Bảng thanh toán tiền lương 1

Chia sẻ: Van Trung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
276
lượt xem
24
download

Bảng thanh toán tiền lương 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ, Sở : ………. Đơn vị : ………… BẢNG THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG (1) Tháng :…….Năm :………. S T T Mã số Cán bộ Tên Mã ngạch 4 Lương cơ bản Hệ số Số tiền Chức vụ Hệ số 5 6 7 Số tiền 8 Độc hại Hệ số 9 Số tiền 10 Phụ cấp Làm thêm Hệ số 11 Số tiền 12 Trách nhiệm Hệ số 13 Số tiền 14 Khu vực Hệ số 15 Số tiền 16 Lưu động Hệ số 17 Số tiền 18 1 2 3 Phòng ban :............... Cộng Tổng cộng Note: Group by Department ....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bảng thanh toán tiền lương 1

  1. Bộ, Sở : ………. Đơn vị : ………… BẢNG THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG (1) Tháng :…….Năm :………. S Cán bộ Lương cơ bản Phụ cấp T Mã số Tên Mã Hệ số Số tiền Chức vụ Độc hại Làm thêm Trách nhiệm Khu vực Lưu động T ngạch Hệ Số Hệ Số Hệ Số Hệ Số Hệ Số Hệ Số số tiền số tiền số tiền số tiền số tiền số tiền 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Phòng ban :............... Cộng Tổng cộng Note: Group by Department
Đồng bộ tài khoản