intTypePromotion=3

Bài giảng Kinh tế và quản lý môi trường: Chương 4 - Nguyễn Hoàng Nam (Hệ 3 tín chỉ)

Chia sẻ: Thangnamvoiva22 Thangnamvoiva22 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:22

0
36
lượt xem
9
download

Bài giảng Kinh tế và quản lý môi trường: Chương 4 - Nguyễn Hoàng Nam (Hệ 3 tín chỉ)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Kinh tế và quản lý môi trường - Chương 4: Lượng giá TNMT và Phân tích chi phí – lợi ích" cung cấp cho người học các kiến thức: Lượng giá tài nguyên môi trường, phân tích chi phí – lợi ích. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kinh tế và quản lý môi trường: Chương 4 - Nguyễn Hoàng Nam (Hệ 3 tín chỉ)

KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG<br /> <br /> Chương IV: Lượng giá TNMT và Phân tích chi phí – lợi ích<br /> Nguyễn Hoàng Nam<br /> Email: nguyenhoangnam275@gmail.com<br /> <br /> Khoa Môi trường và Đô thị<br /> Trường Đại học Kinh tế Quốc dân<br /> <br /> Nguyen Hoang Nam<br /> <br /> Chương IV: Lượng giá TNMT và Phân tích chi phí – lợi ích<br /> <br /> 4.1. Lượng giá tài nguyên môi trường<br /> 4.2. Phân tích chi phí – lợi ích<br /> <br /> Nội dung Chương IV<br /> 4.1. Lượng giá tài nguyên môi trường<br /> 4.1.1. Khái niệm<br /> 4.1.2. Mục đích của lượng giá tài nguyên và môi trường<br /> 4.1.3. Các phương pháp/kỹ thuật lượng giá tài nguyên<br /> và môi trường<br /> 4.2. Phân tích chi phí – lợi ích (CBA)<br /> 4.2.1. Khái niệm<br /> 4.2.2. Phân tích tài chính và phân tích kinh tế<br /> 4.2.3. Các bước tiến hành phân tích chi phí-lợi ích<br /> 4.2.4. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả<br /> Nguyen Hoang Nam<br /> <br /> Chương IV: Lượng giá TNMT và Phân tích chi phí – lợi ích<br /> <br /> 4.1. Lượng giá tài nguyên môi trường<br /> 4.2. Phân tích chi phí – lợi ích<br /> <br /> 4.1. Lượng giá tài nguyên môi trường<br /> 4.1.1. Khái niệm<br /> • Đánh giá kinh tế (Economic evaluation)<br /> Đánh giá kinh tế là việc phân tích một cách hệ thống tất cả các chi<br /> phí và lợi ích liên quan tới một đề xuất, dự án, chính sách, hoặc một<br /> chương trình phát triển nào đó. Đánh giá kinh tế bao gồm việc xác<br /> định (identification), đo lường (measurement), lượng giá (valuation)<br /> và sau đó so sánh tất cả các lợi ích và chi phí với nhau.<br /> • Định giá/Lượng giá (Valuation)<br /> Lượng giá là việc xác định hoặc đánh giá giá trị bằng tiền của một<br /> hàng hoá, một khối tài sản hay một dịch vụ nhất định nào đó.<br /> Khái niệm lượng giá được dùng phổ biển trong các lĩnh vực tài chính<br /> và kinh tế.<br /> Nguyen Hoang Nam<br /> <br /> Chương IV: Lượng giá TNMT và Phân tích chi phí – lợi ích<br /> <br /> 4.1. Lượng giá tài nguyên môi trường<br /> 4.2. Phân tích chi phí – lợi ích<br /> <br /> 4.1. Lượng giá tài nguyên môi trường<br /> 4.1.1. Khái niệm (tiếp)<br /> • Lượng giá tài nguyên (và) môi trường (Environmental and<br /> Resource Valuation)<br /> Lượng giá tài nguyên môi trường là việc xác định hoặc đánh giá giá<br /> trị bằng tiền của các tài nguyên (hay dịch vụ, hàng hóa môi trường),<br /> nhằm cung cấp cơ sở cho việc ra quyết định trong hoạch định chính<br /> sách, thiết kế công cụ kinh tế và bảo tồn thiên nhiên…<br /> <br /> Nguyen Hoang Nam<br /> <br /> Chương IV: Lượng giá TNMT và Phân tích chi phí – lợi ích<br /> <br /> 4.1. Lượng giá tài nguyên môi trường<br /> 4.2. Phân tích chi phí – lợi ích<br /> <br /> 4.1. Lượng giá tài nguyên môi trường<br /> 4.1.2. Mục đích của lượng giá tài nguyên và môi trường<br /> Lượng giá tài nguyên và môi trường giúp cho việc lựa chọn giữa các<br /> phương án thay thế và các phương thức sử dụng tài nguyên hiệu<br /> quả khác nhau.<br /> <br /> Nguyen Hoang Nam<br /> <br /> Chương IV: Lượng giá TNMT và Phân tích chi phí – lợi ích<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản