánh giá đầy đủ nên các tác động đều ở cứu điều tra các quá trình tự nhiên, xã điều kiện trạng thái cực đại. hội, văn hóa, thị trường, BĐKH trong Tăng cường năng lực thích ứng quá khứ và hiện tại, các nguồn lợi tài với BĐKH nguyên môi trường, giá trị sử dụng của Biến đổi khí hậu (BĐKH) không chúng, triển khai tổ chức các dịch vụ tác động độc lập lên các hệ thống tự công ích cho khai thác, tiến hành công nhiên và xã hội mà diễn ra đồng thời tác quy hoạch phát triển, đề xuất các hoặc đan xen với nhiều áp lực khác. chính sách hỗ trợ và tăng cường năng Các áp lực ngoài BĐKH (ô nhiễm môi lực quản trị… Nhưng trong việc xử lý, trường, thiên tai, suy giảm tài nguyên, phân tích sâu các thông tin thu nhận đói nghèo, nhận thức và hành vi ứng được, các chuyên gia vẫn còn gặp rất xử v.v...) có thể làm trầm trọng thêm và nhiều khó khăn do sự thiếu đồng bộ làm tăng khả năng tổn hại và rủi ro đối của thông tin, sự quản lý thông tin chưa 2
 3. Bản tin Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu khoa học, tính khách quan và thời sự của thông tin. NHỮNG TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC LÊN MÔI TRƯỜNG Đó thực sự là thách thức đối với quá trình phát triển VÀ NGUY CƠ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG nhận thức để ứng phó với BẢO NGỌC P BĐKH trong quản lý tài hát triển kinh tế, xã hội phải gắn kết hài nguyên môi trường, có thể hòa với bảo vệ môi trường, là sự nghiệp tạo ra những “ngộ nhận” của toàn xã hội, là quyền và trách nhiệm về giá trị tài nguyên, về vai của các cơ quan nhà nước, tổ chức, gia đình và trò của vùng và về khả năng cá nhân. Tỉnh Lai Châu đang trên đường phát quản lý phát triển kinh tế của triển và hội nhập, cho nên vấn đề bảo vệ môi từng địa phương… Việc khai trường cần phải được chú trọng. Môi trường bao thác, sử dụng hiệu quả các tài gồm các yếu tố tự nhiên và vật chất nhân tạo bao nguyên và dịch vụ đang gặp quanh con người, có ảnh hưởng đến đời sống, nhiều khó khăn do khai thác sản xuất, sự tồn tại, phát triển của con người quá mức, do những xung đột trong các hoạt động kinh tế và và sinh vật; thành phần môi trường là yếu tố do “những thiệt hại âm thầm” vật chất tạo thành môi trường như đất, nước, mà tác động tích lũy của các không khí, sinh vật, hệ sinh thái và các hình hoạt động khác nhau gây ra, thái vật chất khác. Theo thời gian, cùng với sự bao gồm những thiệt hại về phát triển của xã hội, dân số, tác động của con năng suất và đa dạng sinh học. người và sự ô nhiễm môi trường là điều không Khả năng và tư duy thể tránh khỏi. Đồng thời các chất gây ô nhiễm trong vận dụng các cơ sở môi trường do hoạt động của con người sinh ra khoa học, kinh tế, xã hội cũng có quá trình phát triển từ từ và lâu dài ảnh phù hợp với xu thế thời đại, hưởng đến sức khỏe của cộng đồng. ứng dụng các công cụ quản Một trong những vấn đề cần quan tâm nhất lý tài nguyên phù hợp, thích về ô nhiễm môi trường hiện nay ở Lai Châu: rất ứng với BĐKH để thúc đẩy nhiều vùng người dân còn ở nhà sàn, nhà tiêu, phát triển kinh tế, xã hội, chuồng gia súc cạnh sông suối. Từ đây phân bảo đảm tính nguyên vẹn người, phân gia súc, rác, nước thải sinh hoạt về đa dạng sinh học, môi không được xử lý mà xả trực tiếp xuống sông, trường, cảnh quan và văn suối, ao, hồ nên tất cả những chất thải này cứ hóa là một trong những chìa thế quay trở lại vòng tuần hoàn của nước. Do đó khóa cơ bản cho sự thành bệnh tật có điều kiện để lây lan và gây ô nhiễm công và thịnh vượng. 3
 4. Bản tin Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu môi trường. Đặc biệt nguy hiểm khi nhau chạy để vận chuyển nguyên vật nước thải bị nhiễm các vi khuẩn gây liệu xây dựng phục vụ các công trình, bệnh có thể dẫn đến dịch bệnh cho đồng thời kết hợp với một lượng lớn người và động vật qua nguồn nước. các chất thải khác nhau như: chất thải Việc tiếp xúc gần với nguồn nước bị sinh hoạt, chất thải từ các nhà máy làm ô nhiễm còn làm tăng nguy cơ ung cho hàm lượng các loại khí độc hại thư và các bệnh hiểm nghèo khác cho tăng lên nhanh chóng trong không khí con người. gây tác hại đối với sức khỏe của con Thứ nhất là ô nhiễm môi trường đất người nói chung và đối với cơ quan bởi hiện nay quá trình phát triển công hô hấp nói riêng. Tác hại lâu dài và nghiệp và đô thị ở Lai Châu cũng ảnh nguy hiểm nhất là các bệnh bụi phổi. hưởng lớn đến các tính chất vật lý và Từ những vấn đề thực tế nêu trên hóa học của đất. Do các hoạt động xây đòi hỏi tất cả mọi người phải có một dựng ồ ạt những tác động vật lý như ý thức về bảo vệ môi trường, thực xói mòn, nén chặt đất và phá hủy cấu hiện nghiêm chỉnh theo Luật Bảo vệ trúc đất. Các chất thải rắn, lỏng và khí môi trường Việt Nam đã được Quốc đều có tác động đến đất. Các chất thải hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm có thể được tích lũy trong đất trong 2005 một cách đúng đắn, đồng bộ thời gian dài gây ra nguy cơ tiềm tàng và hợp lý trong giai đoạn phát triển đối với môi trường. mới của tỉnh ta. Khi con người hủy Thứ hai là ô nhiễm môi trường hoại môi trường thì theo quy định không khí: hiện nay, ô nhiễm không nhân quả học, con người cũng phải khí do bụi đường là một trong những chịu những mối đe dọa từ môi trường. vấn đề đáng quan tâm tại một số nơi Những mối nguy hiểm đối với sức trên địa bàn thị xã Lai Châu. Môi khỏe con người luôn xảy ra từ môi trường không khí đang có nhiều biến trường tự nhiên. Tuy nhiên, khi con đổi rõ rệt và ảnh hưởng xấu đến con người đã kiểm soát được những mối người và các sinh vật. Do tốc độ đô thị nguy hiểm này thì những mối đe dọa hóa ngày càng cao, các công trình xây từ môi trường sẽ giảm đi rõ rệt đối với dựng đang trong giai đoạn thi công, sức khỏe và sự sống của con người, các tuyến đường đang được nâng góp phần giữ vững một môi trường cấp để đáp ứng nhu cầu phát triển trong sạch và duy trì một môi trường của tỉnh, các con đường đang bị đào trong lành, bền vững để nâng cao sức xới lên, nhiều đoàn xe tải, xe ben thi khỏe cộng đồng./ 4
 5. Bản tin Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu VỆ SINH MÔI TRƯỜNG VÀ CÁCH XỬ LÝ NGUỒN NƯỚC SAU MƯA, LŨ BẢO NAM M ùa mưa, lũ là thời điểm làm cho tình trạng ô nhiễm môi trường tăng cao, đặc biệt là môi trường nước. Vì vậy, để chủ động phòng, chống ô nhiễm và các dịch bệnh xảy ra sau mưa lũ chúng ta nên thực hiện một số biện pháp và những khuyến cáo sau. Vệ sinh môi trường và xử lý nước trước khi bão lũ Đa phần ngày nay, tại các địa phương vẫn còn sử dụng giếng đào, giếng khoan và bể chứa nước. Chính vì vậy, trước ngày mưa lũ chúng ta nên che đậy bằng cách phủ nilon bịt kín bằng dây cao su lại để tránh bụi bẩn mưa bão rơi vào. Đối với nhà vệ sinh cần có những biện pháp thực hiện ngay trước khi mùa mưa bão đến. Như nhà tiêu 2 ngăn cần lấy hết phân ra rồi cho vào một hố sâu cách xa nguồn nước ủ thêm vôi bột, tro bếp để tránh lây lan ô nhiễm và lấp đất lại cẩn thận. Với nhà vệ sinh tự hoại cần phải khơi thông cống nguồn thoát nước và xử lý hút bể phốt để tránh gây đầy tràn và chuẩn bị nút đậy chặt lỗ hố tiêu. Những chuồng chăn nuôi gia súc cần thu gom phân vào một hố ga cách xa nguồn nước sau đó rắc vôi bột hoặc tro phủ toàn bộ bề mặt rồi lấp lại. Xử lý nước sinh hoạt trong ngày mưa Nếu trong những ngày mưa chẳng may các nguồn nước dự trữ của bạn bị ngập lụt không có nước sinh hoạt các bạn cần làm phải làm trong nước bằng phèn chua và khử trùng nước bằng hóa chất chloramine sau 30 phút rồi sử dụng. Xử lý vệ sinh môi trường và nước sau mưa lũ Cần phải xử lý ngay về môi trường, khi nước đã rút, huy động mọi người vệ sinh môi trường như rác thải do nước đưa vào rác, cây cối, xác chết động vật cần phải thu gom chôn lấp kịp thời. Bên cạnh đó thông tắc cống ngầm khơi thông dòng chảy để cho nước nhanh rút. Về nước sinh hoạt cần thực hiện xử lý ngay để có nước dùng như đối với giếng khơi cần thay rửa giếng như làm sạch vệ sinh thành giếng nạo vét hút bùn đáy giếng. Sau đó làm trong nước bằng phèn chua và khử trùng nước trước khi sử dụng. Khi xử lý xong các vấn đề về môi trường đồng thời chúng ta xử lý đề phòng các dịch bệnh có thể phát triển sau mưa lũ như các bệnh về mắt, các bệnh ngoài da, đường ruột, hay dịch bệnh sốt rét có thể xảy ra. Trên đây là một số biện pháp và khuyến cáo cho mọi người để chuẩn bị cho mùa mưa lũ, hãy nâng cao ý thức và chuẩn bị biện pháp để tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra trong mùa mưa lũ./. 5
 6. Bản tin Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI, LẬP BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU THÀNH HỮU T hực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 1/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 và Kế hoạch số 02 của Bộ TN&MT về triển khai thực hiện việc này, đến nay công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất đã được xét duyệt; Sở TN&MT đất cấp xã, cấp huyện đã tham mưu UBND tỉnh Lai Châu của Lai Châu đã hoàn thành, hiện xây dựng và triển khai kế hoạch tại Sở TN&MT Lai Châu đang khẩn thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản trương tổng hợp số liệu cấp tỉnh, đồ hiện trạng sử dụng đất. Để đạt kế đảm bảo tiến độ theo quy định tại hoạch đề ra, tỉnh Lai Châu đã kiện Chỉ thị 21/CT-TTg. toàn BCĐ kiểm kê đất đai các cấp Để đánh giá đúng thực trạng sử từ tỉnh cho đến xã. Ở mỗi phường, dụng đất của 98/98 đơn vị thị trấn, xã thành lập 1 tổ kiểm kê đất đai (từ phường, xã làm cơ sở đánh giá tình 2 đến 3 người), do cán bộ Địa chính hình quản lý đất đai trong 5 năm làm Tổ trưởng, các thành viên gồm qua; thực trạng tình hình quản lý, những người có trình độ, am hiểu sử dụng đất, biến động đất đai so về đất đai và có khả năng làm công với kỳ kiểm kê trước; tình hình thực tác thống kê. Tổ kiểm kê đất đai có hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng nhiệm vụ trực tiếp thực hiện công 6
 7. Bản tin Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Lai trạng sử dụng đất năm 2014 của xã Châu như: Diện tích rộng, địa hình phường, thị trấn. hiểm trở, giao thông đi lại khó khăn Thực hiện việc kiểm kê, không và tư liệu, tài liệu về đất đai không những nhằm xác định và đánh giá nhiều, chủ yếu được thiết lập, xây hiện trạng sử dụng đất của 98/98 dựng từ năm 2004 trở lại đây (thời đơn vị xã, phường, thị trấn làm cơ điểm tách tỉnh đến nay); các tài liệu sở quản lý, sử dụng đất đạt hiệu quả trước đó rất ít và hầu như không và đề xuất việc điều chỉnh chính có dữ liệu số hoặc quá cũ không sách, Pháp luật về đất đai; mà còn sử dụng được. Mặc dù kinh phí cung cấp số liệu để xây dựng quy đã được Trung ương hỗ trợ 70%, hoạch, kế hoạch sử dụng đất, niên nhưng do Lai Châu còn khó khăn, giám thống kê các cấp và từng bước nên một số huyện vẫn chưa tự cân xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai ở các đối được số kinh phí còn lại (30%) cấp ngày càng chính xác, phục vụ để thanh toán cho các đơn vị tư vấn công tác quản lý nhà nước về đất đã thực hiện khối lượng hoàn thành đai; phục vụ nhu cầu thông tin đất cấp huyện. đai cho các hoạt động kinh tế - xã Để hoàn thành công tác kiểm kê hội, quốc phòng - an ninh, nghiên cứu khoa học, giáo dục và đào tạo, đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng các nhu cầu khác của Nhà nước và đất tỉnh Lai Châu theo kế hoạch (cấp xã hội trên địa bàn tỉnh. Đến nay, tỉnh hoàn thành trước 31/8/2015), công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ Sở TNMT Lai Châu có kiến nghị hiện trạng sử dụng đất năm 2014 cấp với Tổng cục quản lý đất đai, Bộ huyện (08/08 huyện, thành phố) trên Tài nguyên và Môi trường tiếp tục địa bàn đã hoàn thành, sản phẩm đã quan tâm đến công tác tài nguyên và được bàn giao cho Sở TNMT Lai môi trường của tỉnh, thông qua các Châu để tổng hợp cấp tỉnh. chương trình, dự án như: xây dựng Theo ông Vũ Minh Thức, chánh cơ sở dữ liệu đất đai, dự án VLAP... văn phòng Sở TN&MT Lai Châu, để hoàn thiện tư liệu đất đai phục bên cạnh sự nỗ lực của ngành thì vụ tốt cho công tác thống kê đất đai còn một số những khó khăn quá hàng năm và kiểm kê đất đai kỳ tới trình thực hiện công tác kiểm kê đất (2019), cũng như công tác quản lý đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất đai của địa phương. 7
 8. Bản tin Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu XỬ LÝ NƯỚC DÙNG CHO CỘNG ĐỒNG MAI ANH N ước là một yếu tố không thể thiếu cho cuộc sống của sinh vật và con người. Trong điều kiện hiện nay, một số nơi còn thiếu nước sạch để sinh hoạt nhưng theo tính toán của các chuyên gia bình quân mỗi một người trong một ngày phải sử dụng ít nhất 5 lít nước sạch để uống tối thiểu là 50m đối nhà vài con cá nhỏ xuống và nấu thức ăn và 20 lít vệ sinh, cống, chuồng giếng để kiểm tra bằng nước dùng cho nhu cầu gia súc, kho thuốc trừ sinh vật. vệ sinh tối thiểu. Nhu sâu, khu nước thải, khu Xử lý nước bằng cầu nước uống cho gia chứa rác, phế liệu chất nhiều phương pháp: Lọc súc hàng ngày từ 1 đến độc hại. Đào giếng sâu nước với lớp lọc dày 40 40 lít. tới mạch nước ngầm, - 50cm bao gồm lớp cát Do vậy, nhu cầu thành giếng xây gạch, 30 - 40cm và lớp sỏi 5 nước sạch là vô cùng miệng phải xây và đắp - 7cm. Dùng thùng phun cần thiết. Để có nước bờ cao và có nắp đậy. làm thùng lọc tự tạo. sạch đảm bảo cho cuộc Đáy giếng đổ thêm một Làm trong nước bằng sống hàng ngày, chúng lớp cát vàng dày 20cm phèn, có thể dùng các ta không nên đào giếng và một lớp đá sỏi - cuội loại phèn chua, phèn sắt. ở nơi trước là bãi rác, dày 20cm. Dùng gầu Nếu nước đục ít dùng nghĩa địa, ao hồ đã lấp. dây, gầu có gắn trục 40 - 60mg phèn/lít, nếu Nơi đào giếng phải xa quay để lấy nước. Thả (Xem tiếp trang 10) 8
 9. Bản tin Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu TRÁNH Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ TRONG NHÀ QUỲNH TRANG K hi nhắc tới “ô này thường được sinh ra phẩm làm sạch không có nhiễm không từ các thiết bị hiện đại chất độc hại và những khí”, đa số mọi trong nhà, như điều hòa, sản phẩm chứa các chất người đều nghĩ tới những tủ lạnh, bếp ga, v.v...  có nguồn gốc tự nhiên. nguồn gây ô nhiễm từ khí Các nhà khoa học đã * Khi làm sạch các thải công nghiệp, khói xe phát hiện ra hàng trăm vật dụng trong gia đình, ô tô, rác thải v.v… trong nguyên nhân gây ô nhiễm bạn nên sử dụng khăn khi đó, rất ít người biết không khí trong ngôi nhà ướt để tránh bụi bay ra được những vật dụng của bạn. Dưới đây là một từ những vật dụng này và hằng ngày trong ngôi số nguyên nhân chủ yếu nó sẽ làm ô nhiễm không nhà cũng là nguồn gây ô gây ô nhiễm không khí khí. nhiễm đáng kể cho ngôi và cách để giữ được bầu * Thảm và rèm nhà của chúng ta. Ngoài không khí trong lành cửa trong gia đình bạn ra, nhiều người cũng nghĩ cho ngôi nhà của bạn: thường dễ bắt bụi nhất. rằng không khí ngoài trời * Không khí trong nhà Do vậy, bạn nên hút bụi dường như ô nhiễm hơn bạn sẽ trong lành hơn, cho chúng ít nhất 1 lần/ không khí ở trong nhà. nếu bạn không sử dụng tuần và thỉnh thoảng bạn Nhưng thực tế lại không những chất khử mùi và cũng nên mang chúng đi hoàn toàn đúng như vậy. những bình xịt thơm. Vì giặt. Theo cơ quan bảo vệ những chất hóa học trong * Bạn nên mua những môi trường, mức độ ô những sản phẩm này đồ đạc trong nhà được nhiễm không khí trong càng tăng mức ô nhiễm làm từ gỗ tự nhiên thay nhà thường cao gấp 2 đến không khí trong ngôi nhà cho gỗ ván ép. Vì gỗ ván 5 lần so với ở ngoài trời. của bạn. ép thường sinh ra chất Những chất gây ô nhiễm * Không sử dụng các fomanđêhyt và các chất không khí trong nhà bao sản phẩm làm sạch có hóa học độc hại khác sau gồm: khói, khí ga, bụi chứa các chất hóa học một thời gian sử dụng. và các chất gây ô nhiễm tổng hợp. Thay vào đó, * Những hạt bụi khác. Những chất độc hại bạn nên sử dụng các sản nhỏ li ti do nấm mốc là 9
 10. Bản tin Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu nguyên nhân gây ra dị ứng XỬ LÝ NƯỚC DÙNG... hay bệnh dị ứng. Những loại (Tiếp theo trang 8) nấm mốc thường phát triển rất nước đục nhiều dùng 60 - 80mg phèn/lít. Phèn nhanh trong môi trường nóng có tác dụng làm kết tủa đông lắng các chất cặn ẩm. Do vậy, bạn nên lau dọn đục. Để phát huy tác dụng này phèn cần có môi nhà sạch sẽ để tránh nấm mốc trường nước kiềm lắng các chất cặn đục. Nếu phát triển. không có phèn thì dùng một số lá nhớt như lá * Tránh sử dụng băng mồng tơi, rau đay, dong riềng, bẹ chuối... vò phiến, nước hoa và hút thuốc hoặc giã nát để chất nhớt tiết ra, đổ chất nhớt trong nhà của bạn. Vì chúng vào nước quấy đều và sau đó để lắng nước đợi là những nguồn gây ô nhiễm đến khi nước trong. Thời gian để lắng sau khi không khí lớn nhất cho căn đánh phèn hoặc dùng lá nhớt là khoảng 1 giờ nhà của bạn. trở lên tùy theo độ đục của nước và các vẩn * Bạn nên để những vật vón lắng. dụng có chứa chất hóa học Khử nước bằng hóa chất: Khử trùng bằng cách xa nơi sinh hoạt của gia CloraminB được đóng gói dưới dạng viên hàm đình. Bạn có thể tạo một gian lượng 0,25g hoặc 1,g. Loại này rất tiện lợi cho cho riêng để cất chúng, như khử trùng các thể tích nhỏ như chum, vại, lu, nhà kho hay gara. xô, chậu hoặc bể chứa nước nhỏ. Một viên * Trồng cây quanh nhà ClorminB hàm lượng 0,25 có thể khử trùng cũng là một giải pháp giúp cho được 25 lít nước. Khử trùng bằng hóa chất căn nhà của bạn có một không bột như CloraminB, Clorua vôi thường để khử khí trong lành. Bạn nên chọn trùng các nguồn nước cấp cho tập thể, các giếng những loại cây có khả năng nơi tập trung đông người. Hòa tan lượng hóa xanh tốt quanh năm vì khả chất cần thiết vào một gáo nước rồi đổ nước năng hấp thụ khí CO2 sẽ được vào bể, trộn đều. Múc nước lên ngửi, nếu không nhiều hơn. thấy mùi Clo trong nước thì cho thêm khoảng * Hằng ngày bạn cũng nên 1/3 muỗng canh bột hóa chất trên vào giếng và mở cửa sổ để cho những chất khấy đều, cho thêm đến khi nào nước giếng có độc hại trong nhà có thể thoát mùi Clo thì thôi. Nước sau khử trùng 30 phút ra ngoài. thì được. 10
 11. Bản tin Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu MÔI TRƯỜNG VỚI SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG Muốn phát triển bền vững thì trong phát triển phải tính đến yếu tố môi trường. Sự phân tích của tác giả theo 3 vấn đề tác động đến môi trường để chúng ta lựa chọn, xem xét cả trên bình diện quốc tế, quốc gia, vùng lãnh thổ và từng địa phương. Suy cho cùng thì mỗi chúng ta cần phấn đấu cho một môi trường trong sạch, cho sự phát triển bền vững của cả chúng ta và các thế hệ mai sau. BBT M ôi trường tự Sự giàu nghèo của mỗi cả tài nguyên) có vai trò nhiên và sản nước phụ thuộc khá nhiều quyết định đối với sự phát xuất xã hội vào nguồn tài nguyên: Rất triển bền vững về kinh tế quan hệ khăng khít, chặt nhiều quốc gia phát triển - xã hội (KT-XH) ở mỗi chẽ, tác động lẫn nhau chỉ trên cơ sở khai thác tài quốc gia, vùng lãnh thổ, trong thế cân đối thống nguyên để xuất khẩu đổi địa phương vì: nhất: Môi trường tự nhiên lấy ngoại tệ, thiết bị công Thứ nhất, môi trường (bao gồm cả tài nguyên nghệ hiện đại,... Có thể không những chỉ cung cấp thiên nhiên) cung cấp nói, tài nguyên nói riêng “đầu vào” mà còn chứa nguyên liệu và không và môi trường tự nhiên đựng “đầu ra” cho các quá gian cho sản xuất xã hội. nói chung (trong đó có trình sản xuất và đời sống. 11
 12. Bản tin Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu Hoạt động sản xuất nhiên, cũng phải nói rằng Vấn đề ở đây là phải là một quá trình bắt đầu môi trường tự nhiên cũng làm thế nào để hạn chế từ việc sử dụng nguyên, có thể là nơi gây ra nhiều được nhiều nhất các chất nhiên liệu, vật tư, thiết bị thảm họa cho con người thải, đặc biệt là chất thải máy móc, đất đai, cơ sở (thiên tai), và các thảm gây ô nhiễm, tác động tiêu vật chất kỹ thuật khác, họa này sẽ tăng lên nếu cực đối với môi trường. sức lao động của con con người gia tăng các Thứ hai, môi trường người để tạo ra sản phẩm hoạt động mang tính tàn liên quan đến tính ổn hàng hóa. Những dạng phá môi trường, gây mất định và bền vững của sự vật chất trên không phải cân bằng tự nhiên. phát triển KT-XH. gì khác, mà chính là các Ngược lại môi trường Phát triển KT-XH là yếu tố môi trường. tự nhiên cũng lại là nơi quá trình nâng cao điều Các hoạt động sống chứa đựng, đồng hóa kiện sống về vật chất và cũng vậy, con người ta “đầu ra” các chất thải của tinh thần của con người cũng cần có không khí các quá trình hoạt động qua việc sản xuất ra của để thở, cần có nhà để ở, sản xuất và đời sống. Quá cải vật chất, cải tiến quan cần có phương tiện để đi trình sản xuất thải ra môi hệ xã hội, nâng cao chất lại, cần có chỗ vui chơi trường rất nhiều chất thải lượng văn hóa. Phát triển giải trí, học tập nâng cao (cả khí thải, nước thải, là xu thế chung của từng hiểu biết,... Những cái đó chất thải rắn). Trong các cá nhân cũng như của cả không gì khác là các yếu chất thải này có thể có rất loài người trong quá trình tố môi trường. nhiều loại độc hại làm ô sống. Giữa môi trường và Như vậy chính các nhiễm, suy thoái, hoặc sự phát triển có mối quan yếu tố môi trường (yếu gây ra các sự cố về môi hệ chặt chẽ: Môi trường tố vật chất kể trên - kể trường. Quá trình sinh là địa bàn và đối tượng cả sức lao động) là “đầu hoạt, tiêu dùng của xã hội của sự phát triển, còn vào” của quá trình sản loài người cũng thải ra phát triển là nguyên nhân xuất và các hoạt động môi trường rất nhiều chất tạo nên các biến đổi của sống của con người. thải. Những chất thải này môi trường. Hay nói cách khác: Môi nếu không được xử lý tốt Trong hệ thống KT- trường là “đầu vào” của cũng sẽ gây ô nhiễm môi XH, hàng hóa được di sản xuất và đời sống. Tuy trường nghiêm trọng. chuyển từ sản xuất đến lưu 12
 13. Bản tin Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu thông, phân phối và tiêu hướng gây ô nhiễm môi tài nguyên và năng lượng dùng cùng với dòng luân trường khác nhau. của thế giới, nhưng chuyển của nguyên liệu, Ví dụ: những người nghèo khổ năng lượng, sản phẩm, ở các nước nghèo chỉ có - Ô nhiễm do dư thừa: con đường duy nhất là chất thải. Các thành phần 20% dân số thế giới ở các khai thác tài nguyên thiên đó luôn luôn tương tác với nước giàu hiện sử dụng nhiên (rừng, khoáng sản, các thành phần tự nhiên và 80% tài nguyên và năng đất đai,...) mà không có xã hội của hệ thống môi lượng của loài người. khả năng hoàn phục. trường đang tồn tại trong Sản xuất công nghiệp Diễn đàn hợp tác Á - Âu địa bàn đó. phát triển mạnh, hoạt (ASEM) về môi trường Tác động của con động của quá nhiều các họp vào tháng 1/2002 tại người đến môi trường thể phương tiện giao thông Trung Quốc đã cho rằng hiện ở khía cạnh có lợi vận tải đã tạo ra một nghèo đói là thách thức là cải tạo môi trường tự lượng lớn chất thải độc lớn nhất đối với công nhiên hoặc tạo ra kinh phí hại vào môi trường (đặc tác bảo vệ môi trường cần thiết cho quá trình cải biệt là khí thải). Hiện nay (BVMT) hiện nay. Do tạo đó, nhưng có thể gây việc có được mua bán vậy, để giải quyết vấn đề ra ô nhiễm môi trường tự hay không quyền phát môi trường, trước hết các nhiên hoặc nhân tạo. thải khí thải giữa các nước giàu phải có trách Mặt khác, môi trường nước đang là đề tài tranh nhiệm giúp đỡ các nước tự nhiên đồng thời cũng luận chưa ngã ngũ trong nghèo giải quyết nạn tác động đến sự phát triển các hội nghị thượng đỉnh nghèo đói. KT-XH thông qua việc về môi trường, các nước Như vậy, để phát triển, làm suy thoái nguồn tài giàu vẫn chưa thực sự tự dù là giàu có hay nghèo nguyên - đối tượng của giác chia sẻ tài lực với đói đều tạo ra khả năng sự phát triển KT-XH hoặc các nước nghèo để giải gây ô nhiễm môi trường. gây ra các thảm họa, thiên quyết những vấn đề có Vấn đề ở đây là phải tai đối với các hoạt động liên quan tới môi trường. giải quyết hài hòa mối KT-XH trong khu vực. - Ô nhiễm do nghèo quan hệ giữa phát triển Ở các quốc gia có đói: Mặc dù chiếm tới và BVMT. Để phát triển trình độ phát triển kinh 80% dân số thế giới, bền vững không được tế khác nhau có các xu song chỉ sử dụng 20% khai thác quá mức dẫn tới 13
 14. Bản tin Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu hủy hoại tài nguyên, môi triển có mang lại những tăng cường đào tạo cán trường; thực hiện các lợi ích kinh tế trước mắt bộ khoa học kỹ thuật và giải pháp sản xuất sạch, mà khai thác cạn kiệt cán bộ quản lý về môi phát triển sản xuất đi đôi tài nguyên thiên nhiên, trường; đầu tư nhiều với các giải pháp xử lý hủy hoại môi trường, chương trình, dự án phát môi trường; bảo tồn các làm cho các thế hệ sau triển kinh tế, xã hội có ý nguồn gen động vật, thực không còn điều kiện để nghĩa về BVMT. vật; bảo tồn đa dạng sinh phát triển mọi mặt (cả về Tuy nhiên, trên thực học; không ngừng nâng kinh tế, xã hội, thể chất, tế cũng phải thừa nhận cao nhận thức của nhân trí tuệ con người...), thì rằng còn nhiều điều dân về BVMT,... sự phát triển đó phỏng có bất cập trong công tác ích gì! Nếu hôm nay thế Thứ ba, môi trường BVMT mà chúng ta chưa hệ chúng ta không quan có liên quan tới tương lai làm được: Môi trường tâm tới, không làm tốt của đất nước, dân tộc. vẫn từng ngày, từng giờ công tác BVMT, làm cho Như trên đã nói, môi trường bị hủy hoại bị chính các hoạt động BVMT chính là để giúp thì trong tương lai, consản xuất và sinh hoạt của cho sự phát triển kinh tế cháu chúng ta chắc chắn chúng ta làm cho ô nhiễm cũng như xã hội được sẽ phải gánh chịu những nghiêm trọng hơn, sự bền vững. KT-XH phát hậu quả tồi tệ. phát triển bền vững vẫn triển giúp chúng ta có đứng trước những thách Tuy còn có nhiều đủ điều kiện để đảm bảo khó khăn về kinh tế, thức lớn lao. Điều này đòi an ninh quốc phòng, giữ song Đảng và Nhà hỏi mọi người, mọi nhà, vững độc lập chủ quyền nước ta đã có nhiều chủ mọi địa phương trong cả của dân tộc. Điều đó lại trương, chính sách tích nước phải thường xuyên tạo điều kiện ổn định cực về công tác BVMT cùng nhau nỗ lực giải chính trị xã hội để KT- như: Xây dựng hệ thống quyết, thực hiện nghiêm XH phát triển. BVMT là pháp luật về BVMT chỉnh Luật BVMT. Có việc làm không chỉ có ý ngày càng hoàn thiện; như vậy chúng ta mới nghĩa hiện tại, mà quan xây dựng hệ thống bộ có thể hy vọng vào một trọng hơn, cao cả hơn là máy quản lý nhà nước tương lai với môi trường nó có ý nghĩa cho tương về môi trường từ trung sống ngày càng trong lai. Nếu một sự phát ương đến địa phương; lành hơn. 14
 15. Bản tin Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu Nguồn nước ô nhiễm TÁC HẠI CỦA có tác hại nghiêm trọng tới sức khỏe con người, NGUỒN NƯỚC tác hại của nó tỉ lệ với người mắc bệnh cấp và BỊ Ô NHIỄM mãn tính như tiêu chảy, HỒNG THƠM ưng thư da. Nguyên nhân dẫn tới nguồn nước Có nhiều nguyên nhân khách quan bị ô nhiễm và chủ quan dẫn đến tình trạng ô nhiễm T ốc độ công nghiệp hóa và đô thị môi trường nước như: sự gia tăng dân hóa khá nhanh và sự gia tăng dân số, mặt trái của quá trình công nghiệp số gây áp lực ngày càng nặng nề đối hóa, hiện đại hóa, cơ sở hạ tầng yếu với tài nguyên nước trong vùng lãnh kém, lạc hậu, nhận thức của người dân thổ. Môi trường nước ở nhiều đô thị, về vấn đề môi trường còn chưa cao… khu công nghiệp và làng nghề ngày Đáng chú ý là sự bất cập trong hoạt càng bị ô nhiễm bởi nước thải, khí thải động quản lý, bảo vệ môi trường. Nhận và chất thải rắn. Ở các thành phố lớn, thức của nhiều cơ quan quản lý, tổ chức đông dân chất thải do sinh hoạt cũng là và cá nhân có trách nhiệm về nhiệm một nguyên nhân quan trọng đang gây vụ bảo vệ môi trường nước chưa sâu ô nhiễm môi trường nước. sắc và đầy đủ, chưa thấy rõ ô nhiễm Về tình trạng ô nhiễm nước ở nông môi trường nước là loại ô nhiễm gây thôn và khu vực sản xuất nông nghiệp, nguy hiểm trực tiếp, hàng ngày và khó hiện nay ở nước ta có gần 76% dân số khắc phục đối với đời sống con người đang sinh sống ở nông thôn là nơi cơ sở cũng như sự phát triển bền vững của hạ tầng còn lạc hậu, phần lớn các chất đất nước. thải của con người và gia súc không Tác hại của ô nhiễm nguồn nước được xử lý nên thấm xuống đất hoặc bị rửa trôi, làm cho tình trạng ô nhiễm nguồn nước về mặt hữu cơ và vi sinh H ậu quả chung của tình trạng ô nhiễm nước là tỉ lệ người mắc các bệnh cấp và mạn tính liên quan đến ô vật ngày càng cao. nhiễm nước như viêm màng kết, tiêu 15
 16. Bản tin Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu chảy, ung thư… ngày càng tăng. Người Chất tẩy trắng Xenon peroxide, sodium dân sinh sống quanh khu vực ô nhiễm percarbonate gây viêm đường hô hấp, ngày càng mắc nhiều loại bệnh tình oxalate kết hợp với calcium tạo ra nghi là do dùng nước bẩn trong mọi sinh calcium oxalate gây đau thận, sỏi mật. hoạt. Ngoài ra ô nhiễm nguồn nước còn Vi khuẩn, ký sinh trùng các loại là gây tổn thất lớn cho các ngành sản xuất nguyên nhân gây các bệnh đường tiêu kinh doanh, các hộ nuôi trồng thủy sản. hóa, nhiễm giun, sán. Kim loại nặng các Các nghiên cứu khoa học cũng cho loại: Titan, Sắt, chì, cadimi, asen, thủy thấy, khi sử dụng nước nhiễm asen để ngân, kẽm gây đau thần kinh, thận, hệ ăn uống, con người có thể mắc bệnh bài tiết, viêm xương, thiếu máu. ung thư trong đó thường gặp là ung Bảo vệ nguồn nước C thư da. Ngoài ra, asen còn gây nhiễm hiến lược lâu dài là có thể cung cấp độc hệ thống tuần hoàn khi uống những nguồn nước sinh hoạt an phải nguồn nước có hàm lượng asen toàn đã qua xử lý và cải thiện hệ thống 0,1mg/l. Vì vậy, cần phải xử lý nước vệ sinh. Chiến lược ngắn hạn là sử dụng nhiễm asen trước khi dùng cho sinh những phương pháp xử lý nước đơn hoạt và ăn uống. giản tại hộ gia đình như lọc nước, đun Người nhiễm chì lâu ngày có thể sôi nước bằng nhiệt lượng. Bên cạnh đó, mắc bệnh thận, thần kinh, nhiễm Amoni, chiến dịch truyền thông nâng cao nhận Nitrat, Nitrit gây mắc bệnh xanh da, thức, cộng đồng có ý thức bảo vệ nguồn thiếu máu, có thể gây ung thư. Metyl nước, đặc biệt là cần phải áp dụng những tert-butyl ete (MTBE) là chất phụ gia quy định nghiêm ngặt hơn đối với vấn phổ biến trong khai thác dầu lửa có khả đề kiểm soát ô nhiễm, buộc tất cả mọi năng gây ung thư rất cao. Nhiễm Natri doanh nghiệp - từ quy mô nhỏ đến lớn - (Na) gây bệnh cao huyết áp, bệnh tim phải đáp ứng được những tiêu chuẩn tối mạch, lưu huỳnh gây bệnh về đường thiểu về nguồn nước thải trong sản xuất tiêu hóa, Kali, Cadimi gây bệnh thoái kinh doanh, tránh ô nhiễm môi trường. hóa cột sống, đau lưng. Hợp chất hữu Máy lọc nước là một giải pháp tiết kiệm cơ, thuốc trừ sâu, thuốc diệt côn trùng, và hiệu quả, bạn có thể lọc nước phục vụ diệt cỏ, thuốc kích thích tăng trưởng, cho nhu cầu sử dụng hàng ngày để hạn thuốc bảo quản thực phẩm, phốt pho... chế bớt chất độc hại bảo vệ sức khỏe gây ngộ độc, viêm gan, nôn mửa. cho chính gia đình mình ngay tại nhà Tiếp xúc lâu dài sẽ gây ung thư mà không phải tốn quá nhiều thời gian, nghiêm trọng các cơ quan nội tạng. tiền bạc và công sức. 16
 17. Bản tin Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu CÔNG TÁC GIỮ GÌN VỆ SINH MÔI TRƯỜNG PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH Ở XÃ MƯỜNG KIM BẠCH MAI X ã Mường Kim công tác truyền thông thực phẩm bảo đảm chất (Than Uyên) thông qua đội ngũ cộng lượng, bảo vệ nguồn có 1.993 hộ, tác viên y tế tại cơ sở; nước, thực hiện các với 10.493 khẩu, trong tuyên truyền cổ động thói quen hợp vệ sinh. đó có trên 80% dân số trực quan bằng băng Trường hợp vi phạm vệ làm nông nghiệp. Trước zôn, khẩu hiệu; tuyên sinh môi trường, đổ rác đây, do một số tập quán, truyền lồng ghép trong không đúng nơi quy định thói quen lạc hậu, tình các đợt sinh hoạt của đều bị nhắc nhở kịp thời. trạng môi trường ở xã Hội Phụ nữ, Hội Nông Hằng năm, Ban chỉ dân, Hội Cựu chiến binh, bị ô nhiễm, là điều kiện đạo ATVSTP xã đều Đoàn Thanh niên, Mặt thuận lợi để các loại dịch tuyên truyền, vận động trận tổ quốc... Nội dung bệnh phát sinh. các hộ kinh doanh ăn tuyên truyền, vận động Nhằm nâng cao nhận nhân dân nâng cao nhận uống và giết mổ gia súc, thức của nhân dân về vệ thức, ý thức bảo vệ môi gia cầm trên địa bàn xã sinh môi trường, thực trường, không vứt rác, cam kết thực hiện tốt các hiện thói quen vệ sinh cá đổ chất thải bừa bãi, sử quy định về ATVSTP. nhân, góp phần nâng cao dụng nguồn nước sạch, Ngoài ra, xã còn tập chất lượng cuộc sống, bảo đảm ATVSTP bằng huấn công tác bảo vệ UBND xã đã đẩy mạnh cách sử dụng nguồn môi trường, đề xuất với 17
 18. Bản tin Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu Ngân hàng chính sách xã là việc đảm bảo nước sinh hoạt. Trên địa bàn hội triển khai dự án cho sạch và các công trình vệ xã hiện có trên 90% hộ hội viên Hội Nông dân, sinh trong trường học, để dân sử dụng nước sạch Hội Phụ nữ, Hội CCB các em thực hành việc trong sinh hoạt, trên 30% vay vốn xây dựng các rửa tay với xà phòng hộ gia đình sử dụng nhà công trình vệ sinh, nước ngay tại trường học. tiêu hợp vệ sinh. Đường sạch. Ban tuyên truyền Do tích cực triển khai làng ngõ xóm trong xã vệ sinh môi trường xã các hoạt động nhằm bảo xung quanh sạch đẹp. phối hợp với trưởng các Định kỳ 1 tuần/ lần, nhân vệ môi trường, phòng bản và các đoàn thể vận dân trong xã đồng loạt ra chống dịch bệnh, nhận động nhân dân duy trì quân tổng vệ sinh, phát thức của nhân dân trong nề nếp vệ sinh đường quang bụi rậm bờ ao, xã đã có chuyển biến làng ngõ xóm, tổ chức khơi thông cống rãnh, thu tích cực và đã có những thu gom rác thải. Các hành vi thân thiện với gom xử lý rác thải và các đoàn thể đẩy mạnh tuyên môi trường, xây dựng loại bao bì đựng thuốc truyền, vận động hội môi trường sống xanh bảo vệ thực vật đã qua viên tổ chức chăn nuôi - sạch - đẹp. Đến nay, sử dụng, trồng và chăm theo quy mô trang trại, các tổ thu gom rác do sóc bảo vệ cây xanh nơi phòng chống dịch bệnh Hội viên Hội Nông dân, công cộng, xung quanh cho vật nuôi, xây dựng Hội Phụ nữ làm nòng cốt nhà, tạo cảnh quan môi hầm biogas xử lý chất được duy trì hoạt động trường xanh - sạch - đẹp. thải để vừa giảm thiểu ô nhiễm môi trường, vừa thường xuyên có nề nếp, Với những hoạt động tận dụng khí đốt phục vụ hiệu quả, góp phần giữ thiết thực trong cải thiện cho sinh hoạt. Đến nay gìn môi trường xóm làng hành vi vệ sinh cá nhân, toàn xã đã có 17 hộ xây xung quanh sạch đẹp, sức khỏe cộng đồng, dựng được hầm biogas. đẩy lùi được nhiều dịch cải thiện môi trường Trạm Y tế xã phối hợp bệnh trên người và vật sống và công tác phòng, với 3 trường học trên địa nuôi, làm thay đổi bộ chống dịch bệnh nên bàn tuyên truyền về giữ mặt nông thôn. Từ năm nhiều năm trở lại đây xã gìn vệ sinh môi trường, 2008 đến nay, xã đã có Mường Kim không xảy vệ sinh cá nhân, đặc biệt nước máy sử dụng trong ra dịch bệnh./. 18
 19. Bản tin Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu CHUNG TAY BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, BẢO VỆ NGUỒN NƯỚC N PHƯƠNG THÚY ước là một nguồn tài nguyên vô cùng  quý giá đối với con người, vấn đề về nước đang là 1 điều đáng quan tâm hiện nay. Cũng giống như không khí nước là một thành phần thiết yếu để duy trì cuộc sống. Con người, cây cối... đều cần nước để tồn tại. Nước là 1 hợp chất bao gồm hidro và oxi, nước tinh khiết không màu, không mùi, không vị, Nước rất cần thiết cho Đối với công nghiệp: chúng tồn tại ở 3 thể rắn, cuộc sống của con người, Mức độ sử dụng nước trong lỏng, khí. các ngành công nghiệp nó chiếm khoảng 70% khối Vai trò của nước đối lượng của cơ thể con người. là rất lớn như ngành khai với đời sống con người. Nguồn nước sạch cung cấp khoáng, sản xuất nguyên Trên trái đất, ¾ lãnh cho cơ thể để duy trì sự liệu công nghiệp… thổ là nước, nước trong sống, vậy nên con người Đối với du lịch: Du lịch các đại dương, ở biển, sông không thể sống mà không đường sông, du lịch đường ngòi, ao hồ, nước ở trong có nước. biển đang ngày càng phát lòng đất. Tuy nhiên nguồn Đối với nông nghiệp: triển. Đặc biệt ở một nước nước sạch không phải dồi Nước cần thiết cho cả chăn nhiệt đới như ở nước ta có dào như chúng ta vẫn nghĩ. nuôi lẫn trồng trọt. Bên cạnh nhiều sông hồ và đường bờ Trên thực tế có tới 97,2% đó, trong sản xuất nông biển dài hàng ngàn kilomet. nguồn nước trên trái đất là nghiệp, thủy lợi luôn là vấn Đối với giao thông: Là nước mặn, còn lại 2,15% đề được ưu tiên hàng đầu. một trong những con đường là băng vĩnh cửu và chỉ có Trong công tác thủy lợi, ngoài tiềm năng và chiến lược, 0,65% là nguồn nước dành hệ thống tưới tiêu còn có tác giao thông đường thủy mà cho con người. dụng chống lũ, cải tạo đất… cụ thể là đường sông và 19
 20. Bản tin Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu đường biển có ý nghĩa rất của người dân về vấn đề đưa ra những chính sách bảo lớn, quyết định nhiều vấn đề môi trường còn chưa cao, vệ môi trường mới, những không chỉ là kinh tế mà còn hoạt động quản lý, bảo vệ chính sách kiểm soát và xử là văn hóa, chính trị, xã hội môi trường nước chưa sâu lý ô nhiễm có tính răn đe đối của một quốc gia. sắc và đầy đủ, chưa thấy với các nhà máy xí nghiệp, Đối với sức khỏe và rõ ô nhiễm môi trường đầu tư xây dựng các dự án đời sống sinh hoạt của con nước là loại ô nhiễm gây công trình xử lý nước thải; người: Nước đóng một vai nguy hiểm trực tiếp đến người dân phải sử dụng trò vô cùng quan trọng. Con đời sống con người cũng hợp lý, tiết kiệm tài nguyên người có thể thiếu ăn, thiếu như sự phát triển bền vững nước, có ý thức bảo vệ môi ngủ, thiếu mặc nhưng không của đất nước. Tình trạng ô trường, bảo vệ nguồn nước, thể nào thiếu nước sạch. nhiễm nước do nước thải, không lạm dụng hóa chất, Đây là nguồn tài nguyên rác thải sinh hoạt không có phân bón, thuốc bảo vệ cần thiết và không thể thiếu hệ thống xử lý mà trực tiếp thực vật, không đổ rác thải trong đời sống sinh hoạt của xả ra nguồn sông, hồ, kênh, bừa bãi ra sông hồ, mỗi cá con người. mương, suối... Mặt khác, nhân nên tích cực vận động, còn rất nhiều cơ sở sản xuất tuyên truyền để mọi người Khi đời sống xã hội tăng không xử lý nước thải, phần quan tâm tới tầm quan trọng cao cùng với sự phát triển lớn các bệnh viện và cơ sở của nguồn nước sạch, nâng mạnh mẽ của công nghiệp, y tế lớn chưa có hệ thống cao ý thức trong sử dụng và sự tác động của biến đổi khí xử lý nước thải… là những bảo vệ nguồn nước. hậu đến môi trường, nguồn nguồn quan trọng gây ra ô Bảo vệ môi trường, bảo nước, con người, đời sống nhiễm nguồn nước. vệ nguồn nước sạch là quá kinh tế xã hội… thì nguồn Vì vậy, cần phải nhận trình lâu dài và nhiều khó nước này vốn đã khan hiếm thức rõ việc sử dụng nguồn khăn. Song, nếu có sự chung nay lại ngày càng thiếu nước phải đi đôi với bảo vệ tay của cả cộng đồng thì trầm trọng hơn, con người vì nước không phải là tài chắc chắn môi trường của đang thực sự đối mặt với nguyên vô tận. Các cơ quan chúng ta sẽ được cải thiện. nguy cơ thiếu nước trong chức năng cần có nhiều hoạt Mỗi người cần nhận thức tương lai không. động tuyên truyền công tác và có hành động tiết kiệm Nguyên nhân dẫn đến bảo vệ tài nguyên nước, đưa nước, dù nhỏ nhưng sẽ góp nguồn nước bị ô nhiễm ra nhiều biện pháp nhằm phần rất lớn trong việc bảo Tốc độ công nghiệp hóa kêu gọi tất cả các thành viên vệ nguồn tài nguyên thiên và đô thị hóa khá nhanh và trong xã hội nâng cao ý thức, nhiên quý giá này, góp phần với sự gia tăng dân số, cùng cùng hành động tích cực và bảo vệ sự sống của con với đó là cơ sở hạ tầng yếu sử dụng hợp lý nguồn tài người và mọi sinh vật trên kém, lạc hậu, nhận thức nguyên này. Nhà nước cần trái đất./. 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản