intTypePromotion=1

Báo cáo nghiên cứu: Phát triển bền vững và hiệu quả kinh tế cho rừng trồng các loài Keo cung cấp gỗ xẻ

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:22

0
60
lượt xem
8
download

Báo cáo nghiên cứu: Phát triển bền vững và hiệu quả kinh tế cho rừng trồng các loài Keo cung cấp gỗ xẻ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Dự án này trợ giúp phát triển mang lại lợi ích cho các hộ nông dân trồng rừng quy mô nhỏ ở miền Trung - Việt Nam, những hộ đang trồng các loài Keo cung cấp gỗ xẻ giá trị cao cho các ngành chế biến gỗ cứng ở Việt Nam. Dự án xây dựng năng lực nghiên cứu cho các cán bộ của Viện KH Lâm nghiệp Việt Nam về chọn tạo các giống Keo đã khá phù hợp với việc sản xuất gỗ xẻ và nghiên cứu các biện pháp lâm sinh để trợ giúp cho việc trồng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo nghiên cứu: Phát triển bền vững và hiệu quả kinh tế cho rừng trồng các loài Keo cung cấp gỗ xẻ

 1. Ministry of Agriculture & Rural Development B¸o c¸o tiÕn ®é dù ¸n (VIE 032/05) Báo cáo 6 tháng lần thứ bốn, từ 1.9.2007 – 31.3.2008 Thứ sáu, ngày 18 tháng 4, năm 2008 1
 2. Mục lục 1. Thông tin các tổ chức tham gia dự án ............................................................................ 1 2. Tóm tắt dự án ................................................................................................................... 2 3. Tóm tắt việc quản lý và thực hiện kế hoạch ................................................................... 2 4 Lời giới thiệu và tổng quan. ............................................................................................ 3 5. Tiến độ tời kỳ hạn ............................................................................................................ 4 5.1 Những điểm thực hiện nổi bất của kỳ đánh giá ................................................................4 5.2 Tăng cường năng lực ............................................................. Error! Bookmark not defined. 5.3 Ấn phẩm ...............................................................................................................................8 5.4 Quản lý dự án.......................................................................................................................8 6. Báo cáo về các vấn đề liên quan...................................................................................... 8 6.1 Môi trường ...........................................................................................................................8 6.2 Các vấn đề xã hội và giới.....................................................................................................8 7. Các vấn đề thực thi và cần kéo dài.................................................................................. 9 7.1 Vấn đề và trở ngại ...............................................................................................................9 7.2 Những lựa chọn....................................................................................................................9 7.3 Vấn đề cần duy trì ...............................................................................................................9 8. Những bước then chốt tiếp theo...................................................................................... 9 9. Kết luận ............................................................................................................................ 9 10. Công bố theo yêu cầu của luật pháp ........................................................................... 9 2
 3. 1. Thông tin các tổ chức tham gia dự án Phát triển bền vững và hiệu quả kinh tế Tên dự án cho rừng trồng các loài Keo cung cấp gỗ xẻ. Tổ chức đối tác Việt Nam Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam Giám đốc dự án đối tác Việt Nam TS. Hà Huy Thịnh Tổ chức đối tác Australia Ensis Nhân sự dự án đối tác Australia TS. Chris Harwood, TS. Sadanandan Nambiar, TS. Chris Beadle, Khongsak Pinyopusarerk Ngày bắt đầu thực hiện dự án 1/03/2006 Ngàu hoàn thành dự án (gốc) 31/12/2008 Ngàu hoàn thành dự án (sửa đổi) Khoảng thời gian báo cáo 1/3/2007 – 31/08/2007 Cán bộ liên hệ Đối tác Australia: Giám đốc dự án TS. Chris Harwood +61-3-62267964 Tên: Điện thoại: Nghiên cứu viên cao cấp +61-3-62267901 Chức vụ: Fax: Ensis Chris.harwood@ensisjv.com Cơ quan Email: Đối tác Australia: Liên hệ hành chính Linda Berkhan +61-3-95452222 Tên: Điện thoại: Cán bộ hành chính +61-3-95452446 Chức vụ: Fax: Ensis Linda.berkhan@ensisjv.com Cơ quan Email: Đối tác Việt Nam TS. Ha Huy Thinh +84-4-8389813 Tên: Điện thoại: Giám đốc, Trung tâm nghiên cứu +84-4-8369722 Chức vụ: Fax: giống cây rừng Viện Khoa học lâm nghiệp Việt rcfti@vnn.vn Cơ quan Email: Nam 1
 4. 2. Tóm tắt dự án Dự án này trợ giúp phát triển mang lại lợi ích cho các hộ nông dân trồng rừng quy mô nhỏ ở miền Trung - Việt Nam, những hộ đang trồng các loài Keo cung cấp gỗ xẻ giá trị cao cho các ngành chế biến gỗ cứng ở Việt Nam. Dự án xây dựng năng lực nghiên cứu cho các cán bộ của Viện KH Lâm nghiệp Việt Nam về chọn tạo các giống Keo đã khá phù hợp với việc sản xuất gỗ xẻ và nghiên cứu các biện pháp lâm sinh để trợ giúp cho việc trồng rừng bền vững và mang lại hiệu quả kinh tế. Dự án cũng nâng cao năng lực khuyến lâm cho các nhà trồng rừng cấp địa phương và cấp vùng nhằm trình diễn các kỹ thuật gây trồng tối ưu cho các giống Keo đã được cải thiện, và sẽ giúp đỡ các nhóm nông dân trồng rừng đầu tư hiệu quả nguồn tài chính và lao động sao cho phù hợp với tình hình của địa phương mình. Các hoạt động của dự án bao gồm: • Xây dựng bản hướng dẫn kỹ thuật lâm sinh phù hợp với quản lý rừng trồng Keo cung cấp gỗ xẻ bền vững • Chọn các giống Keo phù hợp nhất cho trồng rừng cung cấp gỗ xẻ ở miền Bắc và miền Trung Việt Nam, và lập kế hoạch cải thiện di truyền hơn nữa cho các giống Keo nhằm tăng giá trị gỗ xẻ. • Xây dựng các điểm khảo nghiệm để so sánh các biện pháp kỹ thuật lâm sinh được áp dụng (thâm canh và quảng canh) và xác định biện pháp tốt nhất để nâng cao năng suất, sản lượng gỗ xẻ, lợi nhuận kinh tế và tính bền vững cho các hộ trồng rừng. • Xây dựng mô hình tài chính để giúp các nhà trồng rừng đánh giá khả năng sinh lợi và chọn lựa các biện pháp lâm sinh tốt nhất để áp dụng • Tổ chức các khóa đào tạo ở Aust. và Việt Nam cho các nhà quản lý, các nhà khoa học, các nhân viên kỹ thuật và các cán bộ khuyến lâm 3. Tóm tắt việc quản lý và thực hiện kế hoạch Dự án tiếp tục được thực hiện tốt với tất cả các hợp phần của dự án được hoàn thành theo đúng kế hoạch. Đây là báo cáo tiến độ từ ngày 1 tháng 9 năm 2007 tới ngày 31 tháng 3 năm 2008. Tiến sĩ Harwood và Nambiar viếng thăm Việt Nam vào tháng 10/2007 để làm việc với các đối tác tại Viện Khoa học lâm nghiệp Việt Nam về các hoạt động của dự án, bao gồm cả một chuyến thăm quan các hiện trường tại miền Trung – Việt Nam. Mốc đánh giá 7, xây dựng khỏa nghiệm trình diễn kỹ thuật lâm sinh cho các loài Keo, đã được hoàn thành vào tháng 12/2007, khi khảo nghiệm được xây dựng sau nhiều sự trì hoãn do các cơn mưa không bình thường. Lấy mẫu đất bổ xung từ hiện trương nhằm xây dựng các điều kiện cơ sở đã được thực hiện ngay để quyết định công thức bón phân và trồng thí nghiệm. 2
 5. Khóa học đầu tiên của ba khóa học khuyến lâm được lên kế hoạch trong dự án đã được tổ chức từ ngày 10 – 12 tháng 3 năm 2008, với sự giảng dạy của Tiến sĩ Beadle, đại diện CSIRO. Hai mươi năm học viên được mời bởi Chi cục lâm nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế đã tham dự khóa học. Họ là những cán bộ khuyến lâm, những cán bộ lâm nghiệp (nhà nước và tư nhân), và những cán bộ làm trong xưởng xẻ. Tất cả các học viên là nam giới, một phản ánh bất cân bằng giới trong khuyến lâm và cán bộ kỹ thuật tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Khóa học bao gồm các phần thực hành được thực hiện trên hiên trường có liên quan và các nhà máy chế biến gỗ và các xưởng xẻ tại Huế, Quảng Trị và Quảng Bình, những nơi đã thực hiện xây dựng các mô hình trồng rừng các loài Keo, thực hành các biện pháp lâm sinh (mật độ, tỉa đơn thân, tỉa cành và tỉa thưa), và sử dụng các giống Keo đã được cải thiện, nơi có xưởng xẻ và nhà máy sản xuất đồ gia dụng. Các học viên được đào tạo thực hành về các kỹ thuật lâm sinh áp dụng cho các loài Keo. Tổng số 24 dụng cụ thực hành (8 kéo tỉa cành lớn, 8 kéo tỉa cành nhỏ và 8 cưa) đã được bàn giao cho các học viên. Khảo nghiệm tỉa thưa tại Đồng Hới – tỉnh Quảng Bình, đang phát triển tốt và kết quả sau 24 tháng đã được thu thập vào tháng 6 năm 2008 sẽ cung cấp số liệu nhằm so sánh hiệu quả liên quan của các biện pháp kỹ thuật lâm sinh áp dụng cho gỗ giấy và gỗ xẻ. 4. Lời giới thiệu và tổng quan Mục đích chung của dự án là tạo ra và cải thiện các nguồn thu nhập cho các nhà trồng rừng, đặc biệt là những người hộ gia đình trồng rừng nghèo trong các vùng nông thôn tại miền Bắc và miền Trung Việt Nam, thông qua phát triển bền vững và hiệu quả các rừng trồng Keo phục vụ cung cấp gỗ xẻ. Dự án đã xây dựng bản hướng dẫn kỹ thuật lâm sinh cho rừng trồng Keo sản xuất gỗ xẻ, dựa trên cơ sở kinh nghiệm của Việt Nam và nước ngoài. Bản hướng dẫn này đã đánh giá lại tiến độ cải thiện giống cây rừng cho các loài Keo tại Việt Nam, với những mục tiêu cụ thể như chọn lọc các giống Keo phù hợp nhất cho rừng trồng gỗ xẻ tại miền Bắc và Trung Việt Nam, và từ đó sẽ phát triển một chiến lược chọn giống cho tương lai nhằm cải tăng giá trị gỗ xẻ Keo. Chiến lược cải thiện giống cây rừng này sẽ đòi hỏi phải hiểu biết tốt hơn về các yêu cầu về chất lượng của nên công nghiệp chế biến gỗ của Việt Nam, mà các thông tin này được thu thập từ các cuộc khảo sát các xưởng xẻ gỗ và các nhà máy chế biến lâm sản. Các khảo nghiệm hiện trường sẽ được xây dựng để so sánh các biện pháp lâm sinh quản canh và thâm canh, và quyết định và trình diễn các kỹ thuật tốt nhất nhằm cải thiện năng suất rừng trồng, kinh doanh bền vững rừng trồng, chất lượng và sản lượng gỗ xẻ, và cuối cùng là lợi nhuận cho các hộ gia đình trồng rừng. Một bản tính toán đơn giản dựa trên các mô hình kinh tế sẽ được phát triển, kết hợp với các kiến thức sẵn có và các kết quả của dự án, nhằm giúp cho các tổ chức khuyến lâm và nhà trồng rừng phán đoán lợi ích của quản lý kinh doanh gỗ xẻ đối với rừng trồng Keo và lựa chọn các biện pháp lâm sinh tốt nhất cho các điều kiện của họ. Một chuyến thăm quan học tập đã được thực hiện tại Australia vào tháng 5 và tháng 6 năm 2006 cho 8 cán bộ nghiên cứu và nhà quản lý, nhằm giới thiệu cho họ về các nền tảng môi trường quản lý và nghiên cứu ban đầu để xây dựng nên nền công nghiệp gỗ xẻ rừng trồng. Lớp học đào tạo cụ thể hơn về nghiên cứu lâm sinh và cải thiện giống cây rừng cũng đã được thực hiện vào tháng 3 và tháng 4 năm 20007, cho 6 các bộ nghiên cứu của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam (FSIV). Các khóa đào tạo khác cũng sẽ được tại Việt Nam cho các cán 3
 6. bộ nghiên cứu, kỹ thuật viên, các cán bộ khuyến lâm và hộ trồng rừng. Các khóa học này sẽ tập trung vào đào tạo thực hành tại hiện trường và viếng thăm các mô hình trình diễn của dự án. Tài liệu khuyến lâm sẽ bao gồm các bản hướng dẫn, các áp phích lớn và các băng đĩa tiếng và hình. Những tài liệu này sẽ được các tổ chức khuyến lâm sử dụng để mô tả gói công nghệ mà dự án xây dựng tới các hộ trồng rừng. Năng lực khoa học của FSIV sẽ được tăng cường củng cố thông qua các thiết bị phân tích chất lượng gỗ. Khuyến cáo về nâng cấp thiết bị và bố trí phòng thí nghiệm đất và mẫu thực vật tại FSIV ở Hà Nội cũng đã được cung cấp. Dự án sẽ có đạt được kết quả tăng cường năng lực thông qua cả đào tạo chính thức và đào tạo qua công việc và cả trong quá trình xây dựng khảo nghiệm hiện trường, mà sẽ được thực hiện như những mô hình trình diễn của các công nghệ được khuyến cáo. Từ các khảo nghiệm sẽ cung cấp các kết quả có giá trị trong thời gian ngắn để củng cố tăng sản lượng gỗ xẻ. Trong tháng 11 năm 2007, dự án sẽ xây dựng một khảo nghiệm chính tại Đông Hà, miền Trung Việt Nam, phục vụ cho nghiên cứu lâu dài về tính biền vững rừng trồng. Dự án kết hợp chặt chẽ 3 khóa học cho các tổ chức khuyến lâm và nhóm trưởng hộ nông dân để có thể giúp họ học tập về cả gói công nghệ sản xuất gỗ xẻ Keo, và các sản phẩm in ấn cũng như các băng đĩa hình và tiếng, nhằm phục phổ biến rộng rãi hơn tới các nhà trồng rừng trong cả nước. 5. Tiến độ tới kỳ hạn 6.1. Những điểm thực hiện nổi bất của kỳ đánh giá Báo cáo này trình bày các kết quả đạt được trong giai đoạn từ 1/9/2007 tới 31/3/2008, một kỳ 7 tháng, và để báo cáo khóa học đầu tiên về khuyến lâm. Chuyến công tác của Tiến sĩ Harwood và Nambiar tới Việt Nam Tiến sĩ Harwood đã thực hiện một chuyến công tác tới Việt Nam từ 29 tháng 9 tới 7 tháng 10, và Tiến sĩ Nambiar thực hiện chuyến công tác từ ngày 1 tháng 10 tới ngày 7 tháng 10. Họ đã làm việc với Chi cục Lâm nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế, Trung tâm Khoa học và sản xuất Bắc Trung Bộ - Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, và thăm khảo nghiệm tỉa thưa tại Đồng Hới. Ngày 1 tháng 10, tại trụ sở của Chi cục Lâm nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế, thành phố Huế, tiến sĩ Harwood và cán bộ dự án Đặng Thịnh Triều, cán bộ Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, đã bàn bạc về kế hoạch tổ chức lớp học khuyến lâm đầu tiên của dự án với Ông Trọng, giám đốc Chi cục Lâm nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế, và các cán bộ Chi cục. Kết quả là: thống nhất tổ chức lớp học 3 ngày là hợp lý, và số lượng khoảng 20 học viên có thể được tài trợ bởi dự án. Các phần thảo luận khác cũng được thống nhất như mục tiêu, hiện trường và các hoạt động của lớp học. Sau đó, họ đã thăm quan hiện trường, tuy nhiên chuyến thăm bị cắt ngắn lại vì mưa lớn. Cuối cùng họ đã tham dự cùng nhóm tiến sĩ Nambiar và cán bộ dự án khác là Vũ Đình Hưởng để thăm quan hiện trường tại Đông Hà vào sáng ngày 3 tháng 10. Buổi chiều hôm đó Nambiar, Harwood, Triều, Hưởng và Phạm Xuân Đỉnh, một cán bộ dự án khác tại Trạm Đông Hà, cùng thảo luận về thiết kế, trồng thí nghiệm sắp tới, quản lý lâu dài cho khảo nghiệm lâm sinh của các loài Keo tại trạm Đông Hà (Mốc đánh giá 7). Buổi sáng hôm sau, họ có cơ hội viếng thăm hiện trường khu khảo nghiệm để thảo luận kỹ càng hơn và xem xét kỹ lưỡng các công thức thí nghiệm. Thông tin chi tiết về khảo nghiệm này được trình bày tại báo cáo mốc đánh giá 7 và đã được nộp lên văn phòng CARD. Harwood, Nambiar, Triều and Hưởng, sau đó tiếp tục tới Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình để xem xét khảo nghiệm tỉa thưa của dự án. Các công thức thí nghiệm tỉa thưa sau 16 tháng đã và 4
 7. đang phát huy tác dụng, hiệu ứng của phát triển về đường kính với biện pháp tỉa thưa đã được chứng minh rõ ràng, xem tại bảng 1 dưới đây. Bảng 1 là tổng hợp các kết quả sinh trưởng về đường kính trong các công thức tỉa thưa khác nhau được thực hiện tại lần đo đếm đầu tiên vào tháng 6 năm 2006. Bảng 1. Phát triển đường kính thân cây tại Khảo nghiệm tỉa thưa Đồng Hới Công thức tỉa thưa Đường kính ngang ngực bình quân (cm) (cây/ha) 6/2006 12/2006 6/2007 12/2007 300 9.9 12.6 14.6 15.8 450 9.4 12.2 14.0 15.1 600 9.5 12.3 14.0 15.0 1000 9.4 11.7 13.0 13.8 Đường kính thân cây bình quân đã tăng lên nhanh hơn trong các công thức tỉa thưa tại thời điểm trên 18 tháng. Đường kính ngang ngực bình quân tăng lên 5.9 cm trong công thức 300 cây/ha nhưng chỉ tăng 4.3 cm trong công thức đối chứng – không tỉa thưa. Tốc độ sinh trưởng về đường kính cao hơn trong các công thức tỉa thưa thể hiện một khả năng tăng trưởng giá trị của gỗ khúc thông qua tăng trưởng về kích thước gỗ khúc và giá trị cao hơn trên một đơn vị thể tích (như đã được xây dựng trong báo cáo các điều kiện đường cơ sở của dự án), mặc dù khẳng định rằng sẽ có ít cây hơn trong các công thức tỉa thưa. Đường kính lớn, tại tuổi 4, của các cây trong công thức thí nghiệm 300 cây/ha có thể xem trong hình 1. Những cây này có thể có đủ điều kiện để bán cho mục tiêu gỗ xẻ loại nhỏ. Các vết tỉa cành đã được vỏ bao phủ, chỉ ra rằng gỗ không mấu mắt và khuất tật đã được tạo ra. Khi chúng ta có kết quả sau 24 tháng vào tháng 6 năm 2008, chúng ta sẽ tiếp tục so sánh các giá trị lâm phần có được dưới các công thức tỉa thưa khác nhau. Thông tin này sẽ được sử dụng để xây dựng mô hình kinh tế nhằm so sánh lợi nhuận thu được từ các chế độ lâm sinh cho gỗ xẻ và gỗ giấy. 5
 8. Hình 1. Tiến sĩ Nambiar đang đứng trong một ô tỉa thưa ở mật độ 300 cây/ha tại khu khảo nghiệm tỉa thưa ở Đồng Hới. Chúng tôi, sau đó, quay ra Hà Nội, để bàn bác với Tiến sĩ Hà huy Thịnh, giám đốc dự án, Viện Trưởng Nguyễn Hoàng Nghĩa và các cán bộ dự án khác. Chúng tôi đã bàn về dự án CARD 032/05 trên khía cạnh rộng hơn để phát triển một chương trình kế hoạch nghiên cứu quốc gia nhằm củng cố sự bền vững của rừng trồng. Khảo nghiệm lâm sinh của dự án tại Đồng Hà có thể trở thành một trong các hệ thống các khảo nghiệm hiện trường nhằm đánh giá sự bền vững của rừng trồng. Chúng tôi cũng bàn về việc quản lý dự án tiếp theo, bao gồm phân tích mẫu đất và mẫu lá từ khảo nghiệm lâm sinh Đông Hà, trồng khảo nghiệm, và các khóa học khuyến lâm. Thứ bảy ngày 5 tháng 10, tiến sĩ Harwood và Nambiar đã viếng thăm Trạm nghiên cứu Ba Vì để xem xét lâm phần Keo phù hợp có thể được sử dụng trong lớp học thứ ba về khuyến lâm, lớp học được lên kế hoạch tổ chức tại Ba Vì. Sau khi bàn bạc thêm vào thứ hai ngày 7 tháng 10, tiến sĩ Harwood rời Việt Nam và tiến sĩ Nambiar bay vào thành phố Hồ Chí Minh để thảo luận với các cán bộ tại Phân viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Bộ. Khảo nghiệm lâm sinh cho các loài Keo đã được xây dựng Báo cáo cho mốc đánh giá 7, xây dựng khảo nghiệm trình diễn lâm sinh cho các loài Keo đã được nộp tới CARD vào tháng 1 năm 2008. Các góp ý tiêu biểu dưới đây được đưa ra từ các phản biện của báo cáo mốc đánh giá, và được liệt kê như sau: o Mặc dù lập địa không quá 4 ha như được định ra trong đề cương dự án, nhưng trong mốc đánh giá được giao, thí kế mô hình có thể cung cấp đủ số liệu để cho phép xử lý thống kê các công thức thí nghiệm qua một số luân kỳ. Kiến thức về lịch sử lập địa và các thông tin cơ bản trước khi xây dựng thí nghiệm sẽ góp ích trong việc xử lý này. o Chú ý rằng 6 dòng Keo lai năng suất cao sẽ được sử dụng trong mô hình. Nhóm dự án có phải kỳ vọng rằng sẽ có bất kỳ sự sai khác nào trong các phản ứng (ví dụ với Phốt phát) ở bất cứ những dòng này? Nếu vậy thiết kế thí nghiệm có thể sẽ rất khó đo đếm? o Các yêu cầu về thu thập số liệu tiếp theo và xử lý số liệu đã được định nghĩa rất rõ ràng. Câu hỏi then chốt, chưa được chỉ ra, là ai sẽ chịu trách nhiệm để đảm bảo số liêu được thu thập đúng thời gian, và xử lý và ấn phẩm các kết quả phải được hoàn thành khi dự án CARD kết thúc. Câu hỏi này nên được chỉ ra cho thời gian tới. Trả lời của chúng tôi cho góp ý thứ hai là các số hiệu dòng cho các cá thể cây hom trong các ô khảo nghiệm không được lưu giữ, vì vậy không thể so sánh các phản ứng của các dòng khác nhau với các công thức thí nghiệm, chẳng hạn như phốt pho. Tất cả các công thức thí nghiệm chứa đựng một số lượng trộn đều nhau của các cá thể của 6 dòng, vì vậy các hiệu quả sẽ không bị xáo trộn bởi sự khác nhau của các dòng. Chúng tôi lường trước rằng Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam sẽ chịu trách nhiệm đầu tiên về việc thu thập số liệu và xử lý kết quả từ khảo nghiệm này sau khi dự án CARD kết thúc. Viện có một hệ thông số liệu minh chứng cho việc làm này, lưu giữ các khảo nghiệm hiện trường khác được xây dựng trong sự hợp tác với CSIRO - ví dụ các khảo nghiệm tăng thu di truyền được xây dưng trong dự án Thuần hóa các loài cây rừng Australia vào năm 2002. Các khảo nghiệm vẫn được chăm sóc bảo vệ và thu thập xử lý số liệu tới tận bây giờ, 2007 và 2008, và đã được công bố các kết quả trên các tạp chí khoa học bởi dự hợp tác giữa các nhà nghiên cứu của Viện và CSIRO. 6
 9. Chuyến công tác của tiến sĩ Chris Beadle tới Việt Nam Tiến sĩ Chris Beadle đã thực hiện một chuyển công tác tới Việt Nam từ ngày 4 tới 13 tháng 3 năm 2008. Trong chuyến công tác này ông đã xem xét khảo nghiệm tỉa thưa tại Đồng Hới cùng với Ông Triều, chuẩn bị cũng như giảng dạy cho lớp học khuyến lâm đầu tiên (xem báo cáo riêng biệt của ông). Ông cũng đã thảo luận về dự án với tiến sĩ Thịnh và các cán bộ dự án tại Hà Nội, xem xét và đưa ra các khuyến cáo về các khảo nghiệm Keo tại Ba Vì để chuẩn bị cho lớp học khuyến lâm sẽ được tổ chức tại đây. Tiến sĩ Beadle cũng đã tham dự và đóng góp ý kiến trong buổi họp của một dự án phát triển lâm nghiệp được tổ chức tại Huế vào ngày 14 tháng 3 năm 2008. Ông có hai báo cáo, một về các biện pháp lâm sinh cho các loài keo – báo cáo được dựa trên bài giảng của lớp học khuyến lâm, và một báo cáo khác về cải thiện giống cho các loài Keo – dựa trên các báo cáo được cung cấp từ tiến sĩ Harwood. Tiến sĩ Beadle cũng đã trả lời tổng hợp các câu hỏi dưới đây về các báo cáo của Ông – các câu hỏi này được đưa ra bởi các cán bộ tham dự hội nghị: • Những vấn đề tiềm tàng của phương thức tỉa cành truyền thống (không sát gốc cành) so với phương thức tỉa cành sát gốc cành là gì? Để những cành già đi và chết một cách tự nhiên liệu có tốt hơn không? • Nguồn gốc chính của sự cạnh tranh trong những khu rừng trồng là gì? Có thể chì hoãn sự tỉa thưa thông qua bổ sung phân bón không? • Điều chỉnh việc tỉa thưa và điều chỉnh chiều cao cây tại cùng một thời điểm bằng cách nào? • Chuyện gì xảy ra đối với những khu rừng trồng nếu bạn không làm gì cả? • Sản lượng rừng bị ảnh hưởng như thế nào khi tỉa thưa? Tổng trữ lượng còn lại có thay đổi không? • Vui lòng giải thích những lợi ích của việc phân tích tài chính? • Các vấn đề liên quan trong giấy chứng nhận FSC? Giấy chứng nhận có thể vẫn được chấp nhận trong trường hợp áp dụng bón phân phải không? • Nên áp dụng lượng phân bón là bao nhiêu? Khi nào? Ở đâu? • Chủng Rhizobium thương mại có bán trên thị trường không? • Các loài Keo mà chúng ta đang sử dụng sẽ trở thành những cây dại không theo mong muốn phải không? • Làm thế nào để trồng rừng Keo bền vững? • Có nên kỳ vọng giữ lại thảm thực vật tự nhiên tái sinh trong rừng trồng Keo không? Có thể làm điều này như thế nào? Trong những lời kết luận của mình, ông Khanh, Giám đốc dự án FSDP đã chỉ ra rằng một lý do cơ bản quyết định dự án là làm việc với các chủ trang trại, vì rằng họ có thể khai thác một vài lâm sản nào đó để bán. Điều này có nghĩa rằng, hầu hết có thể chọn lựa các loài Keo với chu kỳ ngắn cho gỗ giấy như một cách thu được tiền nhanh nhất. Tổ chức khoá học khuyến lâm đầu tiên Khoá học đầu tiên của 3 khoá học khuyến lâm được đưa ra trong Dự án đã được tổ chức trong thời gian từ ngày 10 – 12 tháng 3 năm 2008. Những học viên đã được mời bởi Chi cục phát triển lâm nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế. Hai mươi lăm học viên đã tham dự khoá học. Họ là các cán bộ khuyên lâm, cán bộ lâm nghiệp (nhà nước và cá nhân), và những cán bộ đang công tác tại các xưởng xẻ. Tất cả những học viên tham gia đều là nam giới, phản ánh sự 7
 10. không cân đối về giới trong đội ngũ cán bộ khuyến lâm và cán bộ kỹ thuật ở tỉnh Thừa Thiên Huế. Khoá học bao gồm các phần thực hành được thực hiện trên hiện trường có liên quan và các nhà máy chế biến gỗ và xưởng xẻ ở Huế, Quảng Trị và Quảng Bình, những nơi đặt các mô hình trồng rừng Keo, nơi tiến hành các biện pháp lâm sinh (mật độ, tỉa đơn thân, tỉa thưa và tỉa cành), nơi có sẵn vật liệu trồng rừng bằng các giống Keo được cải thiện, và nơi có xưởng xẻ và nhà máy sản xuất đồ gia dụng. Những học gia được thực hành các kỹ thuật lâm sinh với các loài Keo. Tổng số 24 dụng cụ thực hành lâm sinh (8 cặp kéo cắt cành lớn, 8 cặp kéo cắt cành nhỏ và 8 cưa tay) được phát cho những học viên. Một báo cáo đầy đủ của khoá học khuyến lâm, với danh sách các học viên tham gia khoá học và những phụ lục của các tài liệu khoá học, đã được cung cấp như một báo cáo riêng biệt để bổ sung vào Báo cáo tiến độ này. Lợi ích của chủ hộ nhỏ Như được trình bày chi tiết trong báo cáo khoá học, một số học viên tham gia khoá học khuyến lâm, là những cán bộ khuyến lâm, sẽ tiến hành các biện pháp kỹ thuật lâm sinh như tỉa đơn thân, tỉa tạo dáng cây, tỉa cành và tỉa thưa để tăng giá trị của rừng trồng Keo mà họ quản lý. 5.2. Tăng cường năng lực Việc tăng cường năng lực chính trong suốt giai đoạn báo cáo đã được diễn ra qua khoá đào tạo khuyến lâm. 6.2. Ấn phẩm Không có ấn phẩm nào trong thời gian báo cáo. 6.3. Quản lý dự án Quản lý dự án tiếp tục tiến triển tốt. Các buổi họp về kế hoạch cho các giai đoạn tới của dự án được thực hiện vào tháng 10 năm 2007, trong suốt chuyến công tác Việt Nam của Tiến sĩ Harwood và Nambiar, và trong thời gian Tiến sĩ Beadle thăm Việt Nam vào tháng 3 năm 2008. 5. Báo cáo về các vấn đề liên quan 6.4. Môi trường Không có vấn đề đặc biệt xảy ra trong quá trình báo cáo 6.5. Các vấn đề xã hội và giới Cân bằng giới trong cán bộ khoa học và cán bộ kỹ thuật được đào tạo tại các khóa học của dự án sẽ được nhìn nhận như một vấn đề cần quan tâm, nhưng thật không may mắn rằng các ứng cử viên nữ giới phù hợp cho khóa đào tạo khuyến lâm không thể chọn được. 8
 11. 7. Các vấn đề thực thi và cần duy trì 7.1. Vấn đề và trở ngại Không có những trở ngại chính nào ảnh hưởng tới việc thực hiện thành công dự án xuất hiện cho tới nay. 7.2. Những lựa chọn Không cần áp dụng – Dự án đang tiến hành theo đúng kế hoạch 7.3. Vấn đề cần duy trì Cần thiết xây dựng những tài liệu tập huấn và những thiết bị nghe nhìn đơn giản cho các khoá học khuyến lâm, và để sử dụng trong các khoá học tiếp theo khi chúng được tài trợ kinh phí bởi dự án. Điều này sẽ được ưu tiên cho các khoá học khuyến lâm tiếp theo. 8. Những bước then chốt tiếp theo Khoá học khuyến lâm thứ hai dự kiến tổ chức vào tháng 10 năm 2008 tại Quảng Bình, tập chung vào khảo nghiệm tỉa thưa và tỉa cành Đồng Hới nhưng vẫn viếng thăm hiện trường tại trạm Đông Hà. Khoá học này bao gồm các nông dân trồng rừng cũng như các chuyên gia khuyến lâm. Việc chọn lựa những phụ nữ thích hợp tham gia vào khoá huấn luyện sẽ được chú ý mạnh mẽ hơn. Những mô hình tài chính so sánh các chế độ lâm sinh áp dụng cho gỗ giấy và gỗ xẻ sẽ được chuẩn bị trong giai đoạn báo cáo tới, khi chúng tôi có kết quả 24 tháng của khảo nghiệm tỉa thưa, tỉa cành Đồng Hới. 9. Kết luận Chưa có kết luận 10. Công bố theo yêu cầu của luật pháp 9
 12. Công bố theo yêu cầu của pháp luật Chương trình hợp tác về Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tên dự án CARD: - (Rừng trồng các loài Keo cung cấp gỗ xẻ tại Việt Nam) Số dự án CARD : 032/05 VIE Chúng tôi đã ký vào văn kiện dưới đây rằng trong thời gian 01/09/2006 tới 31/03/2007 chúng tôi đã nhận được các đầu vào dưới đây để phục vụ trong việc thực hiện dự án trên. 1: Đầu vào về nhân sự Nhân sự Australia được Số ngày ở Số ngày ở Số chuyến thăm cung cấp (Tên) Việt Nam Australia tới Việt Nam Chris Harwood 9 15 1 Chris Beadle 10 8 1 Sadanandan Nambiar 7 4 1 Khongsak Pinyopusarerk 3 Total 26 30 3 Nhân sự Việt Nam được Số ngày ở Số ngày ở cung cấp Việt Nam Australia TS. Hà Huy Thịnh 5 GS. Lê Đình Khả 2 ThS. Phí Hồng Hải 5 ThS. Nguyễn Đức Kiên 0 KS. Vũ Đình Hưởng 15 ThS. Đặng Thịnh Triều 15 KS. Phạm Xuân Đỉnh 10 KS. Lê Anh Tuấn 3 ThS. Vũ Tấn Phương 2 10
 13. 2: Thiết bị và các dịch vụ khác Mô tả các thiết bị và các dịch dụ khác Budget Limit 1 bộ kéo tỉa cành lớn New Zealand @ A160$ được cấp cho FSIV, và 8 kéo tỉa cành lớn, 8 kéo tỉa cành nhỏ, 8 cưa @, tổng giá trị khoảng 480$ được CSIRO cấp cho những người tham gia hội thảo khuyến lâm Ký đại diện cho tổ chức Australia bới một cán Chữ ký của người chứng kiến bộ được ủy quyền trước người chứng kiến TS. Chris Harwood, Giám đốc dự án, Ensis 3; TRANG THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ CHUYỂN GIAO Xác nhận rằng các đầu vào về nhân sự ở trên đã được chuyển giao và trang thiết bị và dịch vụ được nêu ra ở trên đã được bàn giao tới Lãnh đạo tổ chức phía Việt Nam. Ký đại diện cho tổ chức Việt Nam bới một Chữ ký của người chứng kiến cán bộ được ủy quyền trước người chứng kiến TS. Hà Huy Thịnh, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam 11
 14. TIẾN ĐỘ DỰ ÁN ĐỐI CHIẾU VỚI CÁC MỤC TIÊU, ĐẦU RA, HOẠT ĐỘNG VÀ ĐẦU VÀO TRONG ĐỀ CƯƠNG DỰ ÁN Tên dự án VN03/05: Phát triển bền vững rừng trồng các loài Keo cung cấp gỗ xẻ có hiệu quả kinh tế cao. Đơn vị thực hiện dự án phía Việt Nam: Viện khoa học Lâm nghiệp Việt Nam ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO TIẾN ĐỘ Mô tả Thông tin cần có Chỉ số thực hiện Kiểm chứng Thông tin cần có Tất cả các mục tiêu dự án như trong Khung Logic gốc được xem 1. Xem xét đánh giá lại nguồn vật liệu Báo cáo và các khuyến Tài liệu tiếng Việt Các mục tiêu xét để giữ lại thích hợp trong từ giai đoạn di truyền sẵn có cho rừng trồng Keo cáo được viết và gửi tới có thể được đánh sản xuất gỗ xẻ ở Việt Nam và đề xuất CARD và được chấp giá và được tổng được nguồn vật liệu trồng tốt nhất sẵn nhận bới CARD hợp tốt. có cho sản xuất gỗ xẻ 2. Xây dựng bản hướng dẫn kỹ thuật Bản hướng dẫn được Tài liệu tiếng Việt lâm sinh cho rừng trồng Keo sản xuất viết và gửi tới CARD có thể được đánh gỗ xẻ ở Việt Nam và được chấp nhận bới giá và được tổng MARD hợp tốt 3. Chứng minh và xác nhận giống và Các khảo nghiệm hiện Các lập địa phù các kỹ thuật lâm sinh được đề xuất cho trường và khảo nghiệm hợp cho xây dựng trồng rừng Keo sản xuất gỗ xẻ thông lâm sinh được xây dựng khảo nghiệm, các qua các rừng trồng được thiết kế một và theo dõi chăm sóc, khảo nghiệm được cách khoa học và được kiểm tra theo các kết quả của khảo xây dựng, bảo vệ phương pháp R&D, và các khảo nghiệm được báo cáo và đánh giá nghiệm lâm sinh tại các rừng trồng đã trong các ấn phẩm khoa được xây dựng ở 1 số vùng miền Trung học Việt Nam. 4. Tăng cường các kỹ năng và năng lực Một khóa thăm quan Các học viên phù nghiên cứu cho các cán bộ của FSIV về học tập và một khóa hợp cho thăm quan chiến lược cải thiện di truyền tiến tiến học tại Australia và các học tập có thể được và công nghệ để họ có thể thực hiện khóa học ở Việt Nam, lựa chọn. việc cải thiện di truyền hơn nữa cho các thực hiện như từng giống Keo phù hợp với việc sản xuất gỗ khung pháp lý của dự xẻ án 12
 15. 5. Tăng cường kỹ năng và năng lực Một khóa thăm quan Các học viên phù nghiên cứu cho các cán bộ của FSIV về học tập và một khóa hợp cho lớp học có nghiên cứu lâm sinh, những việc sẽ làm học tại Australia và thể được lựa chọn. cơ sở cho việc quản lý rừng trồng bền khóa học ở Việt Nam, vững cho các rừng Keo sản xuất gỗ xẻ thực hiện như từng khung pháp lý của dự án 6. Tăng cương năng lực cho các cán bộ Ba khóa đào tạo cho Các học viên phù kỹ thuật lâm nghiệp ở các tỉnh và cán các cán bộ khuyến lâm hợp cho lớp học có bộ khuyến lâm về việc chuyển giao được thực hiện như thể được lựa chọn. công nghệ trồng rừng Keo cung cấp gỗ khung lô gic của dự án. xẻ tới người nông dân trồng rừng Tài liệu khuyến lâm được sản xuất và được chấp nhận bởi các dịch vụ khuyến lâm địa phương Mục tiêu 1, Đầu ra 1. Bản đánh giá Báo cáo được hoàn Thông tin thích (Tiến độ đạt được trong mỗi đầu ra có liên quan được mô tả Các đầu ra và hoạt động được viết chi tiết về giống Keo tốt nhất thiện vào tháng 9 năm hợp và chính xác phía dưới mục “Hoạt động”, tới phần đánh giá cho mỗi đầu sẵn có, các kỹ thuật nhân giống sinh thứ nhất sẵn sang cho việc ra và hoạt động ở các giai đoạn trước của dự án) dưỡng tốt nhất cho từng giống. đánh giá Hoạt động1. Tiếp theo cuộc họp khởi Đã cùng nhau đánh giá, Mốc đánh giá được hoàn thiện vao tháng 11, 2006, và đã động dự án, C. Harwodd và cán bộ báo cáo đã được viết và nộp báo cáo tới CARD FSIV sẽ cùng nhau xem xét lại tất cả hoàn thiện vào tháng 9 những tài liệu sẵn có về các loài/ giống năm thứ nhất Keo phù hợp cho trồng rừng sản xuất gỗ xẻ ở Việt Nam, xác định vật liệu di truyền sẵn có tốt nhất và các kỹ thuật nhan giống phù hợp nhất cho từng loài Keo dự tuyển triển vọng. Mục tiêu 2, Đầu ra 2. Bản đánh giá và Bản đánh giá và Bản Các biện pháp lâm Mốc đánh giá được hoàn thiện vào tháng 2, 2007, và đã nộp Bản hướng dẫn kỹ thuật lâm sinh cho hướng dẫn đã được viết sinh có thể được báo cáo tới CARD 13
 16. rừng trồng Keo sản xuất gỗ xẻ ở Việt vào tháng 9 năm thứ xác định cho việc Nam nhất trồng rừng gỗ xẻ hiệu quả và phục vụ hộ gia đình trồng rừng nhỏ ở Việt Nam. Hoạt động 2. Tiếp theo cuộc họp khởi động dự án, C. Beadle và C. Harwood làm việc với cán bộ của FSIV để tiến hành việc xem xét tổng thể lại kinh nghiệm của nước ngoài và địa phương đối với việc trồng rừng sản xuất gỗ xẻ và xây dựng bản hướng dẫn kỹ thuật cho việc sản xuất gỗ xẻ Keo bền vững ở Việt Nam. Mục tiêu 3, Đầu ra 3.1 Ba khảo Các khảo nghiệm tỉa Các lập địa phù Mốc đánh giá được hoàn thiện vào tháng 1, năm 2007, báo nghiệm 1 héc ta về tỉa thưa và tỉa cành thưa và tỉa cành được hợp cho khảo cáo được nộp tới CARD tại các rừng mới trồng, kế hoạch quản xây dựng nghiệm hiện trường lý và thu thập số liệu được soạn thảo. sẵn sàng, bao gồm cả sự đồng ý hai chủ đất cho khảo nghiệm tại trang trại Hoạt động 3.1 C. Beadle làm việc với Các khảo nghiệm được Ông Beadle đã khuyến cáo về cho các khảo nghiệm lâm FSIV để xây dựng 03 khảo nghiệm tỉa xây dựng vào tháng 4 sinh trình diễn ở Huế và ở Hà Tây trong suốt cuộc viếng thưa tỉa cành trong các lâm phần Keo năm thứ nhất và báo thăm Việt Nam vào tháng 3 năm 2008 sẵn có (02 khảo nghiệm tại trang trại và cáo khảo nghiệm được 01 khảo nghiệm tại trạm nghiên cứu ở hoàn chỉnh miền Bắc Việt Nam) và Bản hướng dẫn quản lý và đánh giá khảo nghiệm 14
 17. Mục tiêu 3, Đầu ra 3.2. Số liệu sinh Đánh giá 12 tháng được trưởng của các công thức thí nghiệm tỉa hoàn thành và các công thưa và tỉa cành được đánh giá sau 12 thức thí nghiệm được tháng tác động tỉa thưa và tỉa cành lần quyết định đầu tiên, các công thức thí nghiệm lần hai được quyết định Hoạt động 3.2 C. Beadle viếng thăm Đánh giá 18 tháng cho khảo nghiệm tỉa thưa và tỉa cành Việt nam để đánh giá và thu thập số chính ở Đông Hà được hoàn thành trong tháng 12 năm liệu sau 12 tháng tỉa cành và tỉa thưa, 2007 và kết quả đã được phân tích. Khảo nghiệm này đã quyết định các công thức thí nghiệm tỉa được các nhà khoa học Australia viếng thăm vào tháng 10 thưa tỉa cành tiếp theo. năm 2007 và tháng 3 năm 2008 để quyết định các công thức thí nghiệm tiếp theo. Mục tiêu 3, Đầu ra 3.3 Thu thập số Báo cáo kết quả sau 30 liệu sau 30 tháng tỉa thưa tỉa cành tháng áp dụng tỉa thưa Các khảo nghiệm trình diễn ở gần Huế được viếng thăm tỉa cành trong tháng 10 năm 2007 và các công thức xử lý lâm sinh Hoạt động 3.3 C. Beadle viếng thăm tiếp theo được thực hiện để chuẩn bị như mô hình trình diễn Việt Nam để đánh giá và thu thập số phục vụ khoá học khuyến lâm đầu tiên vào tháng 12 năm liệu sau 30 tháng tỉa thưa tỉa cành 2007 Mục tiêu 3, Đầu ra 3.4 Một khảo Khảo nghiệm lâm sinh nghiệm lâm sinh 4 ha được trồng tại được trồng, hướng dẫn trạm nghiên cứu ở miền Trung Việt quản lý được soạn thảo Nam, Bản hướng dẫn quản lý và đánh giá khảo nghiệm được soạn thảo. Hoạt động 3.4. S. Nambiar và K. Phê duyệt cuối cùng trước khi tiến hành xây dựng thực hiện Pinyopusarerk làm việc với FSIV để vào tháng 10 năm 2007. xây dựng 1 khảo nghiệm nghiên cứu và Các mẫu đất cuối cùng được thu thập trong tháng 12 năm 1khảo nghiệm trình diễn tại miền Trung 2007, trước khi trồng khảo nghiệm. Khảo nghiệm đã thành Việt Nam, so sánh các chế độ lâm sinh công khi được kiểm tra vào tháng 3 năm 2008, với tỉ lệ cây thâm canh và quảng canh, sử dụng con sống sót là 80-90%. Báo cáo của mốc đánh giá dự án 7 đã được nộp lên CARD nguồn giống đã được cải thiện có sẵn trong thời kì báo cáo. của các giống Keo, và các biện pháp kỹ thuật lâm sinh có thể được tiến hành bởi các nhà trồng rừng quy mô nhỏ. 15
 18. Bản hướng dẫn về quản lý và đánh giá hiện trường được soạn thảo. Mục tiêu 3, Đầu ra 3.5 Sinh trưởng Báo cáo đánh giá khảo của khảo nghiệm lâm sinh được đánh nghiệm lâm sinh tại giá tuổi 1 và 2 được soạn thảo Activity 3.5. K. Pinyopusarerk và Đánh giá này sẽ tiến hành vào tháng 12 năm 2008. FSIV thực hiện việc đánh giá các khảo nghiệm lâm sinh ở giai đoạn 12 tháng tuổi S. Nambiar và FSIV thực hiện đánh giá khảo nghiệm lâm sinh ở giai đoạn 24 tháng tuổi và S. Nambiar cung cáp bản hướng dẫn về quản lâu dài thí nghiệm này. Mục tiêu 4, Đầu ra 4.1 Các nhà quản Các nhà quản lý đã lý của FSIV xây dựng các chương trình tham dự chuyến thăm nghiên cứu và quản lý tương tư nhu quan học tập tại Australia về cả thiện gỗ xẻ Australian và đã có báo cáo vào tháng 6 năm thứ nhất. Hoạt động 4.1 K. Pinyopusarerk và C. Chuyến thăm quan học tập diễn ra thành công với sự hợp Harwood tổ chức một chuyến thăm tác của dự án CARD VIE 033/05. Tổng số 8 nhà quản lý quan học tập tới Australia cho 4 cán bộ nghiên cứu lâm nghiệp có thâm niên từ MARD và FSIV đã quản lý cao cấp của FSIV và các tỉnh đến thăm Aust trong chuyến thăm quan học tập 2 tuần hồi về cải thiện giống cây rừng và biện tháng 5 – 6 năm 2006. pháp kỹ thuật lâm sinh. 16
 19. Mục tiêu 4, Đầu ra 4.2 Sáu cán bộ Các cán bộ nghiên cứu nghiên cứu cao cấp của FSIV và các đã tham dự khóa học tỉnh được đào tạo về cải thiện giống tập tại Australia và đã tiến bộ và các kỹ thuật nghiên cứu lâm viết báo cáo vào tháng sinh phù hợp với rừng trồng sản xuất 3 năm thứ 2 gỗ xẻ Hoạt động 4.2 C. Harwood, C. Beadle, Khoá đào tạo đã hoàn thành vào tháng 3 – 4 năm 2007, 5 K. Pinyopusarerk và S. Nambiar tổ thành viên tham dự khoá học chuẩn bị báo cáo để trình lên chức 1 khoá đào tạo 3 tuần tại Aust. CARD. cho 6 cán bộ nghiên cứu của FSIV và tỉnh về chọn tạo giống và kỹ thuật lâm sinh áp dụng cho rừng trồng bao gồm đánh giá chất lượng gỗ và triển khai các mục tiêu cải thiện giống. Mục tiêu 4, Đầu ra 4.3 10 cán bộ Các cán bộ nghiên cứu nghiên cứu và nhan viên kỹ thuật của và kỹ thuật viên đã FSIV và các tỉnh được đào tạo về cải tham dự vào khóa học ở thiện giống cơ bản và các kỹ thuật Việt Nam và soạn thảo nghiên cứu lâm sinh phù hợp với rừng báo cáo vào tháng 9 trồng sản xuất gỗ xẻ năm thứ 2 Hoạt động 4.3 C. Harwood và C. Khoá học diễn ra trong tháng 6 năm 2007 ở miền Nam Việt Beadle tổ chức các khoá đào tạo 1 tuần Nam, do ông Pinyopusarerk, Kiên, Hưởng giảng dạng. Có về đặc tính di truyền và lâm sinh cho 13 thành viên tham gia. các loài Keo, nôi dung về quản lý các biện pháp kỹ thuật lâm sinh, chuyển giao chọn gói cho 10 cán bộ nghiên cứu và nhân viên kỹ thuật phía Việt Nam. Mục tiêu 4, Đầu ra 4.4 Báo cáo chi tiết về khai thác, vận chuyển và giá cả Các chuyến khảo sát cho gỗ xẻ Keo được hoàn thành được hoàn thành vào tháng 9 năm thứ 2 và Hoạt động 4.4 C. Harwood và cán bộ báo cáo được viết Báo cáo mốc đánh giá (mốc dự án 5) được hoàn thành và 17
 20. của FSIV tiến hành cuộc điều tra khảo được CARD phê chuẩn trong tháng 5 năm 2007. sát cơ bản tại rừng trồng Keo, các nhà khai thác và các xưởng cưa xẻ gỗ ở miền Trung Việt Nam (người mua) để xác định giá cả cho các khối gỗ Keo, và ảnh hưởng của các kích cỡ gỗ khối và khuyết tật gỗ đến giá cả thu mua gỗ. Mục tiêu 4, Đầu ra 4.5 Chiến lược phát triển chương trình cải thiện giống Các hiến lược được viết cho Keo gỗ xẻ của FSIV vào tháng 9 năm thứ nhất Công việc quan trọng được thực hiện trong giai đoạn đánh giá Hoạt động 4.5 C. Harwood và cán bộ này. Tiến sĩ Harwood đã làm đồng tác giả cho hai bài báo về chiến của FSIV chuẩn bị viết ra các chiến lược cải thiện giống Keo lá tràm với Ông Phí Hồng Hải từ FSIV, lược cho việc cải thiện giống phục vụ và một bài đã được đăng trong kỳ đánh giá và một bài khác đã trồng rừng cung cấp gỗ xẻ được chấp nhận. Đợi chờ kết quả các khảo nghiệm tăng thu di truyền Keo tai tượng để hoàn thành tổng quan chiến lược chọn giống. Hoạt động này sẽ được hoàn thành vào kỳ báo cáo tới. Mục tiêu 5, Đầu ra 5.1 Như phần 4.1 Như phần 4.1 Mục tiêu 5, Đầu ra 5.2 Như phần 4.2 Như phần 4.2 Mục tiêu 5, Đầu ra 5.3 Như phần 4.3 Như phần 4.3 Mục tiêu 5, Đầu ra 5.4 Khuyến nghị về một số ưu tiên cho nâng cấp phòng Báo cáo được viết vào thí nghiệm lâm sinh tháng 6 năm thứ nhất Hoạt động 5.4 S. Nambiar và FSIV Hoạt động này được thực hiện vào tháng 9.2006 khi tiến sĩ đánh giá các phương án nâng cấp Nambiar viếng thăm VN. Báo cáo và khuyến nghị của tiến phòng thí nghiệm lâm sinh cho FSIV sĩ Nambiar đã được cung cấp cho FSIV vào tháng 10.2006. và các kỹ năng phân tích dinh dưỡng Rất nhiều khuyến nghị của ông đã được chấp thuận. thực vật và đất có liên quan Nambiar sẽ đến thăm các phòng thí nghiệm ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh sau đó và đưa ra những góp ý. Mục tiêu 5, Đầu ra 5.5 Mô hình tài 18
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2