intTypePromotion=1

Báo cáo BTL : Quản lí nhân sự

Chia sẻ: Hoang Minh Son | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:23

0
177
lượt xem
65
download

Báo cáo BTL : Quản lí nhân sự

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nâng cao hiệu suất quản lí nhân sự trong công ty mà không tốn nhiều công sức. Cần giải quyết vấn đề : Giúp người quản lí cập nhật, tìm kiếm, thống kê thông tin một cách nhanh chóng và tiện lợi nhất Cung cấp đầy đủ thông tin về quân số, thống kê, tra cứu thông tin, tính lương, thưởng phạt của nhân viên trong công ty một cách chính xác và nhanh chóng. Yêu cầu đặt ra : Quản lý hồ sơ nhân sự theo quy chế quản lý lao động. Cho phép tìm kiếm, truy vấn và báo cáo một cách...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo BTL : Quản lí nhân sự

 1. Báo cáo BTL : Quản lí nhân sự - Nhóm 3 Lớp CNT46DH1 Tên dự án Quản lí nhân sự trong công ty A Mã dự án 2008 02 A Ngày bắt đầu Ngày kết thúc 02/02/2008 02/05/2008 Phụ trách Đào Việt Anh, Phạm Đức Trung, Nguyễn Minh Đức, Hoàng Quốc Bảo, Đặng Văn Thanh, Trần Ngọc Thắng I. Mục tiêu của dự án : Nâng cao hiệu suất quản lí nhân sự trong công ty mà không t ốn nhi ều công sức. Cần giải quyết vấn đề : Giúp người quản lí cập nhật, tìm kiếm, thống kê thông tin một cách nhanh chóng và tiện lợi nhất Cung cấp đầy đủ thông tin về quân số, thống kê, tra cứu thông tin, tính l ương, thưởng phạt của nhân viên trong công ty một cách chính xác và nhanh chóng. Yêu cầu đặt ra : Quản lý hồ sơ nhân sự theo quy chế quản lý lao động. Cho phép tìm kiếm, truy vấn và báo cáo một cách nhanh chóng t ại m ọi th ời điểm. Tính bảo mật: Hệ thống truy cập theo mật khẩu. Tính tiện dụng : Giao diện đẹp mắt, thao tác đơn giản, dễ s ử d ụng. Tính chính xác: Thống kê số liệu một cách chính xác theo yêu cầu. Hiệu quả: Giảm thiểu thời gian và công sức quản lý tra c ứu h ồ s ơ, h ỗ tr ợ c ấp lãnh đạo ra quyết định. 1
 2. Báo cáo BTL : Quản lí nhân sự - Nhóm 3 Lớp CNT46DH1 • Kế hoạch thực hiện công việc Nội dung công việc Thời gian Người thực hiện STT Thu thập và nghiên cứu các biểu mẫu Nguyễn Minh Đức 1 Đánh giá mục tiêu và phạm vi ứng dụng Thiết kế CSDL Phân tích thông tin đầu vào, thông tin Phạm Đức Trung 2 đầu ra. Đặng Văn Thanh Thiết kế chương trình Nghiên cứu quy trình quản lí thông tin Trần Ngọc Thắng 3 thực tế Hoàng Quốc Bảo Thiết kế cấu trúc CSDL, chuẩn hóa Tổng hợp, đánh gía về khả năng phát Đào Việt Anh 4 triên, cấu hình hệ thông yêu cầu Khảo sát : Đưa ra các chức năng chính 1. Quản lý nhân sự. 2
 3. Báo cáo BTL : Quản lí nhân sự - Nhóm 3 Lớp CNT46DH1  Quản lý sơ yếu lí lịch với đầy đủ thông tin như: Họ tên, bí danh, ngày sinh, nơi sinh, dân tộc, tôn giáo, số th ẻ công ty, s ố CMND, quê quán, hộ khẩu thường trú, nơi ở hiện tại, điện thoại liên hệ...  Quản lý thành viên và trình độ cán bộ với các thông tin như: Thành phần bản thân và thành phần gia đình (b ố m ẹ, anh ch ị em ru ột, vợ chồng con cái...) của mỗi cán bộ, trình độ văn hoá, chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, trình độ nhận thức chính trị...  Quản lý kinh nghiệm, uy tín công tác với các thông tin như: Phẩm chất đạo đức, ý thức trách nhiệm, tính kỷ luật, kiến th ức chuyên môn, kinh nghiệm công tác, uy tín công tác, ngh ề nghi ệp tr ước khi được tuyển dụng vào công ty …  Quản lý các thông tin về quá trình là đoàn viên Thanh niên CSHCM, Đảng viên ĐCSVN hoặc đoàn viên công đoàn, quá trình ph ục vụ trong quân đội, quá trình phục vụ trong ngành công an, tình tr ạng sức khoẻ, là thương binh, quá trình bị tai nạn lao đ ộng...  Quản lý diễn biến quá trình đào tạo , trình độ học vấn, trình độ ngoại ngữ, trình độ lí luận chính trị và quản lý các h ọc hàm, h ọc v ị được phong tặng...  Quản lý các diễn biến công tác : Quá trình trước khi tuyển dụng, quá trình điều động, bổ nhiệm hoặc thuyên chuy ển gi ữa các đ ơn v ị, bộ phận, theo dõi quá trình thực hiện kí k ết h ợp đ ồng lao đ ộng, quá trình nghỉ phép (tai nạn, nghỉ thai sản,...), quá trình đ ược c ử đi đào tạo, quá trình đi công tác trong và ngoài n ước, quá trình khen th ưởng và kỉ luật...  Quản lý chấm công quản lý ngày công làm việc, phân ca làm việc, hỗ trợ chấm công theo ngày, tháng hoặc bằng máy chấm công. Cho phép đổ dữ liệu từ file Excel vào hệ thống, thực hiện các đăng ký ngày nghỉ phép, nghỉ thai sản, tăng ca và làm thêm gi ờ cho t ừng nhân viên. Tùy theo loại ngày nghỉ mà công ty trả m ức l ương t ương ứng cho nhân viên. Các mức trả tương ứng này tùy thuộc vào chính sách và luật lao động mà nhà quản lý linh động nhập vào ch ương trình. H ỗ tr ợ chấm công thủ công theo ngày/tháng hoặc bằng máy chấm công dùng 3
 4. Báo cáo BTL : Quản lí nhân sự - Nhóm 3 Lớp CNT46DH1 (thẻ từ, vân tay). Đặc biệt, nó còn cho phép cập nh ật ngày phép đ ược hưởng trong năm của nhân viên  Ảnh nhân sự. 2. Quản lý diễn biến lương của nhân viên. Ngoài chức năng quản lý thông tin, phần mềm QLNS còn quản lý thông tin chi tiết về lương nhân viên, bao gồm:  Diễn biến lương và quản lý quá trình hưởng phụ cấp của nhân sự.  Thông tin số người đang giữ mức lương chuyên viên đủ 3 năm và thang bậc lương đang hưởng, in ra mọi thông tin có liên quan đ ể lập danh sách đề nghị xét nâng bậc in theo mẫu.  Đưa ra số nhân sự có cùng mức lương (in ra mọi thông tin có liên quan).  Đưa ra số nhân sự đủ thời gian lên lương và hệ số tiền l ương đang hưởng nhưng chưa được lên lương mới.  Điều chỉnh lương theo hàng năm nhân sự được lên lương.  Tính lương cho nhân viên theo các khoản: ph ụ cấp, các kho ản được cộng thêm, các khoản khấu hao, lương thưởng, ...  V.v… 3. Thống kê, tìm kiếm và lập báo cáo Hệ thống báo cáo được thiết kế một cách khoa học để ng ười s ử d ụng có th ể tra cứu thông tin nhanh nhất:  Điều kiện để lên báo cáo linh hoạt, có thể tuỳ bi ến theo m ọi yêu cầu của lãnh đạo. Mỗi một thông tin của từng cán b ộ đ ều có th ể trở thành điều kiện để lấy tên báo cáo.  Hệ thống mở cho phép người sử dụng có thể tự định nghĩa, tự sửa mẫu báo cáo, xem báo cáo dưới nhiều hình th ức ho ặc có th ể k ết xuất thông tin ra bảng tính Excel, HTML, DHTML,... H ệ th ống báo cáo bao gồm: Báo cáo tổng hợp.  Đưa ra danh sách CBCNV.  4
 5. Báo cáo BTL : Quản lí nhân sự - Nhóm 3 Lớp CNT46DH1 Tổng số lao động nam, nữ có trong công ty.  Số người có cùng trình độ văn hoá.  Tổng số lao động đang làm việc trong công ty.  Tổng số lao động có trong công ty, kể cả đang nghỉ ốm, thai sản, lao  động đang nghỉ chờ việc, cán bộ đi học, đi nghĩa vụ quân sự,... Sơ yếu lí lịch nhân sự  Báo cáo bảo hiểm.  1. Thực hiện các báoc cáo cho cơ quan bảo hiểm theo quy định: 2. Danh sách LĐ đề nghị cấp sổ 3. Danh sách LĐ và quỹ lương nộp BHXH 4. Danh sách LĐ và quỹ lương điều chỉnh mức nộp BHXH 5. Danh sách LĐ và quỹ lương nộp bổ sung BHXH 6. Thay đổi nơi khám chữa bệnh Bản đối chiếu số liệu nộp BHXH, BHYT Báo cáo nghỉ 7. dưỡng sức 8. Báo cáo chế độ: ốm đau, thai sản V.v...  4. Các đặc điểm chức năng của Hệ thống: 1. Chức năng cài đặt lại thông số hệ thống nhân sự (ví dụ như thông s ố v ề lương cơ bản có thể thay đổi theo từng thời điểm,...). 2. Hệ thống bảo mật cao, được phân quyền theo từng chức năng công vi ệc, truy cập theo mật khẩu. 3. Hệ thống sao lưu, bảo trì và phục hồi Cơ sở dữ liệu được áp dụng trên công nghệ mạnh nhất hiện nay. 4. Dựa trên nhu cầu quản lý nhân sự của các phòng ban T ổng công ty và đ ơn vị thành viên, chức năng nghiệp vụ của chương trình đ ược phân thành 3 phần chính: Quản lý hồ sơ nhân sự, Quản lý diễn biến quá trình tăng giảm lương nhân viên và Hệ thống báo cáo, biểu mẫu. 5
 6. Báo cáo BTL : Quản lí nhân sự - Nhóm 3 Lớp CNT46DH1 5.Yêu cầu về hệ thống Hệ thống hoạt động trên nền Hệ điều hành Window 98, Window 2000, Window XP, Window NT Hệ thống CSDL được thiết kế trên nền MS SQL Server 2000 Phần mềm thiết kế bởi ngôn ngữ C# hoạt động trên nền Dot Net, h ỗ tr ợ m ạnh khả năng kết nối mạng và bảo mật. Cấu hình thiết bị yêu cầu : + Server: CPU trên 1GHz, RAM 512MB, HDD 18GB. + Client: CPU 350 MHz, RAM 128MB, HDD 4GB. MỘT SỐ MẪU BÁO CÁO 1. Báo cáo Số lượng cán bộ, nhân viên trong Công ty: Số lao động tại thời điểm hiện tại : 380 người . Cơ cấu lao động phân theo trình độ học vấn và tính chất lao động (trực tiếp/gián tiếp, quản lý/phục vụ) Số lượng Nữ Nam Phân theo trình độ học vấn 1. Trên Đại học 02 02 2. Đại học 138 21 3. Trung cấp 74 01 4. Công nhân kỹ thuật 136 06 Phân theo phân công lao động 1. Hội đồng quản trị/Ban 05 Tổng GĐ 2. Lao động quản lý 17 06 3. Lao động trực tiếp 286 4. Lao động gián tiếp 42 24 6
 7. Báo cáo BTL : Quản lí nhân sự - Nhóm 3 Lớp CNT46DH1 2. Báo cáo nhân sự trong công ty Số Năm Địa chỉ Tên CMND TT sinh Hội đồng quản trị 62/5 Điện Biên Phủ, Phường Đa Lưu Văn Thăng 1 1956 022788399 Kao, Quận I, Tp.HCM 43 Lê Quang Định, Phường 14, Nguyễn Công Định 2 1952 023748746 Quận Bình Thạnh, TP HCM 85 Hải Thượng Lãn Ông, Phường Huỳnh Quế Hà 3 1969 022767344 10, Quận 5, Tp.HCM 154 Phan Xích Long, Phường 2, Đàm Xuân Trọng 4 1954 024269091 Quận Phú Nhuận 15/7 Đoàn Như Hài, Phường 12, Trương Văn Minh 5 1958 024354981 Quận 4, Tp.HCM 539/11 Bình Thới, Phường 10, 6 La Văn Út 1967 023326085 Quận 11 Tp.HCM Ban Tổng giám đốc 62/5 Điện Biên Phủ, Phường Đa Lưu Văn Thăng 1 1956 023788399 Kao, Quận I, Tp.HCM 43 Lê Quang Định, Phường 14, Nguyễn Công Định 2 1952 023748746 Quận Bình Thạnh, TP HCM 154 Phan Xích Long, Phường 2, Đàm Xuân Trọng 3 1954 024269091 Quận Phú Nhuận Ban kiểm soát 18 Ngõ 104 Nguyễn Phúc Lai, Nguyễn Văn Tiến 1955 Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống 1 012391021 Đa, Hà Nội 212B/62 Nguyễn Trãi, Quận 1, Nguyễn Hữu Khánh 2 1964 022649166 TP.HCM. 685/78/28 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phạm Văn Trương 3 1972 024213314 P.26, qụận Bình Thạnh, TPHCM Kế toán trưởng 7
 8. Báo cáo BTL : Quản lí nhân sự - Nhóm 3 Lớp CNT46DH1 Nguyễn Tiến Dũng 1 1963 162 Phan Xích Long – Tp.HCM 023005426 3. Báo cáo Sơ yếu lí lịch nhân sự và quá trình công tác của 1 Thành viên HĐQT Ông Lưu Văn Thăng- Chủ tịch HĐQT Giới tính : Nam  Năm sinh : 19/11/1956  Nơi sinh Nam Định :  Quốc tịch Việt Nam :  Dân tộc : Kinh  Số CMND : 022788399  Địa chỉ thường trú : 62/5 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận I,  Tp.HCM Điện thoại liên lạc : 08. 825 6457  Trình độ văn hoá : 10/10  Trình độ chuyên môn : Kỹ sư hàng hải – Thuyền trưởng hạng 1 - Cử  nhân kinh tế Quá trình công tác :  o Từ 1974 đến 1988 : Sỹ quan Quân Đội Nhân dân Việt Nam o Từ 1988 đến 1998 : Thuyền phó 1- Thuyền trưởng tàu biển Công ty A o Từ 1999 đến 2001: Trưởng phòng TCCB-LĐTL-HC Công ty A o 12/2001 đến 2006: Phó Giám đốc –Giám Đốc Công ty A o Từ 2006 đến nay: Tổng giám đốc Công ty CP Vận tải Xăng dầu A Chức vụ hiện tại: Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty CP Vận Tải  Xăng Dầu A Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không  Số CP nắm giữ: 102.900 cổ phần, chiếm 0,26% VĐL  Những người có liên quan: Vợ: Hà Thị Nga nắm giữ 172.000 cổ  phần cá nhân chiếm 0,43% VĐL Em: Lưu Văn Chung nắm giữ 16.000 cổ phần cá nhân chiếm 0,04% VĐL 8
 9. Báo cáo BTL : Quản lí nhân sự - Nhóm 3 Lớp CNT46DH1 Các khoản nợ đối với Công ty : Không  Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty : Không  Hành vi vi phạm pháp luật : Không  4. Bảng chấm công theo tháng theo từng phòng ban, tổ chuyên môn 5. Bảng tính lương theo tháng 6. Phiếu lương chi tiết cho từng nhân viên 9
 10. Báo cáo BTL : Quản lí nhân sự - Nhóm 3 Lớp CNT46DH1 I. CÁC CHỨC NĂNG CHÍNH CỦA CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ NHÂN SỰ 10
 11. Báo cáo BTL : Quản lí nhân sự - Nhóm 3 Lớp CNT46DH1 1.Sơ đồ phân cấp chức năng : Quản Lý Nhân Sự Tính Danh Mục Thống Kê Cập Nhật Lương Hệ Thống Hồ Sơ Danh Mục Nhân Sự Diễn Biến Phòng Ban Lương Thu / Chi Danh Mục Tỉnh/Thành Phố Quá Trình Tình Hình Công Tác Thưởng/Phạt Nhân Sự Danh Mục Chức Vụ Lịch Danh Mục Chấm Công Làm Việc Quê Quán Lịch Ngoài Giờ Danh Mục Tổ Chuyên Môn Phân Công Danh Mục Ca Dân Tộc Bảng Danh Mục Thành Tích Tôn Giáo Danh Mục Tuyển Dụng DM Trình Độ Ngoại Ngữ Danh Mục Thưởng/Phạt 11
 12. Báo cáo BTL : Quản lí nhân sự - Nhóm 3 Lớp CNT46DH1 2. Sơ đồ luồng dữ liệu: 2.1. Mức khung cảnh : Quản Lý 1.Cập Nhật Thông 3’.Tra cứu Người Quản Giám Đốc Tin Nhân Sự Lý 3.Kết quả Thống 2.Thống Kê/Tìm Kê Kiếm Dữ Dữ Liệu Liệu CSDL Nhân Sự 2.2 Mức đỉnh : 1.Cập Nhật Dữ Liệu Danh DM Hệ Danh Mục Thống Mục 2.Cập Nhật Cập Nhật Người Quản 3.Cập Nhật/Tính Toán Lý Tính Lương 4.Thống Kê Thống Kê Nhân Sự Kết Quả Thống Kê Dữ Liệu Nhân Sự 12
 13. Báo cáo BTL : Quản lí nhân sự - Nhóm 3 Lớp CNT46DH1 2.3 Mức dưới đỉnh: 2.3.1 Phần Danh Mục Hệ Thống: 1.Nhập/Sửa Phòng DM Phòng Ban Ban 2.Nhập/Sửa Tỉnh/Tp DM Tỉnh/Tp 3.Nhập/Sửa Chức Vụ DM Chức Vụ 4.Nhập/Sửa Quê Người DM Quê Quán Quán Quản 5.Nhập/Sửa Dân Tộc Lý DM Dân Tộc 6.Nhập/Sửa Tôn DM Tôn Giáo Giáo 7.Nhập/Sửa Tuyển DM Tuyển Dụng Dụng 8.Nhập/Sửa Ngoại DM Ngoại Ngữ Ngữ 9.Nhập/Sửa Thưởng/Ph DM ạt Thưởng/Phạt 13
 14. Báo cáo BTL : Quản lí nhân sự - Nhóm 3 Lớp CNT46DH1 2.3.2 Phần Cập Nhật: 1.Cập Nhật Thông Tin Nhân H ồ Sơ Sự Nhân Sự 2.Cập Nhật Quá Trình Công Quá Trình Tác Công Tác Người 3.Cập Nhật Lịch Làm Việc Quản Lịch Làm Việc Lý 4.Cập Nhật Lịch Ngoài Giờ Lịch Ngoài Giờ 5.Cập Nhật Phân Công Phân Công Ca Ca Khen Thưởng 6.Cập Nhật Bảng Thành Tích Kỷ Luật 14
 15. Báo cáo BTL : Quản lí nhân sự - Nhóm 3 Lớp CNT46DH1 2.3.3 Phần Tính Lương: 1.Cập Nhật/Bổ Quá Trình Lương Sung Diễn Biến Lương Người Quản Lý 2.Theo Dõi/Tính Khen Thưởng Thưởng/Phạt Toán Kỷ Luật 2.3.4 Phần Thống Kê: Thu 1.Thống Kê Thu / Chi Chi Người Quá Trình Công Quản Tác 2.Thống Kê Tình Hình Lý Nhân Sự Bảng Thành Tích Lịch Làm Việc 3.Thống Kê Chấm Công Lịch Ngoài Giờ 15
 16. Báo cáo BTL : Quản lí nhân sự - Nhóm 3 Lớp CNT46DH1 3. Sơ đồ liên kết tập thực thể : Thu ChucVu QTLuong Chi n 1 - MaThu 1 - MaCV - MaChi n C - MaQTL G C ó - SoTien - TenCV - - MucLuog ồ hi SoTien m - TGBD n - LanTang n 1 1 NhanSu T P.congCa hu n 1 C - MaNS - Ca ó n - TenNS - GhiChu 1 To - NgaySinh C ó - DiaChi - MaTo - SoDT n ThongTinPh - TenTo 1 1 - TrinhDo C u - ThongTin ó - MaTinh n - ChiTiet - MaDanToc - C MaTonGiao ó n 1 n QTCongTac C 1 1 1 1 ó PhongBan - NoiCongTac - MaPBan - - NgayBatDau Là TenPBan - N.KetThuc m Đư Là C B ợc m ị ó n n n L.NgoaiGi L.LamViec 1 o QueQua BangPha BangThuon - CaSang - CaSang n t g n - - - CaChieu - CaChieu - MaQue MucPhat MucThuong - ThoiGian - ThoiGian - - GhiChu - GhiChu TenQue 16
 17. Báo cáo BTL : Quản lí nhân sự - Nhóm 3 Lớp CNT46DH1 Một số chú ý: 1. Tất cả cỡ chữ là 12 và font là Times New Roman, riêng tiêu đề để chữ ĐẬM và cỡ chữ là 16 hoặc 18. 2. Trong DATAGRIDVIEW thì tiêu đề phải là chữ ĐẬM. 3. Tất cả các MÃ trong phần DANH MỤC là tự tăng. 4. Các Button "THÊM & SỬA & XÓA" là các hành động để thêm sửa và xóa dữ liệu trong CSDL, Button THOÁT là để thoát khỏi DANHMUC hiện tại. MENU chính của chương trình: Danh Mục Nghiệp Vụ Tìm Kiếm Thống Kê Thoát Hồ Sơ Nhân Sự Quê Quán Chấm Công Phòng Ban Chức Vụ Theo dõi lịch ngoài giờ Tổ Chuyên Môn Tôn Giáo Dân Tộc Quan Hệ Gia Đình Các Khoản thu chiCác Khoản thu Các Khoản chi  Các sự kiện trong MENU chính là: 1. Khi ta click vào nút thoát thì sẽ làm hành đ ộng là thoát kh ỏi ch ương trình. 2. khi chọn menu danh mục quê quán thì sẽ hiện Form danh mục tương ứng lên. 3. Tương tự như vậy đối với các chức năng còn lại. Đây là phần Danh Mục: 17
 18. Báo cáo BTL : Quản lí nhân sự - Nhóm 3 Lớp CNT46DH1 18
 19. Báo cáo BTL : Quản lí nhân sự - Nhóm 3 Lớp CNT46DH1 19
 20. Báo cáo BTL : Quản lí nhân sự - Nhóm 3 Lớp CNT46DH1 Khi Click vào Chi Tiet KT thì sẽ chuyển qua form chitietkhoanthu: 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2