Báo cáo thành tích

Chia sẻ: Nguyễn Duy Phương | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
323
lượt xem
40
download

Báo cáo thành tích

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thủ tục hành chính, thủ tục sở nội vụ, báo cáo thành tích, Mẫu số 6: Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng Huân chương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo thành tích

  1. Mẫu số 6: Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng Huân chương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương( cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đột xuất). ĐƠN VỊ CẤP TRÊN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ Độc lập- Tự do- Hạnh phúc Tỉnh( thành phố), ngày….. tháng….. năm…. BÁO CÁO THÀNH TÍCH Đề nghị tặng thưởng …( 1) I. Sơ lược đặc điểm, tình hình đơn vị: ( 2) -Tên đơn vị đề nghị khen thưởng: - Địa điểm trụ sở chính: II- Thành tích đạt được: Báo cáo nêu ngắn, gọn nội dung thành tích xuất sắc, đột xuất đã đạt được (trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu; phòng, chống tội phạm; phòng, chống bão lụt; phòng chống cháy, nổ; bảo vệ tài sản Nhà nước; bảo vệ tài sản, tính mạng của Nhân dân…). Thủ trưởng đơn vị cấp trên trực tiếp Thủ trưởng đơn vị (3) nhận xét, xác nhận ( ký, đóng dấu) ( ký, đóng dấu) Xác nhận của cấp trình khen ( ký, đóng dấu) Ghi chú: -(1): Ghi hình thức đề nghị khen thưởng. -(2): Đối với cá nhân ghi rõ: họ và tên ( bí danh), ngày, tháng, năm sinh; quê quán, nơi thường trú; nghề nghiệp, chức vụ, đơn vị công tác… -(3): Đối với các nhân: ký và ghi rõ họ, tên.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản