intTypePromotion=1
ADSENSE

Bảng thanh toán phụ cấp (Mẫu số C03 - HD)

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:2

29
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bảng thanh toán phụ cấp là mẫu biểu được lập ra nhằm xác định khoản phụ cấp tháng hoặc quý được hưởng ngoài lương của những cán bộ kiêm nhiệm nhiều việc cùng 1 lúc được hưởng phụ cấp theo chế độ, là cơ sở để thanh toán tiền phụ cấp cho cán bộ, công chức cấp xã được hưởng. Mời các bạn cùng tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bảng thanh toán phụ cấp (Mẫu số C03 - HD)

  1. Đơn vị:..................................... Mẫu số C03 ­ HD Bộ phận : ................................. Mã QHNS: .......................... BẢNG THANH TOÁN PHỤ CẤP Tháng (quý)........năm......... Tỷ lệ  Số tiền Địa chỉ (%) Mức lương  phụ cấp  Ký  Số Họ và tên Chức  cơ quan  đang hưởng hưởng được  nhận TT vụ làm việc phụ cấp hưởng A B C D 1 2 3 E Cộng x x x x x Tổng số tiền (Viết bằng chữ):……………........…………………………………… Ngày….. tháng…..năm….. NGƯỜI LẬP  KẾ TOÁN TRƯỞNG THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)
ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2