intTypePromotion=1
ADSENSE

Báo cáo thảo luận nhóm: Diễn thế nguyên sinh trong tự nhiên

Chia sẻ: Tòng Thu Bình | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:13

106
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo thảo luận nhóm đề tài Diễn thế nguyên sinh trong tự nhiên được tiến hành với các nội dung: Khái quát tổng quan về diễn thế sinh thái, khái niệm diễn thế nguyên sinh, các giai đoạn diễn thế nguyên sinh, phân loại diễn thế nguyên sinh, nguyên nhân diễn thế nguyên sinh, ý nghĩa quá trình diễn thế nguyên sinh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết tài liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo thảo luận nhóm: Diễn thế nguyên sinh trong tự nhiên

 1. NHÓ M VI  Danh sách thành  viên: 5. Nông Văn Quyế t. 1. Tò ng Thu Bì nh. 6. Chu Dương Hiêp. ̣ 2. Nguyễ n Văn Dũ ng. 7. Trầ n Tuấ n Trinh. 3. Nông Hồ ng Quang. 8. Lương Thanh  4. Nguyễ n Đứ c Linh. Tù ng. G.v hướng  dẫn: 21:41 21:41   1 Trầ n Thi Yê ̣ ́n
 2. NỘI DUNG 1. Tổng quan diễn thế sinh thái. ̣ 2. Khái niêm di ễn thế nguyên sinh. ̣ 3. Các giai đoan di ễn thế nguyên sinh. 4. Phân loại diễn thế nguyên sinh. 5. Nguyên nhân DTNS. 6.Ý nghĩa quá trình DTNS. 21:41 21:41   2
 3. 1. Khá i quá t tông quan vê ̉ ̀  diễ n thế  sinh  thá i 1. ̣ Khái niêm diê ̃n thế sinh thái: Diễn thế sinh thái là quá trình biến đổi tuần tự của  quần xã sinh vật qua các giai đoạn khác nhau, từ dạng  (trạng thái) khởi đầu, được thay thế lần lượt qua các  giai đoạn chuyển tiếp bởi các dạng quần xã tiếp theo  và cuối cùng thường dẫn tới một quần xã tương đối  ổn định hay trạng thái ổn định, tồn tại lâu dài theo  thời gian.  2. ̣ Các loai diê ̃n thế sinh thái: Diễn thế nguyên  ̣ 2 loai diê ̃n  sinh. thế: Diễn thế thứ sinh. 21:41 21:41   3
 4. 2. khá i niêm  ̣ DTNS: DTNS Là diễn thế khởi đầu từ môi trường chưa có  sinh vật, kết quả là hình thành nên quần xã tương  đối ổn định. 21:41 21:41   4
 5. 3. Cá c giai đoan diê ̣ ̃ n thế  nguyên  sinh Giai đoạn khởi  đầu Giai đoạn giữa Giai đoạn cuối 21:41 21:41   5
 6. 3. Cá c giai đoan diê ̣ ̃ n thế  nguyên  sinh VD: Quá trình diễn thế trên đám tro bụi của trên đảo Krakatau Inđônêxia do  hoạt Giai đoan gi ̣ ữ a động của núi lửa 1883. Giai đoan kh Giai đoan cuô ̣ ̣ ởi  ́i a b c d e f ­ Quá trình diễn thế nguyên sinh diễn ra theo các giai đoạn sau: + Giai đoạn khởi đầu: từ môi trường trống trơn hình thành quần xã tiên  phong. + Giai đoạn giữa( Gđ hỗn hợp): gồm các quần xã sinh vật biến đổi tuần tự  thay thế nhau.   21:41 21:41 + Giai đo ạn cuối : hình thành qu ần xã tương đối ổn định. 6
 7. 4. Phân loại diễn thế nguyên  sinh Diễn thế nguyên sinh DTNS trên các DTNS trên cạn. DTNS thủy sinh. bãi lầy ven biển. QXTVR trên cạn QXTVR ngập mặn QXTVR đầm lầy 21:41 21:41   7
 8. 4. Phân loại diễn thế nguyên sinh 4.1. Diễn thế nguyên sinh trên các bãi lầy ven biển. 21:41 21:41   8
 9. 4. Phân loại diễn thế nguyên sinh 4.2. Diễn thế nguyên sinh thủy sinh. 21:41 21:41   9
 10. 4. Phân loại diễn thế nguyên sinh 4.3. Diễn thế nguyên sinh trên cạn 21:41 21:41   10
 11. 5. Nguyên nhân DTNS  Tác động của ngoại cảnh  Tác động trong nội bộ QXSV 21:41 21:41   11
 12. 6. Ý nghĩa DTNS  Nghiên cứu DTNS, ta có thể nắm được qui luật phát  triển của quần xã sinh vật, hình dung được những  quần xã tồn tại trước đó và dự đoán những dạng  quần xã sẽ thay thế trong những hoàn cảnh mới.  Sự hiểu biết về DTNS cho phép ta chủ động điều  khiển sự phát triển của diễn thế theo hướng có lợi  cho con người bằng những tác động lên điều kiện  sống như: cải tạo đất, đẩy mạnh biện pháp chăm  sóc, phòng trừ sâu bệnh, tiến hành các biện pháp  thuỷ lợi, khai thác, bảo vệ hợp lý nguồn tài nguyên. => Bản chất là qúa trình phát sinh rừng. 21:41 21:41   12
 13. 21:41 21:41   13
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2