intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Kinh tế và quản lý môi trường: Chương 1 - Nguyễn Hoàng Nam (Hệ 3 tín chỉ)

Chia sẻ: Thangnamvoiva22 Thangnamvoiva22 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:24

74
lượt xem
7
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Kinh tế và quản lý môi trường - Chương 1: Mối quan hệ giữa kinh tế và môi trường" trình bày các nội dung: Môi trường, tài nguyên thiên nhiên, mối quan hệ giữa môi trường và phát triển kinh tế, biến đổi môi trường, phát triển bền vững. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kinh tế và quản lý môi trường: Chương 1 - Nguyễn Hoàng Nam (Hệ 3 tín chỉ)

KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG<br /> <br /> Chương I: Mối quan hệ giữa KT & MT<br /> Nguyễn Hoàng Nam<br /> Email: nguyenhoangnam275@gmail.com<br /> <br /> Khoa Môi trường và Đô thị<br /> Trường Đại học Kinh tế Quốc dân<br /> <br /> Nguyen Hoang Nam<br /> <br /> Chương I: Mối quan hệ giữa KT & MT<br /> <br /> 1.1. Môi trường<br /> 1.2. Tài nguyên thiên nhiên<br /> 1.3. Mối quan hệ giữa môi trường và phát triển kinh tế<br /> 1.4. Biến đổi môi trường<br /> 1.5. Phát triển bền vững<br /> <br /> Nội dung Chương I<br /> 1.1. Môi trường<br /> 1.2. Tài nguyên thiên nhiên<br /> 1.3. Mối quan hệ giữa môi trường và phát triển kinh tế<br /> 1.4. Biến đổi môi trường<br /> 1.5. Phát triển bền vững<br /> <br /> Nguyen Hoang Nam<br /> <br /> Chương I: Mối quan hệ giữa KT & MT<br /> <br /> 1.1. Môi trường<br /> 1.2. Tài nguyên thiên nhiên<br /> 1.3. Mối quan hệ giữa môi trường và phát triển kinh tế<br /> 1.4. Biến đổi môi trường<br /> 1.5. Phát triển bền vững<br /> <br /> 1.1. Môi trường<br /> Khái niệm<br /> • Môi trường là tất cả những gì bao quanh con người.<br /> • Trong Tuyên ngôn của United Nation Educational,<br /> Scientific, Cultural Organization (UNESCO)<br /> “Môi trường là toàn bộ các hệ thống tự nhiên và các hệ<br /> thống do con người tạo ra xung quanh mình, trong đó<br /> con người sinh sống và bằng lao động của mình đã khai<br /> thác các tài nguyên thiên nhiên hoặc nhân tạo nhằm<br /> thỏa mãn các nhu cầu của con người”<br /> <br /> Nguyen Hoang Nam<br /> <br /> Chương I: Mối quan hệ giữa KT & MT<br /> <br /> 1.1. Môi trường<br /> 1.2. Tài nguyên thiên nhiên<br /> 1.3. Mối quan hệ giữa môi trường và phát triển kinh tế<br /> 1.4. Biến đổi môi trường<br /> 1.5. Phát triển bền vững<br /> <br /> 1.1. Môi trường<br /> •<br /> <br /> •<br /> <br /> Trong Luật Bảo vệ môi trường của Việt Nam 2005:<br /> “Môi trường bao gồm các yếu tố tự nhiên và vật chất<br /> nhân tạo, bao quanh con người, có ảnh hưởng tới đời<br /> sống, sản xuất, sự tồn tại, phát triển của con người và<br /> sinh vật”<br /> Trong Luật Bảo vệ môi trường của Việt Nam 2014:<br /> “Môi trường là hệ thống các yếu tố vật chất tự nhiên<br /> và nhân tạo có tác động đối với sự tồn tại và phát<br /> triển của con người”.<br /> <br /> Nguyen Hoang Nam<br /> <br /> Chương I: Mối quan hệ giữa KT & MT<br /> <br /> 1.1. Môi trường<br /> 1.2. Tài nguyên thiên nhiên<br /> 1.3. Mối quan hệ giữa môi trường và phát triển kinh tế<br /> 1.4. Biến đổi môi trường<br /> 1.5. Phát triển bền vững<br /> <br /> 1.1. Môi trường<br /> Môi trường<br /> <br /> Phân loại<br /> <br /> Nhân tạo<br /> <br /> Tự nhiên<br /> Con<br /> người<br /> Đời sống<br /> •<br /> <br /> •<br /> <br /> Sản xuất<br /> <br /> Môi trường tự nhiên: bao gồm tất cả các yếu tố tự nhiên được hình<br /> thành và phát triển theo quy luật tự nhiên, tồn tại và phát triển khách<br /> quan ngoài ý muốn của con người (địa hình, khí hậu, thủy triều, ánh<br /> sáng…)<br /> Môi trường nhân tạo: bao gồm các yếu tố vật lý, hóa học, sinh học<br /> nhưng do con người tạo nên và có thể chi phối được (nhà cửa, đường<br /> xá, vườn hoa, tiếng ồn, khí thải…)<br /> Nguyen Hoang Nam<br /> <br /> Chương I: Mối quan hệ giữa KT & MT<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2