intTypePromotion=1

Bảng kê 301 - HS cấp sổ BHXH

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

1
659
lượt xem
42
download

Bảng kê 301 - HS cấp sổ BHXH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bảng kê 301 - HS cấp sổ BHXH. Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Đạt được mục tiêu này thì việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai là cần thiết, tạo tiện lợi cho cá nhân, tổ chức khi hoàn thiện hồ sơ. Hầu hết các mẫu đơn, mẫu tờ khai được ban hành là cần thiết trong thực hiện thủ tục hành chính....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bảng kê 301 - HS cấp sổ BHXH

  1. Số HS: 301/ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ……………………../SO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc BẢNG KÊ HỒ SƠ Loại hồ sơ: Cấp sổ BHXH bắt buộc 1. Tên cơ quan, đơn vị:…………………………………………..……………Mã đơn vị:……………………. 2. Điện thoại:……………………………………….Fax:………………………………………….................... STT Loại giấy tờ, biểu mẫu Số lượng (1) (2) (3) 1. Tờ khai tham gia BHXH, BHYT (Mẫu 01-TBH, 03 bản/sổ) 2. Phiếu duyệt sổ (01 bản) 3. Sổ BHXH đã ghi trang 03 theo đúng số thứ tự số sổ được cấp 4. Sổ ghi sai phải đổi lại (nếu có) 5. Biên bản hủy sổ đối với trường hợp có lao động nghỉ việc ngay sau khi báo tăng (01 bản) 6. Sổ trắng trả lại Ngày trả kết quả:……………/……………/200….. TP.Hồ Chí Minh, ngày……..tháng……..năm 200…. Người nộp hồ sơ Cán bộ TNHS (ký, ghi r họ tn)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2