intTypePromotion=1

Báo cáo công nghệ phần mềm đề tài "Quản lý thư viện"

Chia sẻ: Nguyen Tai | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:34

1
973
lượt xem
210
download

Báo cáo công nghệ phần mềm đề tài "Quản lý thư viện"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong thời đại tri thức hiện nay, việc nâng cao chất lượng giáo dục là nhiệm vụ quan trọng và hàng đầu của nước ta. Song song với việc đào tạo, việc quản lý cũng không kém phần quan trọng đặc biệt là quản lý sách trong thư viện.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo công nghệ phần mềm đề tài "Quản lý thư viện"

 1. Báo cáo công nghệ phần mềm Báo cáo công nghệ phần mềm đề tài "Quản lý thư viện" Page 1 Đề tài : Quản lí thư viện.
 2. Báo cáo công nghệ phần mềm Mục Lục I. Xác định yêu cầu đề tài ............................................................................. 3 II. Mô hình hóa yêu cầu .................................................................................. 6 1. Mô tả chức năng hệ thống phầ n mề m quản lí thư viện .................... 6 2. Sơ đồ luồng dữ liệu ............................................................................... 9 III. Thiết kế dữ liệu .........................................................................................18 1. Lược đồ usecase .............................................................................18 2. Lược đồ ER.....................................................................................19 3. Sơ đồ mức phân tích......................................................................20 4. Sequence diagrams ................................................................................ 22 5. Chi tiết các bảng ............................................................................24 6. Biểu diễn cơ sở dữ liệu .................................................................. 26 IV. Thiết kế giao diện .....................................................................................27 1. Thiết kế menu.................................................................................27 2. Thiết kế chức năng ........................................................................28 3. Chi tiết màn hình giao diện ..........................................................29 Page 2 Đề tài : Quản lí thư viện.
 3. Báo cáo công nghệ phần mềm Lời mở đầu Trong thời đại tri th ức ngày nay, việc nâng cao chấ t lượng giáo dục là nhiệ m vụ quan trọng và hàng đầu của nước ta. Song song với việc đào tạ o ,việc quản lý cũng không kém phần quan trọng đặc biệt là việc quản lý sách trong các thư viện. Hằng ngày một số lượng lớn sách trong các thư viện được sử dụng. Việc quản lý sách vốn đ ã rất khó khăn, mặ t khác do nhu cầu đọc của chúng ta ngày càng tăng nên việc quản lý sách trong các thư viện càng khó khăn hơn. Phần mêm quản lý thư viện này nhằm giải quyết phần nào khó khăn trên. Phần mềm hỗ trợ các chức năng thông dụng mà nhiệm vụ của thủ thư hay làm và hỗ trợ việc lưu trữ dữ liệu sách, giúp độc giả thu ận lợi khi tìm kiế m tài liệu. Mặt dù quản lý thư viện là mộ t đề tài khá quen thuộc có khá nhiều tài liệu tham khảo nhưng do lần đầu thiết kế xây d ựng một phần mề m nên nhóm em còn nhiều sai xót gặp phải như: Thiết kế cơ sở dữ liệu chưa tố t. Chương trình chưa thực hiện được đầy đủ các chức năng đã đề ra như phân quyền cho người dùng … Chưa thực hiện được việc xuất mã vạch tự động. Rất mong được sự chấp nhận của thầ y. Nhóm em cũng xin chân thành cả m ơn sự tận tình giảng dạy cũng như hướng dẫn của thầ y thời gian vừa qua. Page 3 Đề tài : Quản lí thư viện.
 4. Báo cáo công nghệ phần mềm Nội Dung I. Xác định yêu cầu của đề tài : Khi thủ thư hay người quản trị đăng nhập vào hệ thống, hệ thống sẽ thực hiện một số chức năng sau : 1. Lập thẻ độc giả. 2. Nhập sách mới. 3. Cho mượn sách. 4. Nhận trả sách. 5. Xóa độc giả. 6. Xóa sách. 7. Sửa thông tin sách. 8. Sửa thông tin độc giả . 9. Thống kê. 10. Tra cứu sách. Bảng trách nhiệm yêu cầu : STT Chức năng Người dùng Phần mềm Ghi chú 1 Lập thẻ độc giả Nhập thông tin độc Nhập thông tin là Có thể hủy giả . lưu vào CSDL. hay cập nhập thông tin. 2 Nhập sách mới Nhập thông tin Lưu thông tin sách sách vào CSDL và xuấ t cho sách 1 mã vạch tự động. 3 Cho mượn sách Nhập mã độc Kiể m tra thông tin Có thể thay giả ,mã sách. độc giả,kiểm tra số đổi qui định. lượng sách mượn. Cập nhập thông tin sách vào CSDL 4 Nhận trả sách Nhập mã độc Kiể m tra mã độc giả .Có thể trả sách giả,mã sách,cập theo mã sách,mã nhập thông tin. độc giả. Page 4 Đề tài : Quản lí thư viện.
 5. Báo cáo công nghệ phần mềm 5 Xóa độc giả Chọn độc giả có Hủy th ẻ độc giả đã Có thể xóa thẻ hế t hạn để hủy. hế t hạn và cập hay lưu thẻ. nhập. 6 Xóa sách Chọn mã những Xóa những sách đã Có thể thay sách đã hỏng hoặc được chọn. đổi. mấ t cần hủy. 7 Sửa thông tin Chọn mã sách cần Cho phép sửa thông sách sửa. tin sách và cập nhập vào CSDL. 8 Sửa thông tin độc Chọn mã độc giả Cho phép sửa thông giả cần sửa thông tin. tin sách và cập nhập vào CSDL 9 Thống kê Chọn chức năng. Thống kê số sách đã được mượn,số lượt mượn của từng cuốn hoặc số độc giả đã mượn 10 Tra cứu Nhập mã sách Từ CSDL xuất ra Tất cả mọ i kiể m tra số lượng thông tin sách. người có thể sách còn trong kho tra cứu sách hay thông tin sách trong thư viện. Một số yêu cầu phi chức năng : - Nhận danh sách từ bảng độc giả,có thể xuất danh sách độc giả ho ặc danh sách sách trong kho và in ra máy in khi c ần. - Người dùng có thể thay đổi các qui đ ịnh nhập mới sách,qui định mượn sách,thay đổi các biểu mẫu,thay đ ổi phiế u(ví dụ như thay đ ổi số sách mượn tối đa), phần mềm thì có thể ghi nhận mới và thay đổ i cách thức kiểm tra. - Yêu cầu hiệu quả : tương thích của máy tính với dung lượng lưu trữ, tốc độ xử lí. Khi người dùng lập thẻ độc giả, nhập sách mới, hay tra cứu sách hay thực hiện các chức năng khác thì phần mềm hệ thống thực hiện đúng. - Yêu cầu về bảo mật : STT Nghiệp vụ Quản trị Thủ thư Khác 1 Phân quyền X 2 Lập thẻ độc X X giả . 3 Nhập sách X X Page 5 Đề tài : Quản lí thư viện.
 6. Báo cáo công nghệ phần mềm mới. 4 Cho mượn X sách. 5 Nhận trả X sách. 6 Sửa thông X X tin độc giả. 7 Sửa thông X X tin sách. 8 Xóa sách X X 9 Xóa độc giả X X 10 Thống kê X X 11 Tra cứu sách X X X - Yêu cầu an toàn : Hệ thống có thể phục hồi thông tin về sách đã xóa, thông tin người dùng, độc giả và cũng có thể hủ y vĩnh viễn chúng. Cho biết cách thức xóa,lí do và thông tin sách cần xóa. - Yêu cầu về công nghệ : STT Yêu cầu Mô tả chi tiết Ghi chú 1 Dễ sửa lỗi Xác định lỗi Khi sửa thì sửa 1 lỗ i chức nhanh. năng không ảnh hưởng tới các chức năng khác. 2 Dễ bảo trì Thêm hoặ c thay Không ảnh hưởng tới các đổi chức năng mới chức năng đã có. nhanh. 3 Tái sử Xây dựng phần Với cùng các yêu cầu nghiệp dụng mề m quản lí mới vụ. nhanh phát triển từ phần mềm cũ. 4 Dễ thích Tức là khi đổ i sang Vói cùng yêu cầu nghiệp vụ . ứng hệ quản trị mới hệ thống vẫn hoạt động tốt. Page 6 Đề tài : Quản lí thư viện.
 7. Báo cáo công nghệ phần mềm II. Mô hình hóa yêu cầu. 1. Mô tả chức năng hệ thống phầ n mề m quản lí thư viện. a) Mô tả hoạ t động của trung tâm thư viện Mỗ i độc giả khi muốn mượn sách thì phả i tiến hành đăng kí thông tin để làm thẻ thư viện. Thông tin gồm : - Họ và tên. - Ngày sinh. - Giới tính. - Email. - Địa chỉ. - Loạ i độc giả . - Ngày lập thẻ . - Mã số sinh viên. - Khoa. Sau khi đăng kí xong th ì mỗi sinh viên sẽ có một th ẻ thư viện, mã số thẻ của từng độc giả là duy nhất và không trùng với các thẻ khác. Trên thẻ có ghi các thông tin : - Mã thẻ. - Tên độc giả . - Ngày sinh. - Địa ch ỉ. - Ngày lập thẻ. - Ngày hế t hạn. Tất cả thông tin về độc giả được lưu lại vào hệ thống. Mối độc giả chỉ có duy nhất một thẻ thư viện. Nếu mất có thể yêu cầu làm lại. Khi mượn sách, độc giả đưa thẻ thư viện ra, thủ thư hoặc nhân viên sẽ kiểm tra thẻ bằng cách nhập mã độc giả rồi xem thông tin lấ y từ CSDL. Hệ thống tốt hơn th ì có thể quản lí bằng mã vạch, ch ỉ cần quét mã vạch là hiện thông tin lên màn hình. Nếu thẻ đúng sẽ cho độc giả mượn sách. Tiếp đến sẽ kiểm tra sách mà độc giả muốn mượn có còn hay không, nếu còn và sinh viên vẫn đủ điều kiệ n mượn được thì trên phiếu mượn lưu các thông tin sau : - Ngày mượn - Mã thẻ. - Mã sách . - Tên sách. Page 7 Đề tài : Quản lí thư viện.
 8. Báo cáo công nghệ phần mềm - Số phiếu. - Số ngày mượn. - Số lượng. - Tên sách mượn. Mộ t thẻ thư viện có thể mượn được nhiều sách trong thư viện (tức là mộ t thẻ thư viện sẽ có nhiều phiếu mượn). Nhưng trên mỗi phiếu mượn ch ỉ được ghi một mã thẻ thư viện, trong mộ t lầ n mượn sách có thể mượn tối đa 5 cuốn sách. Quản lí nhân viên trong thư viện và thủ thư được thực hiện do người quản trị, thực hiệ n : - Thêm mới, - Chỉnh sửa thông tin. - Xóa. Thông tin bao gồm :Họ tên, ngày sinh, ngày vào làm, chức vụ, ca làm, địa chỉ, giới tính, số đ iện thoại. Quản lí thông tin về sách như : Nhập sách mới, sửa thông tin sách, xóa sách. Thông tin về sách bao gồm : Mã sách, tên sách, ngày nhập, tình trạng sách, nhà xuất bản, lo ại sách, tác giả, năm xuấ t bản. Khi thư viện có nhu cầu nhậ p thêm sách, nhân viên sẽ lập ra danh sách các sách cần nhập và đưa lên cấp trên duyệ t để mua. Sau khi sách được mua về sẽ lưu thông tin theo mẫu sau : Ngày mua, tên sách mua, số lượng, giá, người mua. b) Mô tả chức năng của hệ thống phần mề m quản lí thư việ n. Quản lí thông tin sách trong thư viện(Quản lí sách) bao gồm các tác vụ : - Nhập sách mới. - Sửa thông tin sách. - Xóa sách. - Xem danh sách sách hiện có. - Thanh lí Quản lí thông tin ngư ời mượn (quản lí độc giả) thông qua th ẻ thư viện bao gồm các tác vụ : - Nhập thông tin độc giả. - Tạo thẻ độc giả - Sửa thông tin thẻ . - Xóa thẻ. Page 8 Đề tài : Quản lí thư viện.
 9. Báo cáo công nghệ phần mềm Quản lí nhân viên chức năng này dành riêng cho người quản trị thực hiện: - Thêm nhân viên . - Xóa nhân viên. Sửa thông tin nhân viên. - Quản lí chức năng mượn, trả sách : khi độc giả mượn sách, xuấ t ra phiế u mượn gồ m các thông tin về sách và đ ộc giả. Khi trả sách thì độc giả chỉ cần xuất phiếu mượn là được. Chức năng thống kê : báo cáo tình trạng sách trong kho, s ố lượng sách mượn, số lượng sách quá hạn… Chức năng Tìm Kiếm : chức năng này thì tất cả người dùng(gồm cả độc giả) có thể tra cứu sách theo tên sách. Page 9 Đề tài : Quản lí thư viện.
 10. Báo cáo công nghệ phần mềm 2) Sơ đồ luồ ng dữ liệu. a) Sơ đồ luồng dữ liệu cho yêu cầu LapTheDocGia Kí hiệu : D1 : Họ tên độc giả, ngày sinh, địa chỉ, email, ngày lập thẻ, giới tính, tình trạng thẻ (làm mới hay là làm lại). D2 : Không có. D3 : Lo ại độc giả(giáo viên,sinh viên..), tình trạng thẻ . D4 : D1 + {mã thẻ, ngày h ết hạn}. D5 : D4(Dữ liệu giống D4). D6 : D5(Dữ liệu giống D5). Các bước tiến hành : Bước 1 : Nhận dữ liệu D1 từ người dùng.(Người quản trị hoặc thủ thư). Bước 2 : Kết nố i cơ sở dữ liệu. Bước 3 : Chiếu với D3 từ CSDL.(Xác định lo ại đ ộc giả,tình trạng thẻ) . Bước 4 : Phát sinh mã thẻ và tính ngày hết hạn của thẻ . Page 10 Đề tài : Quản lí thư viện.
 11. Báo cáo công nghệ phần mềm Bước 5 : Lưu D4 vào cơ sở dữ liệ u Bước 6 :Xuấ t danh sách D5 ra máy in (n ếu có yêu cầu). Bước 7 :Trả về D6 cho người dùng. Bước 8 : Đóng kế t nối cơ sở dữ liệu. Bước 9 : Kết thúc q uá trình lậ p. b) Sơ đồ luồng dữ liệu cho yêu cầu NhapSachMoi Kí hiệu : D1 : Tên sách, Tác giả, Nhà xuất bản, Năm xuấ t bản, Ngày nhập. D2 : Không có D3 : Tình trạng sách(sách mới,sách cũ),số lượng sách(số sách cùng tên đã có trong kho); D4 : D1 + {mã sách,số lượng}.(xuất mã sách ngẫu tự động). D5 : không có. Page 11 Đề tài : Quản lí thư viện.
 12. Báo cáo công nghệ phần mềm D6 : không có Các bước tiến hành : Bước 1 : Nhận dữ liệu D1 từ người dùng. Bước 2 : Kết nố i cơ sở dữ liệu Bước 3 : Đọc D3 từ c ơ sở dữ liệu Bước 4 : Kiể m tra tình trạng sách(mới,cũ),số lượng sách đã có trong kho. Bước 5 : Phát sinh mã sách. Bước 6 : Lưu D4 vào cơ sở dữ liệ u Bước 7 : Xuất danh sách ra máy in nếu cần. Bước 8 : Trả về dữ liệu cho người dùng. Bước 9 : Đóng kế t nối cơ sở dữ liệu. Bước 10 : Kết thúc c) Sơ đồ luồ ng dữ liệu cho yêu cầu SuaThongTinDocGia (cập nhập thông tin độc giả): D1 : mã thẻ, địa chỉ, email D2 : không có D3 : các thông tin về thẻ độc giả ứng với mã thẻ trong D1 Page 12 Đề tài : Quản lí thư viện.
 13. Báo cáo công nghệ phần mềm D4 : các thông tin về thẻ độc giả sau khi được cập nhậ t D5 : D4 D6 : D5 Các bước tiến hành : Bước 1 : Nhận dữ liệu D1 từ người dùng. Bước 2 : Kết nố i cơ sở dữ liệu Bước 3 : Kiể m tra xem dữ liệu D3 có tồn tạ i trong cơ sở dữ liệu hay không, nếu có thì đọc D3 nếu không thì đến bước 8. Bước 4 : Cập nhật thông tin thẻ độc giả. Bước 5 : Lưu dữ liệ u D4 vào cơ s ở dữ liệu. Bước 6 : Xuất D5 ra máy in (nếu có yêu cầu). Bước 7 : Trả về D6 cho người dùng Bước 8 : Đóng kế t nối cơ sở dữ liệu Bước 9 : Kết thúc d) Sơ đồ luồng dữ liệu cho yêu cầu XoaDocGia(hủy thẻ độc giả) : Page 13 Đề tài : Quản lí thư viện.
 14. Báo cáo công nghệ phần mềm D1 : Mã th ẻ độc giả. D2 : Không có. D3 : Các thông tin về thẻ độc giả ứng với mã thẻ trong D1. D4 : Lệ nh xóa các thông tin về thẻ độc giả trong D3 và cập nhập vào CSDL. D5 : không có D6 : không có Các bước tiến hành : Bước 1 : Nhận dữ liệu D1 từ người dùng(Nhậ p mã độc giả). Bước 2 : Kết nố i cơ sở dữ liệu. Bước 3 : Kiể m tra xem d ữ liệu D3 có tồn tại trong cơ sở d ữ liệu hay không, nếu có thì đọc D3 nếu không thì đến bước 5(đóng kế t nối CSDL). Bước 4 : Xoá các thông tin về thẻ độc giả trong D3 kh ỏi cơ s ở dữ liệu. Bước 5 : Đóng kế t nối cơ sở dữ liệu. Bước 6 : Kết thúc. e) Sơ đồ luồ ng dữ liệu cho yêu c ầu XoaSach (Hủy sách). Page 14 Đề tài : Quản lí thư viện.
 15. Báo cáo công nghệ phần mềm D1 : Mã sách D2 : Không có D3 : Các thông tin về sách ứng với mã sách trong D1. D4 : Lệ nh xoá các thông tin về sách trong D3. D5 : Không có. D6 : không có Các bước tiến hành : Bước 1 : Nhận mã sách D1 từ n gười dùng. Bước 2 : Kết nố i cơ sở dữ liệu. Bước 3 : Kiể m tra xem D3 có tồn tại hay không, nếu có thì đọc D3 nếu không thì đến bước 5 . Bước 4 : Xoá các thông tin về sách có trong D3 khỏi cơ sở dữ liệu . Bước 5 : Đóng kế t nối cơ sở dữ liệu Bước 6 : Kết thúc Page 15 Đề tài : Quản lí thư viện.
 16. Báo cáo công nghệ phần mềm f) Sơ đồ luồng dữ liệu cho yêu cầu TraCuu : Kí hiệu : D1 : Tên sách,tác giả,năm xuất bản,nhà xuất bản.(Có thể nhập 1 đối tượng để tra cứu). D2 : Không có D3 : Tên sách cùng tên(nếu mới ch ỉ biết mình tên sách),tên các tác phẩ m c ủa cùng 1 tác giả đã nhập(tra cứu bằng tên tác giả). D4 : không có D5 : D3 D6 : D5 Các bước tiến hành : Bước 1 : Nhận D1(tên sách) từ người dùng. Bước 2 : Kết nố i cơ sở dữ liệu Bước 3 : Đọc D3 từ c ơ sở dữ liệu so sánh và xuất ra kết quả. Bước 4 : Xuất D5 đến máy in (nếu có yêu cầu) Bước 5 : Trả về D6 cho người dùng Bước 6 : Đóng kế t nối cơ sở dữ liệu Page 16 Đề tài : Quản lí thư viện.
 17. Báo cáo công nghệ phần mềm Bước 7 : Kết thúc g) Sơ đồ luồ ng dữ liệu cho yêu c ầu ChoMuonSach : Kí hiệu : D1 : Mã th ẻ độc giả,Mã sách mượn. D2 : Không có D3 : Thông tin về thẻ độc giả ,tình trạng các sách mà độc giả muốn mượn,số sách tối đa được phép mượn, số sách độc giả đang mượn, thời gian mượn tối đa. D4 : D1 + {ngày trả} D5 : D4 D6 : D5 Các bước tiến hành : Bước 1 : Nhận D1 từ người dùng :Nhập mã thẻ độc giả,mã số sách. Bước 2 : Kết nố i cơ sở dữ liệu. Bước 3 : Đọc D3 từ c ơ sở dữ liệu lấy ra thông tin độc giả. Bước 4 : Kiể m tra thời hạn thẻ độc giả ,số sách mà độc giả đang mượn. Bước 5 : Nếu không thỏa mãn qua bước 9. Bước 6 : cập nhậ t lạ i tình trạng của các sách mà độc giả mượn và tính ngày hết hạn mượn. Bước 7 : Lưu D4 vào cơ sở dữ liệ u. Page 17 Đề tài : Quản lí thư viện.
 18. Báo cáo công nghệ phần mềm Bước 8 : Xuất D5 đến máy in (nếu có yêu cầu). Bước 9 : Trả về D6 cho người dùng Bước 10 : Đóng kết nối cơ sở dữ liệu Bước 11 : Kết thúc h) Sơ đồ luồng dữ liệu cho yêu c ầu NhanTraSach : Kí hiệu : D1 : MaPhieuMuon, mã sách D2 : không có D3 : các thông tin về phiếu mượn sách ứng với mã phiếu trong D1 D4 : D3 sau khi đã loại bỏ các thông tin của sách được trả D5 : không có D6 : không có Các bước tiến hành : Bước 1 : Nhận D1 từ người dùng. Bước 2 : Kết nố i cơ sở dữ liệu Bước 3 : Kiể m tra xem D3 có tồn tại trong cơ s ở dữ liệu hay không, nếu có thì đọc D3 nếu không thì đến bước 6. Bước 4 : Loại bỏ các thông tin của sách được trả khỏi D3 và cập nhật lại tình trạng của sách được trả. Bước 5 : Lưu D4 vào cơ sở dữ liệ u Page 18 Đề tài : Quản lí thư viện.
 19. Báo cáo công nghệ phần mềm Bước 6 : Đóng kết nối cơ sở dữ liệ u Bước 7 : Kế t thúc III. Thiết kế dữ liệ u. 1. Lược đồ use case : Page 19 Đề tài : Quản lí thư viện.
 20. Báo cáo công nghệ phần mềm 2. Lược đồ ER. Page 20 Đề tài : Quản lí thư viện.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2