intTypePromotion=1

Bảng số liệu vẽ biểu đồ Pareto

Chia sẻ: Da Thao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
1.005
lượt xem
130
download

Bảng số liệu vẽ biểu đồ Pareto

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bảng số liệu vẽ biểu đồ Pareto

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bảng số liệu vẽ biểu đồ Pareto

  1. B aû n g soá lieä u veõ bieå u ñoà Pareto Kyù hieäu Soá laàn khoâng phuø Coäng doàn % cuûa moãi laàn % coäng doàn Daïng khoâng phuø hôïp khoâng phuø hôïp hôïp E 57 57 28 28 A 50 107 25 53 C 35 142 16 69 D 27 169 14 83 G 12 181 5 88 B 11 192 4 92 F 8 200 8 100 200 100 Toång coäng
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2