intTypePromotion=1

BÁO CÁO THỰC TẬP NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THU CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN XÃ THANH BÌNH HUYỆN TRẢNG BOM TỈNH ĐỒNG NAI

Chia sẻ: Trinh Nga | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:38

0
968
lượt xem
212
download

BÁO CÁO THỰC TẬP NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THU CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN XÃ THANH BÌNH HUYỆN TRẢNG BOM TỈNH ĐỒNG NAI

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ngân sách nhà nước là một phạm trù kinh tế mang tính lịch sử, nó phản ánh những mặt nhất định của các quan hệ kinh tế thuộc lĩnh vực phân phối sản phẩm xã hội trong điều kiện còn tồn tại quan hệ hàng hoá - tiền tệ và được sử dụng như một công cụ thực hiện các chức năng của nhà nước.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BÁO CÁO THỰC TẬP NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THU CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN XÃ THANH BÌNH HUYỆN TRẢNG BOM TỈNH ĐỒNG NAI

 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP – CƠ SỞ 2 BAN KINH TẾ BÁO CÁO THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP 2 NGHIÊN CỨU, ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THU CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN XÃ THANH BÌNH HUYỆN TRẢNG BOM TỈNH ĐỒNG NAI NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH MÃ SỐ: 401 Giáo viên hướng dẫn: SV thực hiện: Khoá học: 2009 – 2014 ̀ ́ Đông Nai, thang 02 năm 2013 1
 2. 2 LỜI CẢM ƠN  Lời đầu tiên nhóm chúng em xin chân thành cảm ơn đến ban lãnh đạo xã Thanh Bình, đặc biệt là các anh chị trong phòng tài chính - kế hoạch đã tận tình chỉ bảo và giúp đỡ nhóm em trong thời gian vừa qua. Trong thời gian thực tập tại xã đã giúp cho chúng em học hỏi thêm được nhiều kinh nghiệm thực tế quý báu mà không thể học hết được trên sách vở. Nhóm em cũng xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo Trường Đại Học Lâm Nghiệp đã hướng dẫn chỉ bảo tận tình cho chúng em trong suốt thời gian học tập tại trường, đã trang bị và tích lũy cho chúng em không ít kiến thức cũng như kinh nghiệm để làm hành trang bước vào đời. Đồng thời chúng em cũng xin chân thành gửi lời cám ơn đến thầy giáo Nguyễn Văn Châu, người đã tận tình hướng dẫn và giú đỡ chúng em trong suốt thời gian thực tập vừa qua để chúng em có thể hoàn thành tốt được chuyên đề báo cáo thực tập này. Bằng những hiểu biết của mình cùng với những kiến thức đã đựơc trang bị trong quá trình học tập nhóm em đã cố gắng hoàn thành chuyên đề này một cách tốt nhất. Tuy nhiên với sự giới hạn trong kiến thức, đề tài không tránh khỏi những sai sót và hạn chế. Vì vậy nhóm em rất mong nhận được sự nhận xét, góp ý và chỉ bảo của các quý thầy cô cũng như các anh chị đang làm việc trong xã. Chúng em xin chân thành cảm ơn! Trảng Bom, ngày 20 tháng 02 năm 2013 Nhóm thực tập 10 2
 3. NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... 3
 4. 4 NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... 4
 5. MỤC LỤC 5
 6. 6 ANQP Ngân sách Địa phương ĐP Hội đồng nhân dân HĐND Ngi định NĐ NS Ngân sách Ngân sách địa phương NSĐP Ngân sách nhà nước NSNN NSTƯ Ngân sách trung ương Quy định QĐ Quản lý nhà nước QLNN Thuế thu nhập cá nhân TNCN Thuế thu nhập doanh nghệp TNDN TƯ Trung ương Ủy ban nhân dân UBND Thuế VAT VAT Văn hóa thể thao VHTT 6
 7. DANG MỤC BẢNG DANH MỤC HÌNH, BIỂU ĐỒ 7
 8. PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lí do chọn đề tài Ngân sách nhà nước là một phạm trù kinh tế mang tính lịch sử, nó phản ánh những mặt nhất định của các quan hệ kinh tế thuộc lĩnh vực phân phối sản phẩm xã hội trong điều kiện còn tồn tại quan hệ hàng hoá - tiền tệ và được sử dụng như một công cụ thực hiện các chức năng của nhà nước. Trong nền kinh tế thị trường, ngân sách nhà nước là công cụ huy động nguồn tài chính để đảm bảo các nhu cầu chi tiêu cùa Nhà nước, đồng thời là một trong những công cụ quan trọng của Nhà nước trong việc quản lý và điều hành vĩ mô nền kinh tế - xã hội. Ngân sách nhà nước được tạo lập từ nhiều nguồn khác nhau như: thuế, phí, lệ phí, các khoản đóng góp tự nguyện, viện trợ trong nước, viện trợ không hoàn lại của nước ngoài. Ở Việt Nam, kể từ khi nền kinh tế chuyển sang vận hành theo cơ chế thị trường, đặc biệt là trong bối cảnh hội nhập kinh tế khu vực và thế giới, đã dần dần làm biến đổi các yếu tố cấu thành của nền kinh tế, có yếu tố cũ mất đi, có yếu tố mới ra đời, có yếu tố vẫn giữ nguyên hình thái cũ nhưng nội dung của nó đã bo hàm nhiều điều mới hoặc chỉ được biểu hiện trong những khoảng không gian và thời gian nhất định. Trong lĩnh vực tài chính - Tiền tệ, Ngân sách nhà nước được xem là một trong những mắt xích quan trọng của tiến trình đổi mới, lĩnh vực ngân sách nhà nước đã đạt được những thàng tựu đáng kể. Cùng với việc mở cửa kinh tế, khai thác quản lý tình hình thu – chi ngân sách là rất quan trọng. Với mong muốn tìm hiểu một cách sâu sắc hơn cách quản lý thu chi và khai thác các nguồn thu ngân sánh Nhà nước. Xuất phát từ những nhận thức trên chúng em đã chọn đề tài: “Nghiên cứu, đánh giá tình hình thu - chi ngân sách nhà nước trên địa bàn xã Thanh Bình huyện Trảng Bom tỉnh Đồng Nai ” cho bài báo cáo thực tập nghề nghiệp 2 của mình. Quản lý thu – chi Ngân sách nhà nước là một đề tài rộng và nhiều phức t ạp mà kiến thức và thời gian thì có hạn. Vì vậy trong quá trình thực hiện đề tài này sẽ không tránh khỏi những thiếu sót, chúng em rất mong nhận được những ý kiến
 9. đóng góp của thầy cô cùng ban lãnh đạo xã Thanh Bình để em thực hiện đề tài này được hoàn thiện hơn. * Đề tài này bao gồm bốn chương: Chương1: Tổng quan về ngân sách nhà nước. Chương2: Tổng quan về xã Thanh Bình. Chương3: Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu - chi ngân sách trên địa bàn xã Thanh Bình từ năm 2010 đến 2012. Chương 4: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác quản lý ngân sách trên địa bàn xã Thanh Bình. 2. Mục tiêu nghiên cứu + Mục tiêu tổng quát: nghiên cứu, đánh giá “ Tình hình thu - chi ngân sách nhà nước trên địa bàn xã Thanh Bình huyện Trảng Bom tỉnh Đồng Nai” nhằm để hiểu được các số liệu tài chính và tình hinh thu - chi ngân sách để đưa ra các biện pháp nhằm phát huy các thế mạnh hay khắc phục những điểm yếu trong quá trình thu - chi ngân sách tại xã. + Mục tiêu cụ thể: nghiên cứu, đánh giá, phân tích được các nguyên nhân tồn tại của công tác thu - chi ngân sách xã. Từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác thu - chi ngân sách tại xã Thanh Bình huyện Trảng Bom tỉnh Đồng Nai. 3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu + Đối tượng nghiên cứu: Tình hình thu - chi ngân sách nhà nước trên đ ịa bàn xã Thanh Bình huyện Trảng Bom tỉnh Đồng Nai + Phạm vi nghiên cứu: Ngiên cứu hoạt động thu - chi ngân sách xã từ năm 2010 đến năm 2012. + Địa điểm nghiên cứu: Xã Thanh Bình huyện Trảng Bom tỉnh Đồng Nai. + Nội dung nghiên cứu: Công tác thu - chi ngân sách nhà nước trên địa bàn xã Thanh Bình huyện Trảng Bom tỉnh Đồng Nai. 4. Phương pháp nghiên cứu + Phương pháp kế thừa: Tiến hành thu thập, kế thừa các tài liệu, báo cáo từ nguồn dữ liệu tại các đơn vị liên quan đến công tác thu - chi ngân sách bao gồm:
 10. - Các tài liệu, hồ sơ, hình ảnh, các báo cáo thu - chi ngân sách, các bằng chứng khác. + Phương pháp điều tra hiện trường: thu thập số liệu, tài liệu có sẵn thông qua sổ sách của phòng tài chính - kế toán. + Phương pháp chuyên gia: tham khảo ý kiến của các chuyên gia về lãnh vực tài chính - kế toán.
 11. CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC [3; tr. 31] 1.1.Ngân sách nhà nước, hệ thống ngân sách nhà nước Việt Nam và vai trò của hệ thống nghân sách nhà nước trong nền kinh tế. 1.1.1 Khái niệm và bản chất của NSNN. a: Khái niệm NSNN: Luật NSNN số 01/2002/QH11 đã được Quốc hội thông qua ngày 16/12/2002 quy định: “Ngân sách Nhà nước là toàn bộ các khoản thu, chi của Nhà nước đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định và được thực hiện trong một năm để đảm bảo thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước ” b. Bản chất của Ngân sách nhà nước: Bản chất của NSNN là quan hệ phân phối sản phẩm xã hội và thu nhập quốc gia. Nhà nước tham gia phân phối sản phẩm xã hội ( chủ thể ), các tổ chức cá nhân bị phân phối ( khách thể). Mục đích là thực hiện các chức năng nhiệm vụ của Nhà nước như ( quản lý nhà nước, an ninh quốc phòng, y tế, giáo dục, đầu tư xây dựng…). Nguồn thu cơ bản mang tính chất bắt buộc của NSNN là thu nhập quốc dân, được sáng tạo ra trong khu vực sản xuất kinh doanh và các khoản chi chủ yếu của NSNN mang tính chất không hoàn lại trực tiếp được hướng vào đầu tư phát triển kinh tế và tiêu dùng xã hội. Nhà nước bằng quyền lực chính trị của mình và xuất phát từ nhu cầu về tài chính để đảm bảo thực hiện các chức năng của Nhà nước đã xác định các khoản thu, chi của NSNN. Điều này cho thấy sự tồn tại của Nhà nước, vai trò của Nhà nước đối với đời sống kinh tế - xã hội là những yếu tố cơ bản quyết định sự tồn tại của Nhà nước và tính chất hoạt động của nó. 1.1.2.Vai trò của NSNN. - Xét trên góc độ quản lý Vốn: NSNN là một bảng cân đối thu chi chủ yếu của nền kinh tế. - Xét về mặt pháp lý: NSNN là một Kế họach tài chính cơ bản. - Xét về nội dung vật chất: NSNN là một quỹ tiền tệ tập trung lớn nhất của nhà nước. a: Vai trò của NSNN trong hệ thống tài chính.
 12. Tài chính nhà nước bao gồm NSNN, Dự trữ nhà nước, tài chính các cơ quan hành chính nhà nước, các đơn vị sự nghiệp nhà nước, Tài chính doanh nghiệp nhà nước, các quỹ nhà nước. Trong đó NSNN là hạt nhân, là thành phần chủ yếu. NSNN đóng vai trò chủ đạo và tổ chức hoạt động của hệ thống tàI chính, có tác động chi phố điều hòa và phối hợp với tất cả các khâu trong hệ thống tài chính. Trong nền kinh tế thị trường, NSNN không chỉ đóng vai trò huy động nguồn tài chính để đảm bảo các nhu cầu cho chi tiêu bộ máy nhà nước, cho an ninh, quốc phòng và các mục đích khác nhằm củng cố quyền lực nhà nước, mà còn có vai trò to lớn trong điều tiết vĩ mô nền kinh tế xã hội. Đó là vai trò định hướng phát triển sản xuất, điều tiết thị trường, bình ổn giá cả, điều chỉnh đời sống xã hội … b: Vai trò của NSNN trong cơ chế thị trường: NSNN có một vai trò hết sức quan trọng trong nền kinh tế thị trường. Thứ nhất: Ngân sách nhà nước là công cụ huy động nguồn tài chính để đảm bảo các nhu cầu chi tiêu của nhà nước. Thứ hai: NSNN là công cụ điều tiết vĩ mô nền kinh tế. Thể hiện qua các nội dung cơ bản sau: * Trên góc độ tài chính: NSNN được sử dụng như một công cụ nhằm phân phối sản phẩm xã hội, thu nhập quốc dân từ đó hình thành nguồn tài chính để thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của nhà nước. Thông qua NSNN có thể đảm bảo cho các lĩnh vực quản lý hành chính, an ninh quốc phòng, văn hóa xã hội, đầu t ư phát triển… * Trên góc độ kinh tế: NSNN được sử dụng như một công cụ góp phần điều tiết vĩ mô nền kinh tế thể hiện trên nhiều lĩnh vực: - NSNN định hướng tạo ra môi trường cho đầu tư. + Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội. + NSNN định hướng đầu tư thông qua công cụ thuế ( ưu đãi về thuế) để hướng dẫn đầu tư vào các ngành, các vùng lãnh thổ mà Nhà nước khuyến khích đầu tư. - NSNN thông qua công cụ thuế khuyến khích hoặc hạn chế hoạt động kinh doanh. Nếu chính sách thuế phù hợp sẽ khuyến khích các doanh nghiệp hoạt
 13. động kinh doanh có hiệu quả, ngược lại chính sách thuế không phù hợp sẽ hạn chế hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp. - NSNN góp phần bình ổn giá cả thị trường thông qua các giải pháp: + Chính sách trợ giá + Chính sách bù lãi suất + Quỹ dự trữ quốc gia * Trên góc độ xã hội: NSNN là cộng cụ góp phần điều tiết công bằng thu nhập giữa các tầng lớp dân cư bằng các công cụ như: - Công cụ thuế: Thu thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế tiêu thụ đặc biệt… - Chi tiêu về phúc lợi xã hội. Với vai trò hết sức quan trọng đối với sự phát triển của một quốc gia như vậy NSNN phải được tổ chức, xây dựng và quản lý khoa học trên cơ sở phù h ợp với tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của mỗi nước. 1.1.3. Tổ chức hệ thống NSNN Việt Nam: a: Khái niệm hệ thống NSNN: Hệ thống NSNN là tổng thể các cấp ngân sách có mối quan hệ với nhau trong việc tập trung và phân phối, sử dụng nguồn thu để thực hiện các nhiệm vụ chi. Cấp ngân sách được hiểu là một bộ phận của hệ thống, có quyền chủ động khai thác các khoản thu, sử dụng các khoản thu đáp ứng nhu cầu chi và đảm bảo cân đối được ngân sách. Hệ thống ngân sách và cơ cấu của hệ thống ngân sách chịu tác động bởi nhiều yếu tố mà trước hết đó là chế độ xã hội của một Nhà nước và việc phân chia lãnh thổ hành chính. b: Nguyên tắc tổ chức hệ thống NSNN: * Nguyên tắc thống nhất: Nguyên tắc thống nhất xuất phát từ thể chế chính trị của nước ta: thống nhất về lãnh thổ, về tổ chức hệ thống hành chính và thống nhất về mục tiêu, nhiệm vụ giữa các cấp chính quyền. * Nguyên tắc tập trung - dân chủ: Hệ thống chế độ thu chi ngân sách áp dụng thống nhất, do đó việc ban hành các chế độ thu chi đươc tập trung vào cơ quan quyền lực cao nhất: Quốc hội và
 14. các cơ quan có thẩm quyền ở trung ương. Tuy nhiên các địa phương có đ ặc thù riêng về kinh tế xã hội, do đó chính quyền địa phương cũng có thẩm quy ền quy định các khoản thu chi, áp dụng trong phạm vi địa phương phù hợp với phân cấp quản lý hiện hành. Việc phê chuẩn dự toán, quyết toán thu chi ngân sách được tập trung vào cơ quan quyền lực nhà nứơc quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp. Đại bộ phận nguồn thu và nhiệm vụ chi được tập trung vào NSTƯ. Trong phạm vi ĐP, nguồn thu, nhiệm vụ chi cũng tập trung vào ngân sách cấp trên. Khía cạnh tập trung đảm bảo cho việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trọng tâm, có ý nghĩa quyết định đối với toànbộ nền kinh tế, có tác dụng hay ảnh hưởng đến nhiều ĐP. Tuy nhiên mỗi cấp ngân sách có nhiệm vụ riêng, do đó cần có sự chủ động trong khai thác một số khoản thu, chủ động sử dụng nguồn thu cho ngân sách cấp mình chủ động trong việc xây dựng và thực hiện nhiệm vụ chi đề ra. Xét vai trò của các cấp ngân sách, ngân sách cấp trên giữ vai trò chỉ đạo đối với cấp dưới trong việc điều hành hoạt động của hệ thống, đặc biệt đối với NSTƯ. Mặt khác ngân sách cấp trên còn giữ vai trò điều hòa và bổ sung nguồn thu cho cấp dưới. NSĐP tham gia vào việc khai thác nguồn thu của NSTƯ, thực hiện giám sát việc thực hiện các khoản chi của NSTƯ phát sinh trên địa bàn, thực hiện thanh toán các khoản chi theo ủy quyền của NSTƯ 1.1.4. Hệ thống NSNN hiện hành Luật NSNN được quốc hội thông qua ngày 20/3/1996 sau đó được thay thế bằng Luật NSNN được quốc hội thông qua ngày 16/12/2002 đã xác định NSNN Việt nam gồm NSTƯ và NSĐP. NSĐP gồm ngân sách của các cấp chính quyền địa phương (các cấp hành chính có hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân). Như vậy hiến pháp là cơ sở chủ yếu cho việc xác định hệ thống NSNN hiện hành.
 15. a: Ngân sách Trung ương: NSTƯ hình thành từ kế hoạch tài chính của các ngành kinh tế thuộc TƯ, từ dự toán kinh phí của các cơ quan hành chính sự nghiệp, cơ quan khác nhận kinh phí từ ngân sách thuộc TƯ (các bộ, cơ quan ngang bộ) b: Ngân sách địa phương: Hình thành từ kế hoạch tài chính của các ngành kinh tế thuộc các chính quyền ĐP, từ dự toán kinh phí của các cơ quan hành chính sự nghiệp, cơ quan khác nhận kinh phí từ ngân sách thuộc các cấp chính quyền ĐP. NSĐP bao gồm: - Ngân sách tỉnh, thành phố thuộc TƯ ( gọi tắt là ngân sách tỉnh ) - Ngân sách quận, huyện thuộc thành phố; ngân sách thị xã, thành phố, huyện thuộc tỉnh ( gọi tắt là ngân sách huyện ) - Ngân sách phuờng, xã, thị trấn thuộc quận huyện (gọi tắt là ngân sách xã ) Sơ đồ hệ thống NSNN ở Việt Nam Hình 1.1. Sơ đồ hệ thống NSNN ở Việt Nam Nguồn: (www.tailieu.vn) 1.1.5. Nhiệm vụ của NSNN trong giai đoạn hiện nay ở nước ta: Nhiệm vụ chủ yếu của NSNN trong giai đoạn hiện nay là tích luỹ vốn cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, đảm bảo an ninh quốc phòng, trật tự xã hội.
 16. Nhiệm vụ của NSNN là xây dựng một ngân sách cân đối, tích cực đảm bảo thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. - NSNN cân đối đòi hỏi phải: * Đáp ứng dự toán ngân sách nhà nước * Có tổng thu bằng tổng chi. * Yêu cầu về cân đối ngân sách ở Việt Nam hiện nay là: Thu thường xuyên phải lớn hơn chi thường xuyên để đáp ứng được nhu cầu chi đầu tư phát triển từ thặng dư thu thường xuyên và các khoản vay, viện trợ hoàn lại. * Trong quá trình chấp hành ngân sách, nếu tổng thu lớn hơn tổng chi thì kết dư ngân sách. - Ngân sách tích cực thì đòi hỏi phải: * Có tác động kích thích kinh tế phát triển, có cơ sở vật chất là nền kinh tế trong nước. * Có khả năng thích ứng với những biến động của nền kinh tế thị trường. Chi tiêu ngân sách phải bảo đảm yêu cầu tiết kiệm, đạt được hiệu quả về kinh tế - xã hội. Chính vì thế phải xây dựng một NSNN tích cực bao gồm những nội dung: Một là: xây dựng cơ chế quản lý ngân sách thích hợp. Hai là: xây dựng một chính sách động viên hợp lý. Ba là: phân phối và sử dụng nguồn vốn tiết kiệm và có hiệu qủa. Để thực hiện tốt nhiệm vụ trên đòi hỏi phải xây dựng được một chính sách tài chính phù hợp, đó là cách giải quyết thỏa đáng hai mặt: * Phấn đấu giảm bội chi NSNN. * Đảm bảo mở rộng quyền tự chủ tài chính cho các cơ sở kinh tế 1.2. Khái niệm, đặc điểm, vai trò của ngân sách xã (Phường ) 1.2.1. Khái niệm, đặc điểm của ngân sách xã (Phường ). a: Khái niệm ngân sách xã (Phường ): Xét về hình thức: Ngân sách xã (Phường ) là toànbộ các khoản thu chi trong dự tóan đã được hội đồng nhân dân xã ( phường ) quyết định và thực hiện trong một năm nhằm đảm bảo nguồn tàI chính cho chính quyền Nhà nước cấp xã. Trong quá trình thực hiện chức năng nhiệm vụ về quản lý kinh tế - xã hội trên địa bàn.
 17. Xét về bản chất: Ngân sách xã (phường ) là hệ thống các quan hệ kinh tế giữa chính quyền nhà nước cấp xã với các tchủ thể khác phát sinh trong quá trình phân phối các nguồn tài chính nhằm tạo lập quỹ ngân sách xã. Trên cơ sở mà đáp ứng cho các nhu cầu chi gắn với việc thực hiện các chức năng nhiệm vụ chủ yếu của chính quyền nhà nước cấp xã. b: Đặc điểm của ngân sách cấp xã, phường ( Ngân sách xã ) Ngân sách xã là một cấp trong hệ thống ngân sách nhà nước nên cũng mang đầy đủ những đặc điểm chung của NSNN. Ngoài ra, NS xã còn đặc điểm riêng tạo nên sự khác biệt căn bản với các cấp ngân sách khác. * Đặc điểm chung: Hoạt động của ngân sách cấp xã luôn gắn chặt với hoạt động của chính quyền nhà nước cấp xã. - Quản lý ngân sách xã phải tuân theo một chu trình chặt chẽ và khoa học. - Phần lớn các khoản thu chi ngân sách xã đều được thực hiện theo phương thức phân phối lại và không hoàn trả trực tiếp. * Đặc điểm riêng: Ngân sách cấp xã vừa là một cấp ngân sách cơ sở trong hệ thống ngân sách nhà nước, vừa là một đơn vị trực tiếp sử dụng kinh phí. Đặc điểm này có ảnh hưởng không nhỏ đến việc thiết lập chính sách trong quản lý ngân sách xã. 1.2.2. Vai trò của ngân sách xã (phường ). Ngân sách xã ( phường ) là nguồn tài chính chủ yếu để đảm bảo cho chính quyền nhà nước cấp xã ( phường ) thực thi các nhiệm vụ kinh tế – xã hội trên địa bàn. Để thực hiện chức năng nhiệm vụ quản lý kinh tế, trên địa bàn theo s ự phân cấp trong hệ thống chính quyền hà nước, chính quyền xã ( phường ) phải có nguồn tài chính đủ lớn. Trong số các quỹ tiền tệ mà chính quyền xã ( phường ) được quyền quản lý và sử dụng thì ngân sách xã ( phường ) đ ược coi là quỹ ti ền tệ có quy mô lớn nhất chỉ được phép sử dụng cho việc thực hiện các nhiệm vụ mà chính quyền xã ( phường ) phải đảm nhận. Ngân sách xã ( phường ) là công cụ tài chính quan trọng đ ể giúp chính quyền xã ( phường ) khai thác thế mạnh về kinh tế - xã hội trên địa bàn. Cùng với quá trình hoàn thành luật NSNN, cơ chế phân cấp về quản lý kinh tế, xã hội cho
 18. chính quyền xã ( phường ) ngày càng nhiều hơn. Trong quá trình đó, ngân sách xã ( phường ) đóng góp vai trò không nhỏ thông qua việc tạo lập các nguồn tài chính cần thiết để chính quyền xã ( phường ) khai thác thế mạnh từng bước thúc đẩy phát triển các mặt về kinh tế, xã hội ổn định và bền vững. Ngân sách xã ( phường ) là công cụ tài chính giúp chính quyền nhà nước cấp trên giám sát hoạt động của chính quyền xã ( phường ). Với một hệ thống tổ chức nhà nước thống nhất đồng thời phải có sự phân công, phân câp trách nhiệm, quyền hạn quản lý kinh tế, xã hội cho chính quyền cấp dưới, đòi hỏi phải có sự giám sát thường xuyên của cơ quan chính quyền nhà nước cấp trên đối với cơ quan chính quyền nhà nước cấp dưới.
 19. CHƯƠNG 2 TỔNG QUAN VỀ XÃ THANH BÌNH [2; tr. 31] 2.1. Đặc điểm kinh tế - Xã hội xã Thanh Bình. Hình 2.1. Trụ sở hội đồng nhân dân - ủy ban nhân dân xã Thanh Bình Ảnh. Nhóm thực tập 2.1.1. Vị trí địa lí: Xã Thanh Bình là một đơn vị hành chính thuộc huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai là một xã vùng sâu, cách mạng được thành lập ngày 01/9/1994 chia tách từ xã Cây Gáo theo NĐ số 109/CP của chính phủ, xã Thanh Bình có diện tích tự nhiên là 2.735,46ha, có vị trí địa lý cách trung tâm tỉnh Đồng Nai 30 km, nằm cách đường quốc lộ 1A là 16 km. Phía dông giáp với các xã Gia Tân I; Gia Tân II; Gia Tân III huyện Thống Nhất; phía tây giáp thị trấn Vĩnh An Huyện Vĩnh Cửu; phía bắc giáp lòng hồ Trị An; phía nam giáp xã Cây Gáo huyện Trảng Bom. Địa bàn xã có 04 ấp đã được công nhận ấp văn hóa. Về dân số có 2.306 hộ, với 13.230 nhân khẩu. 2.1.2. Tình hình kinh tế – xã hội: Tình hình phát triển kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp với các loại cây trồng chủ lực như: Hồ tiêu (826 ha), cà phê (455ha), chuối (470ha) …và các loại vật nuôi như: Heo (08 trang trại ), gà (104 trang trại)…Tổng giá trị sản xuất nông nghiệp trên địa bàn, ước đạt 35 tỷ đồng /năm. Cơ cấu kinh tế địa phương phát triển theo hướng: Nông nghiệp chiếm 70%, thương mại dịch vụ chiếm 20%, tiểu thủ công nghiệp chiếm 10%. Về giao thông được đầu tư mạnh mẽ: Có 02 đường tỉnh lộ đi ngang qua địa bàn xã là Hương Lộ 24 và đường Sóc Lu. Hệ thống cơ sở vật chất đ ược xây dựng mới, cùng với việc trang bị phương tiện phục vụ công tác của Trạm y tế, trường học, Nhà văn hóa, trung tâm thể dục thể thao được chú trọng đầu tư, nâng cấp tạo đà phát triển kinh tế - xã hội đáp ứng nhu cầu chữa bệnh, học tập, vui chơi giải trí…
 20. Sự nghiệp y tế tại địa phương thường xuyên được trang bị các thiết bị hiện đại phục vụ khám chữa bệnh tại cơ sở cho nhân dân đượt tốt hơn. Song song đó là việc khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho các đối tượng trẻ em và người già neo đơn, nguời nghèo.. Công tác văn hóa, thể dục thể thao luôn được quan tâm đầu tư và đạt nhiều thành tích đáng kể trong các hội thi như văn nghệ, kể chuyện, vẽ tranh. Về thông tin, tuyên truyền đã chú trọng đưa chủ trương của đảng, pháp luật của nhà nước và những nhiệm vụ chính trị của địa phương đến từ tổ, ấp để nhân dân nắm bắt và thực hiện. Cổ vũ người dân thực hiện tốt xây dựng gia đình văn hóa, ấp văn hóa, phong trào người tốt việc tốt tại đ ịa phương. Khơi dây và phát triển phong trào văn nghệ quần chúng, tổ chức xây dựng các CLB võ thuật, chăm sóc cây cảnh… Công tác xóa đói, giảm nghèo luôn được các ban ngành đoàn thể quan tâm một cách thiết thực, có biện pháp giúp đỡ về mặt trong các dịp lễ, tết họăc vận động xây nhà đại đoàn kết cho những hộ nghèo. Nâng dần mức sống cho hộ nghèo, thực hiện giảm hộ nghèo theo chỉ tiêu huyện giao. Thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, ổn định chính trị phục vụ tốt cho việc phát triển kinh tế là công tác hết sức cần thiết và luôn được thực hiện có hiệu quả. Với những nỗ lực của những cán bộ trong hệ thống chính trị, cùng với sự đoàn kết nhất trí cao góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phươn, tạo tiền đề vững chắc xây dựng xã Thanh Bình là xã nông thôn mới của tỉnh Đồng Nai! 2.2. Tổ chức bộ máy quản lí UBND xã Thanh Bình. 2.2.1. Sơ đồ Tổ chức bộ máy Chính quyền xã Hình 2.2. Sơ đồ tổ chức ủy ban nhân dân xã Thanh Bình Nguồn: (Ủy ban nhân dân xã Thanh Bình) 2.2.2. Tổ chức bộ máy: – Chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận: Tổ chức bộ máy chính quyền xã Thanh Bình gồm:
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2