intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Phân tích kinh tế

Xem 1-20 trên 24639 kết quả Phân tích kinh tế
 • Giáo trình Quản trị kinh doanh dược (Ngành: Dược sĩ - Cao đẳng) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên trình bày được các kiến thức cơ bản về luật doanh nghiệp, các loại hình doanh nghiệp, quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp, Tài chính doanh nghiệp; Phân tích được các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp dược;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf151p boghoado025 28-02-2024 0 0   Download

 • Tiểu luận này được viết nhằm nêu lại quan điểm Triết học của chủ nghĩa Mác–Lênin về “Vận dụng nguyên tắc lịch sử cụ - thể của phép biện chứng duy vật trong hoạt động kinh tế đối ngoại”. Bằng phương pháp nghiên cứu kết hợp giữa lí luận và thực tiễn, phân tích và tổng hợp, tiểu luận này giúp chúng ta đọc hiểu thêm về thành tựu cũng như hạn chế, nguyên nhân cũng như giải pháp cho hoạt động kinh tế đối ngoại nước ta hiện nay.

  doc20p thinhhpham 28-02-2024 0 0   Download

 • lựa chọn ưu tiên phục vụ phát triển bền vững trong ngành nông nghiệp và năng lượng. Trên cơ sở phân tích hiện trạng ứng dụng cách tiếp cận Tầm nhìn chiến lược ở Việt Nam và kinh nghiệm quốc tế, bài viết đề xuất một số giải pháp ban đầu việc ứng dụng cách tiếp cận Tầm nhìn chiến lược trong lựa chọn ưu tiên trong nông nghiệp và năng lượng hướng tới phát triển bền vững ở Việt Nam.

  pdf18p vibego 02-02-2024 0 0   Download

 • Trong số các làng nghề tại Hải Phòng, làng nghề mây tre đan Tiên Sa (xã Hồng Thái, huyện An Dương) là làng nghề có truyền thống lâu đời. Tuy nhiên những năm gần đây làng nghề đã dần bị mai một. Vì vậy, việc thúc đẩy và khôi phục phát triển làng nghề mây tre đan Tiên Sa là rất cấp thiết. Bài viết đã phân tích thực trạng làng nghề, từ đó tìm ra nguyên nhân và đề xuất một số giải pháp quy hoạch kiến trúc chủ yếu, nhằm thúc đẩy phát triển và khôi phục kinh tế làng nghề.

  pdf5p vigojek 02-02-2024 0 0   Download

 • Giáo án môn Đạo đức lớp 4 - Bài 5: Em yêu lao động (Sách Cánh diều) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh năng lực điều chỉnh hành vi; tìm hiểu và tham gia hoạt động lao động; góp phần hình thành năng lực phát triển bản thân, tìm hiểu và tham gia hoạt động kinh tế - xã hội;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc7p hienvienngungtich0201 02-02-2024 0 0   Download

 • Giáo án môn Đạo đức lớp 4 - Bài 6: Em tích cực tham gia lao động (Sách Cánh diều) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh tích cực tham gia hoạt động lao động phù hợp với khả năng của bản thân; quý trọng người yêu lao động, không đồng tình với những biểu hiện lười lao động; góp phần hình thành phát triển năng lực bản thân (Biết tự giác tham gia vào các hoạt động lao động ở trường cũng như ở nhà, có ý thức làm việc tích cực); tìm hiểu và tham gia hoạt động Kinh tế- xã hội;...

  doc7p hienvienngungtich0201 02-02-2024 0 0   Download

 • Giáo trình Chăm sóc sức khỏe phụ nữ và nam học (Ngành: Hộ sinh - Cao đẳng) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên trình bày được kiến thức cơ bản về bộ máy sinh sản ở người phụ nữ và nam giới; Trình bày và phân tích được nguyên nhân, triệu chứng, biến chứng hướng điều trị một số bệnh thường gặp ở bộ máy sinh sản của người phụ nữ và nam giới. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf175p boghoado08 05-02-2024 2 1   Download

 • Thuế tài sản là loại thuế mang tính ổn định, dễ thu và dễ kiểm tra, giám sát hơn so với các sắc thuế khác nên có khả năng mang lại nguồn thu lớn và ổn định cho ngân sách nhà nước. Bài viết nghiên cứu và phân tích kinh nghiệm quản lý thuế tài sản tại các quốc gia và đề xuất một số hàm ý chính sách trong quá trình xây dựng thuế tài sản tại Việt Nam.

  pdf5p vigojek 02-02-2024 1 0   Download

 • Nghiên cứu phân tích hiện trạng phát triển làng nghề truyền thống trên địa bàn thành phố Bắc Giang cho thấy thành phố Bắc Giang có 06 làng có nghề, người nông dân có thu nhập ổn định gắn bó với địa bàn, đồng thời thu hút lao động các địa phương khác đến làm việc, góp phần xóa đói giảm nghèo.

  pdf8p vigojek 02-02-2024 0 0   Download

 • Trong bài viết, nhóm tác giả đã phân tích đề xuất một số biện pháp thi công cọc khoan nhồi trong hang castơ dựa trên những nghiên cứu tổng hợp và kinh nghiệm thi công thực tế. Các giải pháp đề xuất của nhóm tác giả đã được áp dụng cụ thể cho công trình Nhà máy xi măng dầu khí 12- 9 tại huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An và đạt được những kết quả nhất định, được đánh giá cao.

  pdf5p vigojek 02-02-2024 0 0   Download

 • Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Kinh tế "Phân tích tác động của quản trị vốn hoạt động thuần đến khả năng sinh lợi của các công ty kinh doanh năng lượng niêm yết ở Việt Nam" được nghiên cứu với mục tiêu: Đề xuất các giải pháp hoàn thiện phân tích tác động của quản trị VHĐT đến KNSL của các công ty kinh năng lượng niêm yết ở Việt Nam. Từ đó, cung cấp các thông tin cần thiết, hữu ích giúp các nhà quản trị doanh nghiệp có căn cứ tin cậy để đề ra các quyết sách nhằm nâng cao KNSL thông qua quản trị VHĐT.

  pdf27p vilazada 02-02-2024 0 0   Download

 • Bài viết "Phát triển kinh tế bền vững gắn với bảo vệ môi trường tại các tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng" trình bày kinh nghiệm các nước trên thế giới đã và đang thực hiện thành công các giải pháp về phát triển bền vững được trình bày dưới dạng phân tích những điểm chung và khác nhau trong chính sách khuyến khích phát triển bền vững, từ đó đưa ra các gợi ý chính sách phù hợp với sự phát triển bền vững của Việt Nam nói chung và đồng bằng Sông Hồng nói riêng, trong đó điển hình là tỉnh Quảng Ninh.

  pdf11p phocuuvan0201 02-02-2024 0 0   Download

 • Giáo trình Kinh tế dược (Ngành: Dược - Cao đẳng) được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Doanh nghiệp - Luật doanh nghiệp (Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14); Tài chính doanh nghiệp dược; Phân tích hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp dược; Quản lý cung ứng thuốc. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf92p boghoado08 05-02-2024 0 0   Download

 • Giáo trình Kinh tế dược (Ngành: Dược - CĐLT) được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Doanh nghiệp – luật doanh nghiệp; tài chính doanh nghiệp; Phân tích hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp dược; Quản lý cung ứng thuốc;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc116p boghoado08 05-02-2024 0 0   Download

 • Luận án Tiến sĩ Kinh tế nông nghiệp "Phát triển chăn nuôi vịt biển tại vùng ven biển đồng bằng sông Hồng" trình bày các nội dung chính sau: Luận giải và làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển chăn nuôi vịt biển; Đánh giá thực trạng phát triển chăn nuôi vịt biển tại vùng ven biển Đồng bằng sông Hồng giai đoạn 2018 - 2022; Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển chăn nuôi biển tại vùng ven biển Đồng bằng sông Hồng; Đề xuất hệ thống giải pháp chủ yếu nhằm thúc đẩy phát triển chăn nuôi vịt biển tại vùng ven biển Đồng bằng Sông Hồng trong thời gian tới.

  pdf192p vilazada 02-02-2024 1 1   Download

 • Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Kinh tế nông nghiệp "Phát triển chăn nuôi vịt biển tại vùng ven biển đồng bằng sông Hồng" được nghiên cứu với mục tiêu: Đánh giá thực trạng và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển chăn nuôi vịt biển tại vùng ven biển Đồng bằng sông Hồng; từ đó đề xuất hệ thống giải pháp chủ yếu nhằm thúc đẩy phát triển chăn nuôi vịt biển tại vùng ven biển Đồng bằng sông Hồng.

  pdf27p vilazada 02-02-2024 0 0   Download

 • Luận án Tiến sĩ Kinh tế phát triển "Phát triển du lịch vùng Đồng Tháp Mười trong bối cảnh hội nhập" trình bày các nội dung chính sau: Hệ thống hóa và làm rõ cơ sở lý luận, cơ sở thực tiễn về phát triển du lịch vùng trong bối cảnh hội nhập; Đánh giá thực trạng phát triển du lịch vùng Đồng Tháp Mười trong bối cảnh hội nhập; Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển du lịch vùng Đồng Tháp Mười trong bối cảnh hội nhập; Đề xuất một số giải pháp phát triển du lịch vùng Đồng Tháp Mười trong bối cảnh hội nhập.

  pdf270p vilazada 02-02-2024 2 2   Download

 • Luận án Tiến sĩ Kinh tế phát triển "Nghiên cứu chuỗi giá trị thịt bò trên địa bàn tỉnh Điện Biên" trình bày các nội dung chính sau: Luận giải và hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về chuỗi giá trị và chuỗi giá trị thịt bò; Đánh giá thực trạng chuỗi giá trị thịt bò tại tỉnh Điện Biên; Phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới chuỗi giá trị thịt bò tại tỉnh Điện Biên; Đề xuất giải pháp nâng cấp chuỗi giá trị thịt bò tại tỉnh Điện Biên đến năm 2030.

  pdf195p vilazada 02-02-2024 1 1   Download

 • Luận án Tiến sĩ Kinh tế phát triển "Đầu tư công cho phát triển chuỗi giá trị sản phẩm nhãn ở tỉnh Hưng Yên" trình bày các nội dung chính sau: Nghiên cứu, phân tích đánh giá về thực trạng và các yếu tố ảnh hưởng ảnh hưởng của đầu tư công cho phát triển CGT sản phẩm nhãn ở tỉnh Hưng Yên, từ đó đưa ra các giải pháp phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư công cho phát triển chuỗi giá trị sản phẩm nhãn ở tỉnh Hưng Yên.

  pdf204p vilazada 02-02-2024 1 1   Download

 • Luận án Tiến sĩ Kinh tế phát triển "Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội" trình bày các nội dung chính sau: Hệ thống hóa và làm sáng tỏ cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển DNNVV sản xuất nông nghiệp; Đánh giá thực trạng phát triển DNNVV sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội; Phân tích các yếu tố ảnh hưởng phát triển DNNVV sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội; Đề xuất các giải pháp phát triển DNNVV sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội trong thời gian tới.

  pdf190p vilazada 02-02-2024 1 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2