Biểu mẫu: "Báo cáo thiếu hụt vật tư hàng hóa dự trữ"

Chia sẻ: Letung Giang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
351
lượt xem
66
download

Biểu mẫu: "Báo cáo thiếu hụt vật tư hàng hóa dự trữ"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biểu mẫu: "Báo cáo thiếu hụt vật tư hàng hóa dự trữ" theo mẫu B11-H

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu: "Báo cáo thiếu hụt vật tư hàng hóa dự trữ"

  1. Đơn vị báo cáo... Mẫu số B 11 ­ H BÁO CÁO THIẾU HỤT VẬT TƯ HÀNG HOÁ DỰ TRỮ Năm :............ STT Tên vật tư hàng hoá  Đơn  Dư đầu năm Phát sinh trong năm Dư cuối năm dự trữ xuất bán vị  Lượng Tiền Số thiếu trong năm Số thiếu đã sử lý Lượng Tiền tính Lượng Tiền Lượng Tiền 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 I. Thóc ­ ­ ­ II. Gạo ­ ­ III. Vật tư hàng hoá dự  trữ khác ­ ­ Cộng Lập, ngày … tháng … năm … Người lập biểu Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị
  2. 2 (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên, đóng dấu)
Đồng bộ tài khoản