intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Báo cáo thống kê

Xem 1-20 trên 9338 kết quả Báo cáo thống kê
 • Học phần "Giao tiếp trong kinh doanh" gồm 8 chương, bao gồm những nội dung cơ bản như bản chất và các hình thức giao tiếp trong kinh doanh, môi trường giao tiếp kinh doanh, giao tiếp trong môi trường đa văn hóa, kỹ thuật soạn thảo văn bản như viết báo cáo và kế hoạch kinh doanh, viết thư, kỹ năng sử dụng Email, kỹ năng truyền tải các thông điệp thuyết phục và kỹ năng thuyết trình;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc18p hoangvanlong23 16-07-2024 6 3   Download

 • Nghiên cứu thực hiện khảo sát và lấy dữ liệu từ hơn 3.303 các kế toán viên, chuyên viên tài chính, kế toán quản trị, chuyên viên quản trị sản xuất, giám đốc tài chính và giám đốc sản xuất tại 12 các doanh nghiệp sản xuất phần mềm.

  pdf7p gaupanda041 11-07-2024 4 1   Download

 • Bài viết trình bày kết quả xác định hàm lượng một số thông số chất lượng nước mặt khu vực sông Hồng và sông Đuống, bao gồm COD, BOD5 và NH4 + bằng phương pháp nội suy. 56 điểm lấy mẫu chất lượng nước được sử dụng để nội suy hàm lượng các thông số chất lượng nước cho toàn bộ khu vực nghiên cứu, trong đó 43 mẫu được sử dụng để huấn luyện mô hình và 13 mẫu để đánh giá độ chính xác.

  pdf6p gaupanda041 11-07-2024 1 0   Download

 • Dự báo thống kê gắn liền với phân tích tính dừng và kiểm định tính dừng là những nội dung quan trọng khi ra quyết định quản trị dựa trên chuỗi dữ liệu thời gian. Bài viết dự báo về nguồn vốn đầu tư trong nước dưới sự phân tích của tính dừng cũng như kiểm định tính dừng đối với chuỗi dữ liệu theo thời gian về nguồn vốn đầu tư trong nước tại tỉnh Ninh Thuận.

  pdf8p gaupanda041 11-07-2024 0 0   Download

 • Phụ lục I: Danh mục chỉ tiêu thống kê tăng trưởng xanh được ban hành ban hành kèm theo Thông tư số 10/2023/TT-BKHĐT ngày 01 tháng 11 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định Bộ chỉ tiêu thống kê tăng trưởng xanh. Danh mục gồm có các chỉ tiêu: Mục tiêu 1: Giảm cường độ phát thải khí nhà kính trên GDP; Mục tiêu 2: Xanh hóa các ngành kinh tế; Mục tiêu 3: Xanh hóa lối sống và thúc đẩy tiêu dùng bền vững; Mục tiêu 4: Xanh hóa quá trình chuyển đổi trên nguyên tắc bình đẳng, bao trùm, nâng cao năng lực chống chịu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf12p zizaybay1104 08-07-2024 0 0   Download

 • Phụ lục II: Nội dung chỉ tiêu thống kê tăng trưởng xanh được ban hành kèm theo Thông tư số 10 /2023/TT-BKHĐT ngày 01 tháng 11 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định Bộ chỉ tiêu thống kê tăng trưởng xanh. Các nhóm chỉ tiêu bao gồm: Giảm cường độ phát thải khí nhà kính trên GDP; Xanh hóa các ngành kinh tế; Xanh hóa lối sống và thúc đẩy tiêu dùng bền vững; Xanh hóa quá trình chuyển đổi trên nguyên tắc bình đẳng, bao trùm, nâng cao năng lực chống chịu.

  pdf76p zizaybay1104 08-07-2024 0 0   Download

 • Thông tư số 24/2024/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp. Thông tư này hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp gồm: chứng từ kế toán, tài khoản kế toán, sổ kế toán, báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động, báo cáo tài chính; quy trình in, sắp xếp, đóng để lưu trữ tài liệu kế toán của các đơn vị quy định tại Điều 2 Thông tư này. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf560p zizaybay1104 08-07-2024 1 0   Download

 • Thông qua việc giải trực tiếp trên “Đề thi giữa học kì 2 môn GDCD lớp 8 năm 2023-2024 - Trường THCS Hội Xuân, Cai Lậy” các em sẽ nắm vững nội dung bài học, rèn luyện kỹ năng giải đề, hãy tham khảo và ôn thi thật tốt nhé! Chúc các em ôn tập kiểm tra đạt kết quả cao!

  doc6p gaupanda040 02-07-2024 1 1   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp "Biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty TNHH Tân Hoàng Phát" nhằm nêu được hệ thống cơ sở lý luận về hiệu quả sản xuất kinh doanh. Phân tích làm nổi bật hiệu quả kinh doanh tại Công ty TNHH Tân Hoàng Phát. Đưa ra được một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh cho công ty thời gian tới. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf68p daonhiennhien 03-07-2024 3 2   Download

 • Bài giảng "Kế toán tài chính 2" Chương 2: Kế toán thanh toán và vốn chủ sở hữu, với mục tiêu nhằm cung cấp cho người học hiểu những kiến thức về lý luận cơ bản về kế toán thanh toán và nguồn vốn chủ sở hữu trong doanh nghiệp; giúp cho người học có khả năng vận dụng để thu thập xử lý, trình bày thông tin liên quan đến kế toán thanh toán và nguồn vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp trên Báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf35p thuyduong0906 01-07-2024 1 0   Download

 • Bài giảng "Kế toán tài chính 2" Chương 3: Kế toán các khoản dự phòng và các bút toán điều chỉnh, với mục tiêu nhằm cung cấp cho người học hiểu những kiến thức lý luận cơ bản về kế toán dự phòng và các bút toán điều chỉnh (công việc thực hiện trước khi phát hành BCTC); giúp cho người học có khả năng vận dụng để thu thập, xử lý, trình bày thông tin liên quan đến kế toán các khoản dự phòng trên Báo cáo tài chính;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf17p thuyduong0906 01-07-2024 2 0   Download

 • Bài giảng Đại cương về kế toán tập đoàn - Chương 3: Hệ thống Báo cáo tài chính trong các Tập đoàn kinh tế, được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Phương pháp ghi nhận và trình bày các khoản ĐT trên báo cáo tài chính; báo cáo tài chính riêng; báo cáo tài chính hợp nhất của các tập đoàn kinh tế. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf14p thuyduong0906 01-07-2024 6 0   Download

 • Bài giảng Đại cương về kế toán tập đoàn - Chương 4: Báo cáo tài chính bộ phận và thông tin về các bên liên quan, được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Báo cáo bộ phận; Thông tin về các bên liên quan. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf7p thuyduong0906 01-07-2024 2 0   Download

 • Nghiên cứu này nhằm mô tả thực trạng nguồn nhân lực và phân tích một số yếu tố ảnh hưởng tại Bệnh viện Thống Nhất giai đoạn 2020-2022. Mô tả cắt ngang, thông tin định lượng được thu thập từ phần mềm quản lý cán bộ, đề án vị trí việc làm, các báo cáo, quyết định, thống kê từ năm 2020 đến 2022, thông tin định tính thu thập được từ các cuộc phỏng vấn sâu và thảo luận nhóm với lãnh đạo bệnh viện, lãnh đạo các khoa/ phòng và điều dưỡng làm việc tại các phòng ban.

  pdf8p viwalton 02-07-2024 5 1   Download

 • Bài giảng "Kế toán tài chính trong doanh nghiệp" Chương 5: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, được biên soạn với mục tiêu giúp các bạn học có thể hiểu những kiến thức về lý luận cơ bản về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp; giúp người học có khả năng vận dụng để thu thập xử lý, trình bày thông tin liên quan đến kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành của doanh nghiệp trên Báo cáo tài chính.

  pdf56p thuyduong0906 01-07-2024 5 1   Download

 • Bài giảng "Kế toán tài chính trong doanh nghiệp" Chương 4: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương, được biên soạn với mục tiêu giúp các bạn học có thể hiểu những kiến thức về lý luận cơ bản về kế toán toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp; giúp cho người học có khả năng vận dụng để thu thập xử lí, trình bày thông tin liên quan đến kế toán tiền lương và khoản trích theo lương của doanh nghiệp trên Báo cáo tài chính.

  pdf41p thuyduong0906 01-07-2024 0 0   Download

 • Bài giảng "Kế toán tài chính trong doanh nghiệp" Chương 7: Báo cáo tài chính, được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Ý nghĩa và yêu cầu của Báo cáo tài chính; Hệ thống Báo cáo tài chính doanh nghiệp; Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Thuyết minh báo cáo tài chính;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf115p thuyduong0906 01-07-2024 0 0   Download

 • Giáo trình "Đồ án tốt nghiệp 1 (Ngành: Quản lý xây dựng - Cao đẳng)" được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên nắm được các kiến thức về: Trình bày được những thông tin cơ bản về dự án xây dựng được giao để thực hiện phần dự án và công trình được giao lập dự toán; liệt kê được các bước lập thuyết minh dự án và khai báo phần mềm dự toán. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf80p gaupanda039 24-06-2024 1 1   Download

 • Cuốn sách "Pháp luật đại cương (Dùng trong các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp)" cung cấp những kiến thức cơ bản nhất về nhà nước và pháp luật, các ngành luật cơ bản của hệ thống pháp luật Việt Nam cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng. Với học sinh các trường trung học chuyên nghiệp và dạy nghề, môn học này còn bảo đảm tính kế tiếp, tính liên thông giữa giáo dục phổ thông, giáo dục chuyên nghiệp và giáo dục đại học (Quyết định số 33/GD-ĐT ngày 1-7-2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

  pdf234p gaupanda039 27-06-2024 4 2   Download

 • Bài giảng Tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp - Chương 4: Tổ chức cung cấp thông tin kế toán, cung cấp cho người học những kiến thức như Tổ chức cung cấp thông tin kế toán; vận dụng các quy định pháp luật về kế toán ở Việt Nam hiện nay để tổ chức cung cấp thông tin kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf33p khanhchi2560 21-06-2024 1 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2