BÁO CÁO ĐỊNH KỲ HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN

Chia sẻ: Nguyenvan Sang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:19

0
125
lượt xem
30
download

BÁO CÁO ĐỊNH KỲ HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công ty CP gốm và xây dựng Đoàn Kết là đơn vị sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng, nguyên liệu chính đưa vào sản xuất là đất sét. Hiện nay nguồn nguyên liệu này công ty không khai thác mà mua từ các đơn vị khai thác khác.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BÁO CÁO ĐỊNH KỲ HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN

 1. UBND TỈNH VĨNH PHÚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT CÔNG TY CP GỐM VÀ XD ĐOÀN NAM KẾT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---==o0o==--- SỐ: …………….. Đoàn Kết, ngày 30 tháng 6 năm 2009 Kính gửi: Sở Tài Nguyên và Môi Trường Vĩnh Phúc . BÁO CÁO ĐỊNH KỲ HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2009 1, Tên đơn vị: Công ty cổ phần gốm và xây dựng Đoàn Kết. Địa chỉ: Đồng Văn – Yên Lạc – Vĩnh Phúc. Giấy phép kinh doanh số: 1903000046. 2, Báo cáo hoạt động khai thác khoáng sản: Công ty CP gốm và xây dựng Đoàn Kết là đơn vị sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng, nguyên liệu chính đưa vào sản xuất là đất sét. Hiện nay nguồn nguyên liệu này công ty không khai thác mà mua từ các đơn vị khai thác khác. 3, Báo cáo hoạt động chế biến khoáng sản 6 tháng đầu năm 2009 (từ 01/01 – 30/06/2009 ) - Số lượng nguyên khai đưa vào chế biến (đất sét): 33.281 m3. - Khối lượng thu được sau chế biến (gạch xây qui tiêu chuẩn): 20.749.000 viên. - Khối lượng sản phẩm phụ thu hồi được ( gạch vỡ ): 380 m3. - Tổng doanh thu: 16.391 triệu đồng. - Nộp ngân sách nhà nước: 2.481,5 triệu đồng. Trong đó: + Thuế GTGT: 1.200 triệu đồng. + Thuế TNDN: 1.240 triệu đồng. + Thuế đất (Tiền thuê đất) 40 triệu đồng. + Thuế môn bài 1,5 triệu đồng. CÔNG TY CP GỐM & XD ĐOÀN KẾT GIÁM Đ ỐC
 2. PHÙNG QUẾ NGUYÊN UBND TỈNH VĨNH PHÚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT CÔNG TY CP GỐM VÀ XD ĐOÀN NAM KẾT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---==o0o==--- SỐ: …………….. Đoàn Kết, ngày 13 tháng 03 năm 2008 CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY HÀNH CHÍNH CỦA CÔNG TY 1- Hội đồng quản trị công ty = 7. - Chủ tịch HĐQT =1 - Phó chủ tịch HĐQT =2 - Thành viên HĐQT =4 2- Các phòng ban nghiệp vụ chuyên môn: gồm 04 phòng. - Phòng Tổ Chức Hành Chính. - Phòng Tài Vụ. - Phòng Kế Hoạch vật tư. - Phòng Kinh Doanh. 3- Các phân xưởng: gồm 03 phân xưởng 1- Phân xưởng I 2- Phân xưởng II 3- Phân xưởng vật liệu chịu lửa
 3. UBND TỈNH VĨNH PHÚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT CÔNG TY CP GỐM VÀ XD ĐOÀN NAM KẾT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---==o0o==--- SỐ: …………….. Đoàn Kết, ngày 05 tháng 7 năm 2007 Kính gửi: Phòng kinh tế huyện Yên lạc. BÁO CÁO THỐNG KÊ CƠ SỞ SẢN XUẤT GẠCH, NGÓI 1, Tên đơn vị: Công ty CP gốm & XD Đoàn kết. Địa chỉ: Xã Đồng Văn – Yên Lạc – Vĩnh Phúc. 2, Tổng số cơ sở sản xuất gạch, ngói đất sét nung: 01 cơ sở. - Lò Tuynel: 01 lò. - Lò thủ công: 0 lò. - Lò liên tục kiểu đứng: 0 lò. - Lò ngói: 0 lò. 3, Sản lượng sản phẩm gạch, ngói năm 2006: 33.800.000 viên/năm. 4, Chi tiết danh sách cơ sở, chủ lò: - Họ và tên: Phùng Quế Nguyên. - Hình thức SX: Lò Tuynel. - Công suất: 20.000.000 viên/năm. - Địa chỉ: Xã Đồng Văn – Yên Lạc – Vĩnh Phúc. - Điện thoại: 0211 851 934. CÔNG TY CP GỐM & XD ĐOÀN KẾT
 4. CÔNG TY CP GỐM VÀ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM ĐOÀN KẾT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---===oo0oo===--- Số: ......./BC-KHCN Đoàn Kết, ngày tháng năm 2009 “V/v: Báo cáo chấp hành pháp luật về ĐLCLHH và SHTT” Kính gửi: Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Phúc Thực hiện văn bản số 106/SKHCN-TTr ngày 17 tháng 04 năm 2009 của Sở Khoa học và công nghệ Vĩnh Phúc V/v: Báo cáo thực hiện pháp lu ật v ề đo l ường, chất lượng hàng hoá và sở hữu trí tuệ, Công ty CP gốm & xây d ựng Đoàn K ết xin báo cáo như sau: I. Lĩnh vực đo lường: Chấp hành việc kiểm định phương tiện đo lường đang sử dụng theo Quyết định 13/2007/NQ-BKHCN ngày 06/07/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành “Danh mục phương tiện đo phải kiểm định” LOẠ ĐÃ KIỂM ĐỊNH CHƯA KIỂM ĐỊNH I PTĐ SỐ THỜI GIAN CƠ QUAN KĐ SỐ THỜI GHI CHÚ LƯỢN LƯỢNG GIAN G 1. Đồng hồ áp lực 02 01/10/2008 Chi cục TCĐLCL 2. Thước mét 01 3. Cân bàn 01 4. Huyết áp kế 01 5. Hệ thống 02 Kiểm tra định Chi nhánh
 5. chống sét kỳ (Năm 2 điện Yên Lạc lần) II. Chấp hành pháp luật Tiêu chuển và Quy chuẩn kỹ thuật, Luật chất lượng sản phẩm, hàng hoá: LOẠI HÀNG HOÁ TIÊU CHUẨN HÌNH THỨC CÔNG THỜI GIAN GHI ĐANG SẢN XUẤT, ÁP DỤNG BỐ TIÊU CHUẨN ÁP CÔNG BỐ TIÊU CHÚ KINH DOANH DỤNG CHUẨN 1. Gạch máy đặc TCVN 1451 : Tự công bố 05/04/2001 1998 2. Gạch máy rỗng TCVN 1450 : Tự công bố 05/04/2001 1998 3. Gạch nem tách 4. Ngói hài 5. Ngói bò 6. Ngói lợp 22v/m2 III. Ghi nhãn hàng hoá theo Nghị định số 89/2006/NĐ-CP của Chính Phủ: NỘI DUNG GHI NHÃN HÀNG HOÁ THỰC TẾ LOẠI HÀNG HOÁ Tên hàng Tên doanh Địa chỉ Định Thành hoá nghiệp lượng phần cấu tạo 1. Gạch máy đặc Đoàn Kết 2. Gạch máy rỗng Gạch tuynel Đoàn Kết 3. Gạch nem tách Đoàn Kết 4. Ngói hài Đoàn Kết 5. Ngói bò Đoàn Kết 6. Ngói lợp 22v/m2 Đoàn Kết IV. Về sở hữu trí tuệ: Công ty chưa có nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp được nhà nước cấp văn bằng bảo hộ.
 6. V. Tình hình giải quyết đơn thư khiếu nại về đo lường, chất lượng hàng hoá và sở hữu trí tuệ trong thời gian qua: Không có. Nơi nhận: CÔNG TY CP GỐM & XD ĐOÀN KẾT - Như K/G (Báo cáo) - Lưu HSCT UBND TỈNH VĨNH PHÚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT CÔNG TY CP GỐM VÀ XD ĐOÀN NAM KẾT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---==o0o==--- SỐ: …………….. Đoàn Kết, ngày 05 tháng 7 năm 2007 ” V/v Đóng cửa mỏ theo quy định ‘’ Kính gửi: - UBND tỉnh Vĩnh Phúc . - Sở TN & MT Vĩnh Phúc . Công ty CP gốm và xây dựng Đoàn Kết là đơn vị sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng đóng trên địa bàn xã Đồng văn – Yên Lạc – Vĩnh Phúc . Năm 1995 công ty được UBND tỉnh vĩnh Phú ( cũ ) cấp 27,9 ha đất nông nghiệp thuộc xã Hợp Thịnh – huyện Tam Đảo ( cũ ) theo quyết định số 2063/QĐ - UB ngày 26/10/1995, để khai thác hạ cốt cải tạo đồng ruộng lấy đất sản xuất gạch ngói. Nhưng do điều kiện: - Vùng nguyên liệu tại chỗ còn rồi rào. - Phương tiện khai thác vận chuyển còn khó khăn. Nên từ khi được giao đất đến nay công ty vẫn chưa khai thác, diện tích đó vẫn được cấy hái bình thường..
 7. Nay quyết định trên đã hết hiệu lực, Công ty CP gốm và xây dựng Đoàn Kết kính đề nghị UBND tỉnh, Sở TN & MT Vĩnh Phúc xem xét làm thủ tục đóng cửa mỏ theo quy định của nhà nước. Kính mong được sự quan tâm giúp đỡ của quý cơ quan. Nơi nhận: - UBND tỉnh VP C.TY CP GỐM & XD ĐOÀN KẾT - Sở TN & MT VP . - Lưu công ty UBND TỈNH VĨNH PHÚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT CÔNG TY CP GỐM VÀ XD ĐOÀN NAM KẾT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---==o0o==--- SỐ: …………….. Đoàn Kết, ngày 31 tháng 10 năm 2007 BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN VIỆC CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG I. Tên đơn vị: CÔNG TY CP GỐM VÀ XÂY DỰNG ĐOÀN KẾT. - Trụ sở chính: Xã Đồng Văn – Yên Lạc – Vĩnh Phúc . - Điện thoại: 0211 851934. - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1903000046 ngày 01/03/2004 Sở Kế hoạch và Đầi Tư tỉnh Vĩnh Phúc . - Tài khoản số: 102010000246006 – Ngân hàng công thương Vĩnh Phúc - Lĩnh vực sản xuất kinh doanh: Công ty CP gốm và xây dựng Đoàn Kết tiền thân là Xí nghi ệp g ạch ngói Đoàn Kết được thành lập theo quyết định số 1239/QĐ-UB của UBND tỉnh Vĩnh Phúc ngày 12/11/1992. + Diện tích: 8,8 ha.
 8. + Số CBCNV: 420 người. + Sản phẩm chính: gạch máy đặc, gạch máy rỗng, nem tách, ngói các lo ại. Sản phẩm được sản xuất theo công nghệ lò nung Tuynel. + Sản phẩm gạch xây quy đổi: 40 triệu viên/năm. II. Việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường: 1. Công ty đã Báo cáo đánh giá tác động môi trường và được UBND tỉnh Vĩnh Phúc phê duyệt theo quyết định số 1021/QĐ-CT ngày 10/05/2006. 2. Việc thực hiện giám sát môi trường: Việc thu gom và xử lý chất thải, vệ sinh công nghi ệp công ty giao cho các t ổ đội dưới sự giám sát của các phòng ban, phân xưởng và lập báo cáo định kỳ theo quy định. 3. Các loại chất thải trong quá trình sản xuất kinh doanh: - Chất thải rắn: Khoảng 30 m3/tháng. Trong đó:- Rác thải sinh hoạt: Khoảng 5 m3/tháng. - Rác thải công nghiệp: Khoảng 25 m3/tháng. - Nước thải: Khoảng 18 m3/ngày Trong đó: - Nước thải sinh hoạt: Khoảng 12 m3/ngày. - Nước thải công nghiệp: Khoảng 6 m3/ ngày. - Khí thải: Phát sinh khi nung đốt gạch trong lò Tuynel. 4. Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường: - Rác thải sinh hoạt: Công ty có người đi thu gom rác th ải hàng ngày đổ vào n ơi chôn lấp theo quy định. - Rác thải công nghiệp: Chủ yếu là gạch vỡ và xỉ than: Nguồn rác th ải này công ty thu gom vào bãi theo quy định rồi bán cho t ư nhân ph ục v ụ vi ệc đ ổ n ền và san lấp ao hồ. - Nước thải: Chủ yếu là nước thải sinh hoạt, nguồn n ước th ải này đ ược x ử lý bằng phương pháp yếm khí thông qua các bể tự hoại trước khi đưa ra h ồ của công ty. - Khí thải: Nguồn khí thải phát sinh khi nung đốt g ạch đ ược xử lý qua bu ồng l ắng bụi có giàn phun mưa trước khi đưa vào ống khói cao 30m – thải ra môi trường. C.TY CP GỐM & XD ĐOÀN KẾT
 9. UBND TỈNH VĨNH PHÚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT CÔNG TY CP GỐM VÀ XD ĐOÀN NAM KẾT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---==o0o==--- SỐ: …………….. Đoàn Kết, ngày 13 tháng 03 năm 2008 CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY HÀNH CHÍNH CỦA CÔNG TY 1- Hội đồng quản trị công ty = 7. - Chủ tịch HĐQT =1 - Phó chủ tịch HĐQT =2 - Thành viên HĐQT =4 2- Các phòng ban nghiệp vụ chuyên môn: gồm 04 phòng. - Phòng Tổ Chức Hành Chính. - Phòng Tài Vụ. - Phòng Kế Hoạch vật tư. - Phòng Kinh Doanh. 3- Các phân xưởng: gồm 03 phân xưởng 1- Phân xưởng I 2- Phân xưởng II 3- Phân xưởng vật liệu chịu lửa
 10. CÔNG TY CP GỐM VÀ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM ĐOÀN KẾT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---===oo0oo===--- Số: ......./BC-KHCN Đoàn Kết, ngày tháng năm 2009 “V/v: Báo cáo chấp hành pháp luật về ĐLCLHH và SHTT” Kính gửi: Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Phúc Thực hiện văn bản số 106/SKHCN-TTr ngày 17 tháng 04 năm 2009 của Sở Khoa học và công nghệ Vĩnh Phúc V/v: Báo cáo thực hiện pháp lu ật v ề đo l ường, chất lượng hàng hoá và sở hữu trí tuệ, Công ty CP gốm & xây d ựng Đoàn K ết xin báo cáo như sau: I. Lĩnh vực đo lường: Chấp hành việc kiểm định phương tiện đo lường đang sử dụng theo Quyết định 13/2007/NQ-BKHCN ngày 06/07/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành “Danh mục phương tiện đo phải kiểm định”
 11. LOẠ ĐÃ KIỂM ĐỊNH CHƯA KIỂM ĐỊNH I PTĐ SỐ THỜI GIAN CƠ QUAN KĐ SỐ THỜI GHI LƯỢN LƯỢNG GIAN CHÚ G 1. Đồng hồ áp 02 01/10/2008 Chi cục lực TCĐLCL 2. Thước mét 01 3. Cân bàn 01 4. Huyết áp kế 01 5. Hệ thống 02 Kiểm tra định Chi nhánh chống sét kỳ (Năm 2 điện Yên Lạc lần) II. Chấp hành pháp luật Tiêu chuển và Quy chuẩn kỹ thuật, Luật chất lượng sản phẩm, hàng hoá: LOẠI HÀNG HOÁ TIÊU CHUẨN HÌNH THỨC CÔNG THỜI GIAN GHI ĐANG SẢN XUẤT, ÁP DỤNG BỐ TIÊU CHUẨN ÁP CÔNG BỐ TIÊU CHÚ KINH DOANH DỤNG CHUẨN 1. Gạch máy đặc TCVN 1451 : Tự công bố 05/04/2001 1998 2. Gạch máy rỗng TCVN 1450 : Tự công bố 05/04/2001 1998 3. Gạch nem tách 4. Ngói hài 5. Ngói bò 6. Ngói lợp 22v/m2 III. Ghi nhãn hàng hoá theo Nghị định số 89/2006/NĐ-CP của Chính Phủ: NỘI DUNG GHI NHÃN HÀNG HOÁ THỰC TẾ LOẠI HÀNG HOÁ Tên hàng Tên doanh Địa chỉ Định Thành hoá nghiệp lượng phần cấu tạo
 12. 1. Gạch máy đặc Đoàn Kết 2. Gạch máy rỗng Gạch tuynel Đoàn Kết 3. Gạch nem tách Đoàn Kết 4. Ngói hài Đoàn Kết 5. Ngói bò Đoàn Kết 6. Ngói lợp 22v/m2 Đoàn Kết IV. Về sở hữu trí tuệ: Công ty chưa có nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp được nhà nước cấp văn bằng bảo hộ. V. Tình hình giải quyết đơn thư khiếu nại về đo lường, chất lượng hàng hoá và sở hữu trí tuệ trong thời gian qua: Không có. Nơi nhận: CÔNG TY CP GỐM & XD ĐOÀN KẾT - Như K/G (Báo cáo) - Lưu HSCT UBND TỈNH VĨNH PHÚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT CÔNG TY CP GỐM VÀ XD ĐOÀN NAM KẾT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---==o0o==--- SỐ: …………….. Đoàn Kết, ngày 05 tháng 7 năm 2007 ” V/v Đóng cửa mỏ theo quy định ‘’ Kính gửi: - UBND tỉnh Vĩnh Phúc . - Sở TN & MT Vĩnh Phúc . Công ty CP gốm và xây dựng Đoàn Kết là đơn vị sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng đóng trên địa bàn xã Đồng văn – Yên Lạc – Vĩnh Phúc . Năm 1995 công ty được UBND tỉnh vĩnh Phú ( cũ ) cấp 27,9 ha đất nông nghiệp thuộc xã Hợp Thịnh – huyện Tam Đảo ( cũ ) theo quyết định số 2063/QĐ -
 13. UB ngày 26/10/1995, để khai thác hạ cốt cải tạo đồng ruộng lấy đất sản xuất gạch ngói. Nhưng do điều kiện: - Vùng nguyên liệu tại chỗ còn rồi rào. - Phương tiện khai thác vận chuyển còn khó khăn. Nên từ khi được giao đất đến nay công ty vẫn chưa khai thác, diện tích đó vẫn được cấy hái bình thường.. Nay quyết định trên đã hết hiệu lực, Công ty CP gốm và xây dựng Đoàn Kết kính đề nghị UBND tỉnh, Sở TN & MT Vĩnh Phúc xem xét làm thủ tục đóng cửa mỏ theo quy định của nhà nước. Kính mong được sự quan tâm giúp đỡ của quý cơ quan. Nơi nhận: - UBND tỉnh VP C.TY CP GỐM & XD ĐOÀN KẾT - Sở TN & MT VP . - Lưu công ty UBND TỈNH VĨNH PHÚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT CÔNG TY CP GỐM VÀ XD ĐOÀN NAM KẾT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---==o0o==--- SỐ: …………….. Đoàn Kết, ngày 31 tháng 10 năm 2007 BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN VIỆC CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG I. Tên đơn vị: CÔNG TY CP GỐM VÀ XÂY DỰNG ĐOÀN KẾT. - Trụ sở chính: Xã Đồng Văn – Yên Lạc – Vĩnh Phúc . - Điện thoại: 0211 851934. - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1903000046 ngày 01/03/2004 Sở Kế hoạch và Đầi Tư tỉnh Vĩnh Phúc .
 14. - Tài khoản số: 102010000246006 – Ngân hàng công thương Vĩnh Phúc - Lĩnh vực sản xuất kinh doanh: Công ty CP gốm và xây dựng Đoàn Kết tiền thân là Xí nghi ệp g ạch ngói Đoàn Kết được thành lập theo quyết định số 1239/QĐ-UB của UBND tỉnh Vĩnh Phúc ngày 12/11/1992. + Diện tích: 8,8 ha. + Số CBCNV: 420 người. + Sản phẩm chính: gạch máy đặc, gạch máy rỗng, nem tách, ngói các lo ại. Sản phẩm được sản xuất theo công nghệ lò nung Tuynel. + Sản phẩm gạch xây quy đổi: 40 triệu viên/năm. II. Việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường: 1. Công ty đã Báo cáo đánh giá tác động môi trường và được UBND tỉnh Vĩnh Phúc phê duyệt theo quyết định số 1021/QĐ-CT ngày 10/05/2006. 2. Việc thực hiện giám sát môi trường: Việc thu gom và xử lý chất thải, vệ sinh công nghi ệp công ty giao cho các t ổ đội dưới sự giám sát của các phòng ban, phân xưởng và lập báo cáo định kỳ theo quy định. 3. Các loại chất thải trong quá trình sản xuất kinh doanh: - Chất thải rắn: Khoảng 30 m3/tháng. Trong đó:- Rác thải sinh hoạt: Khoảng 5 m3/tháng. - Rác thải công nghiệp: Khoảng 25 m3/tháng. - Nước thải: Khoảng 18 m3/ngày Trong đó: - Nước thải sinh hoạt: Khoảng 12 m3/ngày. - Nước thải công nghiệp: Khoảng 6 m3/ ngày. - Khí thải: Phát sinh khi nung đốt gạch trong lò Tuynel. 4. Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường: - Rác thải sinh hoạt: Công ty có người đi thu gom rác th ải hàng ngày đổ vào n ơi chôn lấp theo quy định. - Rác thải công nghiệp: Chủ yếu là gạch vỡ và xỉ than: Nguồn rác th ải này công ty thu gom vào bãi theo quy định rồi bán cho t ư nhân ph ục v ụ vi ệc đ ổ n ền và san lấp ao hồ. - Nước thải: Chủ yếu là nước thải sinh hoạt, nguồn n ước th ải này đ ược x ử lý bằng phương pháp yếm khí thông qua các bể tự hoại trước khi đưa ra h ồ của công ty.
 15. - Khí thải: Nguồn khí thải phát sinh khi nung đốt g ạch đ ược xử lý qua bu ồng l ắng bụi có giàn phun mưa trước khi đưa vào ống khói cao 30m – thải ra môi trường. C.TY CP GỐM & XD ĐOÀN KẾT UBND TỈNH VĨNH PHÚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT CÔNG TY CP GỐM VÀ XD ĐOÀN KẾT NAM SỐ: …………….. Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----===oo0oo===---- Đoàn Kết, ngày 29 tháng 09 năm 2009 BÁO CÁO VỀ VIỆC CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, TÀI NGUYÊN NƯỚC VÀ KHOÁNG SẢN Thực hiện Quyết định số 373/QĐ - TNMT ngày 18 tháng 09 năm 2009 của Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi Trường về thanh tra việc ch ấp hành pháp luật trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường, tài nguyên nước và khoáng sản t ại 9 c ơ s ở trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
 16. Công ty CP gốm và xây dựng Đoàn Kết báo cáo việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, tài nguyên nước và khoáng sản theo quy đ ịnh của pháp luật tại đơn vị như sau: I. TÌNH HÌNH CHUNG: - Tên đơn vị: CÔNG TY CP GỐM VÀ XÂY DỰNG ĐOÀN KẾT. - Trụ sở chính: Xã Đồng Văn – Yên Lạc – Vĩnh Phúc . - Điện thoại: 0211 851934. - Điện thoại Giám đốc: 0912121139 - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1903000046 Đăng ký lần đầu ngày 24/10/2003, đăng ký thay đổi lần 2 ngày 15 tháng 10 năm 2008 do S ở K ế ho ạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc cấp. - Tài khoản số: 102010000246006 – Ngân hàng Thương mại CP công th ương VN - Chi nhánh Vĩnh Phúc - Lĩnh vực sản xuất kinh doanh: Sản xuất vật liệu xây dựng, vật li ệu ch ịu lửa và thi công xây lắp Công ty CP gốm và xây dựng Đoàn Kết tiền thân là Xí nghi ệp g ạch ngói Đoàn Kết hoạt động từ năm 1963, được thành lập theo quyết định số 1239/QĐ-UB của UBND tỉnh Vĩnh Phúc ngày 12/11/1992. + Diện tích: 13,6 ha. + Số CBCNV: 314 người. + Sản phẩm chính: gạch máy đặc, gạch máy rỗng, nem tách, ngói các lo ại, gạch chịu lửa. BẢNG TỔNG HỢP XUẤT NGUYÊN VẬT LIỆU Đ 6 tháng đầu STT Tên sản phẩm V Năm 2008 Tổng cộng năm 2009 T I Xăng - dầu 1 Dầu Điêzen lít 36.254 20.077 56.331 2 Xăng - 1.483 970 2.453 3 Dầu HD - 1.193 359 1.552 4 Dầu B90 - 3.039 1.588 4.627 5 Dầu CN - 234 95 329 k 6 Mỡ g 358 136 494
 17. 7 Dầu phanh lít 9 6 15 8 Dầu bôi trơn - 280 152 432 II Đất M 1 Đất gạch + đất sét 3 60.923,17 36.115,85 97.039,02 2 Đất cao lanh - 1.708,48 96 1.804 III Than - củi tấ 1 Than n 6.810,71 3.253,608 11.772,798 st 2 Củi e 14,9 6,4 21,3 BÁO CÁO SẢN XUẤT NĂM 2008 VÀ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2009 Hệ Năm 2008 6 tháng đầu năm 2009 Đơn ST số Loại sản phẩm vị Quy T quy Thực tế Thực tế Quy chuẩn tính chuẩn đổi 1 Gạch đặc viên 1 1.356.400 1.356.400 817.000 817.000 Gạch rỗng 2 lỗ + 34.733.46 2 4 lỗ - 1 34.733.460 0 19.743.513 19.743.513 3 Gạch 6 lỗ - 2,3 46.087 106.000 31.010 71.323 Gạch nem 4 250x250 - 2,87 104.032 298.571 2.260 6.486 Ngói lợp sông 5 cầu - 1,4 47.741 66.837 0 6 Ngói nhện - 0,43 583.818 251.042 351.510 151.149 7 Ngói chiếu - 0,43 57.780 24.845 70.819 30.452
 18. 8 Ngói bò to - 1,4 371 519 0 Tổng cộng 36.837.674 20.819.923 Vật liệu chịu lửa 9 (quy tấn) Tấn 1.091,471 308,002 II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG: 1. Về lĩnh vực bảo vệ môi trường: - Công ty đã Báo cáo đánh giá tác động môi trường và đ ược UBND t ỉnh Vĩnh Phúc phê duyệt theo quyết định số 1021/QĐ-CT ngày 10/05/2006. - Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại: Do số lượng chất th ải nguy hại không đáng kể (một số ít bóng đèn tuýp hỏng, giẻ lau dính dầu, h ộp mực in thải). Công ty chưa làm hồ sơ đăng ký. - Việc thực hiện giám sát môi trường và lập báo cáo định kỳ v ề công tác b ảo vệ môi trường: Công ty đã hợp đồng với Trung tâm nghiên cứu môi trường và phát triển cộng đồng nhưng chưa có kết quả giám sát môi trường. - Việc quản lý, vận chuyển và sử lý chất thải: + Chất thải rắn thông thường: Chất thải rắn sinh hoạt: Do CBCNV trong Công ty đ ều có nhà riêng g ần khu vực Công ty nên hết giờ đều về sinh hoạt tại gia đình do v ậy l ượng ch ất th ải sinh hoạt phát sinh không đáng kể Công ty đào hố sử lý. Chất thải rắn công nghiệp: Xỉ than, gạch vỡ khoảng 3 m3/tháng Công ty sử dụng san lấp mặt bằng. + Chất thải rắn nguy hại hiện nay không nhiều khoảng vài kg Công ty đang lưu giữ trong kho. + Nước thải sinh hoạt: Phát sinh trong quá trình CBCNV làm việc tại Công ty lưu lượng khoảng 3 m3/ngày Công ty đã xây bể phốt sử lý hợp vệ sinh. + Khí thải: Phát sinh khi nung đốt gạch trong lò Tuynel. Công ty xây d ựng ống khói đạt tiêu chuẩn. 2. Về lĩnh vực tài nguyên nước: Công ty có 1 giếng đào để sử dụng sinh hoạt lượng sử dụng khoảng 6 m3/ngày do vậy không thuộc đối tượng phải xin cấp phép khai thác s ử d ụng n ước ngầm. Việc kê khai nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải: Công ty không có nước thải phát sinh trong quá trình sản xuất. 3. Về lĩnh vực khoáng sản:
 19. Nguyên liêu chính để sản xuất là đất sét Công ty không khai thác mà mua t ừ các đơn vị khai thác khác. CÔNG TY CP GỐM & XD ĐOÀN KẾT

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản