intTypePromotion=1
ADSENSE

Dự báo tiền mặt

Chia sẻ: Trang Dai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

208
lượt xem
32
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Dự báo doanh thu của chiến lược phát triển máy vi tính (CDS)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Dự báo tiền mặt

  1. Chiến lược Phát triển Máy vi tính (CDS) Dự báo doanh thu 2000 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 tổng Số Sinh viên mới 75 86 95 95 91 78 59 54 71 85 108 97 994 Sinh viên cũ 22 24 24 23 20 15 14 18 21 27 24 230 THU NHẬP TỪ sinh viên mới dự 1lớp $6,750 $7,740 $8,550 $8,550 $8,190 $7,020 $5,310 $4,860 $6,390 $7,650 $9,720 $8,730 sinh viên mới dự cả khóa $14,250 $16,340 $18,050 $18,050 $17,290 $14,820 $11,210 $10,260 $13,490 $16,150 $20,520 $18,430 sinh viên cũ dự 1 lớp $5,719 $6,318 $6,318 $6,052 $5,187 $3,924 $3,591 $4,722 $5,653 $7,182 $6,451 sinh viên cũ dự cả khóa $1,161 $1,283 $1,283 $1,229 $1,053 $797 $729 $959 $1,148 $1,458 $1,310 $21,000 $30,960 $34,200 $34,200 $32,760 $28,080 $21,240 $19,440 $25,560 $30,600 $38,880 $34,920 $351,840 2001 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 tổng Số Sinh viên mới 95 108 120 120 115 98 74 68 89 107 136 122 1252 Sinh viên cũ 24 27 30 30 29 25 19 17 22 27 34 31 313 THU NHẬP TỪ sinh viên mới dự 1lớp $8,505 $9,752 $10,773 $10,773 $10,319 $8,845 $6,691 $6,124 $8,051 $9,639 $12,247 $11,000 sinh viên mới dự cả khóa $17,955 $20,588 $22,743 $22,743 $21,785 $18,673 $14,125 $12,928 $16,997 $20,349 $25,855 $23,222 sinh viên cũ dự 1 lớp $6,284 $7,206 $7,960 $7,960 $7,625 $6,536 $4,944 $4,525 $5,949 $7,122 $9,049 $8,128 sinh viên cũ dự cả khóa $1,276 $1,463 $1,616 $1,616 $1,548 $1,327 $1,004 $919 $1,208 $1,446 $1,837 $1,650 $34,020 $39,010 $43,092 $43,092 $41,278 $35,381 $26,762 $24,494 $32,206 $38,556 $48,989 $43,999 $450,878
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2