Bảng kiểm kê tài sản

Chia sẻ: Trang Dai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
251
lượt xem
89
download

Bảng kiểm kê tài sản

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Bảng kiểm kê tài sản

  1. BẢNG KÊ MÁY MÓC THIẾT BỊ - TÀI SẢN TÊN GỌI TÀI SẢN - QUI CÁCH, NƯỚC SẢN MÃ BỘ STT MÃ TÀI SẢN TEST TÊN TẮT HIỆU MODE THÔNG SỐ KỸ THUẬT SỐ MÁY PHẨM CHẤT XUẤT PHẬN A B C D E F G 1 1KJJ4235-A003 true 1K JAPAN JUKI dgh14-235 A0 03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Page 1
  2. TÊN GỌI TÀI SẢN - QUI CÁCH, NƯỚC SẢN MÃ BỘ STT MÃ TÀI SẢN TEST TÊN TẮT HIỆU MODE THÔNG SỐ KỸ THUẬT SỐ MÁY PHẨM CHẤT XUẤT PHẬN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Page 2
  3. TÊN GỌI TÀI SẢN - QUI CÁCH, NƯỚC SẢN MÃ BỘ STT MÃ TÀI SẢN TEST TÊN TẮT HIỆU MODE THÔNG SỐ KỸ THUẬT SỐ MÁY PHẨM CHẤT XUẤT PHẬN Biên bản kết thúc lúc_____h___ ngày____//, được lập thành 02 bản có giá trị ngang nhau, một bản dùng ghi chép chính thức vào hồ sơ tài sản Công ty, bản còn lại được giao cho bộ phận sử dụng thiết bị để quản lý và là căn cứ để tính khen thưởng, bồi hoàn khi có sự cố - hư hỏng, mất mát máy móc thiết bị (theo qui định). NGƯỜI GHI CHÉP NGƯỜI GIÁM SÁT NGƯỜI GIÁM ĐỊNH ĐẠI DIỆN BỘ PHẬN SỬ DỤNG Page 3
  4. GHI CHÚ I Page 4
  5. GHI CHÚ Page 5
  6. GHI CHÚ Page 6

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản