intTypePromotion=1
ADSENSE

Quá trình hoạch định

Xem 1-20 trên 2598 kết quả Quá trình hoạch định
 • Luận án Tiến sĩ Chính sách công "Sự tham gia của công dân vào quá trình hoạch định chính sách công từ thực tiễn ở Trung Quốc hiện nay" trình bày các nội dung chính sau: Lý luận cơ bản về sự tham gia của công dân vào quá trình hoạch định chính sách công; Thực trạng tham gia vào quá trình hoạch định chính sách công của công dân ở Trung Quốc hiện nay; Bài học kinh nghiệm về sự tham gia của công dân vào quá trình hoạch định chính sách công ở Trung Quốc.

  pdf172p vihennessey 26-09-2022 4 1   Download

 • Bài viết Ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng cơ sở dữ liệu quy hoạch sử dụng đất huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định trình bày thực trạng nhu cầu công khai và minh bạch thông tin quy hoạch sử dụng đất tại huyện Giao Thủy; Xây dựng cơ sở dữ liệu quy hoạch sử dụng đất huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định; Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý và khai thác dữ liệu thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định.

  pdf9p vikoenigsegg 26-09-2022 2 0   Download

 • Bài viết Đánh giá phát triển đô thị: Nghiên cứu trường hợp tỉnh Phú Yên trình bày đánh giá thực trạng phát triển đô thị thông qua phân tích thống kê mô tả. Tiêu chí đánh giá dựa vào Luật quy hoạch đô thị năm 2020 quy định và các nghiên cứu trước.

  pdf9p vikoenigsegg 26-09-2022 3 1   Download

 • Bài giảng môn học "Quản trị bán hàng: Phần 1" sau đây có nội dung gồm các bước để thiết lập kế hoạch bán hàng, đây là công việc đầu tiên của chu trình quản lý, giúp thiết lập những mục tiêu và xác định biện pháp tốt nhất để thực hiện những mục tiêu đó. Đồng thời tìm hiểu quá trình quản lý kinh doanh khu vực hiệu quả, giúp bạn đọc xác định được cơ hội kinh doanh, thiết lập ưu tiên, mục tiêu và phân tích nguyên nhân chính để xây dựng chiến lược kinh doanh hoàn hảo nhất. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt51p mrh155 26-09-2022 6 1   Download

 • Giáo trình Quản trị kinh doanh nhà hàng gồm các nội dung chính: Tổng quan về quản trị kinh doanh nhà hàng; Thông tin và quyết định trong quản trị kinh doanh nhà hàng; Kế hoạch hóa trong hoạt động kinh doanh nhà hàng; Quản trị nhân lực trong nhà hàng; Quản trị quá trình sản xuất và phục vụ trong nhà hàng; Quản trị chất lượng dịch vụ trong nhà hàng; Quản trị tài chính trong kinh doanh nhà hàng; Hiệu quả kinh doanh nhà hàng. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf81p viastonmartin 15-08-2022 7 1   Download

 • Bài viết Phương pháp tiếp cận cho phân vùng sử dụng đất trong quy hoạch chung đô thị hướng tới phát triển đô thị theo thị trường hướng tới xây dựng công cụ PVSDD định hướng cho đô thị thành những vùng sử dụng đất khác nhau như phân vùng trung tâm, dân cư, công nghiệp, thương mại, hỗn hợp trên nguyên tắc của thị trường và từ đó tạo ra các không gian đô thị theo PVSDD thông qua các quy định quản lý về loại đất sử dụng, mật độ sử dụng đất, tầng cao, khoảng đệm cách ly an toàn môi trường...

  pdf6p viarrinera 26-08-2022 12 1   Download

 • Tiểu luận Nguyên lý Marketing "Lựa chọn một dịch vụ/sản phẩm của một doanh nghiệp cụ thể và tiến hành lập kế hoạch marketing mix (4P) cho dịch vụ/sản phẩm đó" trình bày những nội dung về: các yếu tố thuộc môi trường marketing; thị trường mục tiêu, phân đoạn thị trường và định vị sản phẩm; chiến lược 4P của Tesla; đánh giá hiệu quả của các chiến lược; xây dựng chiến lược Marketing Mix (4P) dành cho Tesla;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc14p hellotp 14-08-2022 32 4   Download

 • Luận án "Nguy cơ gây suy thoái môi trường từ quá trình lưu kho và bốc xếp hàng hóa chất độc tại nhóm cảng biển phía Bắc Việt Nam" nhằm xác định luận cứ khoa học và xây dựng bộ tiêu chí trong đánh giá nguy cơ suy thoái và phân cấp nguy cơ gây suy thoái môi trường từ quá trình lưu kho và bốc xếp hàng hóa chất độc hại tại cảng biển; đề xuất giải pháp quản lý hàng hóa chất độc hại và xây dựng kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong hoạt động lưu kho và bốc xếp hàng hóa chất độc tại nhóm cảng biển phía Bắc Việt Nam.

  pdf197p colinhthu 01-08-2022 6 1   Download

 • Luận văn "Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn cho lập kế hoạch quản lý rừng cộng đồng tại xã Chiềng Hặc, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La" đã xác định cơ sở khoa học và cơ sở thực tiễn cho lập kế hoạch quản lý rừng cộng đồng; đề xuất kế hoạch cho quản lý rừng cộng đồng 5 năm tại địa phương; đề xuất tiến trình thực hiện kế hoạch quản lý rừng cho cộng đồng và các giải pháp nhằm quản lý rừng cộng đồng hiệu quả và bền vững.

  pdf188p bakerboys08 15-07-2022 2 1   Download

 • Bài viết Định hướng nghề nghiệp cho học sinh thông qua dạy học chủ đề STEM phần Anđehit - Axit cacboxylic tập trung nghiên cứu cơ sở lí luận về giáo dục STEM trong dạy học Hóa học và giáo dục định hướng nghề nghiệp cho học sinh, đề xuất quy trình xây dựng một số chủ đề và kế hoạch dạy học STEM phần Anđehit - Axit cacboxylic là một trong các nội dung kiến thức môn Hóa học có nhiều ứng dụng thiết thực, gần gũi với cuộc sống.

  pdf10p vimelindagates 18-07-2022 15 3   Download

 • Giáo trình Quản trị Marketing giúp người học được trang bị những kiến thức từ khái quát đến chi tiết, làm nền tảng để có thể viết một bảng kế hoạch marketing khi tự kinh doanh hoặc tham mưu các giải pháp marketing cho chủ doanh nghiệp tại đơn vị làm việc sau này. Bên cạnh đó đây sẽ là nền tảng giúp người học nghiên cứu các môn chuyên ngành về marketing được hiệu quả hơn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 giáo trình!

  pdf140p dongcoxanh25 12-07-2022 13 2   Download

 • Giáo trình Quản trị sản xuất cung cấp cho người học những kiến thức căn bản về thiết kế và tổ chức hệ thống sản xuất, hoạch định và kiểm soát quá trình sản xuất nhầm giảm thiểu các chi phí và nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh của sản phẩm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 giáo trình!

  pdf56p dongcoxanh25 12-07-2022 6 2   Download

 • Giáo trình "Marketing thương mại điện tử" nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng và phương pháp cơ bản để triển khai các hoạt động từ quản trị chiến lược và quản trị chiến thuật các hoạt động, các quá trình marketing cơ bản của một doanh nghiệp làm thương mại điện tử theo tiếp cận giá trị cung ứng cho khách hàng và quản trị tri thức.

  pdf163p ryomaechizen 01-07-2022 24 6   Download

 • Giáo trình "Marketing thương mại điện tử" nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng và phương pháp cơ bản để triển khai các hoạt động từ quản trị chiến lược và quản trị chiến thuật các hoạt động, các quá trình marketing cơ bản của một doanh nghiệp làm thương mại điện tử theo tiếp cận giá trị cung ứng cho khách hàng và quản trị tri thức. Giáo trình kết cấu gồm 9 chương và chia thành 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về: tổng quan marketing thương mại điện tử; hành vi mua của khách hàng điện tử; quản trị tri thức và thông tin marketing thương mại điện tử;...

  pdf125p ryomaechizen 01-07-2022 13 5   Download

 • Giáo trình "Quản lý nhà nước về thương mại" được biên soạn nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản, cần thiết và có hệ thống về quản lý nhà nước đối với thương mại trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế. Giáo trình bao gồm 9 chương và được chia làm 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về: pháp luật về thương mại; kế hoạch hóa thương mại; chính sách quản lý nhà nước về thương mại; đổi mới quản lý nhà nước về thương mại trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế;...

  pdf130p ryomaechizen 01-07-2022 16 4   Download

 • Giáo trình "Quản trị logistics kinh doanh" nhằm trang bị các kiến thức cơ bản nhất về xác định chiến lược, xây dựng mục tiêu, lập kế hoạch, triển khai và kiểm soát các hoạt động logistics một cách hệ thống tại doanh nghiệp, đồng thời giúp các nhà quản trị ứng dụng linh hoạt các hoạt động này vào các điều kiện thị trường và môi trường kinh doanh nhiều thay đổi và biến động.

  pdf211p ryomaechizen 01-07-2022 34 10   Download

 • Giáo trình "Quản trị sản xuất" có kết cấu gồm 9 chương, đi vào các vấn đề tác nghiệp chính của Quản trị sản xuất. Giáo trình được chia thành 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về: tổng quan quản trị sản xuất; dự báo nhu cầu sản phẩm; thiết kế sản phẩm, lựa chọn quá trình sản xuất và hoạch định công suất; xác định địa điểm sản xuất của doanh nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf150p ryomaechizen 01-07-2022 16 7   Download

 • Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 2 Hoạch định chiến lược, cung cấp cho người học những kiến thức như: quá trình hoạch định chiến lược; môi trường kinh doanh; một số sai phạm khi hoạch định chiến lược kinh doanh; thay đổi chiến lược. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf9p namkimcham10 04-07-2022 11 3   Download

 • Giáo trình Khoa học quản lý gồm có 6 chương và chia làm 2 phần, phần 1 gồm có những nội dung như: quản lý và quá trình phát triển của khoa học quản lý; hoạch định chiến lược; tổ chức và xây dựng cơ cấu tổ chức. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf167p namkimcham10 04-07-2022 35 5   Download

 • Bài viết Kinh nghiệm lãnh đạo trong quá trình chuyển đổi số ở một số quốc gia và gợi ý cho Việt Nam đưa ra các gợi ý cho các nhà lãnh đạo, các nhà hoạch định chính sách ở Việt Nam để thúc đẩy quá trình chuyển đổi số, bắt kịp thời cơ trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0.

  pdf3p viabigailjohnson 10-06-2022 13 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Quá trình hoạch định
p_strCode=quatrinhhoachdinh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2