BÁO CÁO THIẾU HỤT VẬT TƯ HÀNG HOÁ DỰ TRỮ

Chia sẻ: Van Trung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
105
lượt xem
9
download

BÁO CÁO THIẾU HỤT VẬT TƯ HÀNG HOÁ DỰ TRỮ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đơn vị báo cáo... Mẫu số B 11 - H BÁO CÁO THIẾU HỤT VẬT TƯ HÀNG HOÁ DỰ TRỮ Năm :............ STT Tên vật tư hàng hoá dự trữ xuất bán Đơn vị tính 3 Dư đầu năm Lượng Tiền Phát sinh trong năm Số thiếu trong năm Lượng Tiền 6 7 Số thiếu đã sử lý Lượng 8 Tiền 9 Dư cuối năm Lượng Tiền 1 2 I. Thóc II. Gạo III. Vật tư hàng hoá dự trữ khác Cộng Người lập biểu (Chữ ký, họ tên) 4 5 10 11 Phụ trách kế toán (Chữ ký, họ tên) Thủ trưởng đơn vị (Chữ ký, họ tên, đóng dấu) Lập,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BÁO CÁO THIẾU HỤT VẬT TƯ HÀNG HOÁ DỰ TRỮ

  1. Đơn vị báo cáo... Mẫu số B 11 - H BÁO CÁO THIẾU HỤT VẬT TƯ HÀNG HOÁ DỰ TRỮ Năm :............ STT Tên vật tư hàng hoá Đơn Dư đầu năm Phát sinh trong năm Dư cuối năm dự trữ xuất bán vị Lượng Tiền Số thiếu trong Số thiếu đã sử lý Lượng Tiền tính năm Lượng Tiền Lượng Tiền 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 I. Thóc - - - II. Gạo - - III. Vật tư hàng hoá dự trữ khác - - Cộng Lập, ngày … tháng … năm … Người lập biểu Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên, đóng dấu)
Đồng bộ tài khoản