intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Kinh tế và quản lý môi trường: Chương 3 - Nguyễn Hoàng Nam (Hệ 2 tín chỉ)

Chia sẻ: Thangnamvoiva22 Thangnamvoiva22 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:24

72
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Kinh tế và quản lý môi trường - Chương 3: Kinh tế tài nguyên thiên nhiên" cung cấp cho người học các kiến thức: Tài nguyên thiên nhiên, kinh tế tài nguyên tái tạo, kinh tế tài nguyên không tái tạo. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kinh tế và quản lý môi trường: Chương 3 - Nguyễn Hoàng Nam (Hệ 2 tín chỉ)

KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG<br /> <br /> Chương III: Kinh tế tài nguyên thiên nhiên<br /> Nguyễn Hoàng Nam<br /> Email: nguyenhoangnam275@gmail.com<br /> <br /> Khoa Môi trường và Đô thị<br /> Trường Đại học Kinh tế Quốc dân<br /> <br /> Nguyen Hoang Nam<br /> <br /> Chương III: Kinh tế tài nguyên thiên nhiên<br /> <br /> 3.1. Tài nguyên thiên nhiên<br /> 3.2. Kinh tế tài nguyên tái tạo<br /> 3.3. Kinh tế tài nguyên không tái tạo<br /> <br /> Nội dung Chương III<br /> 3.1. Tài nguyên thiên nhiên<br /> 3.2. Kinh tế tài nguyên tái tạo<br /> 3.3. Kinh tế tài nguyên không tái tạo<br /> <br /> Nguyen Hoang Nam<br /> <br /> Chương III: Kinh tế tài nguyên thiên nhiên<br /> <br /> 3.1. Tài nguyên thiên nhiên<br /> 3.2. Kinh tế tài nguyên tái tạo<br /> 3.3. Kinh tế tài nguyên không tái tạo<br /> <br /> 3.1. Tài nguyên thiên nhiên<br /> Khái niệm<br /> "Tài nguyên là tất cả các dạng vật chất, phi vật chất và tri thức được sử dụng để tạo<br /> ra của cải vật chất, hoặc tạo ra giá trị sử dụng mới cho con người” (Giáo trình Kinh<br /> tế và Quản lý môi trường, 2003)<br /> <br /> Nguyen Hoang Nam<br /> <br /> Chương III: Kinh tế tài nguyên thiên nhiên<br /> <br /> 3.1. Tài nguyên thiên nhiên<br /> 3.2. Kinh tế tài nguyên tái tạo<br /> 3.3. Kinh tế tài nguyên không tái tạo<br /> <br /> 3.1. Tài nguyên thiên nhiên<br /> Khái niệm<br /> "Tài nguyên là tất cả các dạng vật chất, phi vật chất và tri thức được sử dụng để tạo<br /> ra của cải vật chất, hoặc tạo ra giá trị sử dụng mới cho con người” (Giáo trình Kinh<br /> tế và Quản lý môi trường, 2003)<br /> •<br /> <br /> Tài nguyên là một thành phần của môi trường<br /> <br /> •<br /> <br /> Thành phần môi trường trở thành tài nguyên khi:<br /> − Con người nhận thức được giá trị sử dụng và có nhu cầu sử dụng một<br /> thuộc tính nào đó của môi trường<br /> − Trình độ khoa học công nghệ của con người phát triển đến một chừng mực<br /> nhất định, tạo điều kiện cho con người có đủ khả năng chế biến và sử dụng<br /> thành phần môi trường đó<br /> <br /> Nguyen Hoang Nam<br /> <br /> Chương III: Kinh tế tài nguyên thiên nhiên<br /> <br /> 3.1. Tài nguyên thiên nhiên<br /> 3.2. Kinh tế tài nguyên tái tạo<br /> 3.3. Kinh tế tài nguyên không tái tạo<br /> <br /> 3.1. Tài nguyên thiên nhiên<br /> Khái niệm<br /> "Tài nguyên là tất cả các dạng vật chất, phi vật chất và tri thức được sử dụng để tạo<br /> ra của cải vật chất, hoặc tạo ra giá trị sử dụng mới cho con người” (Giáo trình Kinh<br /> tế và Quản lý môi trường, 2003)<br /> •<br /> <br /> Tài nguyên là một thành phần của môi trường<br /> <br /> •<br /> <br /> Thành phần môi trường trở thành tài nguyên khi:<br /> − Con người nhận thức được giá trị sử dụng và có nhu cầu sử dụng một<br /> thuộc tính nào đó của môi trường<br /> − Trình độ khoa học công nghệ của con người phát triển đến một chừng mực<br /> nhất định, tạo điều kiện cho con người có đủ khả năng chế biến và sử dụng<br /> thành phần môi trường đó<br /> <br /> “Khoa học nghiên cứu vai trò cung cấp tài nguyên của thế giới tự nhiên được gọi là<br /> kinh tế tài nguyên thiên nhiên (hay gọi tắt là kinh tế tài nguyên)” (Giáo trình Kinh tế<br /> và Quản lý môi trường, 2003)<br /> Nguyen Hoang Nam<br /> <br /> Chương III: Kinh tế tài nguyên thiên nhiên<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2