Báo cáo thu hoạch thực tập sư phạm: thực tập tại trường THCS Võ Cường

Chia sẻ: Phan Thanh Vinh Vinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:24

1
934
lượt xem
115
download

Báo cáo thu hoạch thực tập sư phạm: thực tập tại trường THCS Võ Cường

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quá trình đi thực tập nghề là quá trình giúp mỗi sinh viên làm quen với môi trường thực tế làm nền tảng để mai này trở thành một giáo viên thực thụ. Vì vậy, việc tìm hiểu thực tế là một việc làm rất quan trọng trong quá trình thực tập.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo thu hoạch thực tập sư phạm: thực tập tại trường THCS Võ Cường

 1. Trường THCS Võ Cường Báo cáo thu hoạch TTSP  a- Néi dung tù ®¸nh gi¸  I- t×m hiÓu thùc tÕ Quá trình đi thực tập nghề là quá trình giúp mỗi sinh viên làm quen v ới môi trường thực tế làm nền tảng để mai này trở thành một giáo viên thực thụ. Vì vậy, việc tìm hiểu thực tế là một việc làm rất quan trọng trong quá trình th ực tập. Công tác tìm hiểu thực tế là nội dung đầu tiên trong quá trình th ực t ập s ư phạm năm thứ ba. Nó đóng một vai trò rất quan trọng. Qua công tác này, m ỗi giáo sinh sẽ nắm bắt được tình hình địa phương nơi trường đóng về các mặt: văn hoá, kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh,…Từ đó th ấy được s ự ảnh hưởng của nó đến quá trình giáo dục học sinh. Tìm hi ểu th ực t ế còn giúp ta nắm bắt được tình hình nhà trường nơi thực tập sư phạm, những hiểu biết nhất định về học sinh của trường. Những điều này có ảnh hưởng rất lớn đến quá trình thực tập của giáo sinh để đề ra những kế hoạch giáo dục phù hợp. Để làm tốt công tác này, mỗi giáo sinh có th ể tự tìm hi ểu th ực t ế, t ự đi ều tra thu thập số liệu từ địa phương và nhà trường, qua quan sát…Đặc biệt là nghe và ghi chép đầy đủ các báo cáo mà cán bộ lãnh đạo địa ph ương, nhà trường thông báo trước đoàn TTSP. Khi đã xác định được mục đích của công việc, tôi đã rất nhiệt tình, nỗ lực cố gắng để hoàn thành công việc một cách tốt nhất. Đồng th ời, được sự giúp đỡ của Ban Giám Hiệu, các cán bộ giáo viên trong Trường THCS Võ C ường và đặc biệt với sự giúp đỡ rất nhiệt tình của cô giáo Hoàng Th ảo Y ến - Hi ệu trưởng nhà trường - giáo viên hướng dẫn tôi môn Vật Lý, thầy giáo Nguy ễn Phương Đằng hướng dẫn môn Tin học vµ c« Phan ThÞ Hång Hµ mà tôi đã hoàn thành tốt đợt thực tập của mình. 1
 2. Trường THCS Võ Cường Báo cáo thu hoạch TTSP  Sau đây là những công việc cụ thể mà tôi đã tìm hiểu qua đợt thực tập: * Tình hình phường Võ Cường. * Tình hình Trường THCS Võ Cường. * Kinh nghiệm giảng dạy vµ gi¸o dôc của giáo viên giỏi. * Công tác Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đội TNTP Hồ Chí Minh. 1. Tình hình phường Võ Cường Phường Võ Cường trước tháng 06 năm 1985 thuộc Huyện Tiên Sơn - Tỉnh Hà Bắc.Từ tháng 06 năm 1985 phường Võ Cường được chuyển về thành ph ố Bắc Ninh như hiện nay. Phường Võ Cường nằm ở khu vực tây nam Thành phố Bắc Ninh. Phía bắc giáp với phường Ninh Xá. Phía nam giáp với xã Khắc Niệm. Phía đông giáp với phường Đại Phúc. Phía tây giáp xã Phong Khê, thị trấn Lim và xã Liên Bão. Diện tích toàn phường tương đối lớn so với các phường khác trong Thành phố. Dân số khoảng gần 16000 người, tỷ lệ phát triển dân số hàng năm là 1%. Phường Võ Cường được chia làm 5 khu: - Hoà Đình - Bò Sơn - Khả Lễ - Xuân Ổ A - Xuân Ổ B Kinh tế chủ yếu của phường Võ Cường là sản xuất nông nghiệp, buôn bán nhỏ và dịch vụ, một bộ phận là công chức nhà nước, một số ít hộ nghèo, không có việc làm. Hiện nay, phường đang thực hiện đẩy mạnh cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng thương mại, giảm dần tỷ trọng nông nghi ệp, ph ối hợp với trung tâm giải quyết việc làm mở một số lớp học nghề tạo việc làm cho nông dân khi bị thu hồi đất nông nghiệp do sự phát triển đô thị hoá. Về sản xuất nông nghiệp: Tổng diện tích gieo cấy đạt 183,5 ha, năng su ất vụ chiêm xuân đạt 240 kg/sào, vụ mùa do ngập úng chỉ còn 100 kg/sào. Về chăn nuôi: đàn lợn khoảng 2000 con, trâu bò 200 con, gia cầm có trên 9000 con. Thực hiện tốt việc tiêm phòng đại trà cho gia súc, gia cầm. 2
 3. Trường THCS Võ Cường Báo cáo thu hoạch TTSP  Về thương mại dịch vụ: các loại hình kinh doanh, buôn bán dịch vụ phát triển đa dạng, xây dựng chợ Hoà Đình phát triển dần thành trung tâm thương mại dịch vụ, thu hút thêm lao động nhàn rỗi. Phường Võ Cường có nguồn thu ngân sách khá lớn, hơn 23 tỷ (năm 2008). Công tác quản lý và điều hành ngân sách thường xuyên được quan tâm, th ực hiện đúng luật ngân sách, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, góp phần vào s ự phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Về văn hoá xã hội: Hoạt động văn hoá đã tập trung phục vụ nhiệm vụ chính trị như tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, các hoạt động hướng vào các ngày lễ, ngày truyền thống. Số hộ đạt gia đình văn hoá là 3081 hộ, khu phố văn hoá là 3/5 khu. Tham gia h ội diễn văn nghệ Thành phố Bắc Ninh và đạt giải nhất. Về chính sách xã hội: Đảng và chính quyền rất quan tâm đến đời sống nhân dân, đặc biệt các đối tượng chính sách, trong những ngày Tết, ngày lễ đã t ổ chức thăm hỏi, tặng quà đầy đủ cho các đối tượng trong diện. Ph ối h ợp với trung tâm giải quyết việc làm mở được 4 lớp dạy nghề: mây tre đan, thêu ren với 120 học viên, cùng với phòng kinh tế thành phố và trạm bảo vệ th ực v ật, trạm khuyến nông mở được 12 lớp chuyển giao khoa học kĩ thuật để ứng dụng vào nông nghiệp và chăn nuôi. Về công tác giáo dục: Sự nghiệp giáo dục trên địa bàn phường ngày càng được quan tâm. Năm học vừa qua, phường đã đầu tư mua sắm trang thiết bị như: máy vi tính, thiết bị giảng dạy, ...nhằm không ngừng nâng cao đi ều ki ện dạy và học để giáo dục phát triển toàn diện cả về số lượng và chất lượng. Các nhà trường bảo đảm số lớp, số học sinh. Trong năm h ọc v ừa qua ph ổ c ập giáo dục đạt kết quả tốt, THCS đạt 96,9%, Tiểu h ọc đạt 100%. Ph ường có h ệ thống giáo dục đứng đầu Thành phố Bắc Ninh, có 4 trường đạt chuẩn quốc gia là: THCS Võ Cường và 3 trường Tiểu h ọc. Trường mầm non đã huy đ ộng được 582 trẻ em đến lớp, đạt 127% kế hoạch, tổ chức bữa ăn bán trú cho 334 cháu tại trường đạt 69%; Trường mầm non Bồ Sơn đang phấn đấu đạt chuẩn. Các nhà trường tổ chức hội giảng chuyên đề cải tiến ph ương pháp gi ảng dạy, duy trì các hoạt động văn thể. Đời sống của các cán bộ, giáo viên trường THCS Võ Cường đã được quan tâm: được hưởng bổng lộc nh ư các cán bộ 3
 4. Trường THCS Võ Cường Báo cáo thu hoạch TTSP  phường, giáo viên có thành tích đều được khen th ưởng, ngày Nhà giáo Vi ệt Nam 20 - 11 đều được trợ cấp. BẢNG MỘT SỐ ĐỘ TUỔI TRONG DÂN SỐ Độ tuổi Số lượng Ghi chú 6 tuổi vào lớp 1 161 11 tuổi → 14 tuổi 738 15 tuổi → 18 tuổi 943 Về tình hình an ninh trật tự ở địa bàn phường Võ Cường nhìn chung là t ốt. Tuy nhiên, phường vẫn còn một số hộ nghèo không có điều kiện, ho ặc ít quan tâm đến việc học tập của con cái. Tệ nạn xã h ội, nghi ện hút ma tuý tuy ít nhưng vẫn còn xảy ra ở trong phường, gây ảnh hưởng không tốt tới đời s ống xã hội cũng như việc học tập, sinh hoạt của học sinh… Do vậy, nhà trường vừa phải quan tâm rèn luyên đạo đức học sinh, giảng dạy ch ương trình văn hoá, vừa phải tuyên truyền giáo dục học sinh phòng ch ống t ệ n ạn xã h ội, th ực hiện nếp sống văn minh, lại vừa phải giáo dục ý th ức t ốt trong quá trình tham gia giao thông. Về hoạt động của các đoàn thể, phường Võ Cường rất mạnh. Có nhi ều đoàn thể: Hội cựu chiến binh, câu lạc bộ tình thương, trách nhiệm, Hội ph ụ nữ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh… Về phương hướng nhiệm vụ năm 2009: Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội X, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIX và Đại h ội Đảng bộ phường lần thứ XXI, nhiệm vụ cơ bản của Đảng bộ là lãnh đ ạo, ch ỉ đạo, vận động nhân dân chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng dịch vụ thương mại, đồng thời xây dựng cơ sở hạ tầng, giải quyết việc làm cho người lao động. Đẩy mạnh phát triển văn hoá xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể trong sạch, vững mạnh. 2. Tình hình Trường THCS Võ Cường Ngay từ những ngày đầu thành lập Trường THCS Võ Cường đã phấn đấu vươn lên không ngừng, liên tục đạt danh hiệu trường tiên ti ến c ấp th ị, c ấp tỉnh. Hiện nay trường có 20 lớp với 618 học sinh, có 42 cán bộ, giáo viên. Đặc điểm tình hình và cơ cấu của trường THCS Võ Cường. a) Về tổ chức có: 4
 5. Trường THCS Võ Cường Báo cáo thu hoạch TTSP  - Hiệu trưởng: Hoàng Thảo Yến. - Hiệu phó: Nguyễn Hà Ngọc Anh. Đội ngũ cán bộ giáo viên có 42 người: cán bộ quản lý 2, hành chính 2 và 38 giáo viên trực tiếp giảng dạy. Trong đó hợp đồng với UBND ph ường: 2 (1 GV Sinh - Thể dục, 1 GV Sinh - Kỹ hợp đồng 1 năm). Trình độ đào tạo c ủa các cán bộ giáo viên như sau: + Đại học: 18 + Cao đẳng: 22 + Đang học ĐH: 6 (trong đó có 1 văn thư). + Giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn: 100%. + Giáo viên giỏi cấp Thành phố: 18 (đã đạt ở các năm). + Trung cấp: 1 (1 kế toán). Nhà trường có 19 đồng chí Đảng viên. Đội ngũ giáo viên nhi ệt tình công tác, yêu trường bám lớp, đoàn kết giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, có tinh th ần trách nhiệm cao trong giảng dạy và giáo dục. Nhà trường có hai tổ bộ môn chính: tổ Khoa học tự nhiên và tổ Khoa học xã hội. Năm học 2008 - 2009, trường THCS Võ Cường có 618 học sinh, chia làm 20 lớp: - Khối 6 có 5 lớp, 145 học sinh. - Khối 7 có 5 lớp, 166 học sinh. - Khối 8 có 5 lớp, 151 học sinh. - Khối 9 có 5 lớp, 156 học sinh. b) Về cơ sở vật chất trường học: Trường được công nhận là trường chuẩn quốc gia giai đoạn 2001 - 2010, có đủ phòng học một ca, có thư viện đạt chuẩn, có phòng đồ dùng dạy h ọc khá đầy đủ và hoạt động tốt, trường xây dựng được phòng th ực hành V ật Lý, phòng thực hành Hoá, 1 phòng máy vi tính, một nhà đa năng với diện tích 300 m2 . Khu văn phòng có đủ các phòng làm việc cho tập thể cán bộ giáo viên. Tóm lại, cơ sở vật chất của trường THCS Võ Cường ngày một hoàn thiện đúng với tiêu chuẩn quốc gia do Bộ giáo dục ban hành. c) Về công tác quản lý, chỉ đạo: 5
 6. Trường THCS Võ Cường Báo cáo thu hoạch TTSP  Tham mưu tích cực với địa phương để thường xuyên tăng cường cơ sở v ật chất cho nhà trường. Công tác kiểm tra nội bộ của Hiệu trưởng đ ược th ực hiện thường xuyên và đúng kế hoạch. Kiểm tra toàn diện được 13 giáo viên, đạt 35% (trong đó: Tốt 10 đ/c, Khá 3 đ/c). C ấp uỷ chính quy ền địa ph ương luôn quan tâm tới các hoạt động giáo dục của Nhà trường và công tác xây dựng Đảng. * Mặt mạnh: - Đảm bảo kế hoạch phát triển. - Chất lượng giáo dục chuyển biến mạnh, nhất là nề nếp, đạo đức h ọc sinh, thể dục thể thao, chất lượng thi học sinh giỏi lớp 9. - Đội ngũ giáo viên đoàn kết, một số giáo viên trẻ có ý thức phấn đấu chuyên môn nghiệp vụ. - Công tác quản lý của Ban giám hiệu đều tay. - Đội ngũ giáo viên trẻ nhiệt tình, năng động, có ý th ức ti ếp c ận công ngh ệ thông tin để đổi mới phương pháp dạy học. - Cơ sở vật chất, trang thiết bị tương đối đầy đủ. - Công tác xây dựng Đảng và thực hiện các Nghị quyết tốt. * Hạn chế: - Chất lượng văn hoá đại trà có chuyển biến nhưng còn chậm. - Đội ngũ giáo viên đông nhưng chưa đủ mạnh về chuyên môn, đ ặc bi ệt giáo viên nòng cốt (môn Văn, Toán) hầu hết đã có tuổi, s ố giáo viên trẻ d ạy giỏi của hai môn này còn quá mỏng. - Chất lượng thi học sinh giỏi các môn tự nhiên cần phải cố gắng nhiều. d) Về chất lượng giáo dục năm học 2008 - 2009: Trường hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra, đạt danh hiệu trường tiên tiến cấp thành phố. Chi bộ trong sạch vững mạnh, Liên đội mạnh. Tỉ lệ học sinh lên lớp: 99,4 %. Học sinh bỏ học: 02(gia đình xin nghỉ để đi học nghề). Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và giáo viên dạy giỏi cấp thành phố: 7 đ/c. Số giải học sinh giỏi lớp 9: 21 giải, xếp thứ 5/19 trường (trong đó có 2 em đạt giải cấp Tỉnh môn máy tính Casio và Sinh học). 6
 7. Trường THCS Võ Cường Báo cáo thu hoạch TTSP  Học sinh giỏi lớp 8 thi kiểm tra chọn đội tuyển thành phố: 7 em được vào đội tuyển bồi dưỡng tại trường THCS Nguyễn Đăng Đạo. Bước vào năm học 2008 - 2009 trường gặp khó khăn và thuận lợi sau: * Thuận lợi: - Trường được Đảng uỷ, HĐND, UBND phường, các ban ngành các thôn và hội phụ huynh học sinh quan tâm. - Cơ sở vật chất nhà trường tương đối đầy đủ. - Đội ngũ giáo viên đủ các bộ môn, nhiều giáo viên trẻ nhi ệt tình, có ý th ức phấn đấu vươn lên. - Phụ huynh học sinh đã quan tâm tới học sinh hơn các lớp học trước. * Khó khăn: - Nhiều gia đình kinh tế khó khăn (đặc biệt ở Xuân Ổ A và B) nên h ạn ch ế các khoản tiền đóng góp cho nhà trường. - Số học sinh giỏi Tiểu học vào lớp 6 năm nay ít hơn các năm trước. - Năm học này có một số học sinh yếu kém từ các ph ường Ninh Xá, Đáp Cầu, Thị trấn Lim (đi trái tuyến từ lớp 6) chuyển về, ít nhiều ảnh h ưởng đến chất lượng văn hoá của nhà trường. - Đội ngũ giáo viên đông nhưng thực sự chưa mạnh về chuyên môn. Một số giáo viên cao tuổi sức khoẻ kém. e) Phương hướng nhiệm vụ, chỉ tiêu và biện pháp th ực hi ện nhi ệm v ụ năm học 2008 - 2009 * Nhiệm vụ chung: - Tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Hai không” với 4 nội dung của B ộ giáo dục, triển khai phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. - Tiếp tục công tác phổ cập giáo dục, đổi mới nội dung, ph ương pháp giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. - Đẩy mạnh một cách hợp lý việc triển khai ứng dụng công ngh ệ thông tin trong đổi mới phương pháp dạy và học ở từng bậc học. Đẩy mạnh công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu, tạo tiền đề và hiệu quả rõ nét về giáo dục mũi nhọn của giáo dục thành phố. 7
 8. Trường THCS Võ Cường Báo cáo thu hoạch TTSP  - Nâng cao chất lượng của hệ thống quản lý giáo dục, đổi mới quản lý tài chính, huy động các nguồn lực phát triển giáo dục. Đẩy mạnh ứng d ụng công nghệ thông tin trong quản lý giáo dục. - Củng cố, tăng cường cơ sở vật chất trường, lớp học, thiết bị giáo dục. Hoàn thành chỉ tiêu chương trình kiên cố hoá phòng học. Phát triển cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin. - Chăm lo phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. * Trọng tâm: - Nâng cao chất lượng văn hoá đại trà, chất lương học sinh giỏi. - Bồi dưỡng đội ngũ cán bộ giáo viên mạnh về chuyên môn. - Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác gi ảng dạy và quản lý cán bộ. - Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. * Biện pháp thực hiện nhiệm vụ: Kế hoạch phát triển giáo dục - Đa dạng hoá các loại hình đào tạo: - Làm tốt công tác tuyên truyền trong nhân dân (thông qua hệ thống truy ền thanh và các Hội nghị của phường ...). - Phối hợp với các trường Tiểu học làm tốt công tác tuyển sinh. - Quan tâm tới học sinh khó khăn: mua bảo hiểm y tế, bảo hi ểm thân th ể cho 12 em. - Thành lập ban phổ cập giáo dục do đồng chí Hiệu trưởng làm trưởng ban, đồng chí Hiên làm tổ trưởng tổ phổ cập. - Phối hợp với trung tâm hướng nghiệp mở lớp học Tin học tại trường. - Đưa nội dung duy trì sĩ số, công tác phổ cập vào để đánh giá thi đua xếp loại các lớp, giáo viên. - Tham mưu kịp thời với ban quản lý TTHTCĐ của phường trong việc triển khai kế hoạch hoạt động. - Báo cáo kịp thời, đúng thời gian quy định hoạt động của TTHTCĐ về Phòng giáo dục. * Biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện: - Nêu cao vai trò của đội ngũ giáo viên chủ nhiệm lớp. 8
 9. Trường THCS Võ Cường Báo cáo thu hoạch TTSP  - Đầu năm học, học sinh toàn trường được học nội quy, 10 điều cấm và học thuộc lòng 6 điều quy định của nhà trường. - Kiểm tra 6 điều quy định thường xuyên trong các buổi chào cờ đầu tuần, sinh hoạt lớp. - Kiện toàn tổ chức Đội, tổ chức lớp từ tuần thứ nh ất, đặc bi ệt các đ ội t ự quản. - Tăng cường công tác tuyên truyền cho cán bộ giáo viên và học sinh. - Thường xuyên kiểm tra, đánh giá xếp loại thi đua theo tuần, tháng, x ếp loại vệ sinh môi trường. - Thường xuyên liên lạc thông tin qua điện thoạigiữa gia đình và giáo viên chủ nhiệm. - Tổ chức các buổi hoạt động ngoài giờ lên lớp với nội dung và hình th ức phong phú. - Duy trì hòm thư “ Vì tương lai bạn bè”. * Biện pháp nâng cao chất lượng văn hoá: - Đầu năm học điều tra học sinh yếu kém để có biện pháp khắc phục. - Mở lớp bồi dưỡng kiến thức cơ bản môn Toán, Văn của khối 6 và 7. - Khảo sát kiến thức đầu năm ở tất cả các môn, thông báo trong buổi h ọp phụ huynh học sinh đầu năm. - Làm Bảng theo dõi thi đua học tập cho tất cả 20 lớp để khen th ưởng thi đua các giờ sinh hoạt lớp. - Giáo viên thường xuyên tự học, tự bồi dưỡng, cải tiến ph ương pháp giảng dạy. - Khen thưởng giờ chào cờ học sinh đạt 3 điểm 10 trở lên trong tuần, thưởng 4 học sinh lớp 9 đạt điểm cao nhất trong kì thi THPT. - Ban giám hiệu tăng cường kiểm tra việc thực hiện quy ch ế chuyên môn trong đó có sử dụng đồ dùng dạy học thường xuyên, đột xuất. - Tăng cường công tác bồi dưỡng học sinh giỏi theo lịch hàng tuần. - Tổ chức thi học sinh giỏi cấp trường (tháng 2) và trao thưởng kịp thời học sinh đạt giải khuyến khích trở lên. - Phối hợp hội khuyến học các khu làm tốt công tác khen thưởng. * Biện pháp nâng cao chất lượng Thể dục, Mỹ duc, Văn nghệ: 9
 10. Trường THCS Võ Cường Báo cáo thu hoạch TTSP  - Xếp loại đánh giá thi đua về vệ sinh môi trường hàng tuần. - Duy trì mặc đồng phục mùa hè và mùa đông. - Thi chăm sóc bồn cây và chậu cảnh giữa các Chi đội, thi múa hát t ập th ể, thi kể chuyện về Bác Hồ ở các giờ chào cờ, thi ứng xử. - Sinh hoạt 4 câu lạc bộ vào chiều thứ 7 hàng tuần: Hát quan h ọ, C ầu lông, Cờ vua, Đá cầu. - Làm tốt công tác tuyên truyền trong học sinh và phụ huynh. - Phối hợp với Ban chấp hành Đoàn phường phân công các lớp chăm sóc di tích văn hoá, lịch sử (Chùa Xuân Ổ A) 2 lần / tháng. f) Về các hoạt động của trường THCS Võ Cường: Hàng tuần, nhà trường vẫn tổ chức chào cờ đều đặn, giành 3 ngày cho h ọc sinh múa hát tập thể, 3 ngày cho học sinh tập thể dục giữa giờ sau tiết thứ 2. Các hoạt động như: mua tăm tre giúp người mù, thi vẽ tranh v ề an toàn giao thông, vì môi trường “Xanh - Sạch - Đẹp”, phòng chống tệ nạn xã hội, tổ chức cho học sinh đến trường và ra về an toàn. Về công tác xã hội hoá giáo dục: vẫn được duy trì tốt. Hội đồng giáo dục phường và các khu phố có liên hệ chặt chẽ với nhà trường trong việc giáo d ục học sinh. Hội cha mẹ học sinh hoạt động thường xuyên và tích cực, có hiệu quả thiết thực. Hội đã cùng nhà trường chăm lo về cơ sở vật chất và đưa ra những giải pháp để giáo dục học sinh. Trường cũng có sự phối hợpvới cha mẹ từng học sinh trong việc giáo dục các em. Trường còn có các quan hệ tốt với các cơ quan, đoàn thể, các doanh nghiệp trong Thành phố, trong Tỉnh, tranh th ủ sự giúp đỡ của họ đến phong trào giáo dục trong nhà trường. Những mặt mạnh và yếu của kỳ I năm học 2008 - 2009: * Mặt mạnh: Đảm bảo số lớp, số học sinh, duy trì tốt sĩ số học sinh, làm tốt công tác phổ cập cho phường Võ Cường. Nề nếp dạy và học trong giáo viên và học sinh vẫn được duy trì tốt. Chất lượng giáo dục toàn diện vẫn được giữ vững. Làm tốt công tác thay sách. Tham gia tốt và đạt các kết quả cao trong các cuộc thi do Phòng GD - ĐT, Sở GD - ĐT và Công Đoàn tổ chức. 10
 11. Trường THCS Võ Cường Báo cáo thu hoạch TTSP  Hoạt động của Chi bộ, Công Đoàn, Đoàn Đội có kết quả tốt. + Nguyên nhân: Nhà trường thường xuyên chăm lo, xây dựng đội ngũ giáo viên, giúp cho đội ngũ giáo viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, vững về tay nghề. Phong trào thi đua được tổ chức liên tục, có theo dõi sát sao, khen chê k ịp thời. Công tác tham mưu, công tác xã hội hoá giáo dục hoạt động tốt và có hiệu quả thiết thực. * Mặt yếu: Chất lượng đạo đức và văn hoá chưa đồng đều, vẫn còn h ọc sinh x ếp lo ại đạo đức yếu, học lực yếu. Đội ngũ giáo viên đủ nhưng chưa đồng bộ. + Nguyên nhân: Một số học sinh hổng kiến thức từ lớp dưới, không đủ khả năng tiếp thu kiến thức mới. g) Về vai trò, chức năng nhiệm vụ của các tổ chức và các thành viên trong nhà trường: * HiÖu trưởng có những nhiệm vụ và quyền hạn sau: - Tổ chức bộ máy nhà trường. - Xây dựng ké hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học. - Quản lý giáo viên, nhân viên, học sinh: quản lý chuyên môn, phân công công tác, kiểm tra việc đánh giá thực hiện nhiệm vụ của giáo viên, nhân viên. - Quản lý và tổ chức giáo dục học sinh. - Quản lý hành chính, tài chính, tài sản của nhà trường. - Thực hiện các chế độ, chính sách của Nhà nước đối với giáo viên, công nhân viên, học sinh, tổ chức thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường. - Được theo học các lớp chuyên môn, nghiệp vụ và h ưởng các ch ế đ ộ hi ện hành. * Phó hiệu trưởng có những nhiệm vụ và quyền hạn sau: - Thực hiện và chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng về nhiệm vụ được hiệu trưởng phân công. 11
 12. Trường THCS Võ Cường Báo cáo thu hoạch TTSP  - Cùng hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước cấp trên về phần việc được giao. - Thay mặt hiệu trưởng điều hành hoạt động của nhà trường khi được uỷ quyền. - Được theo học các lớp chuyên môn, nghiệp vụ và h ưởng các ch ế đ ộ hi ện hành. * Công tác Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và công tác Đội TNTP Hồ Chí Minh: Năm học 2007 - 2008. được sự quan tâm của Chi bộ Đảng, Ban giám hiệu nhà trường, cùng các đoàn thể công tác Đoàn, Đội, … trường THCS Võ Cường đã đạt được những thành tích cụ thể như sau: - Liên đội đã tham gia các hoạt động tìm hiểu vể truy ền th ống cách mạng của dân tộc, của Đảng, của Đoàn, Đội, … - Tuyên truyền nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức, đưa học sinh vào nề nếp có ý thức tổ chức kỷ luật. Thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy, chấp hành nội quy của nhà trường, của lớp. Liên đội đã tổ chức tuyên truy ền b ằng nhi ều hình thức như: thông qua các buổi chào cờ đầu tuần, thông báo trên Bảng tin, qua các giờ sinh hoạt chi đội. Hoạt động của đội tuyên truy ền măng non qua các đợt thi đua nhân ngày lễ lớn: 20/11, 22/12, 09/01, 03/02, 08/03, 26/03, … Liên đội đã tham gia đầy đủ các bài dự thi do Tỉnh đoàn, Phòng GD - ĐT phát động. * Về học tập Ngay từ đầu năm học các đội viên đã xác định cho mình mục tiêu học tâp, giúp bạn cùng say mê học tập, s ¸ng tạo, đấu tranh với những tiêu cực, rèn luyện nề nếp học tập tốt, thi đua sôi nổi, hăng hái xây d ựng bài, có nhi ều gi ờ học tốt, ngày học tốt, …Trong các ngày lễ lớn như: 20/11, 26/03, 19/05 thì 100% các chi đội có Bảng hoa điểm tốt theo dõi thi đua từng đợt. 3. Báo cáo kinh nghiệm phấn đấu trở thành giáo viên dạy giỏi: Ước mơ được làm giáo viên dạy Toán của tôi đã được hình thành ngay từ nh÷ng năm là một cô học trò cấp III. Những bài toán của th ầy cô trên l ớp luôn là sự hấp dẫn khêu gợi sự tìm tòi, s ¸ng tạo say mê trong tôi. Chính vì lẽ đó đã là nguồn động lực giúp tôi thi đỗ vào trường Đại học s ư ph ạm, th ực hi ện được ước mơ của mình. Bởi vậy, ngay từ khi còn là sinh viên của khoa Toán 12
 13. Trường THCS Võ Cường Báo cáo thu hoạch TTSP  trong truờng đại học sư phạm, tôi đã luôn có ý th ức h ọc t ập t ốt, rèn luy ện t ốt. Mỗi lần đi thực tế xuống trường phổ thông mới chỉ là tập làm thầy thôi nhưng tôi đã thấy mình yêu nghề, yêu trò. Tốt nghiệp đại h ọc tôi đ ược phân công công tác, khi tôi được chuyển về trường THCS Võ Cường, tôi thấy mình th ật may mắn và hạnh phúc bởi đây là môi trường vô cùng thu ận lợi giúp tôi v ươn lên vững vàng trong chuyên môn, đặc biệt trường THCS Võ Cường là trường có bề dày về thành tích học tốt, dạy tốt, là trường tiên ti ến, tiên ti ến xu ất s ắc nhiều năm liền. Với lớp trẻ như các bạn cần trang bị cho mình có một vốn kiến thức, có trình độ sư phạm là hành trang để vào nghề, song cần có s ự vùi đắp, giúp đỡ của các đồng nghiệp đi trước. Bản thân tôi đã công tác ở mái trường này nhiều năm, tuy thời gian chưa dài so với thâm niên ngh ề của một giáo viên nhưng đây là quãng thời gian giúp tôi ch ững chạc rất nhi ều b ởi có s ự giúp đỡ chỉ bảo của các đồng chí trong Ban giám hiệu, các đồng nghiệp trong trường, trong tổ chuyên môn, có nhiều đồng chí giáo viên d ạy gi ỏi các c ấp luôn đoàn kết giúp đỡ nhau trong công tác. Mặc dù vậy, trong quá trình công tác, các bạn cũng nh ư tôi, chúng ta không tránh khỏi những khó khăn, vấp váp như: chưa hài lòng khi chưa có gi ờ gi ảng hay, lên lớp cháy giáo án, học sinh lớp chủ nhiệm chưa ngoan, … Nh ững lúc như thế các bạn đừng nản lòng, bởi mỗi lần nh ư thế chúng ta s ẽ rút đ ược bài học kinh nghiệm gi¸o dôc häc sinh cho bản thân mình. Các bạn đang ngồi đây hôm nay chỉ còn mấy tháng nữa sẽ là nh ững th ầy cô giáo thực sự, được đứng trên bục giảng. Các bạn sẽ thực sự tự hào khi được các em học sinh gọi một cách kính trọng là “thầy cô”. Do vậy mỗi chúng ta cần phải coi trọng phẩm chất đạo đức của mình, mẫu mực từ lời ăn ti ếng nói, chú ý cách ăn mặc, giao tiếp, phải là tấm gương sáng cho h ọc sinh noi theo. Bởi lứa tổi học sinh THCS là lứa tuổi rất nhạy cảm, ch ỉ c ần m ột c ử ch ỉ, m ột hành động không mẫu mực của chúng ta sẽ làm cho các em nghĩ khác v ề mình. Chúng ta phải luôn phấn đấu nâng cao ph ẩm chất đạo đ ức, luôn th ực hi ện t ốt đường lối chính sách, chủ trương của Đảng và Nhà nước. Trình đ ộ chuyên môn nghiệp vụ là thước đo đánh giá năng lực sư phạm của mỗi giáo viên chúng ta. Học sinh quý trọng thầy cô không chỉ ở phẩm chất đạo đức mà còn nể phục thầy cô về chuyên môn. Với yêu cầu của nền giáo d ục hi ện nay, v ới 13
 14. Trường THCS Võ Cường Báo cáo thu hoạch TTSP  sự phát triển của xã hội đã cho thấy học trò của chúng ta thông minh, nhanh nhạy hơn nhiều so với trước nên thầy phải giỏi. Nói như vậy, chúng ta ph ải chịu khó học hỏi ngay từ khi còn là sinh viên để tích luỹ kiến th ức, ra trường chúng ta phải thường xuyên bồi dưỡng nâng cao trình độ để tay ngh ề mình vững vàng, đặc biệt phải thường xuyên cập nhật phương pháp học, đổi mới phương pháp dạy học. Có như vậy chúng ta mới tự tin khi đứng trên bục giảng. Bản thân tôi trong quá trình giảng dạy, tôi luôn có ý th ức b ồi d ưỡng tay nghề qua việc tự nghiên cứu tài liệu, thường xuyên cập nhật những thông tin mới về nội dung cũng như phương pháp giảng dạy mới trong các đợt bồi dưỡng giáo viên. Điều đặc biệt hơn cả để chúng ta tiến bộ về tay nghề là chịu khó dự giờ đồng nghiệp, không ngại để đồng nghiệp dự giờ mình. B ởi qua những giờ dự đó, sự góp ý của đồng nghiệp là vô cùng bổ ích, giúp chúng ta rút ra những kinh nghiệm để giờ dạy sau tốt hơn. Ở bài giảng của mỗi lớp dạy chúng ta phải nắm chắc những đối tượng là học sinh giỏi, khá, trung bình, y ếu để có phương pháp giảng dạy, bồi dưỡng phù hợp để các em hiểu được bài, làm được các dạng bài tập. Như vậy, để đạt hiệu quả giờ dạy trên l ớp thì chúng ta phải chuẩn bị bài soạn chu đáo, có bài soạn tốt thì giờ d ạy m ới có hiệu quả, phải có thói quen soạn bài cẩn thận bởi mỗi lần soạn bài chúng ta sẽ ngấm thêm được nhiều nội dung của bài giảng, dạy s ẽ tốt, h ọc sinh s ẽ hiểu bài. Đấy chính là thành công của mình. Bên cạnh việc truyền thụ kiến thức cho học sinh thì m ỗi giáo viên chúng ta còn làm công tác chủ nhiệm nhiều năm. Qua những năm đó tôi rút ra được nhiều kiến thức, bài học kinh nghiệm cho bản thân nh ư sau: Phải xây d ựng n ề nếp và rèn cho học sinh tự giác thực hiện nề nếp của trường, lớp, xây dựng cho học sinh những phương pháp học tập phù hợp với năng l ực c ủa b ản thân. Tổ chức thi đua học tập, có khen chê kịp thời. Mình luôn gần gũi với các em để các em có thể coi thầy cô là người cha người mẹ thứ hai ở trường. Giáo viên phải đối xử công bằng với mỗi học sinh, phải tôn trọng các em, bi ết phát hiện những học sinh khá giỏi để bồi dưỡng, những học sinh chậm tiến để phụ đạo, có bạn bè giúp đỡ và có sự kết hợp chặt chẽ với giáo viên bộ môn, ph ụ huynh học sinh để giáo dục đạo đức cũng như giúp các em tiến bộ trong học tập. 14
 15. Trường THCS Võ Cường Báo cáo thu hoạch TTSP  Với sự rèn luyện của bản thân, sự giúp đỡ tận tình của đồng nghi ệp, s ự quan tâm chu đáo của Ban giám hiệu nhà trường, trong nhi ều năm công tác qua bản thân tôi đã đạt được danh hiệu giáo viên dạy giỏi, giáo viên ch ủ nhi ệm giỏi. II- Thùc tËp gi¶ng d¹y Có một câu nói nổi tiếng: ‘Người giáo viên tồi là người giáo viên mang tri thức đến cho học sinh. Người giáo viên tốt là người giáo viên mang học sinh đến với tri thức”. Mang trong mình một ước mơ trở thành giáo viên từ lâu nên tôi rất yêu nghề và phấn đấu sẽ trở thành một giáo viên dạy gi ỏi. Vì vậy mà ngay t ừ khi bắt đầu đợt thực tập này tôi đã lập cho mình kế hoạch giảng dạy cũng nh ư thực tập giáo dục cẩn thận, chu đáo. 1. Tinh thần, thái độ, ý thức đối với công tác thực tập giảng dạy: Công tác thực tập giảng dạy trong đợt thực tập sư ph ạm năm th ứ ba đóng vai trò rất quan trọng. Nhận thức được điều đó, tôi đã làm công tác này với sự cố gắng nỗ lực hết mình, nghiêm túc, với thái độ học hỏi, lắng nghe và học tập những chỉ bảo đúng đắn của giáo viên hướng dẫn. Điều đó đ ược thể hiện qua các bước cụ thể sau: - Việc chuẩn bị bài, soạn giáo án: Để có một bài giảng hay, một bài giảng giảng chất lượng, tôi đã nghiên cứu bài học thật kĩ lưỡng, soạn bài và t ập giảng cùng nhóm chuyªn m«n, nhờ các thành viên trong nhóm góp ý, bổ sung cho bài giảng đạt hiệu quả tốt nhất. Đ ång thời qua những bài giảng đó tôi cũng nhờ giáo viên hướng dẫn dự giờ rút kinh nghiệm để những bài gi ảng sau đạt chất lượng cao. Không những vậy, tôi còn đi dự giờ những đồng nghiệp có kinh nghiệm trong trường để học hỏi kinh nghiệm, đúc kết cho bản thân đ ể chuẩn bị tốt hơn cho bài thi giảng của mình. - Về chuẩn bị đồ dïng dạy học: Theo yêu cầu của bài học và sự góp ý c ủa giáo viên hướng dẫn, tôi đã chuẩn bị đầy đủ đồ d ïng cho bài dạy: bảng phụ, ®å dïng thÝ nghiÖm, phiÕu häc tËp, … 15
 16. Trường THCS Võ Cường Báo cáo thu hoạch TTSP  - Việc tập giảng: Đang là sinh viên thực tập năm th ứ ba còn ch ưa có kinh nghiệm, tôi đã tự tập giảng ở nhà, tập giảng với giáo sinh nhóm chuyên môn, chuẩn bị chu đáo giáo án. Sau giờ tập giảng dưới sự dự giờ của giáo viên hướng dẫn tôi luôn lắng nghe những góp ý, chỉ bảo của cô, th Çy để rút kinh nghiệm, hoàn thiện giờ dạy cña m×nh. - Lên lớp: Khi đã lên lớp, tôi luôn có ý th ức hoàn thi ện t ốt bài d ạy, kh ắc phục những hạn chế về kinh nghiệm, về kiến thức, về phương pháp đ ể hoàn thành bài dạy đạt yêu cầu, cung cấp đầy đủ kiến thức cho học sinh. - Hướng dẫn học sinh tự học: Trong giờ truy bài hoặc tranh th ủ gi ờ ra ch ơi, tôi cố gắng trò chuyện với học sinh. Động viên, khích lệ các em cần có ý thức học tập, ý thức tự học hơn nữa. 2. Những công việc đã làm và kết quả cụ thể: Với việc ý thức tầm quan trọng của công tác giảng dạy không chỉ khi đi thực tập mà trong cả quá trình làm việc sau này, tôi đã cố gắng h ết sức và thu được những kết quả như sau: - Lập kế hoạch giảng dạy: Tôi đã mượn sổ kế hoạch chuyên môn c ủa giáo viên hướng dẫn để lập kế hoạch giảng dạy trong sáu tuần 23, 24, 25, 26, 27, 28. Kế hoạch cụ thể như sau: Đối với môn VËt lý và môn Tin häc, tôi dựa vào kế hoạch chuyên môn của giáo viên hướng dẫn để lập kế hoạch giảng dạy theo đúng qui trình đi t ừ phần chung đến phần chi tiết. Ở phần chung, tôi đã nêu lên những thuận lợi và khó khăn khi h ọc môn häc, đề ra các chỉ tiêu, yêu cầu và biện pháp thực hiện. Ở phần chi tiết, tôi đã chỉ ra những mục đích, yêu c ầu, nh ững kĩ năng rèn luyện, chuẩn bị của giáo viên và học sinh đèi víi từng môn, từng tiết dạy. Qua đó giúp tôi rất nhiều trong việc soạn giáo án lên lớp. - Dự giờ: Tôi cùng các bạn trong đoàn cố gắng thực hiện nhiều tiết dạy của giáo viên hướng dẫn và các giáo sinh cùng đoàn để học tập và rút kinh nghiệm. - Lên lớp: Trong đợt thực tập này, tôi đã lên lớp được 12 tiÕt. + Tập giảng bµi: “C¸c chÊt ®îc cÊu t¹o nh thÕ nµo?” ngày 10/02/09 t¹i 8B. 16
 17. Trường THCS Võ Cường Báo cáo thu hoạch TTSP  + Tập giảng bµi: “S¾p xÕp vµ läc d÷ liÖu?” ngày 12/02/09 t¹i 7C. + Tập giảng bµi: “T¸c dông nhiÖt vµ t¸c dông ph¸t s¸ng cña dßng ®iÖn” ngày 17/02/09 t¹i 7B, thi gi¶ng t¹i 7A. + TËp giảng bµi: “Ai lµ ngêi häc giái nhÊt” ngày 21/02/09 t¹i 7A. + TËp giảng bµi: “T¸c dông tõ, t¸c dông ho¸ häc vµ t¸c dông sinh lÝ cña dßng ®iÖn” ngày 23/02/09 t¹i 7E, thi gi¶ng t¹i 7B ngày 24/02/09. + TËp giảng bµi: “NhiÖt kÕ - NhiÖt giai” ngày 27/02/09 t¹i 6C, thi gi¶ng t¹i 6D. + Thi giảng bµi: “NhiÖt n¨ng” ngày 28/02/09 t¹i 8A. + Thi giảng bµi: “DÉn nhiÖt ” ngày 03/03/09 t¹i 8B. + TËp giảng bµi: “Häc to¸n víi Toolkit Math (T1)” ngày 03/03/09 t¹i 7D. + Thi giảng bµi: “Häc to¸n víi Toolkit Math (T1)” ngày 06/03/09 t¹i 7A. + Thi giảng bµi: “Häc to¸n víi Toolkit Math (T2)” ngày 07/03/09 t¹i 7A. + TËp giảng bµi: “M¾t” ngày 12/03/09 t¹i 9A, thi gi¶ng t¹i 9B. Ngoµi ra, trong c¸c giê thùc hµnh Tin häc, t«i cïng nhãm chuyªn m«n thêng xuyªn cã mÆt ë phßng m¸y ®Ó h íng dÉn c¸c em häc sinh thùc hiÖn c¸c thao t¸c víi m¸y. Qua các tiết lên lớp, tôi thấy về kiến thức nói chung không có nhi ều sai sót. Tuy nhiên tôi còn cần cố gắng nhiều về phương pháp truyÒn ®¹t. T«i nhËn thÊy m×nh ®· v÷ng vµng h¬n trong gi¶ng d¹y, trong viÖc truyÒn ®¹t kiÕn thøc cho häc sinh, c¸ch dïng chÝnh x¸c nh÷ng thuËt ng÷ chuyªn ngµnh. §Æc biÖt, t«i c¶m thÊy yªu nghÒ, yªu quý c¸c em häc sinh. T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n C« Hoµng Th¶o YÕn - gi¸o viªn h íng dÉn gi¶ng d¹y VËt lý vµ thÇy NguyÔn Ph ¬ng §»ng - gi¸o viªn híng dÉn gi¶ng d¹y Tin häc ®· rÊt nhiÖt t×nh gióp ®ì t«i trong viÖc hoµn thµnh tèt nh÷ng tiÕt gi¶ng cña m×nh. 3. Trình độ nắm các nguyên tắc và phương pháp lên lớp, thực hi ện n ề nếp dạy học ở trường phổ thông: Trong quá trình giảng dạy, tôi đã vËn dông ®îc c¸c nguyªn t¾c vµ ph¬ng ph¸p lªn líp, vËn dông linh ho¹t c¸c kh©u lªn líp, sö dông c¸c ph ¬ng ph¸p d¹y häc tÝch cùc, lÊy häc sinh lµm trung t©m. Do ®ã, t rình độ nắm các nguyên tắc và phương pháp lên lớp, thực hiện nề nếp dạy h ọc ở trường ph ổ 17
 18. Trường THCS Võ Cường Báo cáo thu hoạch TTSP  thông nhìn chung tương đối vững vàng. Bởi vì đây là những điều chúng tôi đã được học ở trường CĐSP và tôi hiểu rằng những điều này có tác dụng to lớn trong việc giảng dạy của mình. Với tư cách là người học việc thì việc thực hiện đúng n ề n ếp là m ột yêu cầu không thể thiếu. Hàng ngày, tôi đều đến lớp sớm ( tríc giê truy bài 10’) ®Ó ®«n ®èc viÖc thùc hiÖn nÒ nÕp cña häc sinh líp chñ nhiÖm và chuẩn bị tốt cho bài dạy cña m×nh. 4. Hiểu biết vận dụng đổi mới phương pháp dạy học: Hiện nay đổi mới phương pháp dạy học đang là vấn đề đặt ra trong quá trình dạy học, ®ặc biệt trong môn VËt lý và Tin häc, nhằm nâng cao tính tích cực, chủ động tự giác của học sinh trong quá trình h ọc t ập. Vi ệc đ ổi mới phương pháp dạy học đòi hỏi đầu tư khá nhiều công s ức vào vi ệc trang bị các phương tiện dạy học để đáp ứng yêu cầu của quá trình dạy học. Do vậy, là giáo sinh tôi vẫn còn có những lúng túng trong việc vận dụng phương pháp mới. Trong các giờ dạy tôi đã cố gắng sử dụng phương pháp dạy học mới, phương pháp dạy học tích cùc, đòi hỏi các em phải ®µo s©u suy nghĩ, tích cực học tập hơn. 5. Thu hoạch và tác dụng của công tác này: Tôi đã hoàn thành kế hoạch giảng dạy, lên lớp, dự giờ. Qua đó tôi đã rút ra cho mình những kinh nghiệm quý báu. Trước tiên, để có thể lên lớp được tèt, tôi phải soạn giáo án, tìm hiểu kĩ lưỡng về mọi mặt kiÕn thøc liªn quan ®Õn tiÕt d¹y. Trước khi lên lớp cần đọc bài nhiều lần, tham khảo sách thiết kế, sách giáo viên, thu thËp tµi liÖu trªn m¹ng Internet để bài soạn hoàn chỉnh, ®¹t chÊt lîng cao. III- Thùc tËp chñ nhiÖm: 1. Tinh thần, thái độ, ý thức đối với công tác chủ nhiệm: Cũng như công tác tìm hiểu thực tế và công tác giảng dạy, tôi ý thức được mình phải có tinh thần, trách nhiệm cao khi tiến hành công tác ch ủ nhi ệm. Tất cả các ngày trong tuần tôi đều đến lớp sớm đôn đốc, nhắc nhở các em 18
 19. Trường THCS Võ Cường Báo cáo thu hoạch TTSP  trực nhật, vệ sinh lớp học sạch sẽ, đúng giờ. Kiểm tra đ ång phục, khăn đỏ của học sinh, ổn định các em truy bài giữ trật tự. G׬ thể dục giữa giờ, tôi nhắc nhở các em xếp hàng ngay ngắn và tập đều, đẹp. Bên cạnh đó, mỗi giờ ra chơi tôi cũng lên ki ểm tra s ổ đ ầu bài ®Ó nắm tình hình học tập, thùc hiÖn nÒ nÕp của häc sinh lớp chủ nhiệm. Tất cả các cuộc họp héi ®ång nhµ trêng, häp tæ chñ nhiÖm, héi ý, c¸c c«ng viÖc ®îc giao tôi đều tham ra vµ thùc hiÖn tèt. Ngoài công việc được giao, khi tiến hành công tác chủ nhiệm, tôi luôn cố gắng quan sát, học hỏi, khắc phục thiếu sót. Đồng thời tôi luôn có ý thức xây dựng mối quan hệ tốt đẹp, thân thiết, gÇn gòi với häc sinh bằng những hành động thiết thực: cử chỉ, sự quan tâm, v íi giáo viên chủ nhiệm b»ng th¸i ®é cÇu thÞ, ham häc hái, biÕt tiÕp thu, l¾ng nghe sù khuyªn b¶o, h íng dÉn cña c«. T«i gÇn gòi víi häc sinh trong líp, nhÊt lµ víi c¸c em c¸n bé líp, c¸c em cßn cã ý thøc häc ch a tèt ®Ó nh¾c nhë, ®éng viªn, gióp ®ì c¸c em thùc hiÖn tèt néi quy cña trêng, líp. Kh«ng nh÷ng thÕ, t«i cïng nhãm chñ nhiÖm ®· tíi th¨m gia ®×nh häc sinh ®Ó n¾m b¾t t×nh h×nh häc tËp, sinh ho¹t hµng ngµy cña c¸c em. Víi sù ®éng viªn vµ tin t ëng cña gi¸o viªn chñ nhiÖm, sù hîp t¸c tÝch cùc cña ban c¸n sù líp, héi cha mÑ häc sinh mµ tÊt c¶ c¸c em ®Òu chuÈn bÞ bµi tèt, ®Çy ®ñ tr íc khi ®Õn líp, kh«ng khÝ häc tËp s«i næi, c¸c em häc sinh nhiÖt t×nh, h¨ng say trong häc tËp. 2. Khả năng và phương pháp công tác chủ nhiệm: Công tác chủ nhiệm có thể tiến hành bằng nhiều ph ương pháp khác nhau: nhắc nhở, khuyên bảo, trách phạt, biểu dương, phê bình… nhưng điều cốt lõi là sự quan tâm tới học sinh, là lòng yêu th ương các em b ằng tình c ảm chân thành, tấm lòng bao dung. Khi tôi tiến hành công tác thực tập chủ nhiệm tại l ớp 7A do cô Phan ThÞ Hång Hµ làm chủ nhiệm, tôi nhận thấy nhìn chung các em đều ngoan ngoãn, có ý thức tèt trong viÖc häc tËp vµ rÌn luyÖn . Tuy nhiên vẫn còn học sinh vi phạm khuyết điểm, song không có trường hợp nào vô l ễ với giáo viên. Vì vậy tôi chủ yếu bảo ban, nhắc nhở , ®éng viªn, trß chuyÖn ®Ó hiÓu râ c¸c em häc sinh trong quá trình làm công tác chủ nhiệm. 19
 20. Trường THCS Võ Cường Báo cáo thu hoạch TTSP  Qua đây, tôi thấy làm công tác chủ nhiệm không ph ải là m ột công vi ệc d ễ dàng. Theo tôi để làm tốt công tác chủ nhiệm là phải hiểu được tâm lí học sinh, hiểu được tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của các em, ph¶i yªu quý, t«n träng c¸c em. Về điều này tôi còn phải học tập rất nhiều. Hơn nữa đây là đây là lần thứ hai làm công tác chủ nhiệm nên vẫn còn nhiều bỡ ngỡ và thiếu sót. Tuy vậy nhóm chñ nhiÖm chúng tôi vẫn không ngừng cố gắng và nỗ lực hết mình. Tôi cảm thấy chóng tôi ngày càng gắn bó với tập thể lớp. Điều này thể hiện rõ trong các giờ sinh hoạt và những buổi cho các em luyện tập văn nghệ, lao ®éng. Các em rất nhiệt tình, gÇn gũi, tích cực, hăng hái tham gia. 3. Thu hoạch và tác dụng của công tác này: Làm công tác chủ nhiệm cùng với giảng dạy là hai nhiệm vụ chính của người giáo viên. Khi làm công tác này, sẽ có rất nhiều khó khăn, trăn trở. Để được học sinh yêu mến và hîp t¸c víi gi¸o viªn ®Ó lớp đạt thành tích tèt là điều không đơn giản. Điều đó đòi hỏi người giáo viên ph ải gương mẫu, dạy tốt thì mới có được uy tín với học sinh, mới chiếm được lòng tin của các em. Ngêi gi¸o viªn ph¶I yªu nghÒ, yªu quý, t«n träng häc sinh, cã ý thøc tr¸ch nhiÖm cao vµ nhiÖt t×nh trong mäi ho¹t ®éng cña tr êng, líp. IV- ý Thøc thùc hiÖn néi quy thùc tËp: Thực tập sư phạm nằm trong qui trình đào tạo giáo viên với những nội qui hết sức chặt chẽ. Nó đòi hỏi giáo sinh phải luôn gương mẫu, thực hiện tốt các qui định của địa phương nơi thực tập và các nội qui trường th ực t ập qui định. Việc thực hiện trên nhiều phương diện: tìm hiểu thực tế, thực tập giảng dạy, thùc tËp chủ nhiệm, c«ng t¸c §oµn, §éi… Trong việc thực hiện nội qui thực tập, tôi luôn ý thức mình phải làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, cố gắng, nỗ lực học hỏi, khiêm tốn, lễ phép với thầy cô, chan hoà, cởi mở với học sinh, thực hiện t ốt m ọi n ội qui c ủa nhà trường. T«i rÊt s½n sµng lµm nh÷ng c«ng viÖc ® îc giao vµ cè g¾ng thùc hiÖn tèt nhøng c«ng viÖc ®ã. Tuy nhiên tôi còn có những thiếu sót, hạn chế về khả năng và kinh nghiệm cần khắc phục trong thời gian tiếp sau. 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản