BÁO CÁO "QUYẾT ĐỊNH VỀ DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG"

Chia sẻ: Tran Thi Dung | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:11

0
257
lượt xem
70
download

BÁO CÁO "QUYẾT ĐỊNH VỀ DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Dich vụ là những hoạt động và kết quả mà một bên (người bán)có thể cung cấp cho bên kia (người mua). Khi nhìn vào các hoạt động Dịch vụ khách hàng, đôi lúc rất khó để sắp xếp và phân hạng tất cả các động lực khác nhau có liên quan nhằm xác định những nơi bạn có thể tập trung vào với mục đích đạt được các kết qua tốt nhất trong khoảng thời gian ngắn nhất.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BÁO CÁO "QUYẾT ĐỊNH VỀ DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG"

  1. QUYẾT ĐỊNH VỀ DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG NHÓM 23 LÊ THỊ DUYÊN NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN
  2. 3 vấn đề trong cung cấp DV khách hàng VD 1 VD 2 VD 3  Nd, yếu tố DV Chất lượng DV Chi phí DV  KH đòi hỏi. Chất lương so với Hình thức DV Khả năng công đối thủ cạnh tranh ty CC ?  Tầm qtrọng tương đối của từng yếu tố DV
  3. MỤC LỤC I. Khái niêm DV II. Đặc điểm của DV III. Dịch vụ hỗ trợ sản phẩm IV. Chiến lược Marketing
  4. I. KHÁI NIỆM Dich vụ là những hoạt động và kết quả mà một bên ( người bán ) có thể cung cấp cho bên kia ( người mua ).
  5. II. Đặc điểm của Dịch Vụ  Tính vô hình  Tính không cụ thể  Do nhiều tổ chức cung ứng  Tính không tách rời  Tính không ổn định  Tính tổng hợp và đồng bộ cao
  6. III. Dịch vụ hỗ trợ sản phẩm KHÁCH HÀNG NHÀ CUNG ỨNG Độ tin cậy SF Dịch vụ cơ bản Thời gian sử dụng KH thiết kế và dự định CF bảo dưỡng & sửa danh mục hỗ trợ KH chữa SF của đối thủ cạnh tranh
  7. III. Dịch vụ hỗ trợ sản phẩm  Để làm tốt khâu DV hỗ trợ sản phẩm: Cung ứng Người SX Người SX Người SX DV thông thoả thuận để cho các cho KH tự qua một bộ với TG phân DN chuyên phục vụ phận KH phối DV, uỷ cung ứng những thiết của mình. quyền để họ độc lập. bị mà họ CC những mua. DV này.
  8. III. Dịch vụ hỗ trợ sản phẩm Một số hình thức hỗ trợ sản phẩm CF dịch vụ thông qua một bộ phận KH của mình
  9. IV. Chiến lược Marketing DV  Tạo ra sự khác biệt của DV  Đảm bảo chất lượng của DV  KH luôn phản ứng trước sản phẩm DV  Mức độ tin cậy  Thái độ nhiệt tình  Sự thông cảm  Yếu tố hữu hình
  10. KẾT LUẬN
Đồng bộ tài khoản