Bảng so sánh Luận cương chính trị (10/1930) và Cương lĩnh chính trị (2/1930) của Đảng

Chia sẻ: Abcdef_37 Abcdef_37 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
526
lượt xem
105
download

Bảng so sánh Luận cương chính trị (10/1930) và Cương lĩnh chính trị (2/1930) của Đảng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiêu chí Tính chất Cương lĩnh chính trị - Cách mạng trải qua hai giai đoạn mạng xã hội chủ nghĩa 2 Nhiệm vụ Đánh đổ đế quốc Pháp, phong kiến và phản cách mạng làm cho nước VN độc lập. 3 Lực lượng Công nhân, nông dân đồng thời phải lôi kéo tiểu tư sản, trí thức, trung nông… Nếu phú nông trung tiểu địa chủ, tư sản Việt Nam chưa rõ mặt phản cách mạng thì phải lợi dụng hoặc trung lập họ. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bảng so sánh Luận cương chính trị (10/1930) và Cương lĩnh chính trị (2/1930) của Đảng

  1. Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ Giáo dục IDJ                            Bảng so sánh Luận cương chính trị (10/1930) và Cương lĩnh chính trị (2/1930) của Đảng STT Tiêu chí Cương lĩnh chính trị Luận cương chính trị 1 Tính chất - Cách mạng trải qua hai giai đoạn - Cách mạng trải qua hai giai đoạn: cách mạng tư sản dân quyền và cách Cách mạng tư sản dân quyền và cách mạng xã hội chủ nghĩa mạng xã hội chủ nghĩa 2 Nhiệm vụ Đánh đổ đế quốc Pháp, phong kiến Đánh đổ đế quốc Pháp giành độc lập và phản cách mạng làm cho nước VN dân tộc và đánh đổ phong kiến giành độc lập. ruộng đất cho dân cày 3 Lực lượng Công nhân, nông dân đồng thời phải Công nhân, nông dân lôi kéo tiểu tư sản, trí thức, trung nông… Nếu phú nông trung tiểu địa chủ, tư sản Việt Nam chưa rõ mặt phản cách mạng thì phải lợi dụng hoặc trung lập họ. 4 Lãnh đạo Khẳng định sự lãnh đạo của Đảng Điều cốt yếu là phải có sự lãnh đạo cộng sản Việt Nam của Đảng lấy chủ nghĩa Mac- Lênin làm gốc. 5 Vị trí Cách mạng Việt Nam là 1 bộ phận Cách mạng Việt Nam là 1 bộ phận của cách mạng thế giới của cách mạng thế giới Phương Tổ chức, lãnh đạo quần chúng đấu pháp tranh 1  Biên tập viên: Hoàng Thị Hằng http://www.hoc360.vn           
Đồng bộ tài khoản