intTypePromotion=1

Báo cáo " Phân tích tầm quan trọng của hoạch định chiến lược trong tổ chức"

Chia sẻ: Duong Phuong | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:30

0
1.012
lượt xem
261
download

Báo cáo " Phân tích tầm quan trọng của hoạch định chiến lược trong tổ chức"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu là những kết quả khả quan mà doanh nghiệp mong muốn đạt được trong tương lai, từ đó thấy rằng trong hoạch định chiến lược là xác định những mục tiêu cần thiết cho một doanh nghiệp để duy trì và phát triển công ty. Các mục tieu của tổ chức là những điểm cuối về nhiệm vụ của tổ chức đó đã đề ra và đang thực hiện. Nhiệm vụ của tổ chức như một tổ hợp chung vè những mục tiêu cụ thể và khả thi...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo " Phân tích tầm quan trọng của hoạch định chiến lược trong tổ chức"

 1. Welcome to our  presentation today!
 2. Đề Tài: Phân tích tầm quan trọng  của hoạch định chiến lược  trong tổ chức
 3. CÁC MỤC CHÍNH 1. THẾ NÀO LÀ HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC? 2. TẠI SAO PHẢI HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC? 3. QUÁ TRÌNH HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC. 4. MỞ RỘNG VÀ TỔNG KẾT.
 4. 1. Hoạch định chiến lược là gì?    Sự chuẩn bị của tổ chức để tồn tại và phát  triển trong một môi trường luôn biến động.
 5. 1. Tại sao phải hoạch định chiến  lược kinh doanh?
 6. Tại sao?   Đối phó với những khó khăn và cơ hội        trong tương lai. g   Cung cấp mục tiêu và phương hướng. u   Phát triển tinh thần làm việc tập thể. t   Cơ sở để điều khiển và đánh giá việc  quản lý.
 7. 1. Quá trình hoạch đinh chiến lược:
 8. Việc hoạch đinh chiến lược nhấn mạnh đến ảnh hưởng của  môi trường đến tổ chức đó Môi Trường Kế hoạch chiến lược của tổ chức Kinh tế Công nghệ Xã Hội Thông Nhiệm  Các  Các  Kế  Chính trị và pháp luật vụ mục chiến hoạch Các nguồn tài nguyên  tin Của tiêu  lược  doanh  sẵn có của  của mục đầu tổ  Khách hàng và thân  chức tổ  tổ  tư của tổ  chủ chức chức chức Việc thực hiện
 9. Nhiệm vụ của tổ chức
 10. Xây dựng bản tuyên bố nhiệm vụ  Lịch sử  Những năng lực đặc biệt  Môi trường
 11. Đặc điểm của bản tuyên bố nhiệm  vụ  Tập trung vào thị trường chứ không phải  sản phẩm.  Khả thi.  Có tác dụng thúc đẩy.  Cụ thể.
 12. Các mục tiêu của tổ chức: • Mục tiêu là những kết quả khả quan mà doanh nghiệp mong muốn đạt được trong tương lai. • Từ đó ta thấy rằng giai đoạn quan trọng trong hoạch định chiến lược là xác định những mục tiêu cần thiết cho một doanh nghiệp để duy trì và phát triển công ty. • Các mục tiêu của tổ chức là những điểm cuối về nhiệm vụ của tổ chức đó đã đề ra và đang thực hiện. • Nhiệm vụ của tổ chức được trình bày như một tổ hợp chung về những mục tiêu cụ thể và khả thi.
 13. Mục  tiêu
 14. Các chiến lược của tổ chức •Lựa chọn phương hướng chính mà  tổ chức sẽ đi •Vị trí, sự độc đáo như thế nào trên  thị trường hiện có •Cách chinh phục thị trường mới •Tập trung sản phẩm, khách hàng  hiện có hay sản phẩm, khách hàng  mới
 15. Chiến lược xâm nhập thị trường: Cải thiện vị trí của các sản phẩm đối với khách  hàng hiện có vd: khuyến mãi, tăng quảng cáo, tăng sản phẩm… Tập trung nâng cao hiệu suất các lĩnh cực khác  nhau trong tổ chức Chiến lược phát triển thị trường: Tìm ra những khách hàng mới cho sản phẩm  của tổ chức vd: Trước khi bán hàng phải tạo dựng 1 chỗ  đứng, cải tiến chất lượng sp… Nhà sx ôtô tiến sang thị trường Đông Âu sau khi  chuyển sang thị trường tự do
 16. Chiến lược phát triển sản phẩm: Phát triển sản phẩm mới phục vụ cho khách hàng  hiện có vd: sản xuất kẹo cao su không đường Đa dạng hoá: Tìm kiếm cho sản phẩm mới cho khách hàng  không phải phục vụ hiện tại Vd: 1 nhà sản xuất mỹ phẩm phát triển sang lĩnh  vực bất động sản
 17. 1. Kế hoạch danh mục đầu tư  của tổ chức 2. Ma trận danh mục đầu tư vào  doanh nghiệp 3. Những lựa chọn chiến lược
 18. 1.Kế hoạch danh mục đầu tư của tổ  chức  Khái niệm  Các ví dụ  Thuận lợi – hạn chế  Phương pháp giải quyết
 19. 2.Ma trận danh mục đầu tư vào DN  Khái niệm về SBU  Nội dung của ma trận

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản