intTypePromotion=3

Bài giảng Kinh tế và quản lý môi trường: Chương 2 - Nguyễn Hoàng Nam (Hệ 2 tín chỉ)

Chia sẻ: Thangnamvoiva22 Thangnamvoiva22 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:54

0
42
lượt xem
6
download

Bài giảng Kinh tế và quản lý môi trường: Chương 2 - Nguyễn Hoàng Nam (Hệ 2 tín chỉ)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Kinh tế và quản lý môi trường - Chương 2: Kinh tế học chất lượng môi trường" cung cấp cho người học các kiến thức: Mô hình hoạt động của thị trường và hiệu quả kinh tế, nguyên nhân kinh tế của ô nhiễm MT, các giải pháp kinh tế khắc phục ô nhiễm MT. Mời các bạn tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kinh tế và quản lý môi trường: Chương 2 - Nguyễn Hoàng Nam (Hệ 2 tín chỉ)

KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG<br /> <br /> Chương II: Kinh tế học chất lượng môi trường<br /> Nguyễn Hoàng Nam<br /> Email: nguyenhoangnam275@gmail.com<br /> <br /> Khoa Môi trường và Đô thị<br /> Trường Đại học Kinh tế Quốc dân<br /> <br /> Nguyen Hoang Nam<br /> <br /> Chương II: Kinh tế học chất lượng môi trường<br /> <br /> 2.1. Mô hình hoạt động của thị trường và hiệu quả kinh tế<br /> 2.2. Nguyên nhân kinh tế của ô nhiễm MT<br /> 2.3. Các giải pháp kinh tế khắc phục ô nhiễm MT<br /> <br /> Nội dung Chương II<br /> 2.1. Mô hình hoạt động của thị trường và hiệu quả kinh tế<br /> 2.2. Nguyên nhân kinh tế của ô nhiễm MT<br /> 2.2.1. Ngoại ứng<br /> 2.2.2. Chất lượng môi trường là hàng hóa công cộng<br /> 2.3. Các giải pháp kinh tế khắc phục ô nhiễm MT<br /> 2.3.1. Nguyên lý của các giải pháp kinh tế<br /> 2.3.2. Ô nhiễm tối ưu<br /> 2.3.3. Các công cụ kinh tế của nhà nước<br /> 2.3.4. Các giải pháp thị trường<br /> Nguyen Hoang Nam<br /> <br /> Chương II: Kinh tế học chất lượng môi trường<br /> <br /> 2.1. Mô hình hoạt động của thị trường và hiệu quả kinh tế<br /> 2.2. Nguyên nhân kinh tế của ô nhiễm MT<br /> 2.3. Các giải pháp kinh tế khắc phục ô nhiễm MT<br /> <br /> 2.1. Mô hình hoạt động của TT & hiệu quả KT<br /> Cầu<br /> <br /> P<br /> <br /> D ≡ MB<br /> P2<br /> <br /> P1<br /> <br /> 0<br /> <br /> Q2<br /> <br /> Nguyen Hoang Nam<br /> <br /> Q1<br /> <br /> Q<br /> <br /> Chương II: Kinh tế học chất lượng môi trường<br /> <br /> 2.1. Mô hình hoạt động của thị trường và hiệu quả kinh tế<br /> 2.2. Nguyên nhân kinh tế của ô nhiễm MT<br /> 2.3. Các giải pháp kinh tế khắc phục ô nhiễm MT<br /> <br /> 2.1. Mô hình hoạt động của TT & hiệu quả KT<br /> Cung<br /> <br /> P<br /> <br /> S≡ MC (một phần)<br /> P2<br /> <br /> P1<br /> <br /> 0<br /> <br /> Q1<br /> <br /> Nguyen Hoang Nam<br /> <br /> Q2<br /> <br /> Q<br /> <br /> Chương II: Kinh tế học chất lượng môi trường<br /> <br /> 2.1. Mô hình hoạt động của thị trường và hiệu quả kinh tế<br /> 2.2. Nguyên nhân kinh tế của ô nhiễm MT<br /> 2.3. Các giải pháp kinh tế khắc phục ô nhiễm MT<br /> <br /> 2.1. Mô hình hoạt động của TT & hiệu quả KT<br /> Cân bằng TT<br /> <br /> P<br /> <br /> S<br /> CS<br /> <br /> E<br /> <br /> P*<br /> <br /> PS<br /> <br /> D<br /> 0<br /> <br /> Q*<br /> Nguyen Hoang Nam<br /> <br /> Q<br /> Chương II: Kinh tế học chất lượng môi trường<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản